Start Informacje Duszpasterskie XVII Niedziela Zwykła – 26 lipca 2020
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
XVII Niedziela Zwykła – 26 lipca 2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 26 lipca 2020 04:30

XVII Niedziela Zwykła – 26 lipca 2020

 

W tygodniu:

Niedziela – 26 VII – XVII Niedziela Zwykła (synodalna); albo: wsp. śś. Joachima i Anny, rodziców NMP (opuszcza się)

Wtorek – 28 VII – wsp. dow. św. Charbela Makhlufa, prezb.

Środa – 29 VII – wsp. św. Marty

Czwartek – 30 VII – wsp. dow. św. Piotra Chryzologa, bpa i dok. Kośc.

Piątek – 31 VII – wsp. św. Ignacego z Loyoli, prezb.

I Sobota – 1 VIII – wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dok. Kośc.

I Niedziela – 2 VIII – XVIII Niedziela Zwykła; albo: wsp. dow. św. Euzebiusza z Vercelli, bpa; albo: św. Piotra Juliana Eymarda, prezb (opuszcza się)

 1. Liturgia Słowa stawia nam dziś wymogi Królestwa Niebieskiego, które poznajemy od samego Jezusa Chrystusa.
 2. W tę niedzielę 26 VII porządek Mszy św.: w kościele o 7:00, 9:00, 10:30 i w cerkwi o 14:30. Przed świątynią zakrywamy twarze.
 3. Minionej soboty 25 lipca przypadło liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców, motocyklistów, cyklistów i podróżnych.
 4. Dlatego też dziś, w tę niedzielę 26 VII, z racji tegoż wczorajszego sobotniego wspomnienia liturgicznego św. Krzysztofa, po każdej Mszy św. udzielone będzie błogosławieństwo kierowców oraz pojazdów mechanicznych.
 5. Nadto po „sumie” (po Mszy św. o 10:30) nastąpi poświęcenie figury św. Krzysztofa na dolnym parkingu (przy brzozie).
 6. Przy błogosławieństwie aut po każdej Mszy św. zbierane będą dobrowolne ofiary na fundację wspierającą misje i misjonarzy MIVA POLSKA (środki przeznaczone są na zakup sprzętu transportu dla dojazdu misjonarzy do odległych miejsc rozległych terytoriów.
 7. Część złożonych ofiar w składce od kierowców przeznaczona też będzie na sfinansowanie zakupu figury św. Krzysztofa na parkingu. Co zostanie niebawem, po moim powrocie z urlopu, upamiętnione na okrągłej tablicy w kształcie kierownicy z modlitwą do św. Krzysztofa.
 8. Lektorzy (lub ministranci) zbierający tę kolektę, jako pamiątkę rozdawać będą obrazki św. Krzysztofa.
 9. Po modlitwie w świątyni na koniec każdej Mszy św. przejdziemy na parkingi, gdzie nastąpi pokropienie pojazdów.
 10. Niedziela ta kończy także (trwający od 19 VIII) XXI Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa (ipsa diem modlitwa wiernych za kierowców).
 11. Na jego zakończenie dziś w miejsce homilii odczytuje się misyjny Komunikat Episkopatu Polski podpisany przez bpa Jerzego Mazura.
 12. Niedziela 26 lipca jest też „niedzielą synodalną” z własną liturgią wyznaczoną przez ks. biskupa Andrzeja Jeża.
 13. Z racji niedzieli opuszcza się wspomnienie liturgiczne śś. Joachima i Anny – rodziców Matki Bożej, a dziadków Jezusa Chrystusa.
 14. We wtorek 28 VII we wspomnienie liturgiczne św. Szarbela Makhluba Msze św. będą rano o 6:30 i wieczorem o 18:00.
 15. Episkopat informuje, iż opiekun w Polsce grup szerzących kult tego libańskiego maronickiego świętego, ks. Jarosław Cielecki, po dokonaniu aktu apostazji, nie jest już ich opiekunem – duchową opiekę sprawuje ks. bp Andrzej Siemieniewski, bp pomocniczy z Wrocławia.
 16. W środę 29 VII wspominamy św. Martę, siostrę Marii i Łazarza – jest ona patronką kucharek, pomocy i służących (także w hotelach).
 17. Natomiast w czwartek 30 czcimy św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła (Msze św. o 6:30 i 7:00).
 18. W czwartek 30 VII kończą się w Warszawie odprawiane od 1 VII Msze św. „gregoriańskie” za śp. Stefana Gronia.
