Start Informacje Duszpasterskie Święto Świętej Rodziny - 27 XII 2020
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Święto Świętej Rodziny - 27 XII 2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 27 grudnia 2020 13:35

Niedziela w oktawie BN „Święto Świętej Rodziny” – 27 grudnia 2020

W tygodniu:

Niedziela – 27 XII – Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa; albo wsp. św. Jana Apostoła i Ewangelisty (opuszcza się)

Poniedziałek – 28 XII – Święto Świętych Młodzianków Męczenników (4 dzień Oktawy BN)

Wtorek – 29 XII – wsp. dow. św. Tomasza Becketa, bpa i męcz. (5 dzień Oktawy BN)

Czwartek – 31 XII – wsp. dow. św. Sylwestra I, pap (7 dzień Oktawy BN)

I Piątek – 1 I – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi czyli „Nowy Rok” (zakończenie Oktawy BN)

I Sobota – 2 I – śś. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i dokt. Kośc.

I Niedziela – 3 I – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim; albo: wsp. Najświętszego Imienia Jezus (opuszcza się)

1. Lit. Słowa przypomina nam o Bogu błogosławiącym, jak Abrahamowi przez pokolenia, o ile jak Maryja i Józef ofiarujemy Bogu siebie i rodzinę.

2. W tę niedzielę 27 XII przypada Święto św. Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa – jest to też „niedziela synodalna”.

3. Msze św. w tę niedzielę 27 XII w dalszym ciągu o godz. 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00 oraz dodatkowa w cerkwi o 14:30.

4. 27 XII to „dzień jubileuszy małżeńskich” – po kazaniu odmówiona będzie „modlitwa błogosławieństwa małżeństw chrześcijańskich”.

5. Bardzo proszę, by w miarę możliwości małżonkowie podczas celebracji Eucharystii byli obok siebie dla odnowienia przyrzeczeń.

6. Chociaż z racji niedzieli opuszcza się liturgiczne wspomnienie św. Jana Apostoła i Ewangelisty, jednak przed błogosławieństwem poświęcane jest wino (wszakże z racji rygorów sanitarnych bez możliwości degustacji wina w świątyni).

7. W poniedziałek 28 XII (w 4 dzień Oktawy BN) przypada Święto Świętych Młodzianków Męczenników – Msze św. o 6:30 oraz o 17:00; przed zakończeniem Mszy św. o 17:00 nastąpi błogosławieństwo małych dzieci – przynieśmy i przyprowadźmy je wieczorem do świątyni.

8. We wtorek 29 XII, czyli w 5 dzień w Oktawie Bożego Narodzenia, tj. w dowolne wspomnienie liturgiczne św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika – o 17:00 pierwsza „Msza św. kolędowa” (dla rejonu Wyręby i domy za rzeką).

9. W środę 30 XII, w 6 dzień Oktawy Bożego Narodzenia, Msze św. rano o 6:30 oraz wieczorem o 17:00 druga „Msza św. kolędowa” (dla rejonu od Boguszy ku Michalikom).

10. W środę 30 XII kończą się (odprawiane od wtorku 1 XII) „gregorianki” za: + Stanisław Kruczek (celebransem był: ks. Piotr Zaborski - dyrektor Radia „Fiat” w Częstochowie).

11. Wójt i Rada Gminy Kamionka Wielka zapraszają na Mszę św. w dniu 30 XII 2020 o 9:00 do kościoła parafialnego w Kamionce Wielkiej.

12. W czwartek 31 XII przypada 7 dzień w Oktawie Bożego Narodzenia i dowolne wspomnienie liturgiczne św. Sylwestra I – papieża.

13. Wtedy też, tj. w czwartek, 2 Msze św. na Stary Rok: wyjątkowo o 8:00 (z kazaniem starorocznym) oraz wieczorem o 17:00 Staroroczne Nieszpory ze sprawozdaniem duszpastersko-gospodarczo-finansowym oraz z przebłagalnymi Suplikacjami i pochwalnym „Te Deum” (a po nich Msza św. już bez kazania) – serdecznie zapraszam do tej refleksji „nad tajemnicą upływającego czasu”, by za wszystko podziękować Bożej Opatrzności.

14. W piątek 1 stycznia przypada kończąca Oktawę Bożego Narodzenia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi popularnie zwana „Nowy Rok” – Msze św. w tym dniu jak w niedzielę: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00 – w cerkwi o 14:30.

15. Na rozpoczęcie Nowego Roku podczas wszystkich Mszy św. na koniec przed Najświętszym Sakramentem w celu wyproszenia łaski światła Bożego w duszy i pomocy Bożej na to co przed nami śpiewa się hymn „O Stworzycielu Duchu przyjdź!”.

