Start Informacje Duszpasterskie Niedziela Palmowa - 5 kwietnia 2020
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Niedziela Palmowa - 5 kwietnia 2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
sobota, 04 kwietnia 2020 16:14

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej – 5 kwietnia 2020

 

W tygodniu:

I Niedziela – 5 IV – Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej; albo: wsp. dow. św. Wincentego Ferreriusza, prezb. (opuszcza się)

Wielki Poniedziałek – 6 IV – celebracja Eucharystii wielkotygodniowej

Wielki Wtorek – 7 IV – wsp. dow. Jana Chrzciciela de la Salle, prez.. (opuszcza się)

Wielka Środa – 8 IV – celebracja Eucharystii wielkotygodniowej

Wielki Czwartek – 9 IV – Msza Wieczerzy Pańskiej

Wielki Piątek – 10 IV – celebracja Liturgii Męki Pańskiej (nie ma w tym dniu Mszy św.)

Wielka Sobota – 11 IV – celebra Wigilii Zmartwychwstania Pańskiego (Wigilia Paschalna w Wielką Noc)

Wielka Niedziela – 12 IV – Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

Poniedziałek Wielkanocny – 13 IV – rozpoczęcie Oktawy Wielkanocnej; albo: wsp. dow. Św. Marcina I, pap. (opuszcza się)

 1. Liturgia Słowa miesza dziś dwa słowa: „hosanna” i „na krzyż z Nim” – i tak też bywa w życiu chrześcijan ale i całej ludzkości.
 2. Dziś (5 IV) dziwna i smutna w tym roku Niedziela Palmowa rozpoczynająca Wielki Tydzień 2020 (niestety takie będą całe Święta Wielkanocne).
 3. W tę I niedzielę kwietnia nie będzie Adoracji Najświętszego Sakramentu z racji czytania lub śpiewu „na role” Opisu Męki Pańskiej.
 4. Po zaostrzeniu rygorów w tę Niedzielę Palmową już tylko 4 Msze św.: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30 (bez ludu – przychodzi tylko rodzina od „intencji”).
 5. Nie ma „zmianki tajemnic” wśród Róż Mężczyzn – odmawiamy nadal te same; podobnie nie ma kobiecej „zmianki” za tydzień.
 6. Przed „sumą” (o 10:30) spod chóru wyruszy „okrojona” procesja z jedną symboliczną palmą (a nie jak zwykle tłumnie sprzed cerkwi).
 7. Zwyczajowo możliwe są trzy formy wspomnienia w świątyniach uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy: a) procesja; b) uroczyste wejście (tzw. introit); c) zwykłe wejście (z antyfoną na wejście).
 8. Niestety z racji pandemii nie ma także w tym roku corocznego „konkursu palm”. Biskup prosi, by wykonać palmy własnoręcznie w rodzinach.
 9. Też z racji prawnych i sanitarnych restrykcji odwołany jest „Diecezjalny Dzień Młodych” – spotkanie z Biskupem w Tarnowie i procesja ulicami.

10.  Anulowana jest też z Niedzieli Palmowej coroczna składka przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.

11.  Na „sumie” przywołany będzie dłuższy opis Męki Pańskiej (niestety bez chóru). Także na pozostałych Mszach św. będzie odczytywany tekst dłuższy.

12.  Proszę o przygotowanie jedynie koniecznych śpiewów na Triduum Paschalne (choć w formie okrojonej bez chóru).

13.  Nadal nie ma rozwożenia Eucharystii do chorych przez szafarzy nadzwyczajnych. Natomiast zachowując przepisy sanitarne był już kapłan u zgłoszonych chorych przygotowując ich na święta Wielkiej Nocy.

14.  Krzyże pozostają zasłonięte do końca Liturgii Męki Pańskiej, zaś obrazy pasyjne do początku Wigilii Paschalnej.

15.  W Wielki Poniedziałek i Wielki Wtorek oraz w Wielką Środę: Msze św. o godz. 17:00 – 17:30 (w środę z Nowenną do MBNP).

