Start Informacje Duszpasterskie XXIX Niedziela Zwykła – 17 X 2021
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
XXIX Niedziela Zwykła – 17 X 2021 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 17 października 2021 06:14

XXIX Niedziela Zwykła – 17 października 2021

W tygodniu:

Niedziela – 17 X – XXIX Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz. (opuszcza się)

Poniedziałek – 18 X – Święto św. Łukasza, Ewangelisty

Wtorek – 19 X – wsp. dow. śś. Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues`a, prezb. oraz Towarzyszy, męcz.; albo: św. Pawła od Krzyża, prezb.

Środa – 20 X – wsp. św. Jana Kantego, prezb.

Piątek – 22 X – Uroczystość św. Jana Pawła II, pap. – patrona Małopolski i Zakliczyna (w parafiach woj. podkarpackiego tylko wspomnienie)

Sobota – 23 X – wsp. dow. św. Józefa Bilczewskiego; albo: św. Jana Kapistrana, prezb.

Niedziela – 24 X – XXX Niedziela Zwykła – albo: wsp. św. Antoniego Marii Clareta, bpa; oraz: bł. Jana Balickiego, prezb. (opuszcza się)

1. Liturgia Słowa uprzytamnia nam jeszcze raz, iż mamy służyć Bogu i ludziom, jak Syn Człowieczy, a nie wynosić się nad innych.

2. W ogłoszeniach wysłuchamy komunikatu biskupa odnośnie pytań synodalnych w parafiach przed Synodem Biskupów w Rzymie.

3. W tę niedzielę (17 X) – Msze św. w nowym kościele: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30 (14:00 – Różaniec).

4. W tę niedzielę 17 X na „sumie” o 10:30 śpiewa parafialny chór.

5. W poniedziałek 18 X obchodzi się Święto św. Łukasza Ewangelisty – Msze św. o 6:30 i o 17:00 (po Różańcu).

6. W poniedziałek 18 X przypada też „Dzień Służby Zdrowia” – pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy nas leczą i pielęgnują.

7. We wtorek pod datą 19 X w Martyrologium Rzymskim wpisany jest bł. Jerzy Popiełuszko, prezbiter i męczennik.

8. W środę 20 X czci się św. Jana Kantego, prezbitera – o 17:00 Nabożeństwo Różańcowe z Nowenną do MBNP a po nim Msza św.

9. W czwartek 21 X o 19:15 spotkanie kapłańskie z naszego dekanatu w „DR Opoka” w Starym Sączu.

10. W piątek 22 X przeżywamy w Małopolsce Uroczystość św. Jana Pawła II, który jest także patronem Zakliczyna, natomiast w parafiach należących do województwa podkarpackiego w tym dniu jest jedynie obowiązkowe wspomnienie liturgiczne.

11. W piątek 22 X tradycyjnie Msze św. będą: po Godzinie Miłosierdzia o 15:00 oraz po Różańcu o 17:00.

12. Różaniec piątkowy o g. 17:00 w dniu patronalnym i we wspomnienie św. Jana Pawła II poprowadzą członkowie Akcji Katolickiej.

13. Zaś w sobotę 23 X Msze św. rano o 6:30 i 8:00 oraz wieczorem o 17:00 Różaniec (z Mszą św. po nim).

14. W sobotę o godz. 8:00 kończą się „Msze św. pogrzebowe” za śp. Genowefę Michalik. Niech spoczywa w Panu.

15. W niedzielę 24 X Msze św. o godz.: 7:00 – 9:00 – 10:30 oraz o godz. 14:00 Różaniec i Msza św. o 14:30.

16. W niedzielę 24 X przypada patronalny dzień Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary (PDRW). Składka na Fundusz Misyjny.

17. W niedzielę 24 X przypada też Światowy Dzień Misyjny (składka na misje). Rozpoczyna się też Tydzień Misyjny (24- 31 X).

18. Ta niedziela jest także „patronalnym świętem Służby Zdrowia” z racji poniedziałkowego Święta św. Łukasza Ewangelisty.

19. 24 października w naszej parafii o 19:00 spotkanie rocznikowe kapłanów rówieśników ks. Mateusza.

20. Od 1 X Nabożeństwa Różańcowe w dni powszednie są o 17:00 z Mszą św., zaś w niedziele o 14:00 (pół godziny przed Mszą św.).

21. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych w tym tygodniu:

● w środę o 17:00 – cotygodniowe spotkanie DSM (na starej plebanii)

● w piątek o 18:00 – spotkanie Akcji Katolickiej (na starej plebanii)

● w piątek o 19:00 – spotkanie KSM (na starej plebanii)

● w sobotę o 9:15 (23 X) – wyjazd z aspirantami, ministrantami, lektorami i ceremoniarzami na turniej towarzyski w piłkę nożną halową do Nowego Sącza przy parafii św. Jana Pawła II

22. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w. św. Antoniego, zel. Stanisławy Hatlaś.

23. Wydatki tego tygodnia: zakup cementu (150 kg + 100 kg) oraz 1,5 tony kruszywa, 5 ton piasku i tarczy do szlifierki.

24. Jeszcze za wykonane sześć szarych słupów pod planowane w przyszłości lampy o wysokości 3 metry (materiał i robota).

25. Kolejny raz za paliwo do traktorka-kosiarki. Naprawa dwóch dzwonków ministranckich.

26. Kawa i woda dla pracujących w sobotę.

27. Składka inwestycyjna z II niedzieli miesiąca zbierana na cele parafialne wyniosła 4077,40 zł.

28. Zbiórka do puszek na fundusz stypendialny dla zdolnej młodzieży „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zbierana przed świątyniami w całej Polsce u nas wyniosła 1092 zł + 5 €.

29. Otrzymaliśmy rachunki za gaz i telefon: 287,87 + 84,25 zł.

30. Dziękuję za sobotnią pracę 16 października:

a. 12 + 4 mężczyznom z grupy dziesiętnika Krzysztofa Ruszkowicza – przy kopaniu rowu pod kable i wciąganiu ich w pancerze oraz zakopaniu, jak również wywożeniu z potoku wyrzuconych tam w danych czasach nagrobkach, a także przy rąbaniu gałęzi pracowali: Krzysztof Ruszkowicz; Stanisław Książkiewicz; Janusz Wysowski; Robert Kruczek; Paweł Potoniec; Jarosław Groń; Józef Kocemba; Jan Kocemba; Krzysztof Groń (za niego Krzysztof Janus); Krzysztof Wacławiak (za niego Krystian Gomółka); Władysław Groń (za niego Karol Groń); Maria Groń (za nią syn Krzysztof); oraz 3 z grupy Marka Kotasa: Marcin Siedlarz; Dominik Siedlarz; Patryk Siedlarz i z grupy kobiet Marka Kotasa: Szymon Śmierciak (za mamę Ilonę). Zamiast pracy ofiarę złożyli: 50 zł – Rafał Smólczyński; 50 zł – Wiktor Wacławiak.

b. 6 +1 kobietom z grupy dziesiętnika Marka Kotasa – przy plewieniu pracowały: Maria Kotas; Teresa Witek; Danuta Siedlarz; Monika Poręba; Alicja Poręba; Stanisława Poręba (za nią wnuczka Anna); Ilona Śmierciak (za nią syn Szymon – robił z mężczyznami); oraz Stanisława Ruszkowicz (z dziesiątki Krzysztofa Ruszkowicza).

c. jeszcze zamiast pracy: ofiarę 100 zł – złożyła Agnieszka Kruczek (z dziesiątki Krzysztofa Ruszkowicza).

31. Zapraszam na sobotę na 7:00 do pracy na rzecz wspólnoty parafialnej:

a. mężczyzn z grupy dziesiętnika Józefa Ziębca – w planie załadunek i rozładunek pierwszej partii przygotowanego już kamienia na kapliczki Dróżek Świąt Maryjnych (wyjazd mężczyzn ze mną busem oraz ciężarówki po kamień).

b. kobiety z grupy dziesiętnika Roberta Kościółka – w planie plewienie w obejściu kościoła i plebanii i grabienie liści.

32. Dziękuję dziewczętom z DSM za niesienie figury MB Fatimskiej i innych atrybutów maryjnych oraz obstawę Liturgii Słowa.

