Start Informacje Duszpasterskie III Niedziela Adwentu – 12 XII 2021
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
III Niedziela Adwentu – 12 XII 2021 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 12 grudnia 2021 04:55

III Niedziela Adwentu „Gaudete” – 12 grudnia 2021

 

W tygodniu:

Niedziela – 12 XII – III Niedziela Adwentu (zwana Różową), czyli Gaudete – „Radujcie się”; albo: wsp. NMP z Guadalupe (opuszcza się)

Poniedziałek – 13 XII – wsp. św. Łucji, dziew. i męcz.

Wtorek – 14 XII – wsp. św. Jana od Krzyża, prezb. i dok. Kośc.

Czwartek – 16 XII – rozpoczęcie Nowenny do Dzieciątka Jezus

Piątek – 17 XII – w nieszporach odmawia się tzw. „Wielkie Antyfony”

Niedziela – 19 XII – IV Niedziela Adwentu

 1. Liturgia Słowa dodając nam dziś otuchy, zaprasza do radości i weselenia się, bo Pan jest blisko, co oznajmia Jan Chrzciciel.
 2. Wszystkie Msze św. są zwyczajowo w nowym kościele o 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30.
 3. W tę niedzielę 12 XII jak zwykle w drugą niedzielę miesiąca przeprowadzana jest składka inwestycyjna.
 4. W Niedzielę Różową 12 grudnia rozpoczynają się „kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin”.
 5. Z racji niedzieli, 12 XII opuszcza się wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe.
 6. W tę niedzielę 12 XII, jak zwykle w drugą niedzielę miesiąca, po „prymarii” zmiana tajemnic w Różach Kobiet.
 7. Dziś po sumie, jak to słyszeliśmy poprzedniej niedzieli w Zarządzeniu Biskupa Tarnowskiego w sprawie wizyty duszpasterskiej, na starej plebanii odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej dla zasięgnięcia jej opinii i dorady w tym względzie.
 8. W tę niedzielę 12 XII pod koniec liturgii każdej Mszy św. nastąpi też błogosławieństwo figurek Dzieciątka Jezus, żłóbków oraz szopek (podobnie będzie jeszcze także w niedzielę za tydzień 19 XII, jeśli ktoś dziś ich zapomniał – przynieśmy je wówczas)!
 9. Okręgowe Duszpasterstwo Młodzieży „Sącz Boga” zaprasza dziś (12 XII) młodzież do wzięcia udziału w IV edycji Czuwania Adwentowego pt. „Znak, którego szukacie”. Spotkanie odbędzie o godz. 19:00 w kościele św. Jana Pawła II w N. Sączu. Spotkaniu towarzyszyć będą: ks. Paweł Bogaczyk i Klerycki Zespół „Bethesda”. Szczegóły na fanpage’u Sącz Boga i na plakacie w gablocie.

10.  Także dziś o 16:00 (tak jak i w miniony piątek) w kościele w Kamionce Wielkiej wystawiona będzie godzinna sztuka oparta o książkę Karla Dikens`a „Opowieść Wigilijna” – wstęp wolny.

11.  Dziękuję za dzisiejszą muzyczną oprawę liturgii Mszy św. o g. 9:00 muzycznemu młodzieżowemu zespołowi: „Uradowani” (zespół „Chwalmy Pana” niestety nie może dziś zaśpiewać o godz. 10:30 z racji szkolnej kwarantanny – uczyni to po jej zakończeniu).

12.  Jutro przypada „dzień modlitw za ofiary stanu wojennego” wprowadzonego 13 XII 1981 r. Stąd prośba prezydenta RP: „13 grudnia, w 40-tą rocznicę stanu wojennego zapalmy w oknie „Światło Wolności”.

13.  We wtorek 14 grudnia o 18:00 liturgiczne wspomnienie św. Jana od Krzyża, reformatora Karmelu i doktora Kościoła – suma odpustowa u Karmelitanek Bosych w Tarnowie przy ul. Krzyskiej 19 pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Salaterskiego.

14.  W czwartek 16 XII rozpoczyna się „Nowenna do Dzieciątka Jezus” przed tegorocznym Bożym Narodzeniem.

15.  W piątek Msze św. o 15:30 Godzina Miłosierdzia i po niej Msza św. oraz Msza św. „roratnia” o 17:00.

16.  Od piątku 17 XII (do 24 XII) dni powszednie przeznaczone są jako bezpośrednie przygotowanie do tegorocznej Uroczystości BN.

