Start Informacje Duszpasterskie XXXIV Niedziela Zwykła – 22 XI 2020
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
XXXIV Niedziela Zwykła – 22 XI 2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 22 listopada 2020 07:41

XXXIV Niedziela Zwykła "Chrystusa Króla" – 22 listopada 2020

W tygodniu:

Niedziela – 22 XI – XXXIV Niedziela Zwykła – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (Niedziela Synodalna); albo: wsp. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy – patronki muzyki i śpiewu kościelnego (opuszcza się)

Poniedziałek – 23 XI – wsp. dow. św. Klemensa I, pap. i męcz.; albo: św. Kolumbana, opata

Wtorek – 24 XI – wsp. śś. Andrzeja Dung-Lac, prez. i Towarzyszy, męcz.

Środa – 25 XI – wsp. dow. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziew. i męcz.

Niedziela – 29 XI – I Niedziela Adwentu (rozpoczęcie Nowenny przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP)

1. Lit. Słowa odnosi nas do Chrystusa, Pana i Władcy, który szuka nas jako Dobry Pasterz, zanim przyjdzie powtórnie, by osądzić.

2. W tę niedzielę 22 XI przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – to już ostatnia niedziela roku liturgicznego.

3. Dla zyskania odpustu zupełnego po każdej Mszy św. przed Sanctissimum odmówimy Litanię do NSPJ oraz „Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata”.

4. Ta XXXIV Niedziela Zwykła, jest także świętem patronalnym Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Tarnowskiej (tj. aspirantów, ministrantów i lektorów).

5. Też ta niedziela 22 XI , jako ostatnia niedziela listopada, jest Niedzielą Synodalną z własną liturgią wyznaczoną przez Biskupa.

6. W ramach ogłoszeń – krótki komunikat Biskupa o Diecezjalnym Spotkaniu Młodzieży „Synaj” (w formacie on-line).

7. Porządek Mszy św. niedzielnych (do 29 XI): 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00 – 14:30 (14:00 różaniec wspominkowy) – 17:00.

8. Dziś podczas „wotywy” o 9:00 zaśpiewa zespół młodzieżowy „Uradowani”. Zaś liturgię „sumy” o 10:30 obstawi Akcja Katolicka.

9. Dziś też przypada wspomnienie liturgiczne św. Cecylii, dziewicy i męczennicy – patronki muzyki i śpiewu kościelnego – dlatego wyrażając wdzięczność, życzę wszelkiego dobra organiście i wszystkim tworzącym w naszej parafii muzyczną oprawę liturgii.

10. Też w tę niedzielę 22 XI o godz. 20:30 w naszej parafii odmówiony będzie „Różaniec za Ojczyznę” wraz z Apelem Jasnogórskim poprowadzony przez Akcję Katolicką w ramach ogólnodiecezjalnej akcji tegoż katolickiego stowarzyszenia.

11. Ksiądz wikariusz w wyniku powikłań po przebytym koronawirusie, związanych z chorobą towarzyszącą, znalazł się na leczeniu w szpitalu w Opolu – od piątku pomaga mi w tym czasie ks. Grzegorz Kiełbasa (pochodzący z Królowej Polskiej) – i tak do czwartku.

12. Od jutra, tj. od poniedziałku 16 XI przebywać będę na kapłańskich rekolekcjach (do czwartku 26 XI) – stąd w te dni ksiądz Grzegorz Kiełbasa odprawiał będzie po głównej Mszy św. „drugie” Msze św. z dnia (rano o 7:00, a wieczorem o 17:45). Zaś sobie i ks. wikariuszowi wyznaczyłem do odprawiania poza parafią dodatkowe „intencje pogrzebowe”. W niedzielę za tydzień, jeśli taka będzie potrzeba przy dłuższej hospitalizacji, wesprze mnie ks. Janusz Potok – proboszcz z Kamionki Wielkiej. Obu stokrotne dzięki!

13. W czwartek Msze św. będą o 6:30 i 7:00 oraz dodatkowa o 17:00. Zaś w piątek i sobotę „drugie” intencje – zaraz po „pierwszych”.