33. Zespołowi „Uradowani” dziękuję za śpiew 13 X podczas tejże Mszy św. fatimskiej.

34. Tytułem przypomnienia wszystkim parafianom wydarzeń historycznych naszej parafii – otóż w tym roku 2021:

a. 4 września 2021 minęło 75 lat od powstania parafii rzymskokatolickiej wtedy w Królowej Ruskiej po wysiedleniu Łemków przez komunistyczną władzę – było to 4 września 1946 roku, gdy bp Jan Stepa erygował placówkę duszpasterską rzymskokatolicką.

b. 8 czerwca 2021 minęły 24 lata od poświęcenia kamienia węgielnego. Kamień węgielny pod budowę kościoła poświęcił święty Jan Paweł II w Krakowie 8 VI 1997 roku; ta VI pielgrzymka Jana Pawła II do Polski przebiegała pod hasłem „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki” (Hbr 13, 8). Odbywała się ona w dniach od 31 maja do 10 czerwca 1997.

c. Dopiero co, bo 30 września 2021 minęło 20 lat od wmurowania tegoż kamienia. Albowiem 30 września 2001 roku tenże kamień węgielny w ścianę budującej się świątyni wmurował biskup tarnowski Wiktor Skworc.

d. A niebawem, bo w sobotę 6 listopada minie 10 lat od poświęcenia naszego kościoła. Poświęcenie kościoła w Królowej Górnej było 6 listopada 2011 r. i dokonał go ks. bp Andrzej Jeż.

e. Czeka nas jeszcze konsekracja kościoła – wcześniej jednak musimy wykonać jeszcze sporo prac w kościele i wokół niego.

35. Powstaje pierwsza kapliczka stacji „wstępnej” przed starym kościołem „Dróżek Świąt Maryjnych” planowanych jako spinające stary i nowy kościół. Ta stacja „0” obrazująca płaskorzeźbą Uroczystość Niepokalanego Poczęcia (8 XII) fundowana jest przez całą parafię jako wspólnotę i stoi oddzielnie od reszty 17 stacji, które zaczną się od drogi na cmentarz, by biec poza stary i nowy kościół.

36. Pracę kamieniarską przy niej wykonuje jak zwykle Janusz Gaborek. Dzięki.

37. Na stoliku z tyłu świątyni są już kartki wspominkowe „listopadowe” oraz „roczne” (te czytane są w niedziele przed 7:00 i 9:00).

38. Za tydzień ku przypomnieniu umieszczę konta bankowe dla opłat na ogrzewanie kościoła (można je też składać na tacę).

39. W sobotę 6 XI o 10:00 w kinie „Sokół” projekcja filmu „Fatima” na zamówienie dla parafii – wyjazd o 9:00 sprzed kościoła – zapisy u członków naszej Akcji Katolickiej. Koszt 20 zł (bilet + autokar). Wpłata od razu przy zapisie.

40. Możliwe są po uzgodnieniu z ośrodkiem Rekolekcje w Gródku nad Dunajcem dla dzieci i młodzieży z parafii (patrz: afisz).

41. W listopadzie i grudniu jak co roku zaplanowane są rekolekcje dla szafarzy nadzwyczajnych Komunii Św. (otrzymali rozpiskę).

42. Od 26 VI w świątyniach może być 75 % obecnych nie licząc w to zaszczepionych i dzieci do 12 lat.

43. Zachęcam do szczepień przed czwartą falą koronawirusa odmiany „delta”, atakującego szczególnie niezaszczepione osoby młode – skorzystajmy z tej szansy w tym jeszcze względnie spokojnym czasie. Używajmy masek nie tylko w świątyniach ale też w innych lokalach.

44. Dzięki za ofiarę 500 zł na sprzątanie 5 rodzinom: Robert i Agnieszka Kruczek; Agnieszka i Piotr Tokarczyk; Helena, Krzysztof Ptaszkowscy; Beata i Marcin Hałgas; Marta, Rafał Smólczyńscy. Do sprzątania dokłada się 5 kolejnych rodzin z Królowej Polskiej: Janusz i Sylwia Hornik; Kinga Bochenek; Stanisława, Kazimierz Bochenek; Renata, Jan Kachniarz; Wiktoria Kachniarz.

45. Można nabyć album „Kościoły Diecezji Tarnowskiej – nasze dziedzictwo” (t. IV), parafia w KG (od strony 120) – koszt 90 zł.

46. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (po 6 zł); „Niedziela” (6 zł); „Miłujcie się” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny ( 5 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł).

Poprawiony: niedziela, 17 października 2021 06:16
 

Ewangelia na dziś