Start Informacje Duszpasterskie XXX Niedziela Zwykła – 24 X 2021
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
XXX Niedziela Zwykła – 24 X 2021 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 24 października 2021 05:14

XXX Niedziela Zwykła – 24 października 2021

W tygodniu:

Niedziela – 24 X – XXX Niedziela Zwykła – albo: wsp. św. Antoniego Marii Clareta, bpa; oraz: bł. Jana Balickiego, prezb. (opuszcza się)

Czwartek – 28 X – Święto śś. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów

Niedziela – 31 X – XXXI Niedziela Zwykła (Synodalna); Uroczystość Poświęcenia kościoła własnego

1. Liturgia Słowa jest dziś uwielbieniem Boga za cudowne Jego dzieła – czyńmy to nieustannie od chrztu w wybranym ludzie kapłańskim.

2. W tę niedzielę (24 X) – Msze św. w nowym kościele: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30 (14:00 – Różaniec).

3. Wysłuchamy dziś Komunikatu Biskupa w związku z wizytą w Rzymie „Ad limina Apostolorum”.

4. W tę niedzielę 24 X przypada patronalny dzień Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary (PDRW). Składka na misje.

5. W tę niedzielę 24 X przypada też Światowy Dzień Misyjny. Dziś rozpoczyna się też Tydzień Misyjny (24 – 31 X).

6. Tego dnia 24 X w naszej parafii o 19:00 spotkanie rocznikowe kapłanów rówieśników ks. Mateusza (Msza św. i wieczerza).

7. W środę 27 X o 17:00 Różaniec w łączności z Nowenną do MBNP, a potem Msza św.

8. Po Nabożeństwie Różańcowym rozdanie nagród za wykonane Różańce (chętni mogą je zgłosić do konkursu w Koronie Sądeckiej).

9. Przed Różańcem środowisko szkolne przed świątynią będzie uwrażliwiać seniorów odnośnie bezpieczeństwa na drodze o zmroku.

10. W czwartek 28 X przypada Święto Świętych Apostołów Szymona Gorliwego i Judy Tadeusza, patrona spraw trudnych – Msze św. o 6:30 oraz o 17:00 (Różaniec i po nim Msza św.).

11. W piątek 29 X tradycyjnie Msze św. będą po Godzinie Miłosierdzia o 15:00 oraz po Różańcu o 17:00.

12. Zaś w sobotę 30 X Msze św. rano o 6:30 i 8:00 oraz wieczorem o 17:00 Różaniec (z Mszą św. po nim).

13. W sobotę 30 X rozdane będą nagrody za frekwencję na nabożeństwach (27 X za wykonane Różańce jako rodzinne robótki z dziećmi).

14. W nocy z soboty na niedzielę, tj. 30/31 X następuje zmiana czasu na zimowy – śpimy o 1 godzinę dłużej.

15. W niedzielę za tydzień 31 października przypada niedziela synodalna – jest to także Uroczystość „Poświęcenia kościoła własnego”.

16. Obchodzi się ją w tym dniu wtedy, gdy nie jest znana data poświęcenia jak w cerkwi – zaś nowa świątynia była poświęcona 6 XI.

17. W niedzielę 31 X Msze św. o godz.: 7:00 – 9:00 – 10:30 (z chrztem) oraz o godz. 14:00 Różaniec i Msza św. o 14:30.

18. Też w niedziele za tydzień 31 X na „sumie” chrzest dziecka – łaski tej dostąpi: Jakub Stanisław Kmak.

19. Od 1 X Nabożeństwa Różańcowe w dni powszednie są o 17:00 z Mszą św., zaś w niedziele o 14:00 (pół godziny przed Mszą św.).

20. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych w tym tygodniu:

● w środę o 17:00 – cotygodniowe spotkanie DSM (na starej plebanii)

● w piątek o 18:30 – spotkanie KSM (na starej plebanii)

● w sobotę o 9:00 – próba scholi dziecięcej (na chórze)

● w sobotę o 10:00 – spotkanie aspirantów i ministrantów (w salce w kościele)

● w sobotę o 11:00 – spotkanie lektorów i ceremoniarzy (w salce w kościele)

21. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w. św. Kingi, zel. Renaty Janus.

22. Wydatki tego tygodnia: Za farbę na południową płaszczyznę dachu starej plebanii:

a. za 20 litrów szarej farby poliuretanowej podkładowej do stali „SIGMAFAST 210 HS 20L RAL 7035” do stali.

b. za 30 litrów zielonej chlorokauczukowej farby finalnej na dach “BariChlor HB Finish RAL 13841”.

23. Za inne materiały potrzebne do malowania dachu (2 pistolety i przewody kompresyjne, jeszcze 2 litry zielonej farby, 5 litrów podkładu, 2 pędzle i 2 szczotki na szlifierki). Dodatkowe 6 szczotek drucianych na wiertarki i szlifierki.

