Start Informacje Duszpasterskie VIII Niedziela Zwykła – 27 II 2022
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
VIII Niedziela Zwykła – 27 II 2022 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 27 lutego 2022 07:52

VIII Niedziela Zwykła – 28 lutego 2022

 

W tygodniu:

Niedziela – 27 II – VIII Niedziela Zwykła (synodalna); albo: wsp. dow. św. Grzegorza z Nareku, opata i dokt. Kośc. (opuszcza się)

I Środa – 2 III – Popielec

I Czwartek – 3 III – wotywa o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie

I Piątek – 4 III – Święto św. Kazimierza, Królewicza

I Sobota – 5 III – wotywa o NMP

I Niedziela – 6 III – I Niedziela Wielkiego Postu (adoracyjna)

 1. Liturgia Słowa w tę ostatnią niedzielę przed tegorocznym W Postem nawołuje do wstrzemięźliwości wewnętrznej i uczciwej oceny ludzi.
 2. Dziś Msze św. jak zwykle w niedzielę o godzinach: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30 (modlimy się o pokój na Ukrainie).
 3. Wysłuchamy apelu biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża w związku z sytuacją na Ukrainie.
 4. Dziś też 27 II (jak i w Środę Popielcową 2 III) przed świątyniami diecezji zbiórka „Caritas” do puszek na Ukrainę.
 5. W tę niedzielę 27 II o 9:00 podczas „wotywy” śpiewa zespól „Uradowani”.
 6. W tę VIII Niedzielę Zwykłą, ostatnią przed W. Postem, rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu (ndz. 27 II – sb. 5 III).
 7. Zgodnie z zapowiedzią dziś o 10:30 dwa chrzty – tej łaski dostąpią dzieci: Błażej Władysław Siedlarz oraz Zuzanna Rozalia Szczypuła.
 8. W poniedziałek 28 lutego kończy się miesiąc luty poświęcony jest „modlitwom za konających”.
 9. W poniedziałek i wtorek Msze św. w naszej parafii tylko rano o 6:30.
 10. We wtorek zakończenie sześciu lutowych Mszy św. gregoriańskich złożonych z Mszy św. pogrzebowych.
 11. We wtorek 1 III, w którym kończy się I Okres Zwykły, przypada „Narodowy dzień Pamięci <Żołnierzy Wyklętych>”.
 12. We wtorek 1 III o północy kończy się czas zabawowy czyli zapustny, na świecie zwany popularnie karnawałem – zachęcam do wielkopostnych postanowień oraz wytrwałych i szczerych przed Bogiem wyrzeczeń.
 13. Najbliższa środa jest już Środą Popielcowa – rozpoczyna ona okres Wielkiego Postu i czas Komunii Świętej „wielkanocnej”.
 14. Od Środy Popielcowej rozpoczynają się czytania: w liturgii godzin wg tomu II, w dni powszednie wg tomu II, w niedziele wg tomu C.
 15. W Wielkim Poście opuszcza się: w Mszach św. śpiew „Alleluja”, „Chwała”, zaś w liturgii godzin „Te Deum”.
 16. W Środę Popielcową obowiązuje „post ścisły” (czyli trzy posiłki dziennie w tym jeden do syta) i abstynencja od pokarmów mięsnych; ● post ścisły obowiązuje od 18 do 60 lat życia; ● abstynencja od pokarmów mięsnych obowiązuje od 14 lat do końca życia.
 17. W Popielec Msze św. w następującym porządku: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 17:00.
 18. Podczas każdej Mszy św. w Popielec (2 III) po Ewangelii i homilii na znak naszej skruchy wielkopostnej kapłani nałożą popiół na nasze głowy, dlatego opuszcza się w liturgii „akt pokutny”.
 19. Podczas posypania głów w Popielec kapłan wypowiada słowa: ● „Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii” albo ● „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” (popiół przysposabia się ze spalonych zeszłorocznych palm).
 20. Pół godziny przed Mszą św. o 17:00 odprawiona będzie pierwsza w tym W. Poście Droga Krzyżowa – poprowadzą ją młodzieżowe Róże Misyjne (zaś za tydzień w środę 9 III Drogę Krzyżową poprowadzą dzieci pierwszokomunijne).
 21. Podczas Mszy św. w Popielec zbierana jest składka na cele charytatywne. Zaś przed świątyniami do puszek druga część zbiórki na Ukrainę.
