Start Artykuły "Biografie" Jezusa
"Biografie" Jezusa PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Zenon Hanas   
sobota, 02 stycznia 2016 16:05


Biografie
Biografie cieszą się nieustannie wielką popularnością. Sądzę, że wśród prezentów pod choinkę można by znaleźć wiele biograficznych książek o znanych postaciach z historii, tej mniej i tej bardziej odległej. Biografie czytamy z wielkim zainteresowaniem, gdyż chcielibyśmy poznać, jak żyli inni ludzie, z jakimi trudnościami i problemami musieli się zmierzyć. Czytanie o życiowych zmaganiach, sukcesach i porażkach innych ludzi pomaga nam lepiej rozumieć nas samych.

Poszukiwanie prawdy o człowieku

Napisanie dobrej biografii nie jest rzeczą łatwą. Trzeba się bowiem przekopać przez dokumenty, listy, notatki i wspomnienia, jakie pozostały po danej osobie. Należy popytać świadków, o ile tacy jeszcze żyją. Trzeba rozróżnić to, co istotne, od zbędnych szczegółów. Co więcej, każda zna postać z historii będzie miała z jednej strony przeciwników, a z drugiej strony swoich bliskich i oddanych przyjaciół. W dobrej biografii trzeba zatem pieczołowicie odróżniać, od kogo pochodzą dane oceny i interpretacje zdarzeń. W oczach jednych ktoś może uchodzić za bohatera, w oczach innych jest nikczemnym zdrajcą. Może właśnie dlatego pisanie i czytanie biografii jest skomplikowanym i twórczym wyzwaniem.

Znaczenie najbliższej rodziny
Biografia na samym początku podaje datę i miejsce urodzenia, a także opis rodziny, z której dany bohater pochodzi. Ta charakterystyka najbliższego otoczenia prezentowanej osoby pozwala nam głębiej zrozumieć dalsze życie człowieka. Zaczynamy pojmować sposób wychowania i postrzegania świata. Te opisy z lat dzieciństwa pozwalają nam zobaczyć tło, na którym później malowany jest biograficzny portret danej postaci.
Cztery Ewangelie są swoistego rodzaju „biografiami” Pana Jezusa. Oczywiście, musimy pamiętać, że były pisane prawie 2000 lat temu. Nasze dzisiejsze normy nie mogą być tu zastosowane. Nie istniały wówczas archiwa, nie prowadzono ewidencji pism urzędowych, uczniowie Jezusa nie sporządzali notatek i nie prowadzili pamiętników. Jednak ewangeliczne zapisy pozostają całkowicie wiarygodnymi świadectwami tych, którzy kochającym sercem pisali wspomnienia o najbliższej im Osobie.


Pochodzenie Jezusa Chrystusa
Wszystkie cztery ewangeliczne „biografie” zamieszczają na wstępie informacje o pochodzeniu Jezusa Chrystusa. Ewangelia św. Marka ogranicza się do opisania początku publicznej działalności Jezusa i Jego chrztu nad Jordanem. Wspomina zatem tylko o starszym kuzynie Jezusa, św. Janie Chrzcicielu. Ewangelia św. Mateusza zaczyna się genealogią Pana Jezusa i wymienia pokolenia od czasu Abrahama. Ewangelia św. Łukasza wydłuża perspektywę: wymienia przodków Pana Jezusa od czasów Adama. Także Janowa Ewangelia rozpoczyna się opisaniem genealogii i początków Jezusa Chrystusa, sięgających prapoczątków przed stworzeniem świata.

Człowiek i Bóg
Wszystkie cztery Ewangelie uzupełnią się nawzajem. Mówią nam o tym, że Jezus Chrystus jest jednocześnie prawdziwym Człowiekiem i prawdziwym Bogiem. Napisanie Jego „biografii” domaga się zatem uwzględnienia różnych perspektyw, genealogii i spojrzeń wierzącego człowieka.

Tajemnica Bożej Miłości
Cztery ewangeliczne „biografie” Jezusa zostały napisane w jednym, jedynym celu – abyśmy mogli poznać tajemnicę Bożego Syna i Jego Miłości wobec każdego człowieka. "Na świecie było Słowo" – pisze św. Jan – "a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał" (J 1,10). Poznawanie Syna Bożego pozostaje pewnego rodzaju łaską i darem, ale też wyzwaniem. Św. Paweł pisze w liście do Efezjan, że prosi w modlitwach, "aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych" (Ef 1,17–18). Niech to poznawanie Jezusa nie będzie jedynie zaspokajaniem ciekawości, ale sprawi, że stajemy się przybranymi, umiłowanym dziećmi Boga.