Start Informacje Duszpasterskie I Niedziela Wielkiego Postu – 26 II-5 III 2023
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
I Niedziela Wielkiego Postu – 26 II-5 III 2023 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 26 lutego 2023 01:50

I Niedziela Wielkiego Postu – 26 lutego 2023

 

W tygodniu:

Niedziela – 26 II – I Niedziela Wielkiego Postu (zakończenie kwartalnych dni modlitw o ducha pokuty)

Poniedziałek – 27 II – wsp. dow. św. Izydora, bpa i dok. Kośc.

I Środa – 1 III – dzień misyjny w parafii

I Czwartek – 2 III – wotywa o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie (dzień modlitw o powołania)

I Piątek – 3 III – wotywa o Najświętszym Sercu Pana Jezusa

I Sobota – 4 III – Święto św. Kazimierza, Królewicza; opuszcza się wotywę o NSNMP

I Niedziela – 5 III – II Niedziela Wielkiego Postu

 

  1. Liturgia Słowa jest dziś jednym wielkim przebłaganiem za nasze grzechy, które wloką się za ludzkością od rajskiego kuszenie szatana.
  2. W tę niedzielę 26 II Msze św. będą w porządku zwyczajnym, czyli o godz.: 7:00 (po niej śpiewana kalwaryjska Droga Krzyżowa, którą prowadzi nasz parafianin Józef Kościółek) – 9:00 – 10:30 – oraz Gorzkie Żale o 14:30. i Msza św. bezpośrednio po nich już bez kazania (około 15:30).
  3. W dzisiejszą niedzielę kończą się rozpoczęte w Środę Popielcową kwartalne dni modlitw o ducha pokuty (od 22 II do 26 II).
  4. Kazania pasyjne głosi ks. proboszcz. Podczas Gorzkich Żali zbierana będzie składka na dekorację i kwiaty do Ciemnicy i Grobu Pańskiego.
  5. Okręgowe Duszpasterstwo Młodzieży „Sącz Boga” zaprasza na comiesięczne Msze św. dla młodych w ostatnie niedziele z cyklu "Światłość w Ciemności". Najbliższe spotkanie odbędzie się dziś 26 II w Parafii św. Kazimierza o 19:30. Eucharystia sprawowana jest w intencjach młodych, które można przesłać za pośrednictwem strony internetowej www.saczboga.pl. Więcej informacji na fanpage'u i plakacie.
  6. Także w tę niedzielę 26 II decyzją księży biskupów przeprowadza się w kościołach zbiórkę do puszek na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji tarnowskiej (w Środę Popielcową słyszeliśmy odezwę Episkopatu Polski na ten temat).
  7. Zbiórka ta przeprowadzana jest w ramach przeżywanego corocznego zawsze w II Niedzielę Wielkiego Postu „dnia modlitw, postu i solidarności z misjonarzami”, któremu co roku towarzyszy zbiórka do puszek na Ogólnopolski Fundusz Misyjny „Ad Gentes”.
  8. Zachęcam więc wszystkich wiernych do solidarności z misjonarzami poprzez: modlitwę, post i jałmużnę.
  9. Czy poczyniliśmy wielkopostne postanowienia i wyrzeczenia?

10.Kończy się już miesiąc luty poświęcony „modlitwom za konających”.

11.W poniedziałek i wtorek (27 II i 28 II) Msze św. odprawione będą rano o 6:30.

12.W I środę miesiąca 1 III – Msza św. będzie po południu o godz. 17:00 (w połączeniu z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy).

13.To „dzień misyjny” w parafii – modlić się będziemy za misje i wspierać misjonarzy oraz to dzień zmiany tajemnic w Różach Misyjnych.

14.W środę znów dziecięca Droga Krzyżowa o 16:30 – tę prowadzą Dziecięce Róże Misyjne (przed tygodniem prowadzili ministranci – dzięki).

15.Rokrocznie 1 marca przeżywamy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

16.Od Środy Popielcowej trwa okres Wielkiego Postu i czas Komunii Świętej wielkanocnej.

17.Okres Wielkiego Postu to okres od Popielca do rozpoczęcia Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.

18.Wielki Post to okres poprzedzający i przygotowujący nas do należytego obchodzenia Paschy (Triduum Paschalnego).

19.W I czwartek Msze św. o 6:30 (z litanią do Krwi Chrystusa) i 17:00 (z Adoracją Najświętszego Sakramentu).

20.W I czwartek od 16:00 comiesięczna spowiedź święta – przyjdźmy w ten dzień, bo w I piątek jest mało czasu na spowiedź św.

21.W I czwartek Adoracja IHS w bocznej kaplicy dla kandydatów do bierzmowania czyli klas VI, VII i VIII od 15:00 do 20:00.

