Start Artykuły Czym Jest Wiara
Czym Jest Wiara PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Szymon   
niedziela, 29 maja 2016 06:19

Joseph Schultz był żołnierzem okupacyjnej armii niemieckiej w Jugosła wii. Pewnego dnia dowódca wybrał ośmiu żołnierzy do specjalnego zadania, wśród nich znalazł się Schultz. Wzięli broń i wyruszyli w góry, nie wiedząc, jaką misję mają spełnić. Gdy dotarli na miejsce, poznali cel swego marszu. Nad wykopanym rowem stała grupa Jugosłowian: pięciu mężczyzn i dwie kobie ty. Ośmiu żołnierzy ustawiło się w szeregu. Dowódca wydał rozkaz przygoto wania się do wykonania egzekucji. Schultz na oczach osłupiałych kolegów, jak i zdumionych Jugosłowian, rzucił na ziemię karabin i poszedł w kierunku skazańców. Nie usłuchał wołania dowódcy. Stanął ze skazańcami trzymając ich za ręce. Rozwścieczony dowódca wrzasnął: „Ognia”. Joseph Schultz zginął, a jego krew zmieszała się z krwią niewinnych ofiar.

Łaska i zadanie

Czym jest wiara? Wiara jest łaską i zadaniem. Dlaczego łaską? Bo nikt sam sobie nie dał wiary. Nie zasłużyliśmy sobie na nią dobrymi uczynkami. Została nam dana darmo – w Chrystusie. Ponadto wiara jest zadaniem na całe życie. Jest rzeczywistością dynamiczną – rozwija się, albo obumiera. Wierzymy w Boga, a zarazem wierzymy Bogu i wszystkim Jego obietnicom.

Wiara jest rzeczywistością stałą

Wiara jest stale obecna w naszym życiu. W codzienności wiele rzeczy przyjmujemy na wiarę: wierzymy lekarzowi, drugiej osobie, która wskazuje nam drogę czy komuś kto mówi do nas słowa „kocham Cię”. Oprócz tej wiary codziennej spotykamy się z wiarą o charakterze nadprzyrodzonym. Jest ona o wiele trudniejsza. Wiara ta dotyczy rzeczywistości, która wymyka się spod kontroli ludzkiemu poznaniu. Ludzkie słowa są zbyt małe, by wypowiedzieć się wobec tajemnicy Boga. Bóg nie jest fragmentem DNA, który da się wyodrębnić pod mikroskopem laboratoryjnym. Nie jest jak pajda chleba – nie da się Go objąć. Ale jest Osobą, która z miłości, ku nam pochyla się i mówi: zaufaj Mi. Jest jak miłość, która żyje w sercu i jak słońce – nie można patrzeć na Niego wprost, gdyż oślepia siłą swojego blasku, a mimo to nikt rozsądny nie zaprzecza Jego istnieniu.

Strzec daru wiary

Jesteśmy powołani, by być strażnikami wiary, tej która została nam dana przez Pana Boga. Wiara jest dla nas powołaniem, jest rzeczywistością, za którą – trzeba mieć tego świadomość – mamy oddawać życie każdego dnia. Kościół jest strażnikiem wiary, bo w Kościele mamy prawdziwy obraz Boga. To Kościół skupia wokół Jezusa Chrystusa.

Zaufać mimo lęku

Czym jest wiara? Jej początkom nie towarzyszy zachwyt czy euforia, ale lęk. Jezus mówi: „Nie lękaj się”. Ale jak tu się nie bać skoro nie znam przyszłości, nie rozumiem wielu rzeczy w swoim życiu, nie potrafię przewidzieć przyszłości. Trzeba ufać. Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla, że: „wiara jest odpowiedzią człowieka daną Bogu, który Mu się objawia i udziela, przynosząc równocześnie obfite światło człowiekowi poszukującemu ostatecznego sensu swego życia” (226). Bóg jest skałą, na której człowiek buduje dom wiary. Jeśli wyznaję, że wierzę w Boga – to znaczy, że uznaję to, że jest i jaki jest. Jednocześnie jest w tym zawarta gotowość powierzenia się Mu, oddania, podporządkowania, uznania za jedynego Pana i Zbawcę. Człowiek wierzący nie tylko jest przekonany o prawdzie istnienia Boga, ale przede wszystkim żyje nią. Kiedy poznasz Jezusa, chcesz Go głosić wszystkim.

Wzrok wiary

Istnieje wzrok wiary. Duchowe oko działa jak wiele innych: skupia światło i przekazuje je w głąb. Wzrok wiary jest zdolnością widzenia blasku i jego pochodnych, co może wydawać się całkiem banalne i niewymagające szczególnego namysłu. Tymczasem trudno przecenić doniosłość tego faktu. Dostrzeganie światła umożliwia orientację w przestrzeni. Sprawia, że możemy choć trochę poczuć się w niej „u siebie” – bezpiecznie i pewnie. Kto wracał późno do domu, wie, iż nawet najbardziej zaprzyjaźnione z nami sprzęty mogą stać się w ciemności naszymi wrogami – podobnie zwierzęta, a nawet niektórzy dobrzy ludzie.