Start Informacje Duszpasterskie 29 Niedziela Zwykła - 18.10.2015
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
29 Niedziela Zwykła - 18.10.2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Proboszcz   
sobota, 17 października 2015 11:49

XXIX Niedziela Zwykła – 18 października 2015

W tygodniu:

Niedziela – 18 X – XXIX Niedziela Zwykła; święto św. Łukasza Ewangelisty (z racji niedzieli opuszcza się)

Poniedziałek – 19 X – wsp. dow. śś. Męczenników: Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues`a, prezbiterów i Towarzyszy; albo: św. Pawła od Krzyża, prezb.

Wtorek – 20 X – wsp. św. Jana Kantego, prezb.

Środa – 21 X – wsp. bł. Jakuba Strzemię, bpa

Czwartek – 22 X – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Tarnowie

Piątek – 23 X – wsp. dow. św. Jana Kapistrana, prezb.; albo: św. Józefa Bilczewskiego, bpa

Sobota – 24 X – wsp. dow. św. Antoniego Marii Clareta, bpa

Niedziela – 25 X – XXX Niedziela Zwykła – Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła; albo: wsp. św. Jana Pawła II (opuszcza się)

 1. Liturgia Słowa jest dziś pochwałą majestatu pokory Jezusa, który uczy nas godności w cierpieniu.
 2. Dzisiaj (18 X) przypada w Kościele „Światowy Dzień Misyjny” – jest to patronalny dzień Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary (PDRW) – rozpoczyna on również Tydzień Misyjny (18-24 X).
 3. Składka dziś zbierana podczas Mszy św. przeznaczona jest w całości na fundusz papieski na rzecz misji.
 4. Wszystkie akcje tego dnia jak i całego tygodnia związane są z Papieskimi Dziełami Misyjnymi – mają na celu wsparcie misjonarzy i wszystkich misji na świecie.
 5. W Tarnowie o 14:00 – „Misyjny Marsz w Intencji Pokoju i Prześladowanych Chrześcijan”; 15:00 – Msza św. w katedrze tarnowskiej pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Salaterskiego; 16:00 – taneczna animacja na Rynku Tarnowskim i kiermasz misyjnych pamiątek.
 6. W dzisiejszą niedzielę (18 X) przypada także „Święto Św. Łuksza Ewangelisty”, patrona lekarzy i malarzy – jest to Dzień Służby Zdrowia.
 7. Na Mszy o godz. 9:00 zaśpiewają dziś dzieci biorące udział przed tygodniem w Konkursie Piosenki Religijnej w Mystkowie. Wśród nich laureaci. Przygotował je dyrygent – p. Sławomir Siedlarz. Bóg zapłać.
 8. W Rzymie trwa XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów „O Rodzinie” (4–25 X).
 9. We wtorek 20 X czcimy św. Jana Kantego – patrona profesorów i wykładowców.
 10. We czwartek (22 X) przypada Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Tarnowie.
 11. W niedzielę za tydzień (25 X) przypada Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła.
 12. Z racji tej uroczystości opuszcza się w tym roku liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II.
 13. W niedzielę 25 X w diecezji liczy się praktykujących – tzw. „dominicantes” i „comunicantes”.
 14. Do najbliższej niedzieli 25 X trwa w Rzymie XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów przeżywane pod hasłem: „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”.
 15. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża misyjna zelatorki Marii Rymanowicz.
 16. Niedziela 25 X jest dniem wyborów do polskiego sejmu i senatu – idźmy głosować wedle sumienia.
 17. Także 25 X panie z naszego Caritas przeprowadzą zbiórkę do puszek na wsparcie rodziny Kocembów.
 18. Składka z poprzedniej niedzieli 11 X zbierana na potrzeby parafii wyniosła aż 2690,60 zł. Bóg zapłać.
 19. Zaś zbiórka do puszek na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wyniosła 517 zł 30 gr.
 20. Spotkania formacyjne i zbiórki oraz próby różnych grup parafialnych – w tym tygodniu: we środę po Różańcu około godz. 18:30 – próba chóru (ćwiczenie Pasji), we środę także o 16:00 – zbiórka ministrantów, w piątek po Mszy św. o godz. 18:30 – zbiórka lektorów, w sobotę o godz. 10:00 – zbiórka harcerzy.
