Start Galeria Królewskie Spotkanie Młodych z O. Janem Górą 2015 (zdjęcia)

Ewangelia na dziś

  • Poniedziałek 2018-09-24, 25. tydz. zwykły
    Łk 8,16-18
    Jezus powiedział do tłumów: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma”.


Królewskie Spotkanie Młodych z O. Janem Górą 2015 (zdjęcia) PDF Drukuj Email
poniedziałek, 17 sierpnia 2015 13:39

https://dysk.onet.pl/multilink/1c2fb16b0cc75c664882bc2a4dfd93d650fa91b7