Start Informacje Duszpasterskie XXXIV Niedziela Zwykła "Chrystusa Króla" – 26 XI-3 XII 2023
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
XXXIV Niedziela Zwykła "Chrystusa Króla" – 26 XI-3 XII 2023 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
sobota, 25 listopada 2023 21:33

XXXIV Niedziela Zwykła „Chrystusa Króla” – 26 listopada 2023

W tygodniu:

Niedziela – 26 XI – XXXIV Niedziela Zwykła; Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Czwartek – 30 XI – Święto św. Andrzeja Apostoła

I Piątek – 1 XII – wotywa o NSPJ

I Sobota – 2 XII – wotywa o NSNMP

I Niedziela – 3 XII – I Niedziela Adwentu; wsp. św. Franciszka Ksawerego, prezb. (opuszcza się)

 

  1. Liturgia Słowa obrazuje nam dziś Jezusa Króla Wszechświata, który jest Dobrym Pasterzem, ale i Sędzią Ostatecznym wszystkiego.
  2. W dzisiejszą XXXIV Niedzielę Zwykłą (26 XI), Msze św. w kościele o: 7:00 – 9:00 – 10:30 (chrzest) – 14:30 (14:00 – wypominki).
  3. W łączności z homilią wysłuchamy Komunikatu Ks. Biskupa z okazji zakończenia IX sesją „V Synodu Diecezji Tarnowskiej” (2 XII).
  4. Na „sumie” łaski chrztu św. dostąpi kolejne dziecko w parafii: Krzysztof Mateusz Kachniarz z KP (Msza św. za dziecko 9 XII o 8:00).
  5. W tę niedzielę 26 XI przeżywamy ostatnią już niedzielę roku liturgicznego, czyli „Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata” – to święto patronalne: Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO), Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) oraz Akcji Katolickiej (AK).
  6. W „Chrystusa Króla” można zyskać odpust zupełny, dlatego po I, II i IV Mszy św. przed Najświętszym Sakramentem odmówimy Litanię do Najświętszego Serca Jezusa i „Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Chrystusowi Królowi” (patrz: Kalendarz Liturgiczny, s. 310).
  7. Po III Mszy św. (tj. po 10:30) z racji chrztu św. nie będzie Adoracji IHS, a jedynie odmówienie Aktu Zawierzenia się Chrystusowi Królowi.
  8. W tę Uroczystość Chrystusa Króla zaśpiewają: „wotywa” o 9:00 zespół „Uradowani”; „suma” o 10:30 chór.
  9. Nasz parafialny oddział Akcji Katolickiej na „sumie” o 10:30 poprowadzi liturgię Mszy św. (komentarze, czytania, psalm).

10.Przedstawiciele Akcji Katolickiej udali się także dzisiaj 26 XI na obchody diecezjalne do katedry – rozpoczną się one w sali im. Jana Pawła II przy katedrze tarnowskiej o godz. 9:00, a następnie o 10:30 Eucharystia.

11.Niedziela „Chrystusa Króla” jest również przeżywana jako Światowy Dzień Młodzieży na poziomie diecezjalnym (obchody w Tarnowie).

12.W poniedziałek Msza św. o 6:30 oraz dodatkowa o 7:00 (po niej wypominki listopadowe).

13.We wtorek Msza św. o godz. 6:30 (po niej wypominki listopadowe za zmarłych).

14.We wtorek 28 listopada przypada 14 rocznica konsekracji biskupiej Pasterza naszej diecezji – ks. bpa Andrzeja Jeża; zachęcam do wspólnej i prywatnej modlitwy za Niego i Jego dalszą posługę.

15.W środę Msza św. o 17:00 z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy (wcześniej wypominki o 16:30).

16.W środę 29 XI rozpoczyna się Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP.

17.W czwartek 30 XI, w Święto św. Andrzeja Apostoła Msze św. będą o 6:30 i 17:00 (o 16:30 ostatnie wypominki listopadowe).

18.W czwartek też (30 XI) możliwość spowiedzi przed I piątkiem (przed 1 XII) spowiedź ½ h o 16:30 zaś w I piątek 1 h od 16:00.

19.W piątek 1 XII przypada już „pierwszy piątek” grudnia – Msze św.: o 6:30 oraz po Godzinie Miłosierdzia o 15:00, a także o 17:00.

20.W I piątek (1 XII) ks. wikariusz udaje się do chorych jak zwykle od 13:30.

21.W I piątek jak zwykle na wieczorne spotkanie o 17:00 przychodzą kandydaci do bierzmowania (uczniowie z klas VII i VIII obu szkół).

22.Jak zwykle w I piątek ogólna Adoracja Najświętszego Sakramentu w bocznej kaplicy od 13:30 do 22:00 (dla uczniów w I czwartek 7 XII).