24. Za 10 litrów rozpuszczalnika uniwersalnego i 5 litrów rozcieńczalnika do chlorokauczuku.

25. Za czyszczenie oraz malowanie podkładowe i nawierzchniowe południowej połaci dachu starej plebanii (z dojazdami).

26. Za płytkę wzmacniacza antenowego na dach starej plebanii z wtykiem „F”.

27. Dwa worki cementu do murowania i fugowania kapliczki „zerowej”.

28. Za cztery pizze, kawę i wodę mineralną dla pracujących przy malowaniu dachu.

29. Za trzy pizze dla pracujących w sobotę przy kamieniach w kamieniołomie oraz za kawę i wodę dla nich.

30. Dopłaciłem dla LSO do wyjazdu na halowy turniej piłki nożnej w Nowym Sączu i na puchary.

31. Zapłaciłem rachunki za gaz i telefon.

32. Na prowadzenie strony internetowej i wydawanie biuletynu – Czesław Szczecina: 100 zł.

33. Dziękuję za sobotnią pracę 23 października:

a. 6 mężczyznom z grupy dziesiętnika Józefa Ziębca – przy załadunku i wyładunku kamieni na kapliczki pracowali: Artur Długopolski; Stanisław Surma; Tadeusz Wacławiak (za niego Eugeniusz Janusz); Marian Ogórek (za niego Michał Poręba); Bogusław Baran (za niego Rafał Homoncik); Jan Gomółka (za niego syn Krystian).

b. też 4 od siebie dołączyło się do załadunku: Roman Pazgan z KG oraz kierowcy – 3 bracia: Krzysztof, Jarosław i Bartłomiej Groń z KP.

c. 4 kobietom z grupy dziesiętnika Roberta Kościółka – przy plewieniu przy drodze za plebanią pracowały: Teresa Kościółek, Agnieszka Jawor, Teresa Popiela, Renata Janus.

d. jeszcze zamiast pracy: ofiarę po 50 zł – złożyli Bożena Legutko i Zbigniew Legutko (z dziesiątki Józefa Ziębca); a także Wiesław Krok; Beata Krok; Marzena Krok (też z dziesiątki Józefa Ziębca); jak również 100 zł Marek Ślipek (z dziesiątki Stanisława Lebdy).

34. Zapraszam na sobotę na 7:00 do pracy na rzecz wspólnoty parafialnej:

a. mężczyzn z grupy dziesiętnika Marka Kotasa – w planie: podrzucenie na pryzmy kiprowanego już kamienia na kapliczki Dróżek Świąt Maryjnych, przewożenie gruzu, plantowanie ziemi.

b. kobiety z grupy dziesiętnika Romana Pazgana – w planie plewienie w obejściu kościoła i plebanii i grabienie liści.

35. Na stoliku z tyłu świątyni są jeszcze kartki wspominkowe „listopadowe” i „roczne” (te czytane są w niedziele przed 7:00 i 9:00).

36. Opłaty na ogrzewanie i utrzymanie cmentarza są od lat bez zmian: 40 + 30 zł (można je składać tradycyjnie na tacę), ale także dla przypomnienia umieszczam konta bankowe, gdyby ktoś tą drogą chciał uiścić te opłaty:

a. wpłaty na ogrzewanie i cmentarz można dokonywać tradycyjnie w kopertach na tacę, albo też przelewem na konto parafialne: PKO BP S.A. Oddział I w Nowym Sączu – Nr 50 1020 3453 0000 8102 0008 2370

b. lub też na konto parafialne-budowlane: Bank Pekao S.A. w Oddział w Nowym Sączu – Nr 82 1240 1558 1111 0010 6437 8557

c. dobrowolne ofiary na publikację biuletynu i strony internetowej można wpłacać na konto: mBank: 96 1140 2004 0000 3202 6884 3252

37. Bardzo proszę o pilnowanie porządku na cmentarzach przy ich sprzątaniu – śmieci sortujemy w kontenerach na: a) szkło, b) plastik, c) kwiaty sztuczne; oraz na pryzmach: d) naturalne łodygi i papier, a także e) chryzantemy – zakaz wysypywania śmieci poza ogrodzenie! Bardzo dziękuję tym, którzy odpady zabierają ze sobą do domu. Pomagają tak parafii w oszczędnym gospodarowaniu pieniędzmi.

38. Zgodziłem się na montaż przy furtce na nowym cmentarzu automatu na znicze (tańsze niż po sklepach) automat jest własnością firmy „Inwes”, która ją obsługuje i napełnia wkładami do zniczy (w razie awarii na obudowie automatu jest numer telefonu do obsługi – za roczną dzierżawę parafia na utrzymanie cmentarza otrzymuje 500 zł.

