Start Informacje Duszpasterskie XXIII Niedziela Zwykła – 6 IX 2020
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
XXIII Niedziela Zwykła – 6 IX 2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 06 września 2020 15:55

XXIII Niedziela Zwykła – 6 września 2020

W tygodniu:

I Niedziela – 6 IX – XXIII Niedziela Zwykła; w naszej parafii odpust „zewnętrzny” w cerkwi na Narodzenie NMP

Poniedziałek – 7 IX – wsp. dow. św. Melchiora Grodzieckiego, prezb. i męcz.

Wtorek – 8 IX – Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – głównej patronki diecezji

Środa – 9 IX – wsp. dow. św. Piotra Klawera, prezb.

Sobota – 12 IX – wsp. dow. Najświętszego Imienia Maryi

Niedziela – 13 IX – XXIV Niedziela Zwykła; albo wsp. św. Jana Chryzostoma, bpa i dokt. Kośc.

1. Liturgia Słowa sławi dziś Najświętszą Maryję Pannę, jako najpiękniejsze stworzenie Boga, pełną łask a dla nas niedościgły wzór cnót.

2. W tę niedzielę 6 września przeżywamy w parafii zewnętrzne uroczystości „odpustu ku czci Narodzenia NMP”.

3. W związku z tymi niedzielnymi odpustowymi obchodami Msze św. będą w nieco innym niż zwykle porządku:

a. „prymaria” (7:00) i „wotywa” (9:00) będą jak zwykle w nowym kościele

b. „suma” z procesją, jak co roku w tym dniu ze względu na gości, będzie pół godziny później (czyli o 11:00) na ołtarzu polowym, jeśli pozwoli pogoda

c. zaś „nieszporna” (o 14:30) będzie w cerkwi (z adoracją).

4. To pierwsza niedziela września adoracyjna – zmiana tajemnic w Różach Mężczyzn będzie dziś jak zwykle o godz. 7:00.

5. W czasie sumy przeżywamy też „parafialne dożynki”, na które w tym roku wedle kolejki wieniec żniwny przygotowało sołectwo Mszalnica-Zagóra (możność zyskania odpustu zupełnego lub cząstkowego zarówno 6 IX jak i 8 IX). Proszę, zabierzmy na procesję feretrony.

6. Kazania podczas trzech Mszy św. dopołudniowych w kościele i na ołtarzu polowym przy cerkwi, o ile będzie pogoda, wygłosi zaproszony na dziś kaznodzieja ks. dr Robert Dytko – wizytator nauki religii w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Witam Go serdecznie w naszej wspólnocie.

7. Nielicznych kapłanów, którzy przybędą w ograniczonej liczbie z racji pandemii korona wirusa, serdecznie zapraszam na plebanię na obiad.

8. Składka w niedzielę 6 IX z racji pierwszej niedzieli miesiąca przeznaczona jest na cele diecezjalne.

9. Niedzielne uroczystości są w tym roku już w tę niedzielę 6 IX, bo za tydzień przypada odpust w sąsiedniej Ptaszkowej.

10. Trwa rozpoczęte w sobotę „triduum modlitw w intencji matek” przed wtorkową Uroczystością Narodzenia NMP (8 IX).

11. Uroczystości wewnętrzne, tzw. „ipsa diem” (czyli w sam dzień) przypadają we wtorek 8 września.

12. Wszystkie Msze św. we wtorek 8 IX będą w cerkiewce – w porządku: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 17:00.

13. Poświecenie ziarna siewnego będzie we wtorek 8 IX w czasie odpustu wewnętrznego podczas wszystkich Mszy św. w cerkwi.

14. Podczas Mszy św. o 9:00 w cerkwi przypada świętowanie 25-lecia działalności Akcji Katolickiej – liturgię obstawia nasz oddział AK (potem spotkanie).

15. 8 IX to już ostatnie Msze św. popołudniowe w cerkwi (niedzielne letnie „od odpustu do odpustu”). Powrócimy do nich znów po II Niedzieli Wielkanocy, czyli po odpuście „na Bożą Opatrzność” w Niedzielę Miłosierdzia Bożego (znów do odpustu na 8 IX).

16. Matka Boża w tajemnicy „Narodzenia NMP” jest główną Patronką naszej tarnowskiej diecezji (odpust w katedrze tarnowskiej jak i też w mojej parafii rodzinnej w Tymbarku).

17. W sobotę 12 IX w liturgii przypada wspomnienie „Najświętszego Imienia Maryi” – w niedzielę 13 IX wspomniany odpust w Ptaszkowej.

