Start Informacje Duszpasterskie Niedziela Miłosierdzia Bożego - 19 kwietnia 2020
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Niedziela Miłosierdzia Bożego - 19 kwietnia 2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 19 kwietnia 2020 02:28

II Niedziela Wielkanocna Miłosierdzia Bożego – 19 kwietnia 2020

 

W tygodniu:

Niedziela Miłosierdzia – 19 IV – II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego; zakończenie Oktawy Wielkanocy (odpust)

Wtorek – 21 IV – wsp. dow. św. Anzelma, bpa i dok. Kośc.

Czwartek – 23 IV – Uroczystość św. Wojciecha, bpa i męcz. – głównego patrona Polski

Piątek – 24 IV – wsp. dow. św. Fidelisa z Sigmaringen, prez. i mecz.; albo: św. Jerzego, męcz.

Sobota – 25 IV – Święto św. Marka Ewangelisty

Niedziela – 26 IV – III Niedziela Wielkanocna „Biblijna” (synodalna)

  1. Liturgia Słowa to dziś potężne przesłanie o tym, że Bóg jest Miłosierny – doświadczyli tego apostołowie trwający na modlitwie i Tomasz.
  2. W tę niedzielę 19 kwietnia przypada II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego (w Oktawie) – u nas „odpust parafialny”.
  3. Msze św. w naszej parafii są jednak w porządku zwyczajnym niedzielnym, bo nie ma możliwości uroczystego świętowania odpustu „ku czci Opatrzności Bożej” – celebracja o godzinach: 7:00 – 9:00 – 10:30 (a nie o 11:00) oraz o 14:30.
  4. Nie ma uroczystej „sumy” z zaproszonym kaznodzieją z kazaniem odpustowym, ani odświętnej pełnej splendoru jej oprawy.
  5. Niemniej starajmy się zyskać odpust zupełny lub cząstkowy przysługujące w tym dniu naszej wspólnocie Kościoła partykularnego.
  6. Z racji niemożności procesji odpustowej po każdej Mszy św. będzie Adoracja IHS z litanią do Opatrzności i modlitwą do Miłosierdzia.
  7. Zniesiona jest w tym roku w tym dniu kwesta do puszek na Caritas Diecezji Tarnowskiej odbywająca się przed świątyniami.
  8. Niestety, do dziś obowiązują rygory 5 osób obecnych na Mszy św. – przychodzi rodzina zamawiająca intencję mszalną.
  9. W dalszym ciągu nie ma też niedzielnego rozwożenia Eucharystii do chorych przez szafarzy nadzwyczajnych.

10.  Niedziela Miłosierdzia rozpoczyna obchody „76 Tygodnia Miłosierdzia” (19-25 IV) pod hasłem wyjętym ze słów sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego: „Miłosierdziem budujemy Kościół Boży”.

11.  Przypominam, iż od południa w sobotę 18 IV aż do północy w niedzielę 19 IV można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za pobożne odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia w kościele lub w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem wystawionym w monstrancji lub przechowywanym w tabernakulum. Dlatego zapraszam dziś przez całą niedzielę do wieczora, by nawiedzić naszą świątynię.

12.  W tym miejscu dziękuję obecnym na indywidualnym nawiedzeniu podczas wczorajszej Adoracji IHS w wigilię Święta Miłosierdzia (od 8:30 do 17:00). Można było też odmówić Litanię do Bożej Opatrzności (kartki do dziś rozłożone są na ławkach).

13.  Bardzo proszę, choć to jest przykre dla mnie i dla was ogłoszenie, także na czas odpustu parafialnego pozostańmy w swoich rodzinach, nie odwiedzajmy się nawzajem, żeby siebie i innych nie narażać!

14.  Od jutra (pn. 20 IV) następuje złagodzenie rygorów ilości wiernych obecnych na Mszy św. – może być 1 osoba na 15 m2 powierzchni (a nie jak postulował Episkopat Polski – 1 osoba na 9 m2 – co już dawałoby odległość aż 3 metrów od siebie).

15.  Jednak oprócz kapłanów sprawujących czynności kultyczne wszyscy wierni mają mieć zakryte twarze (maseczka, szal, chusta itp.).

16.  Po przeliczeniu metrażu pomieszczeń u nas wychodzi, że na Mszy św. może być: 12 osób w dolnym kościele, 21 osób w górnym kościele, 6 osób w prezbiterium + 2 osoby w zakrystii; „niecałe” 5 osób w kaplicy bocznej; „niecałe” 2 osoby w przedsionku („plus” awaryjnie 3 osoby na chórze wpuszczone przez organistę) – co stanowi razem 51 osób. W tym tygodniu policzę jeszcze, ile może być osób w cerkwi.

17.  Po poluzowaniu obostrzeń ilości osób w świątyni, nie ma już w dni powszednie oddzielnych celebr Mszy św. „jedna po drugiej”.

