Start Informacje Duszpasterskie III Niedziela Wielkiego Postu – 20 III 2022
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
III Niedziela Wielkiego Postu – 20 III 2022 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
sobota, 19 marca 2022 15:42

III Niedziela Wielkiego Postu – 20 marca 2022

 

W tygodniu:

Niedziela – 20 III – III Niedziela Wielkiego Postu

Środa – 23 III – wsp. dow. św. Turybiusza z Mongrovejo, bpa

Czwartek – 24 III – Dzień Misjonarzy Męczenników

Piątek – 25 III – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Niedziela – 27 IV – IV Niedziela Wielkiego Postu „Laetare” (Raduj się Jerozolimo) - synodalna

 1. Lit. Słowa powiada nam, że Pan Miłosierny przychodzi do nas jak w krzewie gorejącym, by nas chronić, jak drzewo figowe w winnicy.
 2. Dzisiaj Msze św. wedle porządku wielkopostnego: 7:00 (po niej Droga Krzyżowa śpiewana na melodię kalwaryjską) – 9:00 – 10:30 – oraz o 14:30 Gorzkie Żale (bezpośrednio po nich Msza św. bez homilii).
 3. Też w tę niedzielę przypada „Modlitwa za Ojczyznę” wyznaczona dla Akcji Katolickiej w naszej parafii – bezpośrednio po „sumie” adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzi Akcja Katolicka.
 4. Wysłuchamy dziś Apelu KEP o poświęceniu Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu NMP w łączności z papieżem w dniu 25 III o 17:00.
 5. Modlimy się także dziś o pokój na Ukrainie polecając Miłosiernemu Bogu zabitych i rannych w tym kraju.
 6. W tę niedzielę 20 marca podczas Mszy św. o 10:30 śpiewa schola dziecięca.
 7. Przypominam o wielkopostnych pokutnych postanowieniach oraz o wytrwałych i szczerych wyrzeczeniach.
 8. W czasie Gorzkich Żali zbierana jest składka na dekorację i kwiaty do Ciemnicy i Grobu Pańskiego (opuszczono ją tydzień temu).
 9. W poniedziałek i wtorek Msze św. w naszej parafii tylko rano o 6:30.
 10. We wtorek 22 marca o 6:30 kończą się Msze św. pogrzebowe za śp. Stanisława Kruczka.
 11. W najbliższą środę 23 III o 16:30, tj. pół godziny przed Mszą św. o 17:00 odprawiona będzie Droga Krzyżowa – poprowadzą ją dziewczęta z DSM (zaś za tydzień w środę 30 III Drogę Krzyżową poprowadzą dzieci ze scholi).
 12. Środowa Msza św. o 17:00 połączona będzie, jak zwykle w środę, z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
 13. W czwartek 24 marca przypada „Dzień Misjonarzy Męczenników” – nasza diecezja ma czterech takich męczenników: bł. o. Zbigniew Strzałkowski, ks. Jan Czuba, kl. Robert Gucwa, s. Czesława Lorek.
 14. Też w czwartek przypada „Narodowy Dzień Życia” oraz „Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką”.
 15. Również w czwartek 24 III o 17:00 rozpoczyna się w naszej parafii „triduum modlitw” dla klas VIII przed poniedziałkowym bierzmowaniem (w Kamionce Wielkiej 28 III o 16:00). Spotkania przez trzy dni (czwartek – piątek – sobota): o 17:00 Msza św. i o 17:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu nt. darów, owoców i natchnień Ducha Świętego. Adorację prowadzą uczniowie klas VIII z obu szkół.
 16. W piątek 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego Msze św. dopołudniowe o 7:00 – 9:00 – 10:30 – Godzina Miłosierdzia o 15:00 (bez Mszy św.), zaś popołudniowa Msza św. będzie o 17:00.
 17. Pół godziny przed Mszą św. o 17:00 w piątek 25 III o 16:30 Drogę Krzyżową poprowadzi najstarszy młodzieżowy muzyczny zespół „Siewcy Miłości” (zaś za tydzień w piątek 1 IV Drogę Krzyżową poprowadzi młodzież z KSM).
 18. W tenże piątek 25 III przeżywać będziemy także „Dzień Świętości Życia” – jest to także dzień modlitwy: o ochronę życia dzieci poczętych nienarodzonych, których życie jest zagrożone (przez duchową adopcję czyli modlitwy za nie przez 9 miesięcy); jak również za Ukrainę.
 19. Z racji uroczystości w najbliższy piątek 25 III nie obowiązuje abstynencja od pokarmów mięsnych – jest dyspensa.