 19. W piątek 31 VII wspominamy założyciela oo. Jezuitów, św. Ignacego Loyoli – Msze św. o 15:00 (z Godziną Miłosierdzia) i 18:00.
 20. W sobotę 1 VIII wspomnienie założyciela oo. Redemptorystów, św. Alfonsa Marii Liguoriego – 2 Msze św. parafialne i 2 śluby.
 21. W I sobotę lipca Msze św. wotywne o NMP z Adoracją IHS tylko rano o 6:30 oraz o 8:00, bo po południu są dwa śluby.
 22. Sakrament małżeństwa zawrą sobotnim popołudniem:  w nowym kościele o 14:00: Magdalena Pazgan i Artur Socha, w starym kościele o 15:00: Kamila Ptaszkowska i Marcin Chmielik.
 23. Od południa soboty 1 sierpnia do północy niedzieli 2 sierpnia można zyskać tzw. „Odpust Porcjunkuli” związany ze św. Franciszkiem z Asyżu – można go zyskać jeden raz w roku i ofiarować za siebie albo za zmarłych na sposób wstawiennictwa.
 24. Warunkami zyskania go są: pobożne nawiedzenie jakiegokolwiek kościoła i odmówienie w tym czasie „Ojcze nasz” i „Wierzę”.
 25. Do tych dwóch modlitw i nawiedzenia świątyni stanowiących razem tzw. „czyn odpustowy”, należy dodać pozostałe 3 warunki konieczne do zyskania odpustu: a) spowiedź sakramentalna; b) Komunia Święta; c) modlitwa w intencjach Ojca Świętego, np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario” (lub inna modlitwa).
 26. Także w sobotę przypada Rocznica Powstania Warszawskiego (1944).
 27. W niedzielę 2 sierpnia przypada I niedziela miesiąca po każdej Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu.
 28. A Msze św. niedzielne będą 2 VIII: w kościele o 7:00, 9:00, 10:30 i w cerkwi o 14:30. Przed świątynią zakrywamy twarze.
 29. Składka, jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, przeznaczona jest 2 VIII na cele diecezjalne.
 30. W niedzielę za tydzień 2 sierpnia rozpoczyna się w nowosądeckiej bazylice św. Małgorzaty „Wielki Odpust ku czci Przemienienia Pańskiego”. Cały program tego odpustu trwającego od 2 VIII do 9 VIII w tamtejszym sanktuarium Przemienienia Pańskiego wywieszony jest na afiszu w gablocie przed świątynią.
 31. Sierpień jest miesiącem trzeźwości i dobrowolnej abstynencji – zachęcam to nich wszystkich parafian.
 32. Na sierpień wyznaczona jest intencja powszechna obejmująca „świat ludzi morza”: „Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują i żyją dzięki morzu, w tym marynarze, rybacy i ich rodziny”.
 33. Pamiętajmy podczas wakacyjnego odpoczynku o religijnych praktykach świadczących o naszej żywej wierze chrześcijańskiej (Mszy św., codziennej modlitwie, piątkowym poście od pokarmów mięsnych). Nie ma wolnego od prawa Bożego i kościelnego.
 34. W związek małżeński zamierzają wstąpić – zapowiedź druga: Dominik Hatlaś, zam. w Antwerpii w Belgii; oraz: Anna Beata Mucha, także zam. w Antwerpii w Belgii. Kto znałby jakieś przeszkody do zawarciu tego sakramentalnego związku małżeńskiego, winien to zgłosić w kancelarii parafialnej.
 35. W miniony poniedziałek 20 lipca o 11:00 odbył się pogrzeb śp. Jana Wysowskiego – Mszy św. przewodniczył ks. bp Leszek Leszkiewicz. Odprawionych będzie za niego 105 Mszy św. pogrzebowych (97 zamówionych indywidualnie + 8 od uczestników).
 36. Zaś w miniony wtorek 21 lipca o 15:00 odbył się pogrzeb zmarłego w niedzielę 19 VII śp. Piotra Kroka z Królowej Polskiej. W oczekiwaniu jak zwykle odmawiano różaniec przy trumnie w dolnej kaplicy. Odprawionych będzie za niego 38 Mszy św. (35 zamówionych indywidualnie + 3 od uczestników pogrzebu). Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
 37. W czasie wakacji do odwołania zawieszone są spotkania wszystkich grup parafialnych – mogą być jednak okazjonalnie.
 38. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w. MB Królowej Polski – zelatorki Heleny Ptaszkowskiej (niegdyś śp. Antoniny).