18. Też w sobotę Uroczystość Pierwszej Profesji naszej parafianki s. Sylwii Kałuzińskiej – 12 IX 2020 o 11:00 w kaplicy Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Łodzi przy ul. Złocieniowej. Polecam ją modlitwie przed tymi pierwszymi jej ślubami zakonnymi.

19. Za tydzień, w niedzielę 13 IX, rozpoczyna się X Tydzień Wychowania w Polsce (13–19 września). Zaś „Kwartalne Dni Modlitw za Dzieci, Młodzież i Wychowawców” jak zwykle co roku przypadają na trzeci tydzień września. Wysłuchamy Listu Pasterskiego Episkopatu.

20. 13 IX uroczystości 100-lecia koronacji obrazu MB w Zawadzie koło Dębicy (wysłuchaliśmy już listu ks. biskupa na ten temat 30 VIII).

21. 13 IX odpusty we wspomnianej Ptaszkowej oraz w Mogilnie. Sumy w obu parafiach o 11:00.

22. Niedziela za tydzień (13 IX) to II miesiąca – składka inwestycyjna w parafii i po 7:00 zmiana tajemnic w Różach Kobiet.

23. Wieczorem w niedzielę za tydzień 13 IX wyruszymy w comiesięcznym procesyjnym Różańcu Fatimskim.

24. Dziewczęta z DSM proszę o niesienie figury MB i asystę liturgiczną.

25. W związku z tym porządek Mszy św. w niedzielę za tydzień będzie nieco zmieniony: 7:00 – 9:00 – 10:30 oraz zamiast 14:30 będzie Msza św. dopiero o 17:00 w nowym kościele, by po niej wyruszyć na Różaniec Fatimski.

26. Kazanie podczas tej Mszy św. wygłosi zaproszony o. jezuita Wiesław Pawłowski, a w trakcie tej procesji różańcowej w wigilię poniedziałkowego Święta Podwyższenia Krzyża Świętego poświęcony zostanie dla potomnych na pamiątkę ogłoszenia w 2020 r. pandemii korona wirusa (Covid-19) „krzyż epidemiczny karawaka” (nazwa pochodzi od świętego miasta Caravaca de la Cruz – miejscowości w Murcji w Hiszpanii, gdzie po raz pierwszy go postawiono podczas epidemii i gdzie jest sanktuarium relikwii Krzyża Chrystusa).

27. Krzyż w takim kształcie z dwoma ramionami uznawany jest za cudowny i w takim kształcie relikwiarza przechowywane są też autentyczne relikwie (mała drzazga) Krzyża Chrystusa w Polsce w sanktuarium na Świętym Krzyżu w Górach Świętokrzyskich w województwie również „świętokrzyskim” (nazwy te wzięte są od tej cząstki prawdziwego Krzyża, na którym w Jerozolimie zawisł Jezus).

28. Na plecach naszego krzyża umieszczonych będzie tak jak na oryginale 25 znaków (18 liter z kropką i 7 krzyżyków tam gdzie w modlitwach pojawia się na początku słowo „krzyż”); to pierwsze litery słów 25 modlitw po polsku do Jezusa Ukrzyżowanego – naszego Pana i Króla – ułożonych w 1545 r. i umieszczonych po raz pierwszy przez dwóch biskupów: Leonarda biskupa antiocheńskiego i Zachariasza, biskupa jerozolimskiego podczas soboru w Trydencie, gdy w tym mieście zapanowała epidemia. Litery te wygrawerował Bogdan Kareł, rzeźbiarz i snycerz pochodzący z Łosi.

29. Otrzymamy też darmowe ulotki z tekstem tychże 25 modlitw do Jezusa o zachowanie od skutków pandemii i opiekę nad nami i rodzinami.

30. Także dla chętnych zamówiłem zielone modlitewniki z modlitwami w czasie zarazy i epidemii „Zachowaj nas, Panie” wydane przez „Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnię w Sandomierzu” – koszt jednego egzemplarza 9 zł (będą na stoliku z gazetami).

31. W historii Polski często ten krzyż stawiano po każdym tzw. „morowym powietrzu”, zwano go też „krzyżem cholerycznym”.

32. W „nowoczesnych” czasach zwyczaj ten zanikł – chcemy do niego powrócić na pamiątkę dla potomnych (z tablicą opisową).

33. Krzyż będzie w kolorze „indygo” – to kolor, który wyrzucono z prawdziwej biblijnej siedmiokolorowej tęczy, znaku Przymierza Boga z ludźmi.

