Start Informacje Duszpasterskie III Niedziela Wielkanocna "Biblijna" - 26 IV 2020
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
III Niedziela Wielkanocna "Biblijna" - 26 IV 2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 26 kwietnia 2020 03:08

III Niedziela Wielkanocna „Biblijna” – 26 kwietnia 2020

 

W tygodniu:

Niedziela – 26 IV – III Niedziela Wielkanocna „Biblijna” (synodalna)

Wtorek – 28 IV – wsp. dow. św. Piotra Chanela, prez.. i męcz.; albo: św. ludwika Marii Grignion de Montfort, prezb.

Środa – 19 IV – Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziew. i dokt. Kościoła – patronki Europy

Czwartek – 30 IV – wsp. dow. św. Piusa V, pap.

I Piątek – 1 V – wsp. dow. św. Józefa Rzemieślnika (Robotnika); wotywa o NSPJ

I Sobota – 2 V – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski – głównej Patronki Polski; wotywa o NSNMP

I Niedziela – 3 V – IV Niedziela Wielkanocna „Dobrego Pasterza”

  1. Lit. Słowa jest dziś katechezą Piotra o Jezusie Zmartwychwstałym – ale jeszcze bardziej Jezusowym „wyjaśnianiem Pisma w drodze do Emaus”.
  2. Ta niedziela 26 IV to już III Niedziela Wielkanocy „Biblijna”, która jest także „niedzielą synodalną”.
  3. Niedziela ta rozpoczyna XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny (26 IV – 2 V) i IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego (w tym roku do przeczytania poleca się Ewangelię wg św. Mateusza z NT oraz Księgę Syracha ze ST). A wszystko to w 100-lecie urodzin Jana Pawła II (18 maja 1920 r.).
  4. Jest to też niedziela modlitw za kierowców – u nas poświęcenie pojazdów będzie na wakacjach w niedzielę po 25 VII – czyli 26 VII.
  5. Dziś (26 IV) Msze św. w niedzielnym porządku z 2 dodatkowymi, czyli: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00 – 14:30 (już w cerkwi) i 17:00.
  6. Od tej niedzieli Msze św. popołudniowe o 14:30 już w starym kościele – tak jest co roku „od odpustu wiosennego do odpustu jesiennego”.
  7. Od tej też niedzieli odczytywane są wypominki za zmarłych – zwyczajowo, czyli przed Mszami o 7:00 i 9:00.
  8. We wtorek w Świdnicy Śląskiej rozpoczęcie gregoriańskich Mszy św. za śp. Teresę Ptak. Odprawia je ks. infułat Kazimierz Jandziszak.
  9. W środę 29 IV święto św. Katarzyny ze Sieny, dziew. i dokt. Kośc. patronki Europy – Msze św. rano o 6:30 i wieczorem o 17:00.

10.  W środę też wspomina się Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej.

11.  Również w środę 29 IV rozpoczyna się nowenna przed Uroczystością św. Stanisława, biskupa i męczennika – patrona naszej diecezji.

12.  W czwartek o 17:00, w ostatni dzień kwietnia, zgodnie z naszą tarnowską tradycją, w przededniu 1 maja rozpoczynają się już „maryjne majówki”.

13.  Natomiast od piątku 1 V rozpoczynają się oficjalnie Nabożeństwa Maryjne – ale w tym roku, w obecnej sytuacji, będą one po Mszach św.

14.  Od piątku też, jak to mamy w tradycji parafialnej, godziny popołudniowych Mszy św. przesunięte są z dotychczasowych 17:00 na 18:00.

15.  Tak więc od piątku codziennie w dni powszednie czyli od poniedziałku do soboty najpierw Msza św. o 18:00, a po niej od razu „majówka”.

16.  W niedziele „Nabożeństwa Majowe” ku czci NMP będą w cerkwi o godz. 14:00, a potem tamże Msza św. o 14:30.

17.  Tych, którzy nie mogą przybyć na „majówki” do kościoła – zachęcam do rodzinnej albo prywatnej modlitwy Litanią Loretańską.

