Start Informacje Duszpasterskie Uroczystość Trójcy Świętej – 26 V-2 VI 2024
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Uroczystość Trójcy Świętej – 26 V-2 VI 2024 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 26 maja 2024 03:27

Uroczystość Najświętszej Trójcy – 26 maja 2024

W tygodniu:

Niedziela – 26 V – Uroczystość Najświętszej Trójcy; albo: wsp. dow. św. Filipa Neri, prezb. (opuszcza się)

Poniedziałek – 27 V – wsp. dow. św. Augustyna z Canterbury, bpa; albo: św. Pawła VI, pap.

Wtorek – 28 V – wsp. dow. bł. Stefana Wyszyńskiego, bpa

Środa – 29 V – wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej, dziew.

Czwartek – 30 V – Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) – z Oktawą BC

Piątek – 31 V – Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

I Sobota – 1 VI – wsp. św. Justyna, męcz.

I Niedziela – 2 VI – IX Niedziela Zwykła; albo: wsp. dow. śś. Marcelina i Piotra, męcz.

 1. Liturgia Słowa czci dziś Boga wszechmocnego na niebie i na ziemi, który w Osobach Trójcy Świętej towarzyszy nam przez całe życie od chrztu św.
 2. W tę niedzielę 26 V przypada Uroczystość Najświętszej Trójcy – Msze św.: w nowym kościele: 7:00 – 9:00 – 10:30 – oraz w starym kościele o 14:30 (wcześniej o 14:00 Majówka do MB). Wysłuchamy „Stanowczego sprzeciwu wobec działań MEN”. O godz. 9:00 śpiewa zespół „W Górę Serca”.
 3. Dziś po „sumie” (około 11:30) łaski chrztu świętego dostąpi – Jakub Antoni Baran (Msza św. za to dziecko w środę 29 V o 18:00.
 4. Również w tę niedzielę kończy się „czas Komunii Świętej Wielkanocnej” – przypominam to tym, którzy to zaniedbali.
 5. Mówią na ten temat dwa przykazania kościelne: 2) Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty; 3) Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
 6. Też w niedzielę 26 maja przypada Dzień Matki (Dzień Ojca – 23 czerwca). Pamiętajmy w modlitwie o naszych drogich mamach.
 7. Od wczoraj trwają ogłoszone przez papieża Franciszka „I Światowe Dni Dzieci” (25 i 26 maja 2024 roku).
 8. W sąsiedniej Boguszy 26 V o 11:00 prymicje sercanina ks. Mateusza Zawiłowicza; natomiast w Mogilnie o 11:00 prymicje ks. Seweryna Poręby.
 9. Również 26 maja odpust w parafii św. Rocha w Nowym Sączu „na Trójcę Świętą” – suma o 11:00.

10.W poniedziałek 27 V Msza św. o po Nabożeństwie Majowym 18:00.

11.We wtorek 28 V wpierw Nabożeństwo Majowe jak zwykle o 18:00 (a po nim bezpośrednio Msza św.).

12.W środę 29 V Msze św. wieczorem: o 17:30 oraz po Majówce do NMP o 18:00 – połączona z Nowenną do Matki Bożej.

13.W czwartek (30 V) w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (czyli popularne „Boże Ciało”) Msze św. o 7:00 – 9:00 oraz 10:30 z Procesją Eucharystyczną (z Majówką) – nie ma już Mszy św. popołudniowej o 14:30. W czasie „sumy” śpiewa chór parafialny.

14.Przypominam, iż Uroczystość Bożego Ciała jest świętem obowiązkowym!

15.Składka z Bożego Ciała przeznaczona jest na hospicja i wyznaczone cele charytatywne.

16.Bardzo proszę o zabranie feretronów przez poszczególne stany: mężczyźni, kobiety, strażacy, młodzież, ministranci i lektorzy, DSM, schola itd. Również zapraszam dzieci do sypania kwiatów i dzwonienia dzwoneczkami, a mężczyzn o noszenie baldachimu.

17.Liczę na strażaków z OSP przy zapewnieniu bezpieczeństwa na drodze i kierowanie ruchem.

18.Także proszę o ustrojenie trasy przejścia procesji oraz wystój obrazami czy symbolami religijnymi okien domów przy niej.