 20. W piątek 25 III podczas liturgii na słowa recytowanego Credo: „I za sprawą Ducha Świętego przyjął Ciało z Maryi Dziewicy i stał się Człowiekiem…” przyklękamy na jedno kolano, a gdy Credo jest śpiewane, to klękamy na dwa kolana.
 21. Też w piątek 25 III przypada „Inicjatywa 24 godziny dla Jezusa” – to zwyczaj adoracji Najświętszego Sakramentu, która rozpocznie się w bocznej kaplicy po sumie o 11:30 a zakończy pięć minut przed Drogą Krzyżową przed wieczorną Mszą św. o 16:30.
 22. W trakcie tej Adoracji IHS o 15:00 Godzina Miłosierdzia (bez Mszy św.).
 23. Msza św. popołudniowa o 17:00 rozpocznie się w duchowej łączności z Watykanem i z Ojcem Świętym od „Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi”, którego dokonamy w postawie klęczącej (dopiero po nim rozpocznie się Msza św.).
 24. Podczas Mszy św. o 17:00 w Zwiastowanie Pańskie przyjęta będzie do grona pełnoprawnych DSM-ek dotychczasowa kandydatka Dziewczęcej Służby Maryjnej – Klaudia Jelito. Gratuluję dziewczynce i jej rodzicom.
 25. W Zwiastowanie NMP 25 III można ołtarze przystroić kwiatami (tak jak 19 III oraz 27 III w niedzielę „Różową”).
 26. W piątek 25 III oraz w sobotę 26 III rozpoczyna się Kurs Lektorski w Nawojowej – z naszej parafii weźmie w nim udział 6 kandydatów: Karol Janus, Nikodem Mężyk, Filip Jelito, Michał Jelito, Dominik Kowaczek, Kamil Kruczek.
 27. Całościowo tenże Kurs Lektorski dla ministrantów z Dekanatu N. Sącz Wschód będzie w okresie Wielkiego Postu w dniach; 25.03 (godz. 14:30-17:00), 26.03 (godz. 8:30-12:00 i 13:00-15:00) oraz 01.04, 02.04, w Nawojowej. Błogosławieństwo nowych lektorów przez bpa Leszka Leszkiewicza odbędzie się o godz. 18:00 06 IV 2022 r. Na kurs kandydaci zabierają: zgodę rodziców, Pismo Święte, Różaniec, zdjęcie takie jak do legitymacji. Opłata po 60 zł od osoby (tę kwotę płacę ze środków parafialnych – rodzice nie ponoszą kosztów).
 28. W sobotę 26 III przypada Dzień Modlitw za Więźniów – Msze św. parafialne są o 6:30 oraz o 8:00 oraz o 17:00 z Adoracją IHS.
 29. Też w sobotę o 14:00 podczas dodatkowej Mszy św. łaski chrztu św. dostąpi: Melania Łucja Hałgas. Ochrzci ją ks. Czesław Hałgas.
 30. Najbliższa IV Niedziela Wielkiego Postu 27 marca jest tzw. „Niedzielą Różową” (od koloru szat liturgicznych), czyli niedzielą „Laetare” (Raduj się Jerozolimo) – jest to także „niedziela synodalna”.
 31. Za tydzień w IV Niedzielę Wielkiego Postu (27 marca) porządek Mszy św. jest następujący: 7:00 (po niej Droga Krzyżowa śpiewana na melodię kalwaryjską) – 9:00 – 10:30 – o 14:30 Gorzkie Żale (bezpośrednio po nich Msza św. bez homilii).
 32. W Wielkim Poście: ● Drogi Krzyżowe odprawiane są trzy razy w tygodniu: w środy o 16:30 dla dzieci; ● w piątki o 16:30 dla młodzieży i dorosłych; ● w niedziele śpiewana po „prymarii” około 8:00 dla wszystkich; Gorzkie Żale są w każdą niedzielę o 14:30, a po nich bezpośrednio Msza św. już bez kazania.
 33. Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali i udział w rekolekcjach można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 34. Zapowiedzi przedślubne drugie: Norbert Jakub Duda, syn Roberta i Agnieszki z d. Niemiec, ur. 05. 05. 1996 r., zam. Królowa Górna 11; oraz: Alicja Jadwiga Lichoń, ur. 07. 09. 1996 r., zam. Binczarowa 171. Jeśli znałby ktoś jakiekolwiek przeszkody do zawarcia tego sakramentalnego małżeństwa powinien to zgłosić w kancelarii parafialnej.
 35. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w. MB Niepokalanie Poczętej, zel. Heleny Ptaszkowskiej.
 36. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych w tym tygodniu: ● w środę o 16:00 – cotygodniowe spotkanie DSM (na starej plebanii); ● w piątek o 18:00 – spotkanie z rodzicami i dziećmi pierwszokomunijnymi (w sali pod kościołem); ● w piątek o 18:30 – spotkanie KSM (na starej plebanii);● w sobotę o 9:00 – próba scholi dziecięcej (na chórze);● w sobotę o 10:00 – zbiórka aspirantów i ministrantów (w salce w kościele);● w sobotę o 11:00 – zbiórka lektorów i ceremoniarzy (w salce w kościele).