16. Do tej praktyki pobożnej przywiązany jest odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przyjęta Komunia Święta, nawiedzenie świątyni, oderwanie się od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i modlitwa intencyjna).

17. Zgodnie z tradycją 1 stycznia w Nowy Rok przynajmniej przed „sumą” zamiast aktu pokutnego następuje obrzęd poświęcenia wody i należy dokonać pokropienia nią wiernych w celu przypomnienia przyrzeczeń złożonych na chrzcie św. – u nas ten ryt będzie podczas każdej Mszy św. w połączeniu z chrzcielnym potrójnym wyrzeczeniu się grzechu, diabła i wszystkich spraw jego oraz wyznania wiary w Trójcę Świętą, Kościół i sprawy ostateczne człowieka.

18. 1 stycznia przypada też „Światowy Dzień Modlitw o Pokój” – jedno z wezwań „modlitwy powszechnej” też o tym będzie traktować.

19. Składka noworoczna (z 1 I) zwyczajowo przeznaczona jest na cele diecezjalne.

20. W tę Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 I) przypada też I piątek miesiąca – dlatego odmówimy przed Sanctissimum Litanię o NSPJ.

21. Z racji Uroczystości ŚBRM nie obowiązuje w Nowy Rok abstynencja od pokarmów mięsnych.

22. Z racji Nowego Roku nie ma objazdu kapłana do chorych (dopiero był przed świętami BN).

23. Z racji szkolnych ferii nie ma też w I piątek (1 stycznia) spotkania bierzmowanych z konferencją mistagogiczną.

24. W Nowy Rok (w I piątek) o godz. 15:00 w kaplicy nowego kościoła „Godzina Miłosierdzia” (bez Mszy św.).

25. Po Nowym roku ks. Jan udaje się na drugi etap leczenia swojej nogi („drugie” zamówione intencje znów odprawiał będzie w szpitalu).

26. W sobotę 2 stycznia przypada wspomnienie liturgiczne śś. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła.

27. Jest to także I sobota miesiąca stycznia z adoracją IHS i litanią do MB.

28. W sobotę 2 I Msze św.: 6:30 – 8:00 oraz 17:00 trzecia „Msza św. kolędowa” (po obu stronach rzeki od mostka do kościoła do mostu na Widaczu).

29. Przed nami 3 stycznia już „II Niedziela po Narodzeniu Pańskim”, a także I Niedziela stycznia – Msze św. nadal w porządku świątecznym: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00 – w cerkwi o 14:30 (z Adoracją IHS).

30. W I niedzielę miesiąca (3 I) po „prymarii” jak zwykle zmianka w Różach Mężczyzn (za tydzień 10 I w Różach Kobiet i składka inwestycyjna).

31. 3 stycznia składka znów na cele diecezjalne z racji I niedzieli miesiąca stycznia.

32. W tę niedzielę 3 stycznia opuszcza się wspomnienie liturgiczne Najświętszego Imienia Jezus.

33. Intencja ewangelizacyjna – BRATERSTWO LUDZKIE: „Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich” (zelatorzy otrzymają intencje na cały rok).

34. W tym roku z racji sanitarnych nie ma chodzenia po domach „Kolędników Misyjnych” – natomiast 6 I (w Trzech Króli) odegrają kolędniczą scenkę w kościele po Mszy św. ze zbiórką przed kościołem do puszek na wsparcie w różnych programach dzieci z terenów misyjnych.

35. W tym tygodniu nadal z racji ferii nie ma spotkań grup przyparafialnych.

36. Przypominam jeszcze raz, iż parafię podzieliłem na pięć rejonów (dwa przychodzą w Starym Roku, a trzy po Nowym Roku). Na „Mszę św. kolędową” w tym czasie ograniczeń sanitarnych przychodzimy do świątyni z wodą do poświęcenia, otrzymamy teksty modlitw błogosławieństwa domu i rodziny, a na koniec Mszy św. po Adoracji Najświętszego Sakramentu będzie tzw. „błogosławieństwo lourdzkie”, czyli znak krzyża monstrancją nad całą rodziną, które to małżeństwa i rodziny kolejno podchodzić będą do tego błogosławieństwa – a oto jeszcze raz przywołanie wszystkich wyznaczonych w tym i w następnym tygodniu rejonów:

a. we wtorek 29 XII o 17:00 (Wyręby i domy za rzeką aż do kościoła)

b. w środę 30 XII o 17:00 (domy przed rzeką od granicy z Boguszą, aż do rodziny Michalików)

c. w sobotę 2 I o 17:00 (domy od mostka przy kościele aż do mostu na Widaczu po obu stronach z zakamarkiem ku Ptaszkowej)

d. w poniedziałek 4 I o 17:00 (Królowa Polska od mostu na Królówce na Widaczu do rowu granicznego z Kamionką Wlk.)]

e. we wtorek 5 I o 17:00 (cała Mszalnica Zagóra od mostu na Widaczu, włącznie z tzw. „Olszynami” – domy koło rodziny Żukiel)

37. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Mężczyzn p.w. św. Józefa Opiekuna, zel. Józefa Ruszkowicza.