18.  U nas codzienna adoracja IHS przez godzinę z możliwością spowiedzi i Komunii Świętej po Mszach porannych i przed wieczornymi.

19.  W najbliższy czwartek przypada uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, który jest głównym patronem Polski.

20.  Stąd w czwartek 23 IV Msze św. „w koncelebrze” rano o 6:30 oraz wieczorem o 17:00.

21.  W piątek przywracam Godzinę Miłosierdzia z Adoracją Najświętszego Sakramentu, a po niej bezpośrednio Msza św. około 15:25.

22.  W sobotę 25 IV przypada święto św. Marka, Ewangelisty – Msze jak w czwartek, tj. rano o 6:30 i wieczorem o 17:00.

23.  Zgodnie z tradycją Kościół w Polsce zachowuje zwyczaj błogosławienia pól w okresie wzrostu i dojrzewania roślin – albo w święto św. Marka Ewangelisty (25 IV), albo św. Izydora (dawniej 10 V), albo w kwartalne dni modlitw o urodzaje, albo w inny dzień – u nas zwyczajowo idzie się do krzyży i figur w czwartek, piątek i sobotę przed Uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego (21, 22, 23 maja).

24.  W sobotę po Mszy św. o 17:00 znów chrzest w parafii – łaski tej dostąpi: Artur Józef Szczepanik (w Oktawie ochrzczono już 5 dzieci).

25.  Najbliższa niedziela 26 IV to III Niedziela Wielkanocy „Biblijna”, która jest także „niedzielą synodalną” z własną liturgią.

26.  W Niedzielę 26 IV Msze św. w niedzielnym porządku z 2 dodatkowymi, czyli: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00 – 14:30 (już w cerkwi) i 17:00.

27.  Od tej niedzieli Msze św. popołudniowe o 14:30 już w starym kościele tak jest co roku „od odpustu wiosennego do odpustu jesiennego”.

28.  Niedziela ta rozpocznie Ogólnopolski Tydzień Biblijny (26 IV – 2 V).

29.  Jest to też niedziela modlitw za kierowców – u nas poświęcenie pojazdów będzie na wakacjach w niedzielę po 25 VII– czyli 26 VII.

30.  Jak długo nie możemy się wyspowiadać starajmy się wzbudzić w miejsce spowiedzi św. żal doskonały (tj. z miłości do obrażonego Boga a nie z lęku przed piekłem) z jednoczesnym wielkim pragnieniem spowiedzi św., jak tylko się nadarzy okazja.

31.  Pozostaje nam też tylko tzw. „komunia duchowa” w niemożności pójścia do Komunii Świętej.

32.  Gdy minie pandemia „koronawirusa”, po zelżeniu obostrzeń przepisów, idźmy jak najszybciej do spowiedzi św. i Komunii Świętej wielkanocnej – przypominam, iż obejmuje ona czas od Środy Popielcowej aż do Niedzieli Trójcy Świętej (czyli do 7 czerwca).

33.  Świątynia nadal zamknięta jest na czas Mszy św. zgodnie z dekretem ks. Biskupa wywieszonym na jej głównych drzwiach – wejście od zakrystii tylko dla rodziny zamawiającej intencję Mszy św. Poza Mszami św. świątynia nasza jest otwarta cały dzień.

34.  W dalszym ciągu prócz Mszy św. odwołane są wszelkie inne nabożeństwa, praktyki paraliturgiczne i spotkania przykościelne.

35.  Episkopat Polski, a za nim Biskup Tarnowski, Dekretem z 14 III udzielił dyspensy od Mszy św. niedzielnej „do odwołania” tym, którzy „źle się mają”, czyli kaszlą lub też popadają w psychiczny lęk i niepokój, osobom starszym oraz uczniom i opiekunom dzieci (od wtorku 31 III rząd ogłosił dodatkowe obostrzenia „stanu epidemii” w miejsce „zagrożenia epidemią”, od 1 IV następne rygory – są one umieszczone w 11 punktach na naszej także stronie, a od czwartku 16 IV obowiązywać będzie zasłanianie twarzy w przestrzeniach publicznych).

36.  Mszy św. na ten trudny czas można wysłuchać przez radio czy uczestniczyć w niej poprzez transmisję w telewizji (a od nas przez Internet – link na stronie powitalnej parafii czyli startowej).

37.  Na razie tymczasowo na pół roku została zainstalowana w kościele kamera do transmisji Mszy św. z naszej świątyni.

38.  Transmitowane są Msze św. niedzielne i świąteczne – głównie o 9:00 i 10:30 (ale też okazjonalne) i prawie wszystkie tygodniowe.

39.  Episkopat Polski równocześnie zachęca do indywidualnych nawiedzeń świątyń i modlitwy i Adoracji Najświętszego Sakramentu.

40.  Pamiętajmy o osobach starszych i chorych: zapytajmy się przez telefon o zakupy czy inne sprawunki i ostrożnie je przekażmy!