18.  Najbardziej jednak zachęcam do śpiewu majówek przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych i przydomowych – ale z zachowaniem przepisów, czyli stoimy w dystansie 2 metrów od siebie i zakrywając twarze.

19.  W piątek też (1 maja) przypada I piątek miesiąca – stąd Msze św. o 6:30, 15:00 z Godziną Miłosierdzia oraz o 18:00 z Majówką o NMP.

20.  Możliwość spowiedzi św. jest codziennie w wyznaczonych godzinach adoracyjnych – więc także w I piątek od godziny 17:00 do 18:00.

21.  W ten I piątek nadal nie jedzie kapłan do chorych i samotnych z Komunią Świętą (też nie rozwożą jej w niedziele szafarze nadzwyczajni).

22.  W I piątek tradycyjnie ogólna Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy bocznej od 13:30 do 22:00. Zapraszam.

23.  Nie ma w dalszym ciągu w I piątek spotkań przed bierzmowaniem, ale będzie dla młodzieży pierwszoczwartkowa Adoracja IHS (7 V). Oczywiście z zachowaniem przepisów, czyli tylko ci, którzy ukończyli 13 lat życia i z zakrytymi twarzami (na raz w kaplicy tylko 5 osób).

24.  W I piątek modlimy się we „Mszy św. wotywnej” także za misje i misjonarzy – jest też modlitwa wynagradzająca NSPJ za „grzechy świata”.

25.  W I piątek – przypada wspomnienie liturgiczne św. Józefa Rzemieślnika (Robotnika) – to państwowe „Święto Pracy”.

26.  Już w sobotę 2 maja (a nie jak zwykle 3 V, bo wtedy jest IV niedziela Wielkanocy „Dobrego Pasterza) przeżywamy w Kościele Uroczystość NMP Królowej Polski.

27.  Stąd w I sobotę miesiąca maja Msze św. będą o godzinach: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:00 (ślubna) – 18:00 (z majówką ku czci NMP).

28.  Z tej racji, iż jest to 2 V, w tym dniu przypada „dzień modlitw za emigrację”, a w obchodach państwowych to „Dzień Flagi Polskiej”.

29.  W sobotę 2 maja o 14:00 ślub młodej pary – przed ołtarzem pobiorą się: Marcelina Kościółek oraz Przemysław Źrałka.

30.  W niedzielę za tydzień (3 V) przypada I niedziela maja – Msze św. z Adoracją IHS: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00 – 14:30 (cerkwi) i 17:00.

31.  Jest to także IV Niedziela Wielkanocna czyli „Niedziela Dobrego Pasterza”, w której przypada „Światowy Dzień Modlitw o Powołania”.

32.  Rozpoczyna ona tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele”: kapłańskie, zakonne, misyjne i do życia konsekrowanego w świecie.

33.  „Tydzień” ten jest w miejsce dawnych „kwartalnych dni o powołania”.

34.  W niedzielę 3 maja zbierana jest składka na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.

35.  Informuję, iż kancelaria parafialna znów czynna jest normalnie po każdej Mszy św. (wejście po schodach od strony stodoły – zakrywamy twarz).

36.  Intencja ewangelizacyjna do omodlenia zwłaszcza w „różach”: „Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła”.

37.  Ogromnie dziękuję i jestem, jako proboszcz, zbudowany ilością parafian nawiedzających świątynię w ciągu dnia aż do nocy w niedzielę odpustu parafialnego dla zyskania odpustu zupełnego związanego i z przywilejem Święta Miłosierdzia Bożego (odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia przed Najświętszym Sakramentem), jak i w naszej parafialnej uroczystości ku czci Bożej Opatrzności.

38.  Od minionego poniedziałku (20 IV) złagodzono rygory ilości wiernych podczas Mszy św. – może być 1 osoba na 15 m2 powierzchni.

39.  Jednak oprócz kapłanów sprawujących czynności kultyczne wszyscy wierni mają mieć zakryte twarze (maseczka, szal, chusta itp.).

