Start Artykuły Wiara rodzi się ze słuchania ks. Dariusz Kwiatkowski
Wiara rodzi się ze słuchania ks. Dariusz Kwiatkowski PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Dariusz Kwiatkowski   
sobota, 15 lutego 2014 11:44

Miejsce i rola słowa Bożego

Słyszeliśmy przed chwilą słowa św. Pawła, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś co się słyszy, jest słowo Chrystusa (Rz 10,17). Sakrament chrztu domaga się wiary. Stąd w liturgii chrzcielnej bardzo ważne miejsce zajmuje słowo Boże. Dzisiaj to słowo jest skierowane przede wszystkim do was, drodzy rodzice i chrzestni. We Wprowadzeniu teologiczno-pastoralnym do obrzędów chrztu świętego wyraźnie czytamy, że: liturgia słowa Bożego zmierza do tego, aby przed udzieleniem sakramentu ożywić wiarę rodziców, chrzestnych i wszystkich obecnych.

Słowo Boże jest żywe

Dzisiejsza uroczystość udzielenia sakramentu chrztu stwarza doskonałą okazję, aby zastanowić się nad miejscem i rolą słowa Bożego w naszym życiu. Chrześcijanie od początku, podczas wszystkich celebracji liturgicznych, czytali i słuchali słowa Bożego. Mieli świadomość, że przemawia do nich sam Jezus Chrystus. Pątniczka Egeria, żyjąca w IV wieku, w swoim Pamiętniku opisuje własne przeżycia z pielgrzymki z Europy do Ziemi Świętej. Pisząc o liturgii Wielkiego Piątku, wspomina, że w godzinach popołudniowych chrześcijanie gromadzili się, aby słuchać opisu męki Jezusa. Wszyscy wierni głośno płakali i lamentowali, ponieważ wierzyli, że to słowo staje się dla nich żywe i aktualne. Kilkanaście wieków później, soborowa konstytucja o liturgii potwierdzi jednoznacznie wiarę Kościoła mówiąc: Kiedy w Kościele czyta się Pismo święte, sam Chrystus przemawia do swojego ludu (KL 7).

Chrystus działa przez słowo Boże

Dzięki temu, że głoszone podczas liturgii słowo Boże aktualizuje się i uobecnia, buduje i ożywia naszą wiarę. Jest ono miejscem naszego spotkania z Jezusem Chrystusem. Poprzez swoje słowo Chrystus nadal uzdrawia, odpuszcza grzechy, przywraca wolność, wypędza złe duchy i przede wszystkim głosi Dobrą Nowinę o zbawieniu. Słowo Chrystusa objawia prawdziwe oblicze Boga i Jego miłość do człowieka. Dzięki działaniu Ducha Świętego, to słowo nieustannie stwarza i zbawia. Dlatego można powiedzieć, że żywe jest słowo Boże i skuteczne (Hbr 4,12) oraz władne zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi (Dz 20,32; por. 1 Tes 2,13).