Start Informacje Duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła – 5-12 XI 2023
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
XXXI Niedziela Zwykła – 5-12 XI 2023 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 05 listopada 2023 03:51

XXXI Niedziela Zwykła – 5 listopada 2023

W tygodniu:

I Niedziela – 5 XI – XXXI Niedziela Zwykła

Środa – 8 XI – zakończenie Tygodnia Modlitw za Zmarłych (dawnej Oktawy Wszystkich Świętych)

Czwartek – 9 XI – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Piątek – 10 XI – wsp. św. Leona Wielkiego, pap. i dokt. Kośc.

Sobota – 11 XI – wsp. św. Marcina z Tours, bpa (Narodowe Święto Niepodległości – 1918)

Niedziela – 12 XI – XXXII Niedziela Zwykła; albo: wsp. dow. św. Jozafata, bpa i męcz. (opuszcza się)

 

  1. Liturgia Słowa przypomina nam Prawo Boże i Świętą Ewangelię, jako źródło właściwego postępowania, bez znieważania Boga.
  2. W dzisiejszą XXXI Niedzielę Zwykłą (5 XI), Msze św. w kościele: o 7:00 – 9:00 – 10:30 – i w cerkwi 14:30 (14:00 – wypominki).
  3. Jednocześnie w tę I niedzielę miesiąca „adoracyjną” do południa w kościele Adoracja Najświętszego Sakramentu, zaś po południu w cerkwi o 14:30 Nieszpory o NMP.
  4. Po prymarii (po 7:00) zmiana tajemnic w Różach Mężczyzn.
  5. Wszystkie Msze św. od 2-8 XI w dni powszednie są: rano w kościele, natomiast po południu o 17:00 w cerkwi (wcześniej o 16:30 listopadowe „wypominki”; w niedzielę w Oktawie WŚ czyli 5 XI „wypominki” o 14:00 też w cerkwi przed Mszą św. o 14:30.
  6. W poniedziałek 6 XI i we wtorek 7 XI Msze św. w cerkwi o 17:00 (wcześniej o 16:30 wypominki za zmarłych z różańcem).
  7. W środę 8 listopada kończy się „Tydzień Modlitw za Zmarłych” (ostatnia Msza św. o 17:00 w cerkwi z wypominkami o 16:30).
  8. Po 8 XI wracamy z wszystkimi Mszami św. do nowego kościoła.
  9. Od środowego południa 8 XI do północy 9 XI (z czwartku na piątek), czyli od wigilii „Rocznicy Lateranu”, można uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie kościoła katedralnego i pobożne odmówienie tam „Ojcze nasz” i „Wierzę”.

10.W czwartek w Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej (9 XI) Msze św. o 6:30, 7:00 i o 17:00 (16:30 – wypominki).

11.W czwartek 9 listopada w Gródku nad Dunajcem od 15:00 spotkanie prezesów Akcji Katolickiej – tam też nastąpi uregulowanie składki członkowskiej i przekazanie liczby członków w naszego parafialnego oddziału Akcji Katolickiej (aktualna lista).

12.W piątek (10 XI) – Msze św. w kościele po Godzinie Miłosierdzia o 15:00 oraz o 17:00 (16:30 – wypominki).

13.Podczas Mszy św. o 17:00 w piątek 10 XI nastąpi przyjęcie do wspólnoty ministranckiej trzech dotychczasowych aspirantów: Wojciecha Dziedziaka, Bartłomieja Janusa oraz Jakuba Ochwata. Na uroczystość szczególnie zapraszamy rodziny nowo pobłogosławionych ministrantów. Chłopcom gratulujemy, a rodzicom, dziadkom i rodzeństwu dziękujemy.

14.W piątek 10 XI o 18:00 w kościele w Kamionce Wielkiej Koncert Patriotyczny „Czym ty dla Niej” – patrz: afisz w gablocie.

15.W sobotę 11 XI w państwowe Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości Msze św. o 7:00 i 9:00 10:30 (z procesją patriotyczną na cmentarz do kurhanu – z apelem poległych) oraz o 17:00 (o 16:30 wypominki listopadowe).

16.Na cmentarzu: odśpiewamy hymn narodowy, wciągnięta będzie na maszt flaga narodowa, a także po apelu zmarłych patriotów powierzymy się Maryi w śpiewie pieśni religijno-patriotycznej „Boże coś Polskę”.

17.Sobota 11 XI nie jest świętem kościelnym, nie ma też obowiązku udziału w Mszy św., bo wtedy przypada tylko wspomnienie liturgiczne św. Marcina z Tours – biskupa. Niemniej jednak zapraszam na liturgię, by modlić się za naszą Ojczyznę.