22.W czwartek 2 III 2023 poza parafią rozpoczyna się 6 kolejnych gregorianek złożonych z Mszy św. „pogrzebowych” (do piątku 21 III): 1) + Grzegorz Jelito (I); 2) + Grzegorz Jelito (II); 3) + Tadeusz Szczepka; 4) + Maria Kumorek; 5) + Janina Madej; 6) + Krystyna Borkowska.

23.Natomiast w kwietniu po Wielkanocy rozpocznie się gregorianka za: + Aleksandra Ptaka – zamówiona przez jego ojca Stanisława (podam termin).

24.W I piątek Msze św. będą rano o 6:30 (z litanią dl NSPJ) oraz po Godzinie Miłosierdzia o 15:00 i o 17:00 (z Adoracją IHS).

25.W I piątek o 13:30 ks. wikariusz udaje się do chorych po domach z Komunią Świętą (możliwość spowiedzi św. i namaszczenia chorych).

26.W I piątek o 16:30 Droga Krzyżowa – prowadzą ją kandydaci do bierzmowania z VIII klasy (przed tygodniem prowadzili lektorzy – dzięki).

27.W I piątek spowiedź św. od 16:00 przez dwóch księży, zaś od 16:30 spowiada tylko jeden kapłan (bo drugi prowadzi „Via Crucis”.

28.Także w I piątek ogólna Adoracja Sanctissimum w bocznej kaplicy od 13:30 d0 22:00.

29.W I sobotę 4 III Msze św. rano (z litanią do MB) o 6:30 i 8:00 oraz o 17:00 (z Adoracją IHS) – jest to Święto św. Kazimierza Królewicza.

30.W sobotę o 6:30 kończą się Msze św. pogrzebowe za śp. Mariana Gronia – niech mu Pan Bóg będzie Miłosierny.

31.W I niedzielę miesiąca (5 III) Msze św. będą w zwyczajnym porządku niedzielnym – do południa z Adoracją IHS o godz.: 7:00 – 9:00 – 10:30 – oraz Gorzkie Żale o 14:30 i Msza św. bezpośrednio po nich już bez kazania (około 15:30 z Niedzielnymi Nieszporami).

32.Po „prymarii” (po 7:00) zmiana tajemnic w Różach Mężczyzn, a następnie od razu śpiewana kalwaryjska Droga Krzyżowa (za tydzień 12 III zmianka w Różach Kobiet i składka inwestycyjna).

33.Intencja do omodlenia zwłaszcza przez Róże Różańcowe – za ofiary nadużyć: „Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienie”.

34.Terminy nabożeństw pasyjnych w Wielkim Poście: ● Drogi Krzyżowe odprawiane są trzy razy w tygodniu: w środy o 16:30 dla dzieci; ● w piątki o 16:30 dla młodzieży i dorosłych; ● w niedziele kalwaryjska śpiewana po „prymarii” około 8:00 dla wszystkich; Gorzkie Żale są w każdą niedzielę o 14:30, a po nich bezpośrednio Msza św. już bez kazania.

35.Za pobożne przeżycie Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali i udział w rekolekcjach można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

36.Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w. św. Kingi, zel. Renaty Janus.

37.Przedślubne trzecie zapowiedzi trzech par – w związek małżeński zamierzają wstąpić:

● Jakub Michał Ogórek, zam. Królowa Polska; oraz: Paulina Anna Górska, zam. Mystków.

● Arkadiusz Michał Gaborek, zam. Mszalnica; oraz: Aneta Maria Bochenek, zam. Królowa Polska.

● Konrad Piotr Siedlarz, zam. Królowa Górna; oraz: Paula Maria Ślipek, zam. Królowa Polska.

Gdyby ktoś znał jakiekolwiek przeszkody do zawarcia tych sakramentalnych związków, powinien je zgłosić w kancelarii parafialnej.

38.W czwartek zmarła parafianka śp. Maria Maślanka z Królowej Polskiej. Po piątkowym różańcu przy trumnie jej pogrzeb odbył się w sobotę o 14:00. Za jej duszę odprawionych będzie 59 Mszy św. pogrzebowych (52 indywidualnie zamówione i 7 od uczestników pogrzebu.

39.Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych w tym tygodniu:

● w środę 1 III o 18:00 trening piłkarski LSO w sali gimnastycznej w Królowej Górnej

● w piątek 3 III o 18:30 spotkanie KSM (na starej plebanii)

● w piątek 3 III o 18:00 cotygodniowe spotkanie z rodzicami i dziećmi III klas przed I Komunią św. (w sali pod nowym kościołem)

● w sobotę 4 III o 9:00 próba scholii (na chórze w kościele)

● w sobotę 4 III o 10:00 – spotkanie DSM (w II sali pod kościołem)

● w sobotę 4 III o 10:00 – zbiórka ministrantów (w salce I w kościele)

● w sobotę 4 III o 11:00 – zbiórka lektorów i ceremoniarzy (w salce I w kościele)

40.Uprzedzająca zapowiedź ks. wikarego: 11 marca tj. sobota o 8:30 – wyjazd scholii oraz ministrantów do klasztoru Ojców Franciszkanów w Bieczu oraz FLYparku w Rzeszowie. Ze względów organizacyjnych proszę dostarczyć zgody i wymaganie dokumenty do 7 III tj. wtorek (włącznie).