40.  Jak już podawałem, po przeliczeniu metrażu pomieszczeń u nas wychodzi, że na Mszy św. w nowym kościele może być razem 51 wiernych: 12 osób w dolnym kościele, 21 osób w górnym kościele, 6 osób w prezbiterium – asysta (choć tu według przepisów nie ma limitu) + 2 osoby w zakrystii; „niecałe” 5 osób w kaplicy bocznej; „niecałe” 2 osoby w przedsionku („plus” awaryjnie 3 osoby na chórze wpuszczone przez organistę).

41.  Natomiast w cerkwi może być tylko 16 osób: w nawie głównej 8 osób (+ 2 w transeptach bocznych); 1 osoba w przedsionku; 1 osoba na chórze; 1 osoba w zakrystii; 3 osoby w prezbiterium – asysta (choć tu według przepisów nie ma limitu).

42.  W razie wypełnienia tej liczby – pozostajemy niestety na zewnątrz świątyni w dystansie przepisowych 2 metrów!

43.  Po poluzowaniu obostrzeń ilości osób w świątyni, nie ma już w dni powszednie oddzielnych celebr Mszy św. „jedna po drugiej”.

44.  U nas codzienna adoracja IHS przez godzinę z możliwością spowiedzi i Komunii Świętej po Mszach porannych i przed wieczornymi.

45.  W piątek przywróciłem już Godzinę Miłosierdzia z Adoracją Najświętszego Sakramentu, a po niej bezpośrednio Msza św. około 15:25, albowiem ks. biskup Andrzej Jeż wydał rozporządzenie przywracające wcześniej zawieszone wspólnotowe celebrowanie nabożeństw.

46.  W dalszym ciągu odwołane są wszelkie spotkania grup przykościelnych (odwieszone są natomiast przez ks. biskupa różne nabożeństwa).

47.  Jak długo nie możemy się wyspowiadać starajmy się wzbudzić w miejsce spowiedzi św. żal doskonały (tj. z miłości do obrażonego Boga a nie z lęku przed piekłem) z jednoczesnym wielkim pragnieniem spowiedzi św., jak tylko się nadarzy okazja.

48.  Pozostaje nam też tylko tzw. „komunia duchowa” w niemożności pójścia do Komunii Świętej.

49.  Gdy minie pandemia „koronawirusa”, po zelżeniu obostrzeń przepisów, idźmy jak najszybciej do spowiedzi św. i Komunii Świętej wielkanocnej – przypominam, iż obejmuje ona czas od Środy Popielcowej aż do Niedzieli Trójcy Świętej (czyli do 7 czerwca).

50.  Episkopat Polski, a za nim Biskup Tarnowski, Dekretem z 14 III udzielił dyspensy od Mszy św. niedzielnej „do odwołania” tym, którzy „źle się mają”, czyli kaszlą lub też popadają w psychiczny lęk i niepokój, osobom starszym oraz uczniom i opiekunom dzieci (od wtorku 31 III rząd ogłosił dodatkowe obostrzenia „stanu epidemii” w miejsce „zagrożenia epidemią”, od 1 IV następne rygory – są one umieszczone w 11 punktach na naszej także stronie, a od czwartku 16 IV obowiązuje zasłanianie twarzy w przestrzeniach publicznych, także w kościele oprócz kapłanów).

51.  Mszy św. na ten trudny czas można wysłuchać przez radio czy uczestniczyć w niej poprzez transmisję w telewizji (a od nas przez Internet – link na stronie powitalnej parafii czyli startowej).

52.  Przez firmę „WebFor” na razie tymczasowo na pół roku została zainstalowana w kościele kamera do transmisji Mszy św. z naszej świątyni.

53.  Transmitowane są Msze św. niedzielne i świąteczne – głównie o 9:00 i 10:30 (ale też okazjonalne) i prawie wszystkie tygodniowe.

54.  Episkopat Polski równocześnie zachęca do indywidualnych nawiedzeń świątyń i modlitwy i Adoracji Najświętszego Sakramentu.

55.  Pamiętajmy o osobach starszych i chorych: zapytajmy się przez telefon o zakupy czy inne sprawunki i ostrożnie je przekażmy!