34. Tę biblijną tęczę „Przymierza Boga z Noem po Potopie” neobolszewiccy ideolodzy LGBT+ zastąpili wybrakowaną sześciokolorową tęczą i taką flagą – bez tegoż koloru „indygo”, który w chrześcijańskiej symbolice „bożej tęczy” oznacza „Jezusa Chrystusa Pana i Króla naszego życia, który zakrólował w cierniowej koronie z Krzyża”.

35. Wiemy, iż siedmiokolorowa tęcza jest też naturalnym efektem w przyrodzie po burzy i deszczu (jak i rozszczepione przez pryzmat światło białe – również to działa w drugą stronę, bo z tych 7 barw zmieszanych na wirującej tarczy powstaje kolor biały).

36. W poniedziałek za tydzień 14 IX wspomniane Święto Podwyższenia Krzyża – po Mszach św. o 6:30 i 18:00 nastąpi ucałowanie krzyża; nadto o 17:30 zapraszam do kościoła na Drogę Krzyżową.

37. Za tydzień w tenże poniedziałek 14 IX po Mszy św. wieczornej z udamy się na cmentarz, by poświęcić nowy krzyż cmentarny.

38. W tym tygodniu rozpoczynają się spotkania wszystkich grup parafialnych:

· w piątek około 17:00 – zbiórka ministrantów

· w piątek o 17:00 – spotkanie DSM

· w piątek o 19:00 – spotkanie na starej plebanii KSM

· w sobotę o godz. 9.00 – spotkanie scholi

39. Ciągle jesteśmy w „strefie żółtej”, w której od piątku 28 VIII znaleźliśmy się wraz z całym powiatem nowosądeckim (bez Nowego Sącza, bo ten dalej jest w „strefie czerwonej”)

40. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Misyjna p.w. bł. ks. Michała Tomaszka i ks. Zbigniewa Strzałkowskiego – zelatorki Maria Rymanowicz.

41. Zapowiedzi przedślubne trzecie – w związek małżeński zamierzają wstąpić: Marcin Dawid Gaborek, zam. Kamionka Wielka; oraz: Weronika Anna Wielocha, zam. Królowa Górna.

Jeśli ktoś zna jakieś przeszkody do zwarcia tego sakramentu, powinien to zgłosić w kancelarii parafialnej.

43. Wydatki tego tygodnia: Za materiał i robociznę w tartaku i stolarni (czyli za krawędziaki 16/16 cm na filary i inne kanciaki takie jak krokwie, płatwy na altanę oraz strugane deski.

44. Zapłaciłem za 200 metrów bieżących zielonej blachy, za rynny i spusty systemowe (z upustem z firmy (SimDACH).

45. Dwie wywrotki wysiewki (6 t) i wywrotka klińca (3 t) oraz 2 peszle drenarskie bez otworów ( 2 razy po 10 metrów).

46. Pizze i kawa dla 2 robotników przy kryciu altany blachą; 3 pizze, woda i kawa dla pracujących w sobotę

47. Beton z Cieniawy (0,6 kubika) na stopę pod krzyż epidemiczny.

48. W środę, w „dzień misyjny w parafii”, składka na misje wyniosła 238 zł.

49. Dziękuję za ofiarę na kościół: 500 zł od nowożeńców Kingi Górka i Łukasza Kamenczaka; 500 zł anonimowo; 100 zł od Zofii Stańczyk.

50. Minionej soboty pracowało 8 mężczyzn z grupy dziesiętnika Stanisława Ptaka. Przy pocięciu i wywiezieniu powalonej przez wichurę lipy i obcince tuj robili: Bogdan Ptak, Zbigniew Ptak i syn Piotr Ptak, Przemysław Jasiński, Leszek Marchacz (posłużył też ciągnikiem), Jerzy Ptaszkowski, Robert Dadał (za niego syn Damian), Jacek Mężyk (za niego Kamil Czyżycki).

51. Też minionej soboty pracowały 4 kobiety z grupy dziesiętnika Eugeniusza Janusza. Przy plewieniu i sprzątaniu koło kościoła robiły: Stefania Janusz (za nią mąż Eugeniusz), Stanisława Siedlarz, Anna Witek, Janina Nowak (za nią Anna Bokowska). Zamiast pracy ofiarę złożyły: Kazimiera Ochwat (50 zł); Renata Sadowska (50 zł).

52. Jeszcze z grupy poprzedniej z 29 sierpnia ofiarę po 50 zł zamiast pracy złożyły Edyta Gaj oraz Alicja Poręba-Ząber. Dzięki.

53. Na najbliższą sobotę na 7:00 – proszę mężczyzn z grupy dziesiętnika Tadeusza Ramsa. Będzie praca przy cięciu na opał gałęzi drzew.