17.  Stąd od piątku 17 XII we wszystkich Mszach św. (także roratnich) obowiązują teksty własne na każdy dzień (do piątku 24 XII).

18.  Zaś w nieszporach do kantyku Magnificat odmawia się tzw. Wielkie Antyfony zaczynające się od słowa „O”.

19.  A oto one: 17 XII – „O Sapientia” (O Mądrości); 18 XII – „O Adonai” (O Panie); 19 XII – „O Radix Iesse” (O Korzeniu Jesse); 20 XII – „O Clavis Dawid” (O Kluczu Dawida); 21 XII – „O Oriens” (O Wschodzie); 22 XII – „O Rex Gentium” (O Królu Narodów); 23 XII „O Emmanuel” (O Emmanuelu).

20.  Pierwsze litery tych łacińskich zawołań czytane dniami od tyłu dają zawołanie: „Ero Cras!” „Jutro przybędę!” (w Wigilię BN)!

21.  Będą one od 17 XII kolejno śpiewane w ciemnościach przy światłach – czasie procesji w Roratach.

22.  W sobotę Msze św. parafialne będą jak zwykle o: Roraty – godz. 6:00 oraz Msza św. parafialna o godz. 8:00.

23.  Nadal trwają Roraty, czyli Msza św. adwentowa ku czci Najświętszej Maryi Panny – przynieśmy lampiony.

24.  Zwyczajowo Roraty od poniedziałku do piątku odprawiane są o 17:00, a w sobotę – jak drzewiej bywało, czyli o 6:00 rano.

25.  Od I Niedzieli Adwentu rozpoczął się kościelny nowy rok liturgiczny pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”.

26.  Za tydzień IV Niedziela Adwentu – już ostatnia przed Świętami Bożego Narodzenia.

27.  W niedzielę za tydzień 19 XII wszystkie Msze św. są jak zwykle w nowym kościele o 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30.

28.  Podczas sumy (w niedzielę 19 XII) 10:30 śpiew scholi dziecięcej.

29.  Też w niedzielę za tydzień 19 XII nastąpi w drugim etapie błogosławieństwo figurek Dzieciątka Jezus, żłóbków oraz szopek.

30.  W naszym dekanacie z racji pandemii spowiedź św. przedświąteczna będzie we własnym zakresie po IV niedzieli Adwentu.

31.  Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych w tym tygodniu:

● w środę o 17:00 – cotygodniowe spotkanie DSM (na starej plebanii)

● w czwartek o 18:30 – na starej plebanii próba chóru (przez cały grudzień)

● w piątek o 18:30 – spotkanie KSM (na starej plebanii)

● w sobotę o 9:00 – próba scholi dziecięcej (na chórze)

● w sobotę o 10:00 – zbiórka aspirantów i ministrantów (w salce w kościele)

● w sobotę o 11:00 – zbiórka lektorów i ceremoniarzy (w salce w kościele)

32.  Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Mężczyzn p.w. św. Pawła Ap., zel. Ferdynanda Poręby.

33.  Wydatki tego tygodnia: Wymiana 3 żarówek ledowych – 3 x 11,70 zł = 35,10 zł. Zaworki hydrauliczne i wężyki – 76,80 zł.

34.  Na paczki dla wszystkich grup działających przy parafii (dzieci, młodzież i dorośli) wydałem w sumie 3023,28 zł + 21,96 zł.

35.  Ciastka i wafle dla dzieci rozdane po sobotnich rannych roratach 120,60 zł. Razem wydałem sumę: 3277,74 zł.

36.  Doszły spóźnione przez pocztę rachunki energetyczne za pozostałe budynki parafialne: 811,18 zł + 96,05 + 34,11+ 197,55 zł.

37.  W niedzielę przed tygodniem w „Dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie” zbiórka do puszek przed świątynią na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie wyniosła 992 zł i 5 €. Dziękuję.

38.  Dzięki za ofiarę 100 € złożoną przez pewnego parafianina na dzieci na Ukrainie w Lubarze oraz przybory szkolne.

39.  Na ogrzewanie i sprzątanie cmentarza kolejne 19 rodzin złożyło ofiarę – w sumie: 1640 zł. Dziękuję.

40.  Na biuletyn przy okazji innych opłat złożono 200 zł: Józef Kiełbasa, KP (30 zł); Leonia Witek, M-Z (30 zł); Marian ogórek, KP (50 zł); Dorota i Tadeusz Szkaradek, KP (30 zł); Kazimiera i Jan Poręba, KG (30 zł); Kazimiera i Piotr Jelito, M-Z (30 zł). Dzięki.

