Start Informacje Duszpasterskie II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 3 I 2021
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 3 I 2021 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 03 stycznia 2021 01:18

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 3 stycznia 2020

W tygodniu:

I Niedziela – 3 I – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim; albo: wsp. Najświętszego Imienia Jezus (opuszcza się)

I Środa – 6 I – Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)

I Czwartek – 7 I – wsp. dow. św. Rajmunda z Penyafort; wotywa o Eucharystii

Piątek – 8 I – po Objawieniu Pańskim

Sobota – 9 I – po Objawieniu Pańskim

Niedziela – 10 I – Święto Chrztu Pańskiego (koniec Okresu Narodzenia Pańskiego)

1. Liturgia Słowa jawi nam dziś Boga w swej Mądrości odwiecznej zsyłającego nam swego Syna jako Zbawiciela – słowo, które Ciałem się stało.

2. To już „II Niedziela po Narodzeniu Pańskim”, a także I Niedziela stycznia w nowym roku 2021 – Msze św. nadal w porządku świątecznym: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00 – w cerkwi o 14:30 (z Adoracją IHS).

3. W tę I niedzielę miesiąca (3 I) po „prymarii” jak zwykle zmianka w Różach Mężczyzn (za tydzień w Różach Niewiast).

4. Cztery Róże „Rodziców modlących się za swe dzieci” automatycznie przechodzi do następnej tajemnicy od 1-go dnia każdego miesiąca.

5. Dziś, 3 stycznia, składka znów na cele diecezjalne z racji I niedzieli miesiąca stycznia.

6. W tę niedzielę 3 stycznia opuszcza się wspomnienie liturgiczne Najświętszego Imienia Jezus.

7. Od dziś przez trzy kolejne niedziele znów wspiera nas posługą ks. Piotr Adamczyk.

8. Jutro, tj. w poniedziałek 4 I o 17:00 czwarta „Msza św. kolędowa” (Królowa Polska: od mostu na Królówce na Widaczu do rowu granicznego z Kamionką Wlk.)

9. We wtorek 5 I o 17:00 piąta „Msza św. kolędowa” (cała Mszalnica Zagóra od mostu na Widaczu, włącznie z tzw. „Olszynami” – domy koło rodziny Żukiel).

10. Jeszcze do wtorku 5 I (od niedzieli 6 XII) trwa „gregorianka” za: + Józef Kogut (celebrans: Grzegorz Kiełbasa w Nowym Sączu).

11. W środę 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego popularnie zwana „Trzech Króli” – Msze św. w tym dniu jak w niedzielę: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00 – w cerkwi o 14:30.

12. Podczas każdej Mszy św. dokonam poświęcenia; złota, kadzidła, mirry i kredy.

13. Można także takową mieszankę kadzidła i kredy nabyć z przeznaczeniem dochodu na cele misyjne. Jest też do zabrania poświęcona kreda.

14. Składka z 6 stycznia też przeznaczona jest jak co roku na cele misyjne.

15. 6 stycznia podczas „sumy” z racji I środy zmiana tajemnic w Różach Misyjnych.

16. W dniu 6 I przypada „Dzień Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej” i „Misyjny Dzień Dziecka” (koniec misyjnego kolędowania).

17. W tym roku z racji sanitarnych nie ma chodzenia po domach „Kolędników Misyjnych” – natomiast 6 I (w Trzech Króli) odegrają oni kolędniczą scenkę w kościele po dopołudniowych Mszach św. ze zbiórką przed kościołem do puszek na wsparcie w programach dzieci z terenów misyjnych.

18. Hasło Kolędników Misyjnych jest z języka Masajów – „Eitim canapó Tupâ napέ” („W Panu bracia się radujcie”).

19. W tym roku pomoc będzie dla dzieci w: Boliwii, Brazylii, Czadzie, Kamerunie, Republice Konga, Republice Centralnej Afryki, Kazachstanie.

20. Podczas każdej Mszy św. po Ewangelii następuje uroczysta proklamacja daty Wielkanocy i innych świąt ruchomych (KL s. 60).

21. Na drzwiach wypisujemy inicjały: K + M + B 2021 (inicjały imion Mędrców ze Wschodu: Kacper, Melchior i baltazar); albo C + M + B 2021 (Christus mansionem benedicat = Niech Chrystus błogosławi ten dom).