19.Przypominam jeszcze raz 3 kilometrową trasę do Mszalnicy-Zagóry: ze świątyni idziemy po schodach głównych i starą drogą na Widacz, stamtąd żelaznym mostem za rzekę Królówkę do rozwidlenia i przez pierwszy rzadko używany wiadukt pod torowiskiem na „stapianki”, dalej obok drugiego wiaduktu drogą na wierzch górki „do Kruczków”. Tam przy IV ołtarzu zakończenie procesji.

20.Stamtąd odjedzie podstawiony przez Krzysztofa Gronia z KP 17-to osobowy bus i mój 9-cio osobowy – zabierając osoby starsze.

21.Natomiast z tartaku w KP odjedzie 56 osobowy autobus zabierający kierowców do aut na parkingu przykościelnym – oferuje go darmowo też K. Groń.

22.Po „Bożym Ciele”, w ramach dawnej Oktawy BC, Procesje Eucharystyczne wokół kościoła będą w dni powszednie codziennie po Mszy św. o 18:00 (do I czwartku 6 VI), zaś w niedzielę 2 VI – po „sumie” o 10:30.

23.W piątek 31 V w Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Msze św. są: rano o 6:30 oraz po południu po Godzinie Miłosierdzia o 15:00 i o 18:00 Msza św. (z Procesją Eucharystyczną i ostatnią Majówką).

24.W I sobotę czerwca (czyli 1VI) Msze św. sprawowane będą o 6:30 – 8:00 – 15:00 (ślub) i 18:00 (z Procesją IHS i Litanią do Serca Jezusa i Maryi).

25.W tę sobotę o 15:00 sakramentalne małżeństwo zawrze młoda para: Kinga Kumorek i Piotr Kiełbasa.

26.Od I soboty rozpoczynają się Nabożeństwa Czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z aktem zawierzenia NSPJ.

27.W sobotę 1 VI przypada Dzień Dziecka.

28.W niedzielę 2 VI przypada I niedziela czerwca (Adoracyjna) – Msze św. z adoracjami IHS do południa są o: 7:00 (z Adoracją IHS) – 9:00 (z Adoracją IHS) – 10:30 (z chrztem i z Procesją w Oktawie BC i Litanią do NSPJ) – zaś w cerkwi o 14:30 z Nieszporami o NMP (o 14:00 – Czerwcówka z Litanią do NSPJ i Aktem Oddania się Sercu Bożemu).

29.Też jak zwykle w I niedzielę miesiąca po prymarii o 7:00 – zmiana tajemnic w Różach Mężczyzn (za tydzień zaś w Różach Kobiet i składka inwest.).

30.Podczas „sumy” o 10:30 łaski chrztu dostąpi kolejne dziecko w parafii: Maja Maria Bochenek (Msza św. za to dziecko8 VI o 6:30).

31.Niedziela 2 czerwca jest też „Dniem Dziękczynienia w Polsce”.

32.W niedzielę 2 VI w Łużnej – II Międzydekanalne Spotkanie Młodzieży pod hasłem „WIE(RZ)ŻYĆ". Duchowym Przewodnikiem – Nikodem.

33.Papież wyznaczył intencję do omodlenia dla Róż Różańcowych – za ludzi, uciekających ze swego kraju: „Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami i głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia”.

34.Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Misyjna p.w. św. Maksymiliana Kolbego, zel. Janiny Siedlarz.

35.Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych w tym tygodniu:

● w środę 29 V o 19:00 – trening piłkarski LSO na orliku w KG

● w sobotę 1 VI o 9:00 – próba scholi dziecięco-młodzieżowej (na chórze)

● w sobotę 1 VI o 10:00 – spotkanie dziewcząt z DSM na (w II sali pod kościołem)

● w sobotę 1 V o 10:00 – zbiórka aspirantów i ministrantów (w sali I w kościele)

● w sobotę 1 V o 11:00 – zbiórka lektorów i ceremoniarzy (w sali I w kościele)

36.Zapowiedzi przedślubne – trzecie:

 • Wojciech Feliks Mika, zam. Mszalnica; oraz: Justyna Arleta Basiaga, zam. Kamionka Mała.