41.  Na stoliku przy zakrystii możemy nabyć:

 1. opłatki na stół wigilijny – ofiara dowolnej wysokości (na wstępną, już prawie gotową kapliczkę na Dróżkach Świąt Maryjnych)
 2. świece „Caritas” na stół wigilijny – ofiara nie mniejsza niż 7 zł.

42.  To już koniec prac dziesiątek w tym 2021 roku – rozpoczniemy je na wiosnę 2022. Za tegoroczną współpracę serdecznie dziękuję tym, którzy pozytywnie odpowiedzieli na moją prośbę co do prac dla dobra wspólnego. Przykro mi z powodu innych – z nadzieją na refleksję i honorową rehabilitację w 2022 roku.

43.  Ciągle trwa zbiórka przyborów szkolnych do Lubara na Ukrainę i środków do pielęgnacji niemowlaków ośrodków w Polsce.

44.  Opłaty na ogrzewanie i utrzymanie cmentarza są od lat bez zmian: 40 + 30 zł (można je składać tradycyjnie na tacę), ale także dla przypomnienia jeszcze raz umieszczam konta bankowe, gdyby ktoś tą drogą chciał uiścić te opłaty:

● wpłaty na ogrzewanie i cmentarz można dokonywać tradycyjnie w kopertach na tacę, albo też przelewem na konto parafialne: PKO BP S.A. Oddział I w Nowym Sączu – Nr 50 1020 3453 0000 8102 0008 2370

● lub też na konto parafialne-budowlane: Bank Pekao S.A. w Oddział w Nowym Sączu – Nr 82 1240 1558 1111 0010 6437 8557

● dobrowolne ofiary na publikację biuletynu i strony internetowej można wpłacać na konto: mBank: 96 1140 2004 0000 3202 6884 3252

45.  Od środy 15 XII są ograniczenia w zamkniętych przestrzeniach, a więc także w kościołach, ograniczenia do 30 % wszystkich obecnych – jednak w to nie wlicza się zaszczepionych, a w naszej parafii jest na szczęście zaszczepiony pokaźny odsetek wierzących.

46.  Od poniedziałku 20 grudnia 2021 roku do niedzieli 9 stycznia 2022 roku wprowadzono nauczanie zdalne w okresie przedświątecznym i poświątecznym.

47.  Jak możemy obejrzeć dwukrotnie w tym tygodniu zryto nam dwoma samochodami (srebrnym i prawdopodobnie czarnym BMW) cały dolny parking czyniąc szkody zarówno na nim ja i na trawie obok (robiąc głębokie koleiny oraz rozrzucając kliniec i wydzierając trawę, jak i łamiąc jedno obrzeże) – zrobiono to raz w czwartek po 14:00 i drugi raz w nocy z czwartku na piątek. Gdyby ktoś znał tych młodocianych szkodników, proszę o ich nazwiska celem zgłoszenia na policję!

48.  Osoby żyjące w związkach niesakramentalnych zapraszamy na adwentowe spotkanie w sobotę 18 grudnia o godz. 15.00, w bazylice katedralnej w Tarnowie. W programie Msza św. i adoracja. Możliwość rozmowy o nurtujących problemach.

49.  Została wykonana kolejna płaskorzeźba do Drożek Świąt Maryjnych – „Znalezienie Jezusa w Świątyni” (obchodzone rokrocznie pod datą żydowskiej Paschy).

50.  Dziękuję Marii i Romanowi Pazganom w Wyrębów za ofiarowane 2 pudła koronkowych krochmalonych ozdób choinkowych.

51.  Dzięki za ofiarę 400 zł na sprzątanie 4 rodzinom: Joanna, Sławomir Kasprzyk; Agnieszka, Janusz Wysowscy; Iwona, Dawid Słysz; Maria Siedlarz z KG. Do sprzątania dokłada się 6 kolejnych rodzin z Królowej Polskiej: Anna, Marek Ślipek; Stanisława Grybel; Józefa, Tadeusz Kiełbasa; Maria, Roman Bochenek; Katarzyna, Artur Bochenek; Jan Bochenek.

52.  Na stoliku do zabrania ulotki oferujące pomoc matkom, które poroniły.

53.  Na stoliku przy drzwiach głównych są jeszcze do nabycia ścienne kalendarze misyjne na 2022 rok – koszt 7 zł.

54.  Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (po 6 zł); „Niedziela” (6 zł); „Miłujcie się” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny ( 5 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł).

Poprawiony: niedziela, 12 grudnia 2021 04:57
 

Ewangelia na dziś