56.  Dbajmy o higienę, unikajmy bliskich kontaktów międzyludzkich – dezynfekujmy miejsca niepewne.

57.  Chrońmy się rozumnie przed zakażeniem, ale nie zapominajmy też o uciekaniu się do Opatrzności nad nami w tym trudnym czasie – stąd nadal po Mszach św. śpiewamy „Suplikacje” lub zamiennie po Komunii Św. odmawiamy Litanię do Opatrzności Bożej albo inne modlitwy w tej intencji.

58.  Wydatki tego tygodnia: wyrównałem rachunek, który napłynął za telefon w kancelarii parafialnej.

59.  Zapłaciłem za otrzymany rachunek za gaz w kościele oraz opłaty przesyłowe (i opłaty pocztowe).

60.  Kupiłem też 20 litrów paliwa do ciągiczka-kosiarki (bo już rozpoczęło się pierwsze wiosenne koszenie).

61.  Za detergenty i „płyny dezynfekujące” do użycia w naszych świątyniach – razem 10 litrów (wcześniej za 1 litr z apteki) oraz (obecnie za 9 litrów z Orlenu).

62.  Przyszły też korekty opłat za gaz w nowym kościele i starej plebanii – kwotę zapłaconą przez nas zmniejszono razem o 753 zł 31 gr.

63.  Jak już podawałem musiałem pobrać 10 tyś z konta bankowego, bo w związku z koronawirusem parafia jest na debecie.

64.  Dzięki za ofiarę 1000 zł na kościół złotym jubilatom małżeńskim Kazmierzy i Piotrowi Jelitom – przeznaczam je na ławki w podziemiach.

65.  Dziękuję pochodzącemu z naszej parafii Szymonowi Siedlarzowi z Boguszy za ofiarę 300 zł złożoną przy okazji wynajęcia naszej kaplicy przed pogrzebem teściowej śp. Krystyny Jasińskiej. Niech Bóg będzie dla niej miłosierny.

66.  Zapowiedź trzecia: Dawid Łukasz Dziedzina, zam. Królowa Polska; oraz: Magdalena Alicja Gołąb, zam. Rożnów.

Jeśliby ktoś znał przeszkody do zawarcia tych małżeństw winien zgłosić to w kancelarii parafialnej.

67.  Bożena Gaborek wyprała zielone ministranckie tuniki, natomiast Elżbieta Chełminiak dokonała krawieckiej naprawy i wyprała tym razem zielone kapturki. Obu paniom serdecznie dziękuję.

68.  Dzięki Bożenie Gaborek za kilkudniowe wiosenne porządki wokół obu kościołów i przy nowym cmentarzu (pomagała jej Elżbieta Poręba). Również nadal przy kwiatach koło kościoła pracowali: Bożena Gaborek, Zuzanna Kmak i jej syn Szymon. Bóg zapłać.

69.  Przy cmentarzu w Królowej Polskiej cały czas pracują Janusz Gaborek i Michał Poręba – dojście i parking w tym tygodniu będą chyba gotowe.

70.  Janusz Gaborek nadto pociął i usunął 2 drzewne wykroty, które jako wiatrołomy wywróciły się znad potoku na teren przy cerkwi.

71.  Dzięki za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Barbara, Grzegorz Jelito; Stanisław, Zdzisława Świgut; Zbigniew, Maria Świgut. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej Górnej: Zbigniew Janus; Tadeusz, Maria Szczepka; Krzysztof, Teresa Szczepka.

72.  Do zakupu jest album „Kościoły Diecezji Tarnowskiej – nasze dziedzictwo” (tom IV), w którym umieszczona jest także nasza parafia (od strony 120). Album ten, w prezentowanym tomie IV ,obejmuje wszystkie kościoły 5 sąsiadujących dekanatów naszej części diecezji: limanowski, N. Sącz Centrum, N. Sącz Wschód, N. Sącz Zachód i Ujanowice – koszt 85 zł (80 zł dla wydawnictwa i 5 zł cegiełka dla parafii).

73.  Na stoliku z tyłu świątyni – do zabrania darmowe biuletyny liturgiczne „Dzień Pański” na poszczególne niedziele.

74.  Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (6 zł); „Niedziela” (6 zł); „Miłujcie się” (5 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł).

Poprawiony: niedziela, 26 kwietnia 2020 03:11
 

Ewangelia na dziś