16.  Msze św. w 3 pierwsze dni Wielkiego Tygodnia (Wielki Poniedziałek – Wielki Wtorek – Wielka Środa) są nie w koncelebrze, ale jedna po drugiej, by mogła być na swojej Mszy św. przynajmniej najbliższa rodzina (5 osób).

17.  Kościół jest zamknięty na czas Mszy św. zgodnie z dekretem ks. Biskupa – wejście od zakrystii tylko dla rodziny zamawiającej intencję Mszy św. Poza Mszami św. kościół nasz jest otwarty cały dzień. Dotychczasowy dekret Ks. Biskupa wywieszony jest na głównych drzwiach kościoła.

18.  Także na czas Wielkiego Tygodnia ks. Biskup wydał kolejny dekret, który też umieściłem w Internecie, w ogłoszeniach i na drzwiach kościoła.

19.  Spowiedź św. w parafii przed Świętami Wielkanocnymi w związku z kolejnymi obostrzeniami prawnymi oraz sanitarno-epidemiologicznymi możliwa jest jeszcze w Wielkim Tygodniu tylko po uprzednim umówieniu się telefonicznym w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz od 18:00 do 20:00: w Wielki Poniedziałek, w Wielki Wtorek,  w Wielką Środę – spowiadać będą tylko kapłani miejscowi. Gdyby były jakieś odgórne zmiany, to dokonam korekty. Umawiajmy się telefonicznie, by uniknąć potencjalnych kolejek, jakie mogą się w takiej sytuacji stworzyć „przy konfesjonałach” przed Wielkanocą.

20.  Podaję numery telefonów do księży, których chcemy poprosić o spowiedź – ks. Proboszcz: tel. stacjonarny kancelaryjny 18-445-64-43 oraz uruchomiony tylko na ten czas parafialny komórkowy telefon dyżurny 796-649-931 (będzie zlikwidowany po ustaniu epidemii); ks. Wikariusz tel. 536-890-887.

21.  Jak wyżej wspomniałem, spowiadają tylko kapłani miejscowi w dwóch pomieszczeniach „słuchalnicach” – jedno w kaplicy bocznej (ks. Wikariusz), a drugie w zakrystii (ks. Proboszcz). W pomieszczeniu jest klęcznik, na którym klękamy do spowiedzi, zaś 2 metry dalej siedzi kapłan. Wchodzimy więc do tych 2 pomieszczeń pojedynczo! Przy drzwiach koło klamek jest pojemnik z detergentem – dezynfekujmy ręce przed wejściem i po wyjściu! Gdyby byli oczekujący – sumiennie zachowujmy dystans minimum 2 m stojąc na polu (jeśli będzie ciepło) albo po długości kościoła (jeśli będzie mróz czy deszcz).

22.  Proszę wybaczyć, że kapłani nie udzielają większej nauki – jedynie nakładając pokutę, skupiają się na istocie sakramentu czyli ROZGRZESZAJĄ!

23.  Wszyscy pozostali starajcie się wzbudzić w miejsce spowiedzi św. żal doskonały (tj. z miłości do obrażonego Boga a nie z lęku przed piekłem). Z wielkim pragnieniem  spowiedzi św., jak tylko się nadarzy okazja. Pozostaje nam też tylko tzw. „komunia duchowa” w niemożności pójścia do Komunii Świętej.

24.  Biskup prosi, by w Wielką Środę wieczorem wszystkie rodziny przeżyły „rodzinne nabożeństwo pokuty i pojednania” według „rytuału rodzinnego” przygotowanego przez diecezję (jest też na stronie parafii). Wzbudźmy żal doskonały z pragnieniem spowiedzi św., gdy to już będzie możliwe.

25.  Czyli jak minie pandemia „koronawirusa”, pójdźmy jak najszybciej do spowiedzi św. i Komunii Świętej wielkanocnej – przypominam, iż obejmuje ona czas od Środy Popielcowej aż do Niedzieli Trójcy Świętej (czyli do 7 czerwca).

26.  W Wielkim Tygodniu nie ma w dalszym ciągu ani Dróg Krzyżowych, ani Gorzkich Żali.

27.  Oprócz Mszy św. odwołane są też wszelkie inne nabożeństwa i praktyki paraliturgiczne oraz wszelkie spotkania przykościelne.