 39. Wydatki tego tygodnia: Zakupiłem kolejne 2 kubiki drzewa na ławki do kaplicy w podziemiach (niebawem je dowiozę).
 40. Zapłaciłem za 100 egzemplarzy albumów o parafiach 5 dekanatów – wpłata w wydawnictwie „Ikona”.
 41. Wypłaciłem za robociznę przy wymurowaniu z kamienia cokołu pod figurę św. Krzysztofa na parkingu. I za pomoc przy tej pracy.
 42. Za benzynę do kosiarki-traktorka.
 43. Składka z niedzieli (19 VII) przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie wyniosła 1851,50 zł.
 44. Do zapłaty otrzymaliśmy rachunki za gaz (w kwocie 60,10 zł + 21.89 zł). Jak również za telefon w kancelarii: 83.06 zł).
 45. Kończy się lipcowa przerwa w pracy dziesiątek. W tę sobotę (1 VIII) znów będzie sobotnia praca.
 46. Jeszcze raz dziękuję za pracę 18 VII: trzem panom z grupy dziesiętnika Stanisława Mężyka oraz dwom paniom z grupy dziesiętnika Mariusza Hatlasia.
 47. Proszę o przyjście do pracy na tę sobotę 1 VIII na 7:00 mężczyzn z grupy dziesiętnika Alojzego Barskiego. Planuję nadal prace ciesielskie.
 48. Na sobotę 1 VIII proszę też o przyjście do pracy kobiet z grupy dziesiętnika Janusza Pazgana. W planie jest sprzątanie starej plebanii i prace pielęgnacyjne koło roślin.
 49. Na cmentarzu zabetonowano stopę betonową (1,5 kubika) ze składanym kainerowym jarzmem pod krzyż.
 50. Trwają też prace kamieniarskie przy cokole pod tablicę upamiętniającą pobyt w naszych rodzinach młodzieży z Francji podczas ŚDM.
 51. Dziękuję Januszowi Gaborkowi za wymurowanie postumentu pod figurę św. Krzysztofa i jej montaż, zaś Michałowi Porębie za wykop pod stopę i fundament do niego.
 52. Wydział Teologiczny w Tarnowie zaprasza na studia magisterskie z teologii. Studia te, przeznaczone dla osób świeckich i zakonnych, służą nie tylko pogłębieniu wiary i chrześcijańskiej formacji, lecz także przygotowują do nauczania religii w szkole podstawowej i średniej. Ze względu na otwierające się miejsca pracy dla katechetów tym bardziej zachęca się do podjęcia studiów na tarnowskim Wydziale. Szczegółowe informacje na stronie: www.diecezja.tarnow.pl
 53. Tenże tarnowski wydział Uniwersytetu Papieskiego JP II oprócz studiów magisterskich z teologii (dla maturzystów) zaprasza również na podyplomowe studia z teologii ze specjalizacją w eklezjologii (dla absolwentów dowolnych szkół wyższych posiadających tytuł magistra).
 54. Dzięki za ofiarę 300 zł na sprzątanie rodzinom: Dariusz i Katarzyna Siedlarz; Bogusław i Małgorzata Poręba; Eugeniusz i Maria Poręba. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej Górnej: Krystyna Poręba; Stanisław i Natalia Kruczek; Marian i Wiesława Poręba.
 55. Można nabyć album „Kościoły Diecezji Tarnowskiej – nasze dziedzictwo” (t. IV), w którym umieszczona jest też nasza parafia (od strony 120). Album ten, w prezentowanym tomie IV, obejmuje wszystkie kościoły 5 sąsiadujących dekanatów naszej części diecezji: Limanowski, N. Sącz Centrum, N. Sącz Wschód, N. Sącz Zachód i Ujanowicki – koszt 85 zł (80 zł dla wydawnictwa i 5 zł cegiełka dla parafii).
 56. W wakacyjnych numerach „Gościa Niedzielnego” przez całe lato odwiedzamy urokliwe a mniej znane sanktuaria maryjne – chociażby takie jak: Sejny, Leżajsk, Górka Klasztorna, Studzieniczna, Wąwolnica, Bardo, Kodeń, Rywałd, Wiktorówki, Charłupia Mała i inne.
 57. Na stoliku z tyłu świątyni – do zabrania darmowe biuletyny liturgiczne „Dzień Pański” na poszczególne niedziele.
 58. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (6 zł); „Niedziela” (6 zł); „Miłujcie się” (5 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł).
 

Ewangelia na dziś