14. 28 XI, tj. w sobotę przypada 11 rocznica święceń biskupich ks. bpa dra Andrzeja Jeża, biskupa tarnowskiego (28 XI 2009 r.). Dlatego jedna z Mszy św. wedle powinności kapłańskiej odprawiona będzie za Biskupa, również wspomnijmy Go w modlitwach.

15. Z soboty na niedzielę (28/29 XI) kończy się w liturgii „druga część okresu zwykłego”, a zaczyna tegoroczny Adwent.

16. W niedzielę 29 XI rozpoczyna się nowy rok liturgiczny – albowiem to już I Niedziela Adwentowa.

17. Z nią zaczyna się w czytanym Słowie Bożym: ● w Liturgii Godzin – tom I; ● w lekcjonarzu mszalnym dni powszednich – Rok I; ● w cyklu czytań niedzielnych – Cykl B.

18. W niedzielę 29 listopada o 12:00 ochrzczone będzie kolejne dziecko w naszej parafii – łaski tej dostąpi Lilianna Matusik.

19. Po tejże niedzieli od poniedziałku 30 XI rozpoczną się Roraty, czyli Msza oczekiwania z Brzemienną Maryją na tegoroczne BN.

20. Do końca listopada (30 XI) codziennie są wypominki listopadowe po południu o 16:30, a rano przez 15 minut po tych Mszach św.

21. W tym pandemicznym roku 2020 odpust zupełny za zmarłych można zyskiwać pod zwykłymi warunkami przez na cały listopad.

22. Będąc w stanie łaski uświęcającej, przyjmując Komunię Świętą, nawiedzając cmentarz – zyskujmy odpusty dla dusz czyśćcowych.

23. Apeluję, by ciągle jeszcze nawiedzać cmentarze, jednak w różnym czasie – niekoniecznie o jednej porze.

24. Proszę o sumienne sprzątanie po Wszystkich Świętych z zachowaniem segregacji odpadów różnicując je w kontenerach i na pryzmach. Proszę o permanentne utrzymanie porządku na cmentarzu i przy sortowaniu odpadów.

25. Spotkania i zbiórki różnych grup parafialnych: ● DSM – w piątek o 16:00; ● KSM – w piątek o 18:00

26. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w. MB Królowej Polski, zel. Heleny Ptaszkowskiej.

27. Wydatki tego tygodnia: Za wykonanie kamiennego podejścia z murkiem od dolnego parkingu ku starej plebanii.

28. Za kotwy regulowane (podstawy pod słupy), wkręty więźbowe, wkręty hartowane (torxy), cement z „May-matu”.

29. Za trzy komplety zasuw do drzwi drewnianych garaży, dwa komplety zawiasów i różne śruby (dokupione w „May-Mat”).

30. Za pizze dla pracujących w tym tygodniu.

31. Za remont pchanej kosiarki rotacyjnej bębnowej (obudowa, 2 linki w pancerzach, nowe 3 noże i łożysko hermetyczne).

32. Za paliwo do traktorka i dmuchawy przy sprzątaniu liści.

33. Jeszcze ofiary w kopertach poprzedniej niedzieli 15 XI złożyły 3 rodziny – w sumie 400 zł.

34. I tak dodając tę kwotę do poprzedniej sumy 26 862 zł 2 gr., razem jest teraz: 27 262 zł 2 gr. (+ 1000 koron norweskich).

35. Wszystkie imienne podziękowania od początku tej zbiórki są wywieszone w gablocie.

36. Także ofiarę 100 zł na kościół złożyła Maria Basta. Dzięki.

37. Otrzymaliśmy do zapłacenia rachunek wyrównawczy za zużyty gaz 394,22 zł oraz za telefon urzędowy w kancelarii 201,97 zł.

38. Minionej soboty 21 XI została poświęcona na terenie naszej parafii kolejna przepiękna przydomowa i przydrożna kapliczka (figura MB Fatimskiej umieszczona w pniu) przy posesji Sabiny i Janusza Pazganów. Niech Bóg im błogosławi, a Maryja oręduje za nimi.

39. W tym tygodniu wykonywano przy garażach dwie prace: wstawianie plastikowych białych uchylnych okien w tylnej ścianie drewnianych garaży (czyli od strony rzeki) oraz deskowanie jednego z boków i tyłu tych garaży: pracowała przy tym firma Andrzeja Janusa (szef oraz Bronisław Szeptak i Wojciech Maziarz). Bóg zapłać.