39. Przywieźliśmy 6 wywrotek żółtego piaskowca na murowanie 17 kapliczek (ponad 180 m2) – wykonano trzema wywrotkami po 2 kursy. Aut użyczyli i byli jako kierowcy oraz pomagali „dziesiątce” w załadunku: Krzysztof Groń, Jarosław Groń oraz Bartłomiej Groń. Całością zorganizowania transportu zajął się Krzysztof Groń. Rozliczenie kosztów kamienia i transportu podam za tydzień.

40. Czterej mężczyźni z poprzedniego mojego probostwa w Niecieczy wymalowali południową stronę dachu starej plebanii (pod panele fotowoltaiki) – byli to: Piotr Mielniczukk z synem Bartoszem oraz Grzegorz Kaczówka z synem Kacprem. Dzięki.

41. Dziękuję pp. Królewskim za użyczenie agregatu sprężania powietrza do malowania pistoletami i szlifierki kątowej (drugi agregat był mój).

42. Dziękuję Mariuszowi Grzybowi za użyczenie sznurowej drabiny do malowania dachu starej plebanii.

43. Dziękuję Akcji Katolickiej za poprowadzenie piątkowego Różańca Świętego w dniu patronalnym we wspomnienie św. JP II.

44. Dziękuję: Romanowi Pazganowi za soki owocowe i z runa leśnego; oraz innemu parafianinowi za owoce i orzechy.

45. Przypominam jeszcze raz, iż w sobotę 6 XI o 10:00 w kinie „Sokół” będzie projekcja filmu „Fatima” dla naszej parafii – wyjazd o 9:00 sprzed kościoła – zapisy u członków naszej Akcji Katolickiej. Koszt 20 zł (bilet + autokar). Wpłata od razu przy zapisie.

46. Okręgowe Duszpasterstwo Młodzieży „Sącz Boga” zaprasza na comiesięczne Msze św. dla młodych w ostatnie niedziele miesiąca z cyklu "Światłość w Ciemności". Najbliższe spotkanie – 31 X w Kaplicy u Sióstr Niepokalanek w N. Sączu o19.30. Tematem spotkania będzie nadzieja, a słowo do młodych wygłosi ks. Tomasz Śpiewak. Eucharystia sprawowana jest w intencjach młodych, które można przesłać w wiadomości prywatnej na Facebooku oraz Instagramie "Sącz Boga". Więcej informacji na fanpage'u i plakacie.

47. W Białym Klasztorze w Nowym Sączu w piątek 29 X o 19:30 dziękczynny koncert artystów Filharmonii Krakowskiej za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia. Patrz: plakat.

48. W Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w St. Sączu przy ul. Batorego 23 – koncert „Muzyka lachowska – tradycja regionu” w dniu 30 X o godz. 17:00. Organizatorami są Fundacja Rozwoju Sądecczyzny i Stowarzyszenia Sądeckiego Rycerstwa Zakonu Świętej Kingi.

49. LGD „KORONA SĄDECKA" ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży pt. Najładniejszy jesienny różaniec. Zadaniem konkursu jest stworzenie pomysłowej i oryginalnej pracy plastycznej dowolną techniką prezentującą własnoręcznie wykonany różaniec z darów jesieni – kasztanów, żołędzi, jarzębiny i innych. Zachęca się, by wykorzystać najróżniejsze metody i pomysły. Prace należy przesłać na adres: LGD „KORONA SĄDECKA", ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec. Prace można również dostarczyć osobiście do biura LGD od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30-15:30, pokój nr 21. Termin nadsyłania, bądź dostarczenia prac konkursowych do dnia 31 października 2021 r. Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową: Dyrektora Biura oraz pracownika LGD. Kryteria oceny: ciekawy i oryginalny pomysł na wykonanie różańca, pracochłonność i estetyka wykonanej pracy Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody.

50. Od 26 VI w świątyniach może być 75 % obecnych nie licząc w to zaszczepionych i dzieci do 12 lat.

51. Zachęcam do szczepień przed czwartą falą koronawirusa odmiany „delta”, atakującego szczególnie niezaszczepione osoby młode – skorzystajmy z tej szansy w tym czasie. Używajmy masek nie tylko w świątyniach, ale też w innych lokalach.

52. Dzięki za ofiarę 500 zł na sprzątanie 5 rodzinom: Sylwia i Janusz Hornik; Renata, Jan Kachniarz; Wiktoria Kachniarz; Kinga Bochenek; Stanisława, Kazimierz Bochenek. Do sprzątania dokładają się 4 kolejne rodziny z Królowej Polskiej: Agnieszka, Wiesław Stojda; Katarzyna, Grzegorz Oleksy; Lucyna Szczecina; Ewelina, Łukasz Poręba.

53. Do nabycia są już ścienne kalendarze misyjne na 2022 rok. Koszt 7 zł.

54. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (po 6 zł); „Niedziela” (6 zł); „Miłujcie się” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny ( 5 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł).

Poprawiony: niedziela, 24 października 2021 05:21
 

Ewangelia na dziś