Start Informacje Niedziela Miłosierdzia Bożego 03.04.2016
Niedziela Miłosierdzia Bożego 03.04.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 03 kwietnia 2016 11:47

II Niedziela Wielkanocna „Miłosierdzia Bożego” – 3 kwietnia 2016

W tygodniu:

I Niedziela – 3 IV – II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego (u nas odpust ku czci Opatrzności Bożej)

Poniedziałek – 4 IV – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (przeniesiona w tym roku z 25 III)

Wtorek – 5 IV – wsp. dow. św. Wincentego Ferreriusza, prezb.

I Środa – 5 IV – „Dzień Misyjny” w parafii

I Czwartek – 7 IV – wsp. św. Jana Chrzciciela de la Salle, prezb. (może być wotywa o J.Ch. Wiecznym Kapłanie)

Niedziela – 10 IV – Niedziela Biblijna

 1. Liturgia Słowa nadal potwierdza naszą wiarę paschalną, iż Bóg w Miłosierdziu swoim nas zbawił i nas kocha.
 2. W tę Niedzielę Miłosierdzia (3 IV) w naszej Parafii przeżywamy Odpust ku czci „Opatrzności Bożej”.
 3. Msze św. są dziś o godz.: 7:00 (prymaria), 9:00 (wotywa), suma ze względu na gości wyjątkowo o 11:00 (a nie o 10:30) oraz o godz. 14:30.
 4. Sumę odpustową odprawi i kazania do południa wygłosi ks. prałat Józef Leśniak, były wieloletni proboszcz, a obecnie rezydent w mojej rodzinnej parafii w Tymbarku. Po sumie o 11:00 – procesja. Zabierzmy feretrony.
 5. Chór