41.  Dbajmy o higienę, unikajmy bliskich kontaktów międzyludzkich – dezynfekujmy miejsca niepewne.

42.  Chrońmy się rozumnie przed zakażeniem, ale nie zapominajmy też o uciekaniu się do Opatrzności nad nami w tym trudnym czasie – stąd nadal po Mszach św. śpiewamy „Suplikacje” lub zamiennie po Komunii Św. odmawiamy Litanię do Opatrzności Bożej.

43.  Z przodu jest jeszcze do zabrania przegotowana do wrzątku woda święcona w bańce z kranikiem. Z racji sanitarnych nie mogąc jej używać w świątyni, sięgajmy po nią w naszych domach, tam też adorujmy domowe krzyże.

44.  Wydatki tego tygodnia: za agro-włókninę rozciąganą jako podkład pod kamienie wokół obu stawów (50 m x 60 cm).

45.  Zakupiłem 20 rozsad rożnokolorowych pelargonii („krakowiaków”) do donic koło kościoła i plebanii.

46.  Parafina do świec na Wielki Tydzień. Dętki do przedniego koła traktorka-kosiarki

47.  Znów otrzymaliśmy rachunek za gaz w kościele – 2847,53 zł oraz opłaty przesyłowe – 29,61 zł.

48.  Także napłynął rachunek za telefon w kancelarii parafialnej – 201,86 zł.

49.  Musiałem pobrać 10 tyś z konta bankowego, bo w związku z koronawirusem nie ma bieżących środków finansowych, a trzeba było wykonać przychodzące płatności (farba i robocizna przy malowaniu mieszkania po ks. Prałacie 1300 zł; poprzednia transza za gaz 2998,21 zł + 179,11 zł (+ 21,90 zł); rachunek za prąd 2224,11 zł + opłaty 18,90 zł; obecna kolejna transza za gaz 2847,53 zł + 29,61 zł; zakup 100 szt. betonowych ażurowych płyt 975 zł; kwiaty do Ciemnicy i Grobu 1086 zł; oraz inne bieżące drobne wydatki w sumie na około 1500 zł).

50.  Wielkie dzięki naszemu parafianinowi z Królowej Polskiej i żonie za ofiarę na kościół 2000 zł – przeznaczę je na ławki w podziemiach.

51.  Zapowiedź druga: Dawid Łukasz Dziedzina, zam. Królowa Polska; oraz: Magdalena Alicja Gołąb, zam. Rożnów.

Jeśli byłyby przeszkody do zawarcia tego małżeństwa powinien to zgłosić w kancelarii parafialnej.

52.  Dzięki Elżbiecie Chełminiak za wypranie na święta i krawieckie poreperowanie białych i czerwonych kapturków i ministranckich tunik.

53.  Dzięki Januszowi i Bożenie Gaborek za pomoc przy Ciemnicy i Grobie Pańskim – Januszowi nadto za asystę w liturgii paschalnej.

54.  Dziękuję za plewienie przy kwiatach wokół kościoła paniom: Bożenie Gaborek i Zuzannie Kmak (pomagał jej też syn Szymon).

55.  Dzięki rodzinie Królewskich za kwiatki (bratki) koło MB przy nowej plebanii.

56.  Informacja z Nowego Sącza o zasadach na cmentarzu komunalnym: „w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w porozumieniu z Miejskim Zarządem Cmentarza w Nowym Sączu Mszę św. żałobną należy odprawić w kościele parafialnym, natomiast obrzędy pogrzebowe na cmentarzach sądeckich odprawić tylko nad grobem. Kaplica cmentarna zostaje wyłączona z celebracji pogrzebowych do odwołania. Obrzędy rozpoczynają się procesją sprzed kaplicy do grobu z zachowaniem maksymalnie 5 osób”.

57.  Dzięki za ofiarę 400 zł na sprzątanie 4 rodzinom: Grażyna Szeptak, Maria Hebda; Jadwiga Hebda; Dorota i Sławomir Jelito. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej Górnej: Barbara i Grzegorz Jelito (już wpłacili); Stanisław i Zdzisława Świgut; Zbigniew i Maria Świgut.

58.  Na stoliku z tyłu świątyni – do zabrania darmowe biuletyny liturgiczne „Dzień Pański” na poszczególne niedziele.

59.  Wstrzymano podczas pandemii parafialny kolportaż „Gościa Niedzielnego” – można go kupić w kioskach i przez prenumeratę.

60.  Ale wyjątkowo tylko na Święta Wielkanocne nadszedł numer świąteczny „Gościa Niedzielnego” – po 6 zł. Są zaś inne gazety.

61.  Informuję, iż zamknięto w ogóle wydawanie tygodnika rodzin katolickich „Źródło”.

62.  Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” – tylko na Wielkanoc (6 zł); „Niedziela” (6 zł); „Miłujcie się” (5 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł).

Poprawiony: niedziela, 19 kwietnia 2020 02:31
 

Ewangelia na dziś