28.  Wszystkie obrzędy Triduum Paschalnego sprawowane są bez udziału Ludu Bożego, jedynie w asyście osób pełnoletnich.

29.  W Wielki Czwartek Msza św. Wieczerzy Pańskiej będzie o 18:00. Msza Krzyżma Świętego w Katedrze będzie w innym wyznaczonym terminie.

30.  W tym roku zwyczaj uruchamiania dzwonów podczas Chwała w Wielki Czwartek należy przenieść na rozpoczęcie liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej i dzwonić nimi przez dłuższą chwilę.

31.  Zaś za zakończenie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej pomija się procesję z Najświętszym Sakramentem, który po Komunii św. od razu umieszcza się w tabernakulum (u nas w kaplicy w dolnym kościele – wejście do podziemi od strony plebanii). Po końcowym błogosławieństwie należy obnażyć ołtarz.

32.  Wiernych świeckich Biskup zachęca, by zamiast zwyczajowego nawiedzenia „ciemnicy”, odprawili w gronie rodzinnym tzw. „godzinę świętą”, łącząc się ze Zbawicielem „w godzinie Jego konania w Ogrojcu”. U nas tylko indywidualnie można nawiedzić Ciemnicę (nigdy więcej niż 5 osób – do 24:00).

33.  W Wielki Piątek Liturgia Męki Pańskiej jest u nas o 17:00. Też nie ma czuwania w Ciemnicy (jedynie indywidualne nawiedzenia od 6:00 do 17:00).

34.  Na rozpoczęcie Liturgii na cześć Męki Pańskiej niech nie zabraknie gestu prostracji wszystkich kapłanów, a nawet usługujących. Będzie to szczególna okazja do przebłagania Boga za nasze grzechy i modlitwy o zahamowanie epidemii.

35.  Do modlitwy powszechnej należy dołączyć dodatkowe wezwanie za dotkniętych epidemią, zaś podczas adoracji krzyża odśpiewać suplikacje.

36.  Biskup prosi wiernych, aby w Wielki Piątek wyeksponowali w swoich domach wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego. Ponieważ tego dnia można zyskać odpust zupełny za Adorację Krzyża, zachęcam do odprawienia w domu Drogi Krzyżowej i modlitwy osobistej, która pozwoli przyjąć owoce Męki Pańskiej. Przy Grobie Pańskim też nie ma wspólnotowego czuwania ani warty honorowej. U nas znów tylko indywidualne nawiedzenie (do 5 osób do 24:00).

37.  W Wielką Sobotę Liturgia Paschalna będzie o 20:00 – zamiast procesji wielkanocnej nastąpi długie 15 minutowe bicie dzwonów.

38.  Biskup informuje, iż należy pominąć przedpołudniowy tradycyjny obrzęd błogosławienia pokarmów i wody święconej w kościołach, kaplicach i innych miejscach. Nie rezygnujmy jednak z przygotowania tradycyjnych pokarmów na stół wielkanocny i dokonajmy obrzędu ich błogosławieństwa przed śniadaniem wielkanocnym (modlitwy przed jedzeniem i po jedzeniu).

39.  Znów nie ma wspólnotowego  czuwania przy Grobie Pańskim! Możliwe jedynie indywidualne nawiedzenie kościoła od 6:00 do 20:00 (tylko do 5 osób).

40.  W Wielką Sobotę trwajmy w naszych domach w wyciszeniu i skupieniu jednocząc się przez modlitwę z Chrystusem pogrzebanym i udającym się do otchłani, aby wyzwolić swoje dzieci z niewoli grzechu i śmierci.

41.  Wieczorem w Wielką Sobotę tak jak w Wielki Czwartek, tak również na rozpoczęcie Wigilii Paschalnej, należy uruchomić na dłużą chwilę dzwony kościelne (zamiast w czasie Chwała).