 37. Wydatki tego tygodnia: Zapłaciłem kolejny rachunek (szacunkowy) za ogrzewanie kościoła tym razem w lutym na sumę 8 466 zł 44 gr.
 38. Zapłaciłem rachunek za urzędowy telefon w kancelarii – 87,83 zł. Na wycieczkę z DSM – 78 zł + 50 zł. Razem wydałem sumę: 8554,27 zł.
 39. Składka inwestycyjna z II niedzieli miesiąca na potrzeby parafii wyniosła 3325 zł.
 40. Zbiórka do puszek sprzed świątyni na Ogólnopolski Fundusz Misyjny „Ad Gentes” z niedzieli 13 III wyniosła 516 zł.
 41. Otrzymaliśmy rachunek (szacunkowy) za gaz w starej plebanii za luty: 779,93 zł + 9,84 zł.
 42. Na biuletyn przy okazji innych opłat złożono 80 zł: anonimowo, KG (30 zł); Michał Nowak z Nowego Sącza (50 zł).
 43. Są do nabycia wielkanocne baranki (w cenie nie mniej niż 8 zł) oraz paschaliki Caritas (także w cenie nie mniejszej niż 8 zł).
 44. Na koniec Triduum Paschalnego, tj. w Wielkanoc paschaliki zanieść można na groby naszych zmarłych, jako zewnętrzny znak naszej wewnętrznej paschalnej wiary „w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny”.
 45. Kończy się dziś pierwsza transza ogólnopolskiej zbiórki „Caritas” na Ukrainę w kartonowych paczkach o wadze nie większej 17 kilogramów. Każda taka paczka jest dla oddzielnej jednej rodziny w części walczącej Ukrainy. Akcja ta będzie cyklicznie w parafiach powtarzana.
 46. Na terenie naszej parafii u rodzin aktualnie przebywają 4 rodziny ukraińskie (matki z dziećmi); jeszcze 1 rodzina chce przyjąć Ukraińców.
 47. Zapraszam na sobotę na 7:00 do pracy na rzecz wspólnoty parafialnej pierwsze w tym roku dziesiątki: ● mężczyzn z grupy dziesiętnika Janusza Pazgana – w planie: przetoczenie pni ściętego jesionu z chodnika Dróżek Świąt Maryjnych oraz pocięcie pni drzew powalonych. Potrzebne są: piła motorowa oraz sztangi;● kobiety z grupy dziesiętnika Stanisława Ptaka – w planie sprzątanie suszu kwiatów i grabienie liści oraz opadłych suchych gałązek.
 48. Dziękuję Annie Michalik za kolejne wszycia listew „rzepów”, po pasach lektorskich, tym razem do trójkolorowych pasów ceremoniarzy.
 49. W sobotę 2 kwietnia o 10:00 w kinie „Sokół” zarezerwowana jest dla naszej parafii projekcja filmu fabularnego „Cud – Guadalupe”. Ceny biletów są ulgowe po 12 zł + 8 zł na autokar do Nowego Sącza. Zapisy u członków Akcji Katolickiej.
 50. Od środy 15 XII nadal są ograniczenia także w kościołach do 30 % wszystkich obecnych – jednak w to nie wlicza się zaszczepionych, a w naszej wspólnocie na szczęście jest wysoki procent. Słyszy się już pierwsze zapowiedzi niedalekiego zniesienia wszelkich ograniczeń w tym względzie, jednak z zaleceniem noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych. Czekamy na te informacje z utęsknieniem!
 51. Rekolekcje dla wszystkich na temat Eucharystii „Błogosławił, łamał i rozdawał – Eucharystia nadaje sens” odbędą się w domu rekolekcyjnym w Gródku nad Dunajcem w dniach 25-27 marca. Rekolekcje prowadzi ks. Tomasz Rąpała, zapisy przez stronę „Arki” WWW.crf-arka.pl Patrz: afisz.
 52. Dzięki za ofiarę 400 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Tomasz Smoroń; Antoni Smoroń; Zofia, Adam Spólnik. Do sprzątania dokłada się 5 kolejnych rodzin z Królowej Górnej: Klaudia i Jakub Michalik; Stanisława i Jan Szczurek; Władysława i Jan Królewscy; Anna i Grzegorz Skoczeń; Renata i Andrzej Królewscy.
 53. Wciąż do nabycia jest wydany w formie książkowej specjalny numer Gościa Niedzielnego-Extra pt. „Święty Ojciec Pio” – cena 10 zł.
 54. Można ze stolika zabrać ulotkę na temat odpisu od podatku 1% na rzecz „Caritas Diecezji Tarnowskiej” – Nr 0000211791.
 55. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (8 zł); „Niedziela” (8 zł); „Miłujcie się” (6 zł); „Mały Gość Niedzielny (6 zł); „Promyczek Dobra” (6 zł); „Mały Promyczek Dobra” (6 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (6 zł).
Poprawiony: wtorek, 22 marca 2022 00:58
 

Ewangelia na dziś