54. Też na sobotę proszę o przyjście do pracy kobiet z grupy dziesiętnika Krystyny Michalik. W planie dalsze plewienie koło kościoła.

55. Wygrawerowano w firmie „Kryształ” szyby z zaprojektowanymi symbolami Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi w górnej części obu skrzydeł drzwi wejściowych do kaplicy podziemnej. W tych dniach zamontowali je pracownicy firmy „Bogdański-Okna”. Ich koszt pokryła załoga i właściciel tej firmy. Ofiarowano też nową klamkę. Dziękuję.

56. Darmowo pomalował szyldy do klamki w tych drzwiach nasz parafianin Grzegorz Król. Dzięki.

57. Za usługę ostrugania kupionych desek na obicie dachu i boków altany oraz kancików na filary, krokwi nie zapłaciłem nic w firmie naszego parafianina Jarosława Gronia – struganie to zafundował darmowo naszej parafii. Bóg zapłać.

58. Dziękuję panom Andrzejowi Pancerzowi i Kazimierzowi Stelmachowi za całkowicie darmowe pokrycie altany zieloną blachą – taką mieli intencję.

59. Dziękuję też właścicielowi firmy „SimDACH” Szymonowi Siedlarzowi za duże upusty w zamówionej przez niego blasze na pokrycie dachu altany (zużyto na razie 150 mb z zamówionych 200 mb (50 mb jeszcze czeka na resztę krycia pozostałych dachów szop).

60. Nadto dziękuję Andrzejowi Pancerzowi za użyczenie giętarki do blachy a Szymonowi Siedlarzowi za gufrowanie wzmacniające tę blachę.

61. Za postawienie chorągwi dziękuję Władysławowi Siedlarzowi oraz Andrzejowi Śmierciak, Dominikowi, Patrykowi i Kamilowi Siedlarz.

62. Za przywiezienie na dwa razy pożyczonych ławek dziękuję sołtysowi KG – Krystianowi Janiczkowi i Amadeuszowi Budajowi.

63. Od dwóch tygodni przy robieniu kamiennego podejścia od parkingu pod starą plebanię pracuje Janusz Gaborek. Dziękuję.

64. On też po zalaniu w ziemi betonowej stopy wykonuje kamienny postument pod krzyż „karawaka” na rozstaju dróg przy dolnym parkingu.

65. Obrobione bloki kamienne na ten postument ofiarował ze starego domu i z nim przywiózł ciągnikiem nasz sąsiad Jan Królewski. Dzięki.

66. Jarzmo stalowe pod ten krzyż wraz z półtorejmetrowymi 4 „wąsami” do zabetonowania w stopie darmowo wykonał Adam Ślipek. Dzięki.

67. Dziękuję też Michałowi Poręba za wykop pod betonową stopę o wymiarach 1m/1m/0,7 metra.

68. Dzięki Sławomirowi Hajduga z Cieniawy, że swoim autem z kiperem przywiózł 0,6 kubika kupionego tam przeze mnie betonu.

69. Za prace porządkowe przed odpustem i wymycie szyb w starym kościele dziękuję Bożenie Gaborek, a pomagała jej Zofia Stańczyk.

70. Dzięki Janiszowi Górskiemu za przygotowanie nagłośnienia na odpust. Janowi Królewskiemu za pomoc w układaniu kamieni pod wierzbami.

71. Dziękuję za lipy ofiarowane na płaskorzeźby od Sławomira Jelito, Krzysztofa Gronia, Anny Kubów – przeciął je i zawiózł do suszarni Jarosław Groń.

72. Dzięki za ofiarę 300 zł na sprzątanie rodzinom: Jacek i Agata Siedlarz; Jacek i Katarzyna Gruca; Stanisław i Anna Siedlarz. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej Górnej: Władysław i Stanisława Siedlarz; Robert i Agnieszka Duda; Maria Niemiec.

73. Można nabyć album „Kościoły Diecezji Tarnowskiej – nasze dziedzictwo” (t. IV), w którym umieszczona jest też nasza parafia (od strony 120). Album ten, w prezentowanym tomie IV, obejmuje wszystkie kościoły 5 sąsiadujących dekanatów naszej części diecezji: Limanowski, N. Sącz Centrum, N. Sącz Wschód, N. Sącz Zachód i Ujanowicki – koszt 85 zł (80 zł dla wydawnictwa i 5 zł cegiełka dla parafii).

74. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (6 zł); „Niedziela” (6 zł); „Miłujcie się” (5 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł).

Poprawiony: niedziela, 20 września 2020 10:54
 

Ewangelia na dziś