22. 6 I – modlimy się za: księży diecezjalnych pracujących na misjach; oraz za wszystkich misjonarzy pochodzących z naszej diecezji.

23. W I czwartek (7 stycznia) Msze św. rano o 6:30 i wieczorem o 17:00 (rano z litanią do Imienia Jezus a wieczorem z Adoracją IHS).

24. Z racji szkolnych ferii nie ma w I czwartek (7 I) adoracji dla kandydatów do bierzmowanych (15:00 – 20:00 w kaplicy bocznej).

25. W I czwartek, mimo tego, że dopiero co była spowiedź świąteczna, będzie jeszcze możliwość spowiedzi od 16:30 przez ½ godziny.

26. W piątek 8 I Msze św. o godz. 15:00 w kaplicy nowego kościoła „Godzina Miłosierdzia” (po niej Msza św.) oraz o 17:00.

27. W sobotę Msze św. tylko rano o 6:30 i 8:00.

28. W niedzielę za tydzień (10 I) przypada Święto Chrztu Pańskiego – jest to liturgiczny koniec Okresu Narodzenia Pańskiego.

29. W celu przypomnienia chrztu świętego zaleca się na każdej Mszy św. obrzęd niedzielnego pokropienia wodą święconą zamiast aktu pokutnego (aspersja następuje po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych wyznania wiary i wyrzeczenia się diabła, zła i grzechu).

30. Też w niedzielę za tydzień 10 I po 7:00 zmianka tajemnic w Różach Kobiet (zelatorki otrzymają foldery z intencjami do omodlenia na rok).

31. Jak również 10 stycznia składka inwestycyjna w parafii.

32. W tym dniu Msze św. po raz ostatni w porządku świątecznym i rozszerzonym: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00 – w cerkwi o 14:30.

33. Od niedzieli za 2 tygodnie (17 I) wrócimy już do zwyczajnego porządku już tylko w nowym kościele: 7:00 – 9:00 – 10:30 –14:30.

34. Chociaż w Święto Chrztu Pańskiego 10 stycznia kończy Okres Bożego Narodzenia, to jednak tradycyjnie do Święta Ofiarowania Pańskiego czyli do 2 lutego (Matki Bożej Gromnicznej) pozostawia się dekoracje bożonarodzeniowe.

35. Tak będzie w świątyniach, ale zachęcam do zachowania dekoracji świątecznych także po domach (do 2 II) – też jeszcze kolędujmy.

36. W czwartek złożyłem sprawozdanie duszpastersko-gospodarczo-finansowe – przygotowałem także te zestawienia do wglądu na kartkach. Są jeszcze do zabrania z tyłu świątyni.

37. Gdyby ktoś wprowadził się w tym roku do nowego domu i chciał go poświęcić, można z tym zwrócić się indywidualnie do księdza.

38. Po Nowym Roku ks. Jan udał się na drugi etap leczenia nogi („drugie” zamówione intencje znów odprawiał będzie w szpitalu).

39. W tym tygodniu nadal z racji ferii nie ma spotkań grup przyparafialnych.

40. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Misyjna p.w. bł. ks. Michała Tomaszka i ks. Zbigniewa Strzałkowskiego, zel. Marii Rymanowicz.

41. Wydatki tego tygodnia: Naprawa gipsowego aniołka do szopki w starym kościele (urwano mu głowę).

42. Wyrównałem zaległe jeszcze opłaty za gaz, za prąd oraz jeszcze raz gaz.

43. Naprawa sprzętu radiowego do kościoła. Remont napędu świecącej się i wirującej gwiazdy przy szopce.

44. Dwa opakowania papieru do kserokopiarki. Zapas toneru do kserokopiarki.

45. Jeszcze żarówki na wymianę (zwykłe i oszczędnościowe).

46. Żarówka wyładowcza do jupitera na kościół i ledowa na słupie.

47. Ograniczniki do drzwi wejściowych do dolnej kaplicy.

48. Składka noworoczna (z 1 I) przeznaczona na cele diecezjalne wyniosła – 2193 zł + 5 €.

49. Za zmarłą w wigilię BN (24 XII) + Władysławę Pokrzywa w Królowej Górnej w parafii odprawi się 23 Msze (inne w Mystkowie).