37.Zapowiedzi przedślubne – drugie:

 • Dariusz Hubert Twardowski, zam. Zarzecze; oraz: Klaudia Katarzyna Poręba. zam. Królowa Górna.

Jeśli ktoś znałby jakiekolwiek przeszkody do zawarcia tych sakramentalnych małżeństw, ma obowiązek zgłosić w kancelarii.

38.Wydatki tego tygodnia: dołożyłem z parafialnych środków do organizacji turnieju LSO z trzech parafii w naszej parafii. Za beton (1 m3).

39.Zgrzewka wina mszalnego i 200 hostii do Mszy św. Cztery żarówki energooszczędne do salek pod kościołem.

40.Zapłaciłem za gaz oraz za telefon. Paliwo do traktorka-kosiarki.

41.Przy okazji załatwień kancelaryjnych ofiarę 100 zł na kościół złożył Przemysław Źrałka.

42.Dziękuję za sobotnią pracę od 7:00 – na rzecz parafii pracowali:

● 6 mężczyzn z grupy dziesiętnika Józefa Siedlarza (dawna śp. Władysława Stanka) – pracowali: Jan Janus, Piotr Czyżycki, Kamil Czyżycki, Janusz Kałuziński, Józef Stanek, Andrzej Ptaszkowski – wykonali prace przerzucenia gałęzi i pniaków oraz nawiezienia ziemi nad potokiem i na cmentarzu. Zamiast pracy ofiarę 100 zł złożył Krzysztof Szczepka.

● 5 kobiet z grupy dziesiętnika Tadeusza Ramsa – pracowały: Ilona Rams, Elżbieta Chełminak, Ewa Siedlarz, Antonina Geniec, Małgorzata Poręba – wykonały pracę plewienia między kamieniami i koło kwiatów przy nowej plebani. Zamiast pracy ofiarę 100 zł złożyła: Halina Ptaszkowska (z dziesiątki Stanisława Ptaka). Zamiast pracy z dziesiątki Tadeusza Ramsa ofiarę złożyły: 200 zł Alicja Poręba-Ząber i Grzegorz Ząber; 200 zł Edyta i Roman Gaj; z dziesiątki Józefa Siedlarza: 50 zł Maria Szczepka; 50 zł Teresa Szczepka; 50 zł Monika Ochwat; z dziesiątki Mariusza Hatlasia: 100 zł Stanisław Kumorek; 100 zł Tomasz Kumorek; 100 zł Magdalena Kumorek.

43.Zapraszam na sobotę na 7:00 do pracy na rzecz wspólnoty parafialnej dwie dziesiątki:

● mężczyzn z grupy dziesiętnika Stanisława Ptaka. Do wykonania będą prace: nawożenia, równania ziemi na cmentarzu i żwiru koło potoku.

● kobiety z grupy dziesiętnika Eugeniusza Janusza. W planie: znów plewienie kwiatów i między kamieniami.

44.Bardzo dziękuję Jarosławowi Groniowi za darmowe pocięcie w swoim tartaku wywróconego pnia jesionowego oraz również darmowe przywiezienie go swoim transportem i wyładowanie na parafii. W rozładunku pomogli mu: jego syn Karol i nasz organista Janusz Gaborek.

45.Dziękuję za grę podczas Różańca Fatimskiego i na Zesłanie Ducha Świętego zespołom: „W górę Serca”, „Uradowani”, „Chwalmy Pana”.

46.Ksiądz wikariusz dziękuję za zaangażowanie w organizację Towarzyskiego Turnieju w Piłkę Nożną oraz spotkania przy "kiełbasce z grilla" koło starej plebanii (dla parafii z Pogórskiej Woli, Kamionki Wielkiej oraz naszej) – następującym osobom: pani dyrektor Jadwidze Łęczyckiej, panu Stanisławowi Szkaradkowi, pani Agnieszce Ogorzałek, pani Monice Ząber, panu Maciejowi Mamak, Dawidowi Migaczowi, państwu Annie i Grzegorzowi Skoczeń, państwu Ewelinie i Stanisławowi Książkiewicz, państwu Monice i Adamowi Królewskim, państwu Katarzynie i Zbigniewowi Górka oraz swoim rodzicom.

