Start Artykuły „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Dariusz Kwiatkowski   
niedziela, 21 stycznia 2018 07:22

Można by pomyśleć, że dzisiejszy fragment Ewangelii nie odnosi się do większości z nas. To piękny tekst wykorzystywany do kazań o powołaniu kapłańskim bądź zakonnym. Łatwo można sobie wyobrazić Jezioro Galilejskie, pracujących tam rybaków i Jezusa, który przychodzi, by ich powołać. To bardzo plastyczna i nawet wzruszająca scena – rybacy porzucają dotychczasowe obowiązki i idą za Jezusem. Pasuje jak ulał do tych, którzy są powołani do kapłaństwa. Wszyscy inni mogą być spokojni – tym razem Jezus nie mówi do nich.

Pierwsze kazanie Jezusa

Jednak trzeba nam widzieć cały fragment dzisiejszej Ewangelii i jej kontekst, czyli pierwsze i drugie czytanie. Dostrzegamy wtedy, że powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na pierwsze słowa wypowiedziane przez Jezusa. Możemy powiedzieć, że dziś usłyszeliśmy Jego pierwsze kazanie wygłoszone do ludu: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1,15). W tym krótkim kazaniu każde słowo ma swoje znaczenie.

Wypełnienie obietnic Bożych

Czas się wypełnił. Dotąd były Boże obietnice o nadejściu Dnia Pańskiego, kiedy to dokona się zbawienie i wyzwolenie ludzi z niewoli zła i grzechu. Bóg nigdy nie pozostawił człowieka samu sobie, ale dał mu obietnicę zbawienia i naprawienia nieposłuszeństwa grzechu. W Jezusie wypełniły się wszystkie starotestamentalne zapowiedzi i obietnice Boże dotyczące zbawienia człowieka. Nadszedł czas wyjątkowej interwencji Boga w historię ludzkości, w historię każdego człowieka. W swoim Synu Bóg objawił człowiekowi pełnię swojej miłości. Jezus stał się jedynym Zbawicielem i Odkupicielem.

Królestwo Boże

Bliskie jest królestwo Boże. To znaczy, że blisko jest Bóg, który chce nam pomóc, pragnie nas zbawić, czyli wyzwolić z niewoli zła, grzechu i wszystkich słabości. Dla nas, ludzi zamkniętych w świecie swoich codziennych problemów, których często nie potrafimy rozwiązać o własnych siłach, zabłysło światło nadziei, światło Bożej miłości, objawionej w Jezusie. To królestwo już jest obecne pośród nas. Teraz trzeba je tylko odkryć, odnaleźć. Bóg nie chce naszej śmierci, nie chce naszego nieszczęścia. On jest dawcą życia i miłości – i dlatego pragnie udzielić swych darów każdemu z nas. Wystarczy uwierzyć i odkryć obecność Bożego królestwa pośród nas. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to królestwo z tego świata.

Potrzeba nawrócenia i wiary

Stąd wezwanie Jezusa: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawracajcie się, czyli zmieniajcie swój sposób myślenia, swój sposób patrzenia na świat i jego wartości. Św. Paweł powie: Przemija bowiem postać tego świata (1 Kor 7,31). Nawrócić się to uznać, że moje własne drogi nie są drogami Bożymi, to także uznać prawdę o swoim grzechu i słabości. Wymaga to również przyznania się, że o własnych siłach nie jestem w stanie rozwiązać żadnego problemu, dotykającego mojego życia. Trzeba całkowicie otworzyć się na działanie Boga, całkowicie zaufać Mu i zdać się na Niego. Tak należy rozumieć scenę powołania pierwszych uczniów. Słysząc zaproszenie Jezusa, zostawili wszystko i poszli za Nim. Całkowicie Mu zaufali.

Droga nawrócenia

Otworzyć się na działanie Boga oznacza, że przestaję żyć marzeniami i złudzeniami. Poznając prawdę o sobie samym, zaczynam zdawać sobie sprawę, że potrzebuję pomocy, że jestem człowiekiem chorym, który musi znaleźć dobrego lekarza. Tym, co mnie uzdrowi, jest wiara w Ewangelię, czyli Dobrą Nowinę. Wiara w bezinteresowną miłość Boga do człowieka. Ta wiara staje się dla mnie drogowskazem na całe życie. Z tą wiarą inaczej oceniam otaczający mnie świat, inaczej patrzę na moje problemy i w końcu wiem, jak je rozwiązać. To przynosi mi Dobra Nowina, czyli Ewangelia. Trzeba jednak być radykalnym – porzucić wszystko i iść za Jezusem.

Eucharystia daje siłę

Nie lękajmy się wejść na drogę nawrócenia i wiary w Ewangelię. Niech dzisiejsza Eucharystia, w której spotykamy zmartwychwstałego Jezusa, stanie się dla nas czasem łaski i przemiany. W Eucharystii, uobecniającej dla nas śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa, szukajmy umocnienia na drodze naszego nawrócenia i odnawiania przymierza z Bogiem.