Start Artykuły PYTANIA DO KAPŁANA
PYTANIA DO KAPŁANA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
sobota, 13 grudnia 2014 19:22

Jak to się dzieje że Bóg jest miłosierny a zsyła na dzieci, ludzi, śmierć, ból? Muszę na początek stwierdzić, że to pytanie jest błędnie zadane. Przypisujesz w nim Bogu coś, czego nie robi... Już wyjaśniam. Księga Rodzaju w rozdziale 3 opisuje grzech pierworodny. Żeby to zrozumieć, warto pamiętać, iż stylem Żydów jest przypisywanie wszystkiego bezpośrednio Bogu. Zatem to, co w tym rozdziale jest przekleństwem, tak naprawdę jest NASTĘPSTWEM grzechu. Ludzie odwrócili się od Boga, który jest Miłością i źródłem życia, więc stracili je. W dodatku pociągnęli za sobą naturę, bo przecież byli władcami ziemi (Rdz 1,26, porównaj List do Rzymian 8,20-22). Cierpienie i śmierć to następstwa grzechu. Moglibyśmy się czepiać, dlaczego cierpimy z powodu czyjejś decyzji - ale zobacz: czy my nie wzmacniamy sami działania zła? Czy nie umacniamy go przez własne grzechy? Pominąwszy dziedziczenie skażonej natury ludzkiej (kto się czepia, że dziedziczy takie, a nie inne geny?) sami postępujemy tak samo! Bóg nie stworzył zła i go nie zsyła. Zło to właśnie brak Boga...  Warto też zauważyć, ile cierpień ludzie sprawiają sobie nawzajem... To nie dzieło Boga: On pozostawił nam wolność wyboru - i wskazówki, jak czynić życie lepszym. A co wybieramy?... On za to zrobił jeszcze    coś - z tego zła, które wprowadzamy na świat, On stara się wyciągnąć dobro (jak przez Krzyż Jezusa). Nie przypisujmy Mu więc zła, którego w Nim nie ma.