40. Okna te (4 sztuki bardzo krótko używane) jeszcze w 2016 roku ofiarowała parafii mieszkanka Królowej Polskiej Antonina Kruczek.

41. Zaś 2 okna dachowe (nowe prosto z produkcji), jak już podawałem, dopiero co ofiarował właściciel firmy „Fakro” Ryszard Florek.

42. Cały czas deski i krawędziaki na bieżąco „od ręki” przygotowuje w swoim tartaku i dowozi Jarosław Groń i jego ojciec Władysław.

43. Rozpoczęło się krycie dachu tych drewnianych szop zieloną blachą na felc, także wykonywane przez naszych blacharzy – w tygodniu robił to Andrzej Pancerz, a w sobotę przy okuciu okien dachowych pomógł mu Kazimierz Stelmach. Dziękuję.

44. Jedne i drugie prace trwać będą jeszcze w tym tygodniu, mam nadzieję, iż pogoda będzie na tyle łaskawa, że uda się uciec z robotami zarówno w drewnie (odeskowanie zewnętrznej strony reszty ścian jak i ściany wewnętrznej i regału), jak i z blacharką dachu.

45. Krzysztofowi Groniowi, który jak podawałem zajął się przewozem z suszarni desek lipowych (jako organizator i kierowca) pomagali w rozładunku Krzysztof Groń junior i Szymon Gomółka. Auta użyczył Jarosław Groń. Dzięki wszystkim jeszcze raz.

46. Zaczęło się układanie kamiennej „podłogi” w nowo wykonanej altanie – pracowali przy niej: Janusz Gaborek i syn Krzysztof.

47. Wywieziono w miniony czwartek śmieci z cmentarza w Królowej Górnej – zajął się tym Sławomir Hajduga. Dzięki.

48. Dziękuję też Bożenie Gaborek za: za wypraną bieliznę ołtarzową, obszywek przy stułach i alby; oraz za kilkudniowe grabienie liści.

49. Dziękuję Andrzejowi Śmierciakowi, ojcu jednej z członkiń zespołu „Uradowani” za wielokrotny przewóz i rozłożenie sprzętu.

50. Dziękuję za lecznicze medykamenty 2 parafiankom: Małgorzacie Czyżyckiej i Jadwidze Aleksandrowicz.

51. Zamykajmy drzwi kościoła, bo jest już od dawna ogrzewany – przypominają nam o tym zawieszone kartki. Z góry dziękuję.

52. W miniony piątek-sobotę-niedzielę ks. Jan odprawiał w szpitalu Msze św. od uczestników pogrzebu za śp. ks. S. Pasyka (2-3-4/17).

53. Od 7 XI cała Polska jest „czerwoną strefą” z jej ograniczeniami. Bądźmy ostrożni (higiena, dystans i maski, a także dodatkowo aplikacja covidowa i wietrzenie) czyli DDM A+W. W kościele może być 1 osoba na 15 m2 czyli średnio w odstępach prawie co 4 m – co u nas teraz daje razem: 58 + osoby w asyście (nawa główna + kościół dolny + kaplica + chór + prezbiterium).

54. W imię miłości bliźniego chrońmy osoby starsze i schorowane – zaopiekujmy się nimi i pomóżmy im w sprawunkach i w innych powinnościach.

55. Po 29 listopada (od 30 XI) znów planowany jest przez rząd polski powrót do 1 osoby na 7 m2 – czyli tak jak było do tej pory.

56. Dzięki za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Marian i Maria Kościółek; Stanisław i Maria Rymanowicz; Beata, Mariusz Rymanowicz. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej Górnej: Tomasz i Elżbieta Kogut; Kazimierz i Monika Stelmach; Janusz i Krystyna Górski.

57. Można nabyć album „Kościoły Diecezji Tarnowskiej – nasze dziedzictwo” (t. IV), parafia w KG (od strony 120) – koszt 85 zł.

58. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (6 zł); „Niedziela” (6 zł); „Miłujcie się” (5 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł).

Poprawiony: niedziela, 22 listopada 2020 21:24
 

Ewangelia na dziś