 22. W I środę Msza św. o 17:00 połączona z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
 23. Jak zwykle w I środę (w Popielec) o 17:00 zmiana tajemnic Róż Misyjnych, modlitwa za misje i wsparcie finansowe.
 24. Od Środy Popielcowej (do I niedzieli WP) przypadają „kwartalne dni modlitw o ducha pokuty” (2-6 marca).
 25. Wedle staropolskiego zwyczaju można w Popielec ścinać gałązki (wierzbiny lub drzew owocowych) przeznaczonych do sporządzenia palm na Niedzielę Palmową, tak aby mogły wypuścić zielone pędy.
 26. W Popielec 2 III rozpocznie się 6 kolejnych „gregorianek” z Mszy św. pogrzebowych (będą do czwartku 31 III) za: 1) + Antonina Kocemba; 2) + Władysław Pazgan; 3) + Maria Siedlarz; 4) + Maria Ptaszkowska; 5) + Teresa Kowalczyk; 6) Zofia Mężyk.
 27. Przed nami I czwartek oraz I piątek, a także I sobota miesiąca marca – Msze św. odpowiednio rano i wieczorem.
 28. W I czwartek 3 III Msze św. o 6:30 rano z litanią do Imienia Jezus oraz o 17:00 z Adoracją Najświętszego Sakramentu.
 29. W I czwartek jak zwykle od 15:00 do 20:00 comiesięczna Adoracja IHS przez kandydatów do bierzmowania: VI, VII oraz VIII klasy.
 30. W I czwartek oraz w I piątek możliwość spowiedzi św. przez godzinę od 16:00 do 17:00 (w I piątek od 16:30 tylko jeden spowiednik).
 31. W I piątek 4 marca przypada Święto św. Kazimierza Królewicza – Msze św. o: ● 6:30 z litanią do NSPJ; ● po Godzinie Miłosierdzia o 15:00; ● o 17:00 z Adoracją Najświętszego Sakramentu (na tę Mszę św. przychodzą kandydaci do bierzmowania – z klas VII i VIII).
 32. Pół godziny wcześniej w I piątek 4 III Drogę Krzyżową poprowadzą kandydaci do bierzmowania z 8 klas (zaś za tydzień w piątek 11 III śpiewaną Drogę Krzyżową poprowadzi młodzieżowy muzyczny zespół „Uradowani”).
 33. Także zwyczajowo w I piątek ogólna Adoracja Sanctissimum w bocznej kaplicy od godz. 13:30 do 22:00.
 34. W I piątek jak zwykle do chorych kapłan udaje się o 13:30 – z możliwością spowiedzi św. i namaszczenia chorych.
 35. W I piątek (4 III) VI Dzień Modlitwy i Pokuty za Grzech Wykorzystania Seksualnego Małoletnich.
 36. W I sobotę (5 marca) Msze św. rano o 6:30 i 8:00 z litanią do NMP oraz o 17:00 z Adoracją IHS.
 37. W sobotę przypada zakończenie „Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu”.
 38. W sobotę 5 III – dekanalne rozgrywki LSO na 2 halach sportowych w parafii Narodzenia NMP w Nawojowej.
 39. Przed nami I Niedziela Wielkiego Postu (6 marca) oraz „niedziela adoracyjna” – zakończenie „kwartalnych dni modlitw o ducha pokuty”.
 40. Niedzielny porządek Mszy św. za tydzień: 7:00 (po niej Droga Krzyżowa śpiewana na melodię kalwaryjską) – 9:00 – 10:30 – 14:30 Gorzkie Żale (bezpośrednio po nich Msza św. bez kazania).
 41. Wielkopostne „Kazania Pasyjne” w tym roku 2022, jak już zapowiadałem, wygłosi nowy wikariusz ks. Mateusz Migacz.
 42. W niedzielę za tydzień (6 III) do południa podczas trzech Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu, zaś po południu po Gorzkich Żalach Msza św. z Nieszporami o NMP (bez homilii).
 43. Za tydzień, jak zwykle w I niedzielę miesiąca, po „prymarii” zmiana tajemnic w Różach Mężczyzn (za 2 tygodnie zmianka w Różach Kobiet i składka inwestycyjna).
 44. W niedzielę 6 marca składka przeznaczona jest na cele diecezjalne.
 45. W Wielkim Poście: ● Drogi Krzyżowe odprawiane będą trzy razy w tygodniu: w środy o 16:30 dla dzieci; ● w piątki o 16:30 dla młodzieży i dorosłych; ● w niedziele śpiewana po „prymarii” około 8:00 dla wszystkich; Gorzkie Żale będą w każdą niedzielę o 14:30, a po nich bezpośrednio Msza św. już bez kazania.