18.Zamiast kazania 11 XI odczytany będzie List Episkopatu Polski o wielkiej patriotce Służebnicy Bożej Jadwidze Zamoyskiej.

19.W sobotę 11 XI podczas „wotywy” o 9:00 łaski chrztu św. dostąpi Oliwier Edward Socha.

20.W sobotę 11 XII odpust w sąsiedniej Boguszy „na Chrystusa Zbawiciela” – „suma” o 11:00 (homilię głosi ks. Mateusz Migacz).

21.W niedzielę 12 XI, czyli XXXII Niedzielę Zwykłą Msze św. o 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30 (14:00 wypominki).

22.W niedzielę za tydzień 12 XI – po Mszy św. o 7:00 zmianka w Różach Kobiet i comiesięczna składka inwestycyjna.

23.Niedziela 12 listopada to „Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym”.

24.Toteż w tę niedzielę 12 XI przed świątyniami – zbiórka do puszek na „Kościół w potrzebie”.

25.Od Uroczystości Wszystkich Świętych, tj. od południa 1 XI do północy 2 XI i przez całą obecnie przeżywaną Oktawę WŚ (do środy 8 XI włącznie) można zyskać odpust zupełny za zmarłych pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia Święta, nawiedzenie cmentarza bądź kościoła, modlitwy za zmarłych i w intencji Ojca Świętego „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” lub inna).

26.Nadal od dnia 1 XI oraz przez całą Oktawę Wszystkich Świętych płonie paschał i wystawiona jest figura Zmartwychwstałego Pana.

27.W listopadzie „wypominki” są codziennie: rano przez chwilę po Mszy św., zaś wieczorem pół godziny przed Mszą św. (o 16:30).

28.Za zmarłego śp. Grodzisława Madeja z Wyrębów w KG, którego pogrzeb odprawiłem we wtorek 31 X o 14:00 w Nowym Sączu w kaplicy cmentarnej św. Heleny, odprawionych będzie 65 Mszy św. pogrzebowych. Niech spoczywa w Panu.

29.Powstała nowa dziecięca Róża Misyjna. Na mą prośbę założył ją wikariusz ks. Mateusz w szkole w Królowej Polskiej. Przyjęła ona wezwanie ks. Jana Czuby, męczennika z Kongo (z Brazzaville) w 25 rocznicę jego męczeństwa. Jej zelatorką została Julia Marszałek, a do Róży obok dzieci należy też dwóch nauczycieli (czyli ks. Katecheta oraz Wicedyrektorka szkoły). A oto spis członków tejże Róży Misyjnej: 1. Julia Marszałek – zelatorka; 2. Karolina Krok; 3. Anna Dziedziak; 4. Wojciech Groń; 5. Barbara Marszałek; 6. Bartosz Książkiewicz; 7. Zuzann Lompart; 8. Oliwia Kruczek; 9. Zuzanna Groń; 10. Aleksandra Groń; 11. Dorota Marszałek; 12. Wojciech Dziedziak; 13. Dominik Michalik; 14. Eliasz Ząber; 15. Martyna Książkiewicz; 16. Natalia Krok; 17. Wiktoria Dziedziak; 18. Karolina Kociołek; 19. pani Jadwiga Rysiewicz; 20. ks. Mateusz Migacz.

30.Uprzedzająca zapowiedź wycieczki: 25 listopada tj. sobota o 9:00 wyjazd scholi dziecięco-młodzieżowej oraz aspirantów i ministrantów do Centrum Rozrywki i Zabawy w Krakowie - FUN PARK (Atrakcje: 2 gry w lasertag 2x30minut, strzelnica laserowa, labirynt luster i automaty) oraz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łężkowicach. W planie wycieczko-pielgrzymki wizyta w jednej z popularnych sieci fast-food.

31.Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet – p.w. św. siostry Faustyny, zel. Marty Chochla.

32.Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych w tym tygodniu:

● we wtorek 7 XI o 16:00 – próba liturgiczna dla trzech aspirantów przed przyjęciem ich do grona ministrantów

● w środę 8 XI o 18:00 – spotkanie Akcji Katolickiej (na starej plebanii)

● w środę 8 XI o 18:30 – trening piłkarski dla LSO na sali w Królowej Górnej

● w piątek 10 XI o 19:00 – spotkanie KSM (w starej plebanii)

● w piątek 10 XI o 17:00 – w czasie Mszy św. przyjęcie do grona ministrantów trzech aspirantów (w kościele)

33.Wydatki tego tygodnia: Za wycinkę odrośli. Wymiana spalonych żarówek.

