Start Informacje Duszpasterskie II Niedziela Zwykła – 20 stycznia 2019
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
II Niedziela Zwykła – 20 stycznia 2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
poniedziałek, 21 stycznia 2019 07:03

II Niedziela Zwykła – 20 stycznia 2019

W tygodniu:

Niedziela – 20 I – II Niedziela Zwykła; albo: wsp. dow. św. Fabiana, pap. i męcz.; oraz: św. Sebastiana, męcz. (opuszcza się)

Poniedziałek – 21 I – wsp. św. Agnieszki, dziew. i męcz.

Wtorek – 22 I – wsp. dow. św. Wincentego, diakona i męcz.; albo: św. Wincentego Pallottiego, prezb.

Czwartek – 24 I – wsp. św. Franciszka Salezego, bpa i dok. Kośc.

Piątek – 25 I – Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

Sobota – 26 I – wsp. śś. Tymoteusza i Tytusa, bpów

Niedziela – 27 I – III Niedziela Zwykła (synodalna); wsp. dow. św. Anieli Merici, dziew. (opuszcza się)

 1. Liturgia Słowa przypomina nam, iż jako wybrane i umiłowane dzieci Boże obdarowani jesteśmy w Kościele różnymi charyzmatami – a Maryja, jak w Kanie Galilejskiej, nieustannie wyprasza nam u Jezusa cuda Bożej łaski.
 2. W tę niedzielę (20 stycznia) przeżywa się w Kościele Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
 3. Polećmy Miłosierdziu Bożemu śp. Pawła Adamowicza – prezydenta Gdańska – brutalnie publicznie zamordowanego.
 4. Choć przed tygodniem skończył się okres Bożego Narodzenia – niemniej nadal śpiewajmy kolędy, zwłaszcza w gronie rodzinnym.
 5. Śpiewać je można w tradycji polskiej aż do 2 II (do Święta Ofiarowania Pańskiego, czyli „BM Gromnicznej”).
 6. W naszej parafii na koniec okresu kolędowania zaśpiewa Tomasz Parys z zespołem (jak również z żoną Mariką i 6 dzieci). Koncert kolęd i pastorałek w jego wykonaniu będzie w MB Gromnicznej, tj. w sobotę 2 II po Mszy o 17:00 (po Mszy św. pokolędniczej).
 7. Msza św. w int wszystkich parafian, którzy przyjęli kapłanów „o błogosławieństwo Boże” odprawiona będzie 2 II o 17:00.
 8. Od wczoraj (soboty 19 stycznia) rozpoczęło się poza parafią w Świdnicy Śląskiej 30 Mszy św. „gregoriańskich” za śp. Józefa Hebdę. Trwać będą do 17 lutego br. Powiadomił o tym jego siostrę Marię Siedlarz celebrans – ks. infułat Kazimierz Jandziszak.
 9. W poniedziałek (21 stycznia) przypada Dzień Babci, natomiast we wtorek (22 stycznia) obchodzi się Dzień Dziadka.
 10. W poniedziałek też rozpoczyna się 30 Mszy św. „gregoriańskich” za śp. Ludwika Ogórka zamówionych przez jego brata Mariana.
 11. Od poniedziałku (21 I) w związku z wyjazdem ks. proboszcza na tygodniowy feryjny urlop część intencji Mszy św. „od uczestników pogrzebu” będzie odprawiana poza parafią.
 12. Stąd we wtorek 22 stycznia rano Msze św. będą dwa razy: zwyczajowo o godz. 6:30 oraz zaraz po niej tj. o godz. 7:00.
 13. We wtorek 22 stycznia – rozpoczęcie w Panamie ŚDM. Światowe Dni Młodzieży 2019 trwać będą od wtorku 22 I do niedzieli 27 I.
 14. W piątek przypada Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła – Msze św. o 6:30 i o 15:00 (Godzina Miłosierdzia) oraz o 17:00.