47.Dziękuję B. i J. Gaborkom za zamówioną za moją mamę Mszę św. „o powrót do zdrowia po przebytych operacjach” (innym za udział).

48.Dziękuję Jadwidze Aleksandrowicz za zafundowanie „złotej róży” do obrazu św. Jadwigi w kaplicy adoracyjnej. Stanisławowi Lebdzie za jej montaż.

49.Zakończyło się układanie kratowanych betonów na brzegach przy potoku. Pracę tę wykonał Janusz Gaborek. Serdeczne „Bóg zapłać”.

50.Spis dzieci Rocznicowych Pierwszej Komunii Świętej: IV z KG: Janus Bartłomiej, Kałuziński Adam, Kogut Milena, Kruczek Sara, Majoch Jakub, Ochwat Eryk (w szpitalu), Ochwat Jakub, Pazgan Jakub, Ptaszkowska Lena, Ruszkowicz Wojciech, Siedlarz Maciej, Stanek Patrycja. IV z KP: Dziedziak Wojciech Groń Aleksandra Groń Zuzanna Kruczek Joanna Kruczek Zuzanna Kulka Nikola Marszałek Dorota Michalik Dominik Ruszkowicz Jakub Stojda Nikodem Ząber Eliasz Koral Stanisław (w Warszawie).

51.Uczniowie klas VII, którzy złożyli egzamin przed bierzmowaniem: KRÓLOWA POLSKA: Groń Dominik Groń Julia Janus Michał Król Bartosz Książkiewicz Martyna Lompart Rafał Stojda Kacper Świgut Hanna Wysowski Miłosz. KRÓLOWA GÓRNA: Hajduga Liliana Hombek Blanka Janus Gabriela Janus Julia Janus Marika Kmak Szymon Kowalczyk Kornelia Królewski Filip Ochwat Oliwia Radziak Dawid Siedlarz Marta Tokarczyk Joachim Witek Karolina Zaczyk Julia Ząber Wojciech.

52.Konkurs Piosenki Religijnej „O Statuetkę bł. Karoliny” odbędzie się w parafii w Radłowie w dniu 2 VI podczas organizowanej wtedy też „Parafiady”.

53.Jeszcze raz przypominam, iż w sobotę 15 VI o 7:00 wyruszy pielgrzymka parafialna "Śladami błogosławionej rodziny Ulmów z Markowej". Program pielgrzymki: 10:30 – Msza św. w kościele św. Doroty w Markowej; 13:00 – zwiedzanie z przewodnikiem renesansowego zamku w Krasiczynie; 14:00 – dwudaniowy obiad; 18:00 – nawiedzenie Sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu. Koszt: 150 zł. Zapisy chętnych parafian u członków Akcji Katolickiej. Są jeszcze wolne miejsca.

54.Dzięki za ofiarę 600 zł na sprzątanie 6 rodzinom: Sylwia i Krzysztof Groń; Teresa Siedlarz (i synowie); Karolina i Amadeusz Budaj; Łucja Radzik; Grażyna i Marian Radzik. Do sprzątania dokłada się 7 kolejnych rodzin z Królowej Górnej: Teresa i Alojzy Barscy; Anna i Krzysztof Plata; Bożena i Piotr Świder; Jadwiga, Mariusz Kocemba; Monika, Marcin Obrzut; Lucyna i Ryszard Górscy.

55.Są egzemplarze „Historii Kościoła” Gościa Niedzielnego  „o Miriam (Maryi)” (12 zł) oraz GN Ekstra „o matkach świętych i świętych matkach” (14 zł).

56.Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (10 zł); „Niedziela” (10 zł); „Trwajcie w Miłości” (8 zł); „Mały Gość Niedzielny (10 zł); „Promyczek Dobra” (10 zł); „Mały Promyczek Dobra” (10 zł); „Świat Misyjny” (4 zł); „Misje Dzisiaj” (5 zł); „L`Osservatore Romano” (8 zł); „Gość Niedzielny Extra” (14 zł); kwartalnik „Magazyn Niedzieli” (15 zł); dwumiesięcznik GN „Historia Kościoła” (12 zł).

Poprawiony: niedziela, 02 czerwca 2024 18:43
 

Ewangelia na dziś