34.Za książki, albumy i komiksy dla dzieci za frekwencję na Nabożeństwach Różańcowych i za wykonane różańce.

35.Za trzy pizze dla pracujących w sobotę + za kawę dla nich.

36.Kwesta do puszek w bramie cmentarnej na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie z 1 XI wyniosła 2021,70 zł + 1 €.

37.Przy okazji załatwień kancelaryjnych ofiarę 50 zł na kościół złożył Sławomir Tomera. Dzięki.

38.Dziękuję też za ofiarę 100 zł na kościół od Anny i Józefa Ogorzały (osoby spoza parafii).

39.Dziękuję za sobotnią pracę – od 7:00 pracowali na rzecz parafii:

● 5 mężczyzn z grupy dziesiętnika Kazimierza Bochenka – byli to: Kazimierz Bochenek; Roman Bochenek; Jan Kachniarz, Nr 3 (za niego Michał Poręba); Krzysztof Ptaszkowski (za niego Andrzej Ptaszkowski); Janusz Wysowski (za niego syn Oskar). Wykonali pracę przeczyszczenia przepustu potoku pod mostkiem; rozwózki ziemi na cmentarzu i wstawienia korytek do potoku koło Dróżek Maryjnych. Zamiast pracy ofiarę 100 zł złożył Marek Bochenek; oraz 200 zł złożył Robert Ząber, a także 200 zł jego żona Agata Ząber (z dziesiątki Edyty Ząber); jak również 100 zł złożył Andrzej Michalik (z grupy Stanisława Ruszkowicza).

● 8 kobiet z grupy dziesiętnika Stanisława Lebdy – były to: Maria Lebda (za nią Kamil Michalik); Jadwiga Aleksandrowicz; Lucyna Górka; Antonina Kruczek; Anna Michalik; Anna Ślipek (z nią córka Magdalena); Ewelina Lebbda (za nią Mateusz Michalik); Marzena Kruczek (za nią mąż Jacek) – 3 panowie pracowali z grupą mężczyzn. Wykonano pracę: grabienia liści. Zamiast pracy ofiarę 100 zł złożyła Maria Michalik (z dziesiątki Edyty Ząber).

40.Zapraszam dopiero na sobotę za dwa tygodnie czyli 18 XI na 7:00 do pracy na rzecz wspólnoty parafialnej dwie dziesiątki:

● mężczyzn z grupy dziesiętnika Stanisława Karpiela. Do wykonania będą prace: dalszej rozwózki ziemi przy cmentarzu i kościele.

● kobiety z grupy dziesiętnika Krzysztofa Ruszkowicza. W planie nadal grabienie liści (w razie deszczu – prace pod dachem).

41.Dziękuję Organiście za przedświąteczne porządki, a Michałowi Porębie za wycinkę odrostów przy rzece na wprost kościoła.

42.Dziękuję Barbarze Wacławiak za ofiarowane i nasadzone cebulki tulipanów wokół kościoła.

43.Dzięki Annie Kocemba za ofiarowane rozsady trzmieliny (pośredniczyła w ich przekazaniu Jadwiga Hebda).

44.Dziękuję władzom i nauczycielom Szkoły Podstawowej w KG za posprzątanie z uczniami cmentarza łemkowskiego.

45.Bardzo proszę o sortowanie śmieci z cmentarza do właściwych kontenerów, a roślin na pryzmę (też zabieranie do domu).

46.Dzięki za ofiarę 600 zł na sprzątanie 6 rodzinom: Anna, Marek Ślipek; Agnieszka, Janusz Wysowscy; Stanisława Grybel; Dominika i Jakub Bednarek; Józefa, Tadeusz Kiełbasa; Marta i Jan Chochla. Do sprzątania dokłada się 6 kolejnych rodzin z Królowej Polskiej: Maria, Roman Bochenek; Ewelina i Jan Bochenek; Halina, Marek Bochenek; Stefania, Jan Jelito; Maria Siedlarz.

47.Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (10 zł); „Niedziela” (10 zł); „Trwajcie w Miłości” – czyli dawne „Miłujcie się” (8 zł); „Mały Gość Niedzielny (7 zł); „Promyczek Dobra” (6 zł); „Mały Promyczek Dobra” (6 zł); „Świat Misyjny” (4 zł); „Misje Dzisiaj” (5 zł); „L`Osservatore Romano” (8 zł); książkowy „Gość Niedzielny Extra” (14 zł); także nowy periodyk „Magazyn Niedzieli” (15 zł).

Poprawiony: poniedziałek, 06 listopada 2023 18:21
 

Ewangelia na dziś