 15. Do najbliższego piątku 25 I trwa rozpoczęty w miniony piątek 18 I „Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan” (18 – 25 I) – z możliwością zyskania odpustu zupełnego za udział w kilku nabożeństwach.
 16. W sobotę 26 stycznia przypada Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce.
 17. W najbliższą niedzielę (27 I) na „sumie” o 10:30 chrzest pierwszego w nowym roku dziecka: Mikołaja Michała Buczka. Msza św. za to dziecko odprawiona będzie we środę 30 stycznia 2019 r. o godz. 17:00.
 18. W niedzielę za tydzień (27 stycznia) świętuje się: ● Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu; ● Światowy Dzień Chorych na Trąd.
 19. Na czas ferii zimowych zawieszone są wszystkie formacyjne spotkania, zbiórki i próby różnych grup parafialnych.
 20. Przez cały miniony tydzień ferii wyjeżdżałem z dziećmi z parafii na lodowisko do Białej Niżnej z różnymi grupami - dziś (20 I) o 16:30 ze scholą (na dwa busy), zaś w niedzielę za tydzień (27 I) także o 16:30 z zespołem „Siewcy Miłości” (jednym busem).
 21. W związek małżeński zamierzają wstąpić – zapowiedź pierwsza: Kamil Tomasz Gieniec, zam. Mszalnica; oraz: Klaudia Maria Klimczak, zam. Królowa Polska. Daniel Piotr Jacak, zam. Trzetrzewina; oraz: Renata Joanna Szczepka, zam. Królowa Górna. to znałby jakieś przeszkody do zawarcia tych małżeństw, winien to zgłosić w kancelarii parafialnej.
 22. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Mężczyzn p.w. św. Piotra Apostoła, zel. Piotra Jelito.
 23. Wydatki tego tygodnia: Zapłaciłem dotychczasowy rachunek za gaz (za starą plebanię i opłaty stałe z nowego kościoła).
 24. Uiściłem opłatę do operatora za udostępnienie serwera na prowadzenie strony internetowej.
 25. Opłata za urzędowy telefon w kancelarii parafialnej.
 26. Za obiad dla 20 osób z grupy kolędniczej z Białej Niżnej odgrywającej u nas jasełka. Za drogę i na rozwój dla nich.
 27. Za lodowisko (wejściówki i wypożyczenie łyżew): DSM (13 osób); aspiranci (6 osób); lektorzy starsi (11 osób); ministranci (9 osób).
 28. Składka z 13 stycznia przeznaczona na cele parafialne, jako „składka inwestycyjna” wyniosła – 3204,50 zł.
 29. Do zapłacenia otrzymaliśmy pierwszą transzę finansowych powinności za ogrzewanie nowego kościoła – 3904,52 zł + 21,29 zł.
 30. Bardzo proszę, by rodziny które jeszcze nie uiściły opłat za ogrzewanie kościoła, uczyniły to w bliskim czasie.
 31. Przypominam, iż opłaty na ogrzewanie w kościele i na utrzymanie porządku na cmentarzu na nowy 2019 rok wynoszą nadal 40 zł + 30 zł. Podaję też konta: Wpłaty na ogrzewanie i cmentarz można dokonywać tradycyjnie w kopertach na tacę, albo też przelewem na konto parafialne: PKO BP S.A. Oddział I w Nowym Sączu – Nr 50 1020 3453 0000 8102 0008 2370 Wpłaty na konto budowlane można dokonywać tradycyjnie, albo też przelewem na konto parafialne-budowlane: Bank Pekao S.A. w Oddział w Nowym Sączu – Nr 82 1240 1558 1111 0010 6437 8557 Dobrowolne ofiary na potrzeby biuletynu i utrzymanie strony internetowej można wpłacać na konto: mBank: 96114020040000320268843252