23.W I sobotę grudnia 2 XII Msze św. o 6:30 i 8:00 oraz o 17:00 (też z Adoracją IHS jak w I piątek).

24.W sobotę 2 XII kończy się Okres Zwykły „w ciągu roku” (części drugiej), a w niedzielę 3 XII rozpoczyna się nowy rok liturgiczny – w którym w brewiarzowej Liturgii Godzin odmawia się tom I, do mszalnych czytań używa się w dni powszednie tomu I z czytaniami adwentowymi, a w niedzielę przypada „Rok B”.

25.W I niedzielę grudnia (3 XII), czyli w I Niedzielę Adwentu Msze św. o 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30 (wypominki roczne przed 7:00 i 9:00).

26.W niedzielę za tydzień 3 XII nie będzie roznoszona chorym po domach Komunia św., jako że już w piątek 1 XII nasi czterej szafarze na nadzwyczajni Eucharystii udają się na trzydniowe rekolekcje.

27.Od I Niedzieli Adwentu (3 XII) rozprowadzane będą: małe i duże świece „Caritas”, opłatki na stół wigilijny i torby ubogich (tutki).

28.Przez cały Adwent Msze św. zwane „Roraty” w dni powszednie: od poniedziałku do piątku o 17:00, zaś w soboty tradycyjnie o 6:00 rano.

29.Symbolami adwentowymi są: świeca roratnia symbolizująca MB Oczekującą; wieniec adwentowy z czterema świecami, pusty żłóbek.

30.Intencja do omodlenia wyznaczona na grudzień dotyczy osób z niepełnosprawnościami: „Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które zwiększyłyby ich aktywne uczestnictwo”.

31.Jeszcze do czwartku 30 XI „wypominki” codziennie: rano przez chwilę po Mszy św., zaś wieczorem ½ h przed Mszą św. (o 16:30).

32.Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet – p.w. Narodzenia NMP, zel. Władysławy Królewskiej.

33.Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych w tym tygodniu:

● w środę 29 XI o 18:30 – trening piłkarski dla LSO (na sali szkolnej w Królowej Górnej)

● w piątek 1 XII o 19:00 – spotkanie KSM (w starej plebanii)

● w sobotę 2 XII o 9:00 – próba scholi dziecięco-młodzieżowej (na chórze)

● w sobotę 2 XII o 10:00 – zbiórka aspirantów i ministrantów (w sali I w kościele)

● w sobotę 2 XII o 10:00 – spotkanie dziewcząt z DSM (w II salce pod kościołem)

● w sobotę 2 XII o 11:00 – 11:00 zbiórka lektorów i ceremoniarzy (w sali I w kościele)

34.Wydatki tego tygodnia: zapłaciłem rachunki: za prąd i gaz; za telefon (+ opłaty pocztowe).

35.Na wyjazd dla dzieci ze scholi i LSO. Na paliwo na wyjazd Akcji Katolickiej do Tarnowa.

36.Za pięć worków cementu. Za zestaw taśm izolacyjnych.

37.Przy zbiórce telefonów i laptopów także zamiast nich luzem wrzucono do pudła pieniądze – w sumie 160 zł.

38.Za rozprowadzane w Światowy Dzień Ubogich „Chlebki Miłosierdzia” zebrano sumę 500,70 zł.

39.W skarbonie „u Świętego Antoniego” na rzecz chorych i ubogich przeznaczano ofiary w łącznej wysokości 394,06 zł.

40.Informuję, iż staraniem jednej z pań z naszego parafialnego oddziału, Caritas Diecezji Tarnowskiej przyznała naszej parafii jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości: 1500 zł z przeznaczeniem na pomoc ubogim, chorym i samotnym z terenu parafii (przygotowanie świątecznych paczek).

41.Informuję też, iż na wczorajsze II Forum Parafialnych Rad Duszpasterskich w Tarnowie w hali „Arena Jaskółka” z naszej parafii udało się 3 przedstawicieli naszej Rady: Andrzej Janus, Stanisław Mężyk oraz Marian Ogórek.

42.Zaś na dzisiejsze niedzielne spotkanie diecezjalne w katedrze „na Chrystusa Króla” udały się z naszej parafialnej Akcji Katolickiej 4 przedstawicielki: Maria Wacławiak, Maria Rymanowicz, Jadwiga Aleksandrowicz i Jadwiga Hebda.

43.Ksiądz wikariusz dziękuję za bezpieczny transport, opiekę nad dziećmi i młodzieżą w trakcie wycieczko-pielgrzymki do Krakowa oraz Łężkowic: panu Krzysztofowi Groniowi, panu Jakubowi Groniowi oraz państwu Annie i Grzegorzowi Skoczeń.