 21. Różańce w październiku: poniedziałek-piątek – 17:00; sobota – 8:00; niedziela – 10:00 (wspólnie).
 22. Wydatki minionego tygodnia: wyrównanie rachunku gazowego (opłaty stałe); dokupienie 2 stuł do ornatów (zakup na razie 2 z 3 brakujących w kompletach); zakup wkładów świetlnych do dużych i małych reflektorów w kościele w prezbiterium; zakup elementów chromowanych do stelaży na banery (rury, złącza, przedłużki, zaślepki itp.); dorobienie kluczy do głównych drzwi kościoła (4 komplety po 4 klucze) i kupno breloczków; odebranie po remoncie podkaszarki (naprawa koła magneto, wymiana szarpaka, linki gazu); zakupienie do prac tynkarsko-malarskich przed tygodniem: farb, szpachli, tynku, folii i taśm; uchwyty meblowe; dałem też środki pieniężne mężczyźnie z robót interwencyjnych za trzydniową pracę przy kościele.
 23. Na sprzątanie 300 zł przekazały rodziny: K. Wacławiak; M. D. Lorek; M. T. Groń. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Agnieszka i Krzysztof Groń, Teresa i Władysław Groń, Monika i Bartłomiej Groń.
 24. Na spotkaniu odpustowym w sanktuarium MB Różańcowej w Bochni było 9 osób z Róż naszej parafii.
 25. Dziś, tj. 18 X – autokarowa pielgrzymka do Sanktuarium MB Fatimskiej w Zakopanem na uroczystości „Niedzieli Fatimskiej”. Wyjazd z parkingu przed kościołem o godz. 7:00 – powrót około godz. 21:00.
 26. Dziś też (18 X) – pielgrzymka mężczyzn do sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie. Początek spotkania w Wał Rudzie, gdzie o g. 15:0 (Droga Krzyżowa śladami męczeństwa bł. Karoliny z rozważaniami przygotowanymi przez ruch Mężczyzn św. Józefa z Tarnowa). Następnie w świątyni w Zabawie o g. 17:30 – konferencja Donalda Turbitta z USA, przewodniczącego międzynarodowego ruchu Mężczyzn św. Józefa. O g. 18:15 – Eucharystia w intencji wszystkich mężczyzn. Po Mszy św. – modlitwa o uzdrowienie.
 27. 23-25 X – w Ciężkowickim Domu Rekolekcyjnym Dzień Skupienia dla DSM (od nas pojadą 3 dziewczęta).
 28. W sobotę (24 X) o 7:00 wyjazd do Łagiewnik sprzed kościoła w Królowej Górnej – w programie: 10:00 – Msza Święta przy grobie św. Faustyny (o. Jerzy Konieczny SJ – kapelan sióstr ZMBM); 11:00 – Konferencja siostry M. Elżbiety Siepak: „Co w <Dzienniczku> o ojcu Andraszu napisała św. Faustyna”; przerwa na posiłek we własnym zakresie; przejazd na Cmentarz Rakowicki i modlitwa nad grobem o. J. Andrasza z o. Zdzisławem Wietrzakiem – świadkiem życia ojca Andrasza; 14:00 – zwiedzanie z kustoszem nowego Centrum Świętego Jana Pawła II w Łagiewnikach; 15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia; powrót około 18:00. Opieka duszpasterska – ks. Jan Radzik; zapisy jeszcze u p. M. Rymanowicz i St. Bogdańskiej.
 29. Także w 24 X – XV Diecezjalne Spotkanie Róż Żywego Różańca w Mielcu od 10:00 do 14:00. (dla zainteresowanych więcej informacji podane jest w gablocie przed kościołem).
 30. Dziękuję 2 paniom za zainteresowanie i medyczne poratowanie mnie małym w niedomaganiu zdrowotnym.
 31. W gablocie na zewnątrz przez stosowny plakat reklamuje się KUL ze swymi kierunkami studiów.
 32. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu rekrutuje studentów na rok 2015/16 (plakat).
 33. Na stoliku do zabrania: kartki wspominkowe „listopadowe” i „całoroczne” oraz informator (biuletyn).
 34. Tam także do zabrania kartki z litanią i modlitwą o wyniesienie na ołtarze jezuity ks. Józefa Andrasza – spowiednika św. s. Faustyny (wszystkie teksty tam zawarte posiadają imprimatur Kurii Tarnowskiej).
 35. Są już do nabycia po 5 zł za egzemplarz „Kalendarze Misyjne” na 2016 r.
 36. U ministrantów do nabycia gazety: Gość Niedzielny (5 zł); Mały Gość Niedzielny (4 zł); Miłujcie się (4 zł); Promyczek Dobra (4 zł); Świat Misyjny (2 zł 40 gr.); Misje Dzisiaj (3 zł).
 

Ewangelia na dziś