38. Wydatki tego tygodnia: za 24 ławki, a właściwie za 20 ławek po 600 zł od jednej zapłaciłem 12 tyś złotych – bowiem 4 ofiarują od siebie darmowo: Robert Świgut i jego rodzice oraz Andrzej Michalik i jego żona, a także Beata i Wiesław Krokowie. Bóg zapłać!

39. Naprawa pilota do dzwonów (wymiana złamanej antenki) – 45 zł. Razem wydałem sumę: 12 045 zł.

40. Składka zbierana podczas obu Pasterek na „Fundusz Obrony Życia” wyniosła 1031 zł.

41. Składka z 26 XII zbierana jak co roku na Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie wyniosła 2153,60 zł.

42. Opłaty za zimowe ogrzewanie kościoła i sprzątanie cmentarzy nadal pozostają bez zmian – tj. 40 zł + 30 zł (razem 70 zł).

43. Można je składać w formie tradycyjnej w kopertach na tacę lub przelewem na pierwsze podane (lub któreś z 3 kont parafialnych).

44. Zamykajmy drzwi kościoła, bo jest ogrzewany – przypominają nam o tym zawieszone kartki. Z góry dziękuję.

45. Od 7 XI cała Polska jest „czerwoną strefą” z jej ograniczeniami. Bądźmy ostrożni (higiena, dystans i maski, a także dodatkowo aplikacja covidowa i wietrzenie) czyli DDM A+W. W kościele może być 1 osoba na 15 m2 czyli średnio w odstępach prawie co 4 m – co u nas teraz daje razem: 58 + osoby w asyście (nawa główna + kościół dolny + kaplica + chór + prezbiterium).

46. Od 28 XII do 17 I zapowiedziana jest „narodowa kwarantanna” (lock-down) z jej nowymi restrykcjami – podaję więcej szczegółów: ● Ponowne ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych – otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe; Ograniczenie funkcjonowania hoteli – dostępne dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze; Zamknięte stoki narciarskie; Infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu zawodowego; 10 dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym. Przedłużone będą dotychczasowe zasady i ograniczenia: Zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 (wyjątkiem są półkolonie); Ograniczenia w transporcie zbiorowym: (50% liczby miejsc siedzących, albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych); Ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego – max. 1 os./15m2; Udział w zgromadzeniach – max. 5 osób; Zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji; Zamknięte siłownie, kluby fitness i Aquaparki; Ograniczenie w sklepach – max. 1 os./15m2; Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00; Zamknięte restauracje. Posiłki wyłącznie na wynos lub dowóz. Pozostałe ograniczenia, które obowiązywały ulegają przedłużeniu. Sylwester na nowych zasadach - Z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju obowiązuje zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazane w rozporządzeniu.

47. Chrońmy osoby starsze i schorowane – zaopiekujmy się nimi i pomóżmy im w przedświątecznych sprawunkach i innych powinnościach.

48. W wigilię 24 XII zmarła śp. Władysława Pokrzywa z Królowej Górnej, pogrzeb odprawiał będę we wtorek: o 14:00 Msza św. w Mystkowie (gdzie jest rodzinny grobowiec), zaś o 13:30 tamże Różaniec. W oczekiwaniu na pogrzeb w naszej dolnej kaplicy pod kościołem w KG odmówiony będzie za nią różaniec bez trumny: dziś i jutro o 16:00.

49. Dziękuję kilkudziesięciu osobom z parafii i spoza niej za udział o godz. 2:00 po północy w cerkwi w ekstremalnej „małej Pasterce”.

50. Dzięki za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Jan i Anna Nowak; Andrzej Pancerz; Stanisław i Czesława Szczurek. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej Górnej: Sebastian i Krystyna Borkowski; Stanisław i Zdzisława Poręba; Czesław i Sylwia Poręba.

51. Można nabyć album „Kościoły Diecezji Tarnowskiej – nasze dziedzictwo” (t. IV), parafia w KG (od strony 120) – koszt 85 zł.

52. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” – podwójny numer z Litanią do dzieciątka Jezus (po 10 zł zamiast po 6 zł); „Niedziela” numer podwójny (10 zł zamiast 6 zł) – w środku codzienny modlitewnik i przebieg wieczerzy z kolędami; „Miłujcie się” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny – z szopką bożonarodzeniową do sklejenia (5 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł).

Poprawiony: niedziela, 27 grudnia 2020 13:38
 

Ewangelia na dziś