41.Wydatki tego tygodnia: Zapłaciłem kolejny rachunek za gaz zużyty w kościele.

42.Zapłaciłem też rachunki za prąd w budynkach kościelnych i za telefon w kancelarii.

43.Komunikanty, hostie, wino mszalne.

44.Składka z niedzieli 19 II przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie wyniosła 2895,50 zł.

45.Zbiórka do puszek na wsparcie ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii wyniosła 4643,22 zł.

46.Składka z Popielca na cele charytatywne wyniosła 2053 zł.

47.Na biuletyn i utrzymanie strony internetowej datki złożyły kolejne osoby: Emil Damian (50 zł); Grażyna i Krzysztof Janus (50 zł); Kazimiera i Dominik Ochwat (50 zł). Dziękuję.

48.Przypominam, iż w związku z wyższymi opłatami na ogrzewanie i utrzymanie cmentarza od tego roku składamy ofiarę po 100 zł.

49.W bagażniku busa w altanie (od Środy Popielcowej do dzisiejszej niedzieli 26 II) składamy paczki przeznaczone dla rodzin na Ukrainę.

50.Ogromnie dziękuję za montaż krzyża na Dróżkach Świąt Maryjnych za nowym kościołem: ● w poprzednią sobotę przy przeniesieniu krzyża pracowali: z Królowej Polskiej: Krzysztof Groń, Jarosław Groń, Krzysztof Wacławiak; Bogdan Baran, Krystian Gomółka; oraz z KG z Wyrębów: Zbigniew Górka z synami Wiktorem i Kacprem, Maciej Ogorzałek, Grzegorz Sekuła i Bartosz Górka. ● zaś w tę sobotę przy jego montażu pracowali mężczyźni z KP i z KG: Krzysztof Groń, Zbigniew Górka, Stanisław Gieniec, Dominik Ochwat oraz operator dźwigu Piotr Cygnarowicz zięć Szymona Siedlarza właściciela firmy „SimDach”, który nam swego dźwigu użyczył.

51.Dziękuję im także za montaż znaku drogowego „ograniczenie 3,5 tony” przy dolnym parkingu w miejsce wcześniej skradzionego.

52.Bóg zapłać: Robertowi Świgutowi z Pagorka za wykonanie kolejnego elementu stolarki do kościoła – tym razem szafki na paramenty liturgiczne do kaplicy dolnej oraz montaż tam symbolu „M” na ołtarzu; w pracach pomagał mu Andrzej Michalik.

53.Dziękuję Dariuszowi Wielocha za ofiarowanie dwóch nowoczesnych zapalniczek do zakrystii.

54.Rekolekcje i warsztaty liturgiczne dla lektorów z klasy I szkoły średniej i starszych odbędą się w dniach 3-5 III w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach. To okazja do pogłębienia swojej duchowości oraz wiedzy liturgicznej i teologicznej. W czasie tych spotkań można będzie poprawić swe umiejętności liturgiczne dzięki ćwiczeniom praktycznym. Wykłady i zajęcia poprowadzą zaproszeni goście, specjaliści z zakresu liturgiki, teologii i historii Kościoła. Zapisów można dokonać mailowo, wysyłając zgłoszenie na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. – w temacie wiadomości wpisujemy „rekolekcje i warsztaty dla lektorów”, a w treści imiona i nazwiska zgłaszanych lektorów oraz klasę, w której aktualnie się uczy (potwierdzenie zapisów zostanie odesłane mailowo).

55.Dzięki za ofiarę 400 zł na sprzątanie 4 rodzinom: Eugeniusz i Maria Mężyk; Anna i Tomasz Witek; Edyta i Stanisław Uroda; Marzena i Tadeusz i Ząber. Do sprzątania dokłada się 5 kolejnych rodzin z Królowej Górnej: Romana i Krzysztof Pancerz; Władysław i Maria Michalik; Bernarda i Józef Grybel; Damian Ząber; Robert i Agata Ząber.

56.Do nabycia w formie książkowej Gość Niedzielny-Ekstra: o Eucharystii i kulcie Miłosierdzia Bożego – oba po 12 zł za egzemplarz.

57.Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (10 zł); „Niedziela” (10 zł); „Miłujcie się” (6 zł); „Mały Gość Niedzielny (7 zł); „Promyczek Dobra” (6 zł); „Mały Promyczek Dobra” (6 zł); „Świat Misyjny” (4 zł); „Misje Dzisiaj” (5 zł); „L`Osservatore Romano” (8 zł).

Poprawiony: niedziela, 26 lutego 2023 01:53
 

Ewangelia na dziś