42.  Biskup także wskazuje, iż wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej winny być sprawowane w prezbiterium kościoła. W czasie liturgii światła nie przygotowuje się ogniska, a jedynie poświęca zapalony znicz. Po przygotowaniu paschału przechodzi się do Orędzia Paschalnego, pomijając przy tym procesję. W liturgii słowa należy odczytać wszystkie czytania. W liturgii chrzcielnej nie błogosławi się ani źródła chrzcielnego, ani wody świeconej, a tylko odmawia odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

43.  Ponieważ w tym roku nie ma możliwości zorganizowania procesji rezurekcyjnej, dlatego na zakończenie Wigilii Paschalnej należy uruchomić dzwony przynajmniej na 15 minut i odprawić przygotowany specjalny obrzęd ogłoszenia zmartwychwstania Chrystusa. Będzie to dla nas znakiem, że pomimo trudnej sytuacji jesteśmy wezwani do wielkanocnej radości.

44.  Wiernych świeckich, którzy będą uczestniczyli w celebracji Wigilii Paschalnej za pośrednictwem mediów, Biskup zachęca, by na czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych zapalili świece, wspominając, że właśnie przez ten sakrament Chrystus przeprowadził nas ze śmierci do nowego życia.

45.   Jeszcze raz dobitnie acz z bólem podkreślam, że niestety nie ma w tym roku wyznaczonych zbiorowych Adoracji Najświętszego Sakramentu: ani w Ciemnicy (w podziemiach kościoła), ani Grobu Pańskiego (w kościele) – dopuszczam tylko pojedyncze osoby!

46.  Nie ma też straży honorowej OSP przy Grobie Pańskim, ani śpiewu chóru, scholii i zespołów muzycznych.

47.  Ks. Biskup też wyjaśnia, że w celebracjach transmitowanych wygłasza się homilię (a w innych celebrach niechaj będzie milczenie), zaś w ramach obrzędu Komunii Św. należy ułatwić wiernym przyjęcie komunii duchowej (czyli odmówić wybraną modlitwę komunii duchowej).

48.  Biskup przypomina też, że Kościół w tych dniach udziela Komunii Św. wyłącznie podczas celebracji liturgicznych oraz osobom umierającym. Dlatego zaprasza wszystkich pozostających w domach do „komunii duchowej”. W ten sposób jeszcze mocniej uświadomimy sobie, że Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie jest dla nas wyjątkowym i niezasłużonym darem.

49.  Chrzest dzieci można przenieść na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Jeżeli jednak rodzice nie chcą zwlekać, powinien być on celebrowany poza Mszą św. z Liturgią Słowa (por. Rozdział II Obrzędów chrztu dzieci), nawet w dni powszednie. W zaistniałej sytuacji nie jest możliwe celebrowanie chrztu wielu dzieci równocześnie. Za każdym razem należy pobłogosławić świeżą wodę i starannie oczyścić chrzcielnicę.

50.  W Niedzielę Wielkanocną (12 IV) Msze św. o godz. 7:00 (nie o 6:00) – 9:00 – 10:30 i 12:00. Taki sam porządek jest w Poniedziałek Wielkanocny (13 IV).

51.  Po „sumie” w Niedzielę Wielkanocną chrzest kolejnego dziecka – ochrzczony będzie chłopczyk: Franciszek Jan Bochenek.

52.  Z przodu wystawiona jest jeszcze do zabrania przegotowana do wrzątku woda święcona w bańce z kranikiem. Z racji sanitarnych nie mogąc jej używać wspólnie w świątyni, załóżmy kropielnice w naszych domach tam też adorujmy domowe krzyże – skoro nie można wspólnotowo czy też w przedsionku.

53.  Chrońmy się rozumnie przed zarażeniem, ale nie zapominajmy o uciekaniu się do Bożej Opatrzności nad nami w tym trudnym czasie – stąd po Mszach św. śpiewamy „Suplikacje” lub też zamiennie po Komunii Św. odmawiamy Litanię do Opatrzności Bożej.

54.  Dziękuję za indywidualną modlitwę podczas Adoracji IHS przez cały I piątek 3 IV do 22:00 – wielu samemu odprawiało indywidualną Drogę Krzyżową.