50. Opłaty za zimowe ogrzewanie kościoła i sprzątanie cmentarzy nadal pozostają bez zmian – tj. 40 zł + 30 zł (razem 70 zł).

51. Można je ciągle składać w formie tradycyjnej w kopertach na tacę lub przelewem na pierwsze podane (lub któreś z 3 kont parafialnych).

52. Zamykajmy drzwi kościoła, bo jest ogrzewany – przypominają nam o tym zawieszone kartki. Z góry dziękuję.

53. Od 7 XI cała Polska jest „czerwoną strefą” a od 27 XII do 17 I jesteśmy w „narodowej kwarantannie” z nowymi z jej ograniczeniami. Bądźmy ostrożni (higiena, dystans i maski, a także dodatkowo aplikacja covidowa i wietrzenie) czyli DDM A+W. W kościele może być 1 osoba na 15 m2 czyli średnio w odstępach prawie co 4 m – co u nas teraz daje razem: 58 + osoby w asyście (nawa główna + kościół dolny + kaplica + chór + prezbiterium). Chrońmy osoby starsze i schorowane – zaopiekujmy się nimi i pomóżmy im w sprawunkach i innych powinnościach.

54. Jeszcze raz informuję, że z 24 ławek zapłaciliśmy za 20 ław (12 tyś zł) – natomiast 4 ławki zasponsorowali wykonawcy i ich rodziny: ● Robert Świgut z żoną ● jego rodzice Krystyna i Czesław ● Andrzej Michalik z żoną ● Beata i Wiesław Krokowie. Bóg zapłać!

55. Jeszcze z całego roku 2020 nie wydałem kilku dedykowanych ofiar od różnych rodzin: w połowie kwietnia 2020 ofiarę 2000 złotych złożyła rodzina z Królowej Polskiej – przeznaczam je na meble w podziemiach (na wykonanie ołtarza). Ta sama wielodzietna rodzina z Królowej Polskiej złożyła drugi raz ofiarę 2000 zł na ekran do podziemi; do tego dołożę 500 zł – od nowożeńców z 2020 r. M. i M. Kościółków; tak samo na wyposażenie kaplicy w ambonę przeznaczę ofiarę Roberta i Agaty Ząber – 1000 zł; oraz Katarzyny i Łukasza Woźniaków – 1000 zł; jak również od małżeństwa z Królowej Górnej z Wyrębów chcące pozostać anonimowym, którzy przekazali na ławki 500 zł; oraz otrzymałem ofiarę 400 zł od familii państwa Królewskich (od seniorów i ich dorosłych dzieci); 500 zł od nowożeńców Kingi Górka i Łukasza Kamenczaka; 500 zł anonimowo; Weronika (z domu Wielocha) oraz Marcin Gaborkowie złożyli ofiarę na kościół: 800 zł – te i inne tak zgromadzone przez ten rok ofiary będą na sedilia (siedziska) dla kapłanów i LSO).

56. Ktoś pod mą nieobecność zafundował lampki na dwóch choinkach na zewnątrz – dziękuję.

57. Ktoś też sprezentował 3 szklane podstawki w kształcie ryby pod ampułki na wodę i wino i do ablucji. Dziękuję.

58. Przed Nowym Rokiem strażacy pozostawili w świątyni kalendarze i postawili obok puszkę, bo w pandemii nie chodzą po domach.

59. Zmieniony jest od stycznia 2021 r. harmonogram odbioru odpadów (terminy i częstotliwość) – zawieszony jest na stronie UG.

60. Pakiety worków i wspomniany harmonogram do odebrania w UG od 13 I do końca lutego. Gdy mamy biokompost – to są zniżki.

61. Dzięki za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Sebastian i Krystyna Borkowski; Stanisław i Zdzisława Poręba; Czesław i Sylwia Poręba. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej Górnej: Zenon i Anna Poręba; Jan i Kazimiera Poręba; Wiesław i Lucyna Janus.

62. Można nabyć album „Kościoły Diecezji Tarnowskiej – nasze dziedzictwo” (t. IV), parafia w KG (od strony 120) – koszt 85 zł.

63. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (po 6 zł); „Niedziela” (6 zł); „Miłujcie się” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny – z szopką bożonarodzeniową do sklejenia (5 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł).

Poprawiony: niedziela, 03 stycznia 2021 01:24
 

Ewangelia na dziś