Start Artykuły Wybór dwunastego apostoła
Wybór dwunastego apostoła PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
sobota, 09 maja 2015 20:02

Dzisiejsza opowieść o wyborze Macieja do grona dwunastu apostołów ukazuje nam bardzo ciekawą i charakterystyczną cechę pierwszej wspólnoty w Jerozolimie. Jedenastu uczniów, tych, którzy najdłużej i najbliżej przebywali razem z Jezusem, postanowiło uzupełnić brakujące miejsce dwunastego apostoła. Z jakiegoś powodu było dla nich bardzo ważne, aby wspólnota dwunastu nie była pomniejszona. Na miejsce Judasza należało wybrać jego następcę. Dlaczego? Zachowanie liczby dwunastu było kontynuacją Jezusowego zamysłu. To Jezus wybrał dokładnie dwunastu uczniów i nazwał ich apostołami, czyli posłańcami. Mieli oni szczególne zadanie. Byli powołani do całkowitego poświęcenia swego życia dla głoszenia i budowania królestwa Bożego na ziemi. Byli powołani do tego, aby przebywać z Jezusem, wszędzie Mu towarzyszyć i przy Nim utworzyć prawdziwą braterską wspólnotę. Sama liczba dwanaście miała symboliczne znaczenie. Cały naród izraelski składał się z dwunastu plemion, które razem weszły do Ziemi Obiecanej. Symboliczna liczba dwunastu apostołów mogła mieć zatem istotne znaczenie dla współczesnych słuchaczy Jezusa i Jego uczniów. Można ją było interpretować jako pragnienie i roszczenie Jezusa, aby utworzyć nowy lud Boży, wybrany przez Boga i powołany do zbawienia i świętości. Obok dwunastu pokoleń Izraela rodziła się nowa wspólnota, która miała głosić Dobrą Nowinę i obietnicę zbawienia każdemu człowiekowi. Opowieść o wyborze św. Macieja pomaga więc zrozumieć nam, uczniom Chrystusa z XXI w., jaka jest najgłębsza tajemnica chrześcijańskiej wspólnoty. Jesteśmy spadkobiercami obietnic, jakich Bóg udzielał swemu ludowi od początku dziejów. Jesteśmy przyjaciółmi Boga. To Stwórca nas wybrał i przeznaczył na to, abyśmy szli i owoc przynosili i by owoc nasz trwał. Nie bójmy się przeciwności, bo nasz Ojciec da nam wszystko, o cokolwiek Go poprosimy w imię Jezusa (J 15,16)