Start Artykuły Wezwani do walki z szatanem
Wezwani do walki z szatanem PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bp Ignacy Dec   
sobota, 22 marca 2014 16:03

Słusznie mówią niektórzy, że diabeł wtedy osiąga swój sukces, gdy ludzie przestają w niego wierzyć. Jednym z wyraźnych sektorów działania złego ducha są systemy społeczno-polityczne. Na pewno takim systemem był totalitaryzm. Tam, gdzie szerzy się zło, tam, gdzie depcze się prawo Boże, gdzie poniża się godność człowieka, tam jest domena działania ducha złego. Oczywiście, odpowiedzialność za zło spada na konkretne osoby, które w strukturach tego systemu przekraczały prawo Boże, niemniej jednak wypracowane przez przewrotnego człowieka machiny zła, systemy, bywały i są ulubionym miejscem działania ducha złego. Innym łatwo dostrzegalnym miejscem działania złego ducha są środki społecznego przekazu, zwane czwartą władzą. Tam, gdzie karmi się ludzi kłamstwem albo półprawdami, tam ludzie współdziałają z szatanem. A czyni to bardzo sprytnie, przedkłada kłamstwo w jasnych kolorach, w pięknym opakowaniu. Trzeba być bardzo czujnym i mądrym, krytycznym i roztropnym, by nie dać się zwieść, by demaskować tego typu działania. Innym sektorem działania złego ducha są podstawowe społeczności ludzkie: rodzina i naród. Jeżeli znasz skłócone małżeństwa, jeżeli widziałeś rozbite rodziny, to mogłeś dostrzec tam działanie ducha złego. Jeżeli raz po raz pokazują ci skłócone narody, walki bratobójcze, to jest to także dzieło ludzi hołdujących szatanowi. Wreszcie ulubionym miejscem działania szatana jest wnętrze człowieka, duch ludzki, serce człowiecze. Ktoś kiedyś powiedział, że szatan prowadzi z Bogiem od początku świata walkę, a miejscem tej walki jest ludzkie serce. Życie potwierdza, że tak jest. Diabeł we wszystkich sytuacjach usiłuje zamienić prawdę w kłamstwo, wiarę w niewiarę, nadzieję w rozpacz, miłość w nienawiść, sprawiedliwość w niesprawiedliwość. Innym celem działania szatana jest rozbijanie jedności. Szatan specjalizuje się w dzieleniu, w szerzeniu intryg, w podszczuwaniu. Wszelkie działania zmierzające do poróżniania ludzi są owocem jego działania. Jeszcze innym zamierzeniem szatana jest nakłanianie ludzi do obojętności, niewrażliwości, przeciętności. Wielkim sukcesem szatana jest doprowadzenie człowieka do stanu zobojętnienia na dobro, do przeciętności i byłe jakości. Życie ziemskie człowieka toczy się wśród działania Ducha Świętego i ducha złego. Od ciebie zależy, którego z nich będziesz słuchał, komu będziesz ulegał. Pamiętaj, kim jesteś. W języku religijnym nazywasz się dzieckiem Bożym. W czasie chrztu stałeś się mieszkaniem dla Ducha Świętego i otrzymałeś nazwę „chrześcijanin”. Jest to najważniejszy twój tytuł, ważniejszy od tych, które wynikają z twego wykształcenia, zawodu, funkcji, powołania. Jesteś przeto wezwany, by współdziałać z Duchem Jezusa i zwyciężać pokusy ducha złego. Ten ostatni nie da ci spokoju. On nie zrezygnował z ciebie. Będzie ci jeszcze wiele razy podsuwał złudne wartości. Stanie przed tobą z pokusą chleba: „powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem”; zbijaj majątek, bo na starsze lata zginiesz, nikt ci nie pomoże; narzekaj, krzycz, że masz mało. Kłaniaj się bożkom, potentatom, bonzom, to coś wskórasz. „Jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”. Nie daj się zwieść. Nie przegrywaj, bo przegrana z diabłem ciebie niszczy, wtłacza cię w nową niewolę. Chrystus pokazał ci, jak się modlić, jak pościć i jak dawać jałmużnę. Co zrobiłeś, jak odpowiedziałeś? Jeśli nic nie odpowiedziałeś, niczego nie postanowiłeś, to nie obraź się, ale powiem ci, że diabeł cię zwycięża. Nie daj się!