Start Artykuły Prawdziwe zwycięstwo
Prawdziwe zwycięstwo PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
sobota, 09 maja 2015 20:03

Wszelkie podziały i spory wcześniej czy później prowadzą do konfliktów i wojen, które niosą zniszczenie i cierpienie. Podziały we wspólnocie uczniów Chrystusa są dodatkowo zgorszeniem dla świata. Patron dzisiejszego święta, św. Andrzej Bobola pracując pośród unitów, dążył do jedności chrześcijan. Poniósł śmierć męczeńską 16 maja 1657 r. w Janowie Poleskim. Jest jednym z patronów Polski. Liturgia słowa Bożego dzisiejszego święta ukazuje najpierw rzeczywistość nieba. Jest ono wypełnione uczniami Chrystusa, którzy dzięki ofierze złożonej przez Chrystusa na krzyżu oraz dzięki świadectwu wierności Ewangelii dostąpili zbawienia. Jedynym dawcą zbawienia jest Chrystus, który pokonał szatana. Ta prawda jest jedna oraz niepodzielna i dlatego uczniowie Chrystusa powinni trwać w jedności. O tę jedność modli się Jezus. Jedność uczniów jest znakiem obecności Boga i świadectwem Jego miłości do wszystkich ludzi. Jedność uczniów będzie dla innych świadectwem wiarygodności głoszonej Ewangelii. Jezus prosi także Ojca, aby wszystkim, którzy w Niego uwierzą, była dana łaska życia wiecznego. Jezus objawia oblicze Boga prawdziwego. Uczniowie, którzy uwierzyli w Jezusa, poznali także Boga. Św. Andrzej Bobola poniósł śmierć męczeńską, pracując na rzecz jedności Kościoła. Jego wysiłki były realizacją treści modlitwy Chrystusa. Wpatrzeni w gorliwość apostolską i wielką miłość św. Andrzeja Boboli, prosimy, abyśmy wszyscy stanowili jedno (J 17,21), aby ustały wszelkie waśnie i spory. Niech Eucharystia, która jest ucztą jedności, da nam moc do zrozumienia ludzi innych wyznań i do pojednania z ludźmi, z którymi żyjemy w niezgodzie.