Start Artykuły Cytaty
Cytaty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Różni   
sobota, 15 marca 2014 21:51

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. (Mt 5,14–16)

A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. (J 8,12)

Skoro Bóg dał nam swego Syna, tak jak nam Go dał – jest On Jego jedynym Słowem i innego nie ma – w tym jedynym Słowie dał nam wszystko razem i na raz i nie ma już nic do powiedzenia. (św. Jan od Krzyża)

Przemienienie to tajemnica życia Jezusa, która dokonuje się aż po dzień dzisiejszy. Przebłysk zwycięstwa w obecności trzech uprzywilejowanych apostołów, Piotra, Jakuba i Jana. Przywilej, który apostołowie przekazali nam. Przywilej nie jest jedynie dobrem, jakim cieszy się wyłącznie osoba bezpośrednio zainteresowana, czasami może wręcz na szkodę innych. Pomyślmy o Abrahamie, o Przenajświętszej Maryi Pannie i dzielmy się z innymi otrzymanymi darami. (Agostino Terrani)