44.Dziękuję nowemu lektorowi Wojciechowi Groniowi i jego tacie za ofiarowane parafii: paczkę komunikantów i 2 rodzaje kadzidła.

45.Dziękuję za sobotnią pracę 5 VIII – od 7:00 pracowało na rzecz parafii:

● 5 mężczyzn z grupy dziesiętnika Stanisława Lebdy – byli to: Stanisław Lebda (za niego Mateusz Michalik); Edward Michalik, Przemysław Lebda (za niego Kamil Czyżycki); Dariusz Aleksandrowicz (za niego żona Jadwiga – pracowała w dziesiątce kobiet); oraz Marek Ślipek (pracował 2 IX z dziesiątką Władysława Stanka); zamiast pracy 100 zł złożył Józef Kiełbasa (z grupy Stanisława Karpiela). Wykonano dwie prace: układanie kamieni na palety koło Dróżek MB oraz nawożenie i równanie ziemi na cmentarzu.

● tylko 1 kobieta z grupy dziesiętnika Józefa Ziębca – była to: Barbara Wacławiak; zamiast pracy: 100 zł złożyła Maria Wacławiak; 70 zł – Dorota Szkaradek (z grupy Stanisława Lebdy). Wykonano pracę sprzątania kaplicy pod kościołem.

46.Zapraszam ostatni raz w tym roku na tę sobotę na 7:00 do pracy na rzecz wspólnoty parafialnej dwie dziesiątki (mężczyzn tylko wtedy, gdy nie będzie wielkiego mrozu i dużego śniegu, bo małe mogą być – inaczej praca dopiero na wiosnę!; kobiety niezależnie od pogody):

● mężczyzn z grupy dziesiętnika Krzysztofa Ruszkowicza. Do wykonania będą prace: dalszej rozwózki ziemi na cmentarzu i wsadzenia tui.

● kobiety z grupy dziesiętnika Marka Kotasa. W planie grabienie liści, a w razie śniegu – prace pod dachem w kościele).

47.W imieniu Biskupa Tarnowskiego pragnę poinformować, że w sobotę 2 grudnia 2023 r. zostanie oficjalnie zakończony V Synod Diecezji Tarnowskiej. Dziękując za zaangażowanie w pracę Synodu i czynny udział w tym wielkim dla naszej diecezji wydarzeniu, jednocześnie zapraszam na Mszę św. kończącą Synod. Jeżeli więc ktoś z Członków Parafialnego Zespołu Synodalnego pragnąłby wziąć udział w Mszy św. kończącej V SDT, to niech czuje się zaproszony. Ze względów organizacyjnych swój udział w tym wydarzeniu należy koniecznie zgłosić poprzez formularz umieszczony na stronie Diecezji Tarnowskiej: https://kwestionariusz.diecezja.tarnow.pl/Page/EventPage/2124

48.Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” zaprasza do kina „Sokół” w Nowym Sączu (ul. Długosza 3) na poruszającą opowieść o agencie SB, który przez wiele lat inwigilował ks. kard. Karola Wojtyłę, zanim został papieżem. Pokaz filmu pt. „Figurant” odbędzie się w czwartek 30 listopada o godz. 19:00 w ramach cyklu „Rekolekcje Filmowe”. Po projekcji odbędzie się spotkanie z Filipem Nowakiem (filmoznawcą), które poprowadzi Diana Kamykowska-Gacek (animator kultury). Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie MCK Sokół (tel. 18/44 82 600). Rezerwacje grupowe w dni robocze biura pod numerem telefonu 18/44 82 627.

49.W tym tygodniu nikt z wyznaczonej kolejki z KP nie złożył ofiary na sprzątanie. Do sprzątania dokłada się 6 kolejnych rodzin z Królowej Polskiej: Maria, Stanisław Lebda; Ewelina i Przemysław Lebda; Dorota, Tadeusz Szkaradek (już złożyli ofiarę); Jadwiga, Dariusz Aleksandrowicz (już złożyli ofiarę); Wioleta i Piotr Darowscy; Radosław Aleksandrowicz.

50.Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (10 zł); „Niedziela” (10 zł); „Trwajcie w Miłości” – czyli dawne „Miłujcie się” (8 zł); „Mały Gość Niedzielny (7 zł); „Promyczek Dobra” (6 zł); „Mały Promyczek Dobra” (6 zł); „Świat Misyjny” (4 zł); „Misje Dzisiaj” (5 zł); „L`Osservatore Romano” (8 zł); książkowy „Gość Niedzielny Extra” (14 zł); także nowy periodyk „Magazyn Niedzieli” (15 zł).

Poprawiony: niedziela, 26 listopada 2023 06:23
 

Ewangelia na dziś