 32. Na wydawanie biuletynu przekazano ofiarę na składkę (złożoną przy opłatach za ogrzewanie kościoła i utrzymanie cmentarza): Marian Ogórek (50 zł); Agnieszka i Mirosław Jawor (30 zł); Krystyna i Czesław Świgut (30 zł). Wielkie „Bóg zapłać”.
 33. Przelewy na konto w „mBanku” na potrzeby wydawania biuletynu i utrzymanie strony internetowej: Barbara Kielar Świgut z Mszalnicy - 100 zł; Beata i Wiesław Krok – 50 zł (+ 50 zł jeszcze w styczniu 2018); Krzysztof Groń – 100 zł; Renata Kachniarz z Królowej Polskiej – 50 zł (+ 50 zł jeszcze w styczniu 2018); Małgorzata Kachniarz z Mszalnicy – 30 zł; Marek i Helena Bochenek – 30 zł. Serdeczne „Bóg zapłać”.
 34. Dziękuję Mariuszowi i Jolancie Grzyb za ofiarowany do siłowni na starej plebanii „atlas” – maszynę do ćwiczeń siłowych.
 35. Dziękuję za usługę ciągnikiem (pociągnięcie) panom: Bogusławowi Hreniakowi i Tomaszowi Rymanowiczowi.
 36. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Nawojowej wraz z ks. Proboszczem Henrykiem Madziarem i opiekunem ks. Bogdanem serdecznie zapraszają na Spotkanie Noworoczne, które odbędzie się 23 stycznia (we środę) w Nawojowej. Rozpocznie się ono Mszą św. o 17:00 w kościele parafialnym w Nawojowej. Dalsza część spotkania – na starej plebanii. Od nas jedzie 8 osób.
 37. Kongregacja Duszpasterska dla kapłanów odbędzie się 24 stycznia w Nowym Sączu (Bazylika św. Małgorzaty).
 38. W okresie od 1 I do 30 IV dokonujemy rozliczeń podatkowych. Polskie prawo daje nam możliwość przekazania 1% naszego podatku na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. Wielkość naszego podatku nie ulega zmianie – my jedynie decydujemy o jego przeznaczeniu. Zwracam się z serdeczną prośbą i apelem do wszystkich, którzy składają zeznania podatkowe o przekazania 1% należnego podatku na cele realizowane przez Caritas Diecezji Tarnowskiej. Wychodząc z kościoła możemy odebrać ulotkę informacyjną o sposobie przekazania 1 %. Przypominam, że w tym roku nasze PIT-y zostaną przygotowane przez Urzędy skarbowe. Należy zatem sprawdzić czy w odpowiedniej rubryce znajduje się nr KRS naszej Caritas (0000211791) oraz kwota przekazywanego 1% podatku. Jeżeli tak nie jest, należy skorygować wystawiony PIT. Zachęcam gorąco – jeżeli to konieczne – do skorzystania ze strony internetowej „Caritas” (www.caritas.diecezja.tarnow.pl), gdzie znajduje się gotowy bezpłatny program do wypełniania zeznań podatkowych. Proszę o wsparcie w ten sposób dzieł miłosierdzia prowadzonych przez naszą diecezjalną Caritas.
 39. Dziękuję za ofiarę 200 zł na sprzątanie 2 rodzinom: Anna, Marian Marszałek; Mirosław Marszałek (jako syn złożył ofiarę dodatkowo od siebie). Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny: Grażyna, Stanisław Chochla; Agnieszka, Janusz Wysowski; Iwona, Dawid Słysz.
 40. W Gościu Niedzielnym za tydzień dołączony będzie film: „Bóg nie umarł 2”. Jest to film o istnieniu Boga i wolności sumienia.
 41. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny” (5 zł); „Niedziela” (5 zł); „Miłujcie się” (4 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł); kwartalnik „Wieści Gminne” (3 zł).
Poprawiony: poniedziałek, 21 stycznia 2019 14:12
 

Ewangelia na dziś