 • Zapowiedzi przedślubne – trzecie: Tomasz Popiela, zam. Mszalnica-Zagóra; oraz: Patrycja Hebda, zam. Kamionka Wielka.

Gdyby znał ktoś kanoniczne przeszkody, ma obowiązek sumienia zgłosić je w kancelarii parafialnej.

55.  Wydatki tego tygodnia: Zapłaciłem kolejne rachunki za prąd: w kościele, cerkwi, starej plebanii i w szopach + opłaty przelewowe. Komunikanty (10 tyś sztuk). Zakup 11 ryz papieru do druku. Żarówki do wieży i piwnic kościoła (10 sztuk). Śruby nimbusowe do skręcania dwóch mostków. Dwie baterie 9 V.

56.  Są jeszcze z przodu kościoła wystawione do rozprowadzenia wielkanocne baranki. Ofiara nie mniejsza niż 6 zł. Wejście od strony zakrystii.

57.  Przez firmę z Nowego Sącza na razie tymczasowo na pół roku została zainstalowana w kościele kamera do transmisji Mszy św.

58.  Transmitowane są Msze św. niedzielne i świąteczne o 9:00 i 10:30 i tygodniowe, a także w tym roku bardzo „okrojona” liturgia Triduum Paschalnego.

59.  Nie zaczynamy nowych robót. Powoli zmierzają też ku końcowi prace wykonywane etapami przy układaniu betonowych ażurowych płyt na skarpach koło starego cmentarza w Królowej Polskiej oraz korytek ściekowych. Dziękuję za tę pracę w tym tygodniu Januszowi Gaborkowi i Michałowi Poręba.

60.  Dzięki: Elżbiecie Chełminiak za naprawę i pranie czerwonych ministranckich tunik, czerwonych i białych kapturków; Leonii Witek za 2 zgrzewki jajek.

61.  Episkopat Polski a za nim Biskup Tarnowski Dekretem z 14 III udziela dyspensy od Mszy św. niedzielnej „do odwołania” tym, którzy „źle się mają”, czyli kaszlą lub też popadają w psychiczny lęk i niepokój, osobom starszym oraz uczniom i opiekunom dzieci (od wtorku 31 III rząd ogłosił dodatkowe obostrzenia „stanu epidemii” w miejsce „zagrożenia epidemią” a od 1 IV następne rygory – są ode umieszczone w 11 punktach na naszej także stronie).

62.  Mszy św. na ten trudny czas można wysłuchać przez radio czy uczestniczyć w niej poprzez transmisję w telewizji (a od nas przez Internet).

63.  Episkopat Polski równocześnie zachęca do indywidualnych nawiedzeń świątyń i modlitwy, prywatnej Drogi Krzyżowej i Adoracji IHS.

64.  Zapraszam też do włączenia się w śpiew Gorzkich Żali i wysłuchania „kazania pasyjnego” transmitowanych w mediach.

65.  Pamiętajmy o osobach starszych i chorych: zapytajmy się przez telefon o zakupy czy inne sprawunki i ostrożnie je przekażmy!

66.  Dbajmy o higienę, unikajmy bliskich kontaktów międzyludzkich – dezynfekujmy miejsca niepewne.

67.  Dzięki za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Irena i Czesław Radzik; Anna i Leon Szeptak; Stanisława Szeptak. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej Górnej: Grażyna Szeptak; Elżbieta i Kazimierz Gromala; Lucyna i Jan Poręba.

68. Przypominam! Uczniowie przerabiają z katechizmów tygodniowo po dwie kolejne katechezy.

69.  Na stoliku z tyłu świątyni – do zabrania darmowe biuletyny liturgiczne „Dzień Pański” na poszczególne niedziele.

70.  Wstrzymano parafialny kolportaż „Gościa Niedzielnego” – można go kupić w kioskach i przez prenumeratę. Są zaś inne gazety.

71.  Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” – tylko na Wielkanoc (6 zł); „Niedziela” (6 zł); „Źródło” (5 zł); „Miłujcie się” (5 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł).

Poprawiony: niedziela, 10 maja 2020 02:38
 

Ewangelia na dziś