 46. Za nabożne odprawienie Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali i udział w rekolekcjach można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 47. Podczas Gorzkich Żali zbierana będzie składka na dekorację i kwiaty do Ciemnicy i Grobu Pańskiego.
 48. Na marzec Stolica Apostolska wyznaczyła do omodlenia zwłaszcza przez Róże Różańcowe: o chrześcijańską odpowiedź na wyzwania bioetyczne – „Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi”. Intencje na cały rok 2022 otrzymają w ulotkach zelatorzy.
 49. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w. Narodzenia NMP, zel. Władysławy Królewskiej.
 50. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych w tym tygodniu:● w środę o 16:00 – cotygodniowe spotkanie DSM (na starej plebanii); ● w piątek o 18:00 – spotkanie z rodzicami i dziećmi pierwszokomunijnymi (w sali pod kościołem); ● w piątek o 18:30 – spotkanie KSM (na starej plebanii); ● w sobotę o 7:50 – wyjazd ministrantów i lektorów do Nawojowej na Dekanalny Turniej w Piłkę Nożną Halową
 51. Wydatki tego tygodnia: Zapłata za wycinkę jesionu koło cerkwi metodą alpinistyczną (na linkach) przez firmę „Daglezja”.
 52. Dołożyłem na wyjazd na dekanalny turniej Liturgicznej Służby Ołtarza w Nawojowej.
 53. Zakup tonerów: 2 do drukarki laserowej, 2 do tonera do kserokopiarki i zapasu papieru do druku biuletynu.
 54. Za naprawę trzech tacek liturgicznych (czyszczenie, malowanie i polerowanie). Ostrzenie noży.
 55. Zapłaciłem rachunek za urzędowy telefon stacjonarny w kancelarii parafialnej.
 56. Uiściłem rachunek za gaz w starej plebanii wysokości.
 57. Coroczna lutowa składka zbierana na WSD w niedzielę 20 II wyniosła – 2787,50 zł.
 58. Ofiarę 500 zł na potrzeby kościoła złożyła rodzina Kazimiery i Jana Poręba z KG Nr 37 zł. Dziękuję.
 59. Jeszcze na ogrzewanie i sprzątanie cmentarza kolejnych 9 rodzin złożyło ofiarę – w sumie: 910 zł. Dziękuję.
 60. Na biuletyn przy okazji innych opłat złożono 60 zł: Agata i Jan Janus, KG (30 zł); Marcela Kowaczek, KG (30 zł).
 61. Dziękuję wszystkim prowadzącym czwartkową adorację podczas Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego oraz w nim uczestniczącym.
 62. Dziękuję Józefowi Kościółkowi za podjęcie się śpiewu podczas kalwaryjskiej Drogi Krzyżowej co niedzielę po „prymarii” (po 7:00).
 63. Dzięki organiście, który w poniedziałek zakopał kable przy lampach wokół kościoła i za rozwałkę po chodniku dróżek nawiezionego gruzu.
 64. Dziękuję też Januszowi Gaborkowi za: pomoc przy ścince drzewa oraz naprawę spłuczki w toalecie w nowym kościele.
 65. Zawiozłem do reperacji do krawcowej (Elżbiety Chełminiak) część rzymskich ornatów z cerkwi.
 66. Od środy 15 XII są ograniczenia także w kościołach do 30 % wszystkich obecnych – jednak w to nie wlicza się zaszczepionych, a w naszej wspólnocie na szczęście jest wysoki procent zaszczepionych.
 67. Dzięki za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Maria, Marek Janus; Maria, Stanisław Wyszowski; Maria, Jerzy Janus. Do sprzątania dokłada się 5 kolejnych rodzin z Królowej Polskiej: Stanisława, Stefan Wolak; Bożena, Narcyz Wolak; Katarzyna, Stefan Wolak; Grażyna, Edward Stanek; Janusz Stanek.
 68. Można ze stolika zabrać ulotkę na temat odpisu od podatku 1% na rzecz „Caritas Diecezji Tarnowskiej” – Nr 0000211791.
 69. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny”; „Niedziela” (8 zł); „Miłujcie się” (6 zł); „Mały Gość Niedzielny (5 zł); „Promyczek Dobra” (6 zł); „Mały Promyczek Dobra” (6 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł).
Poprawiony: niedziela, 27 lutego 2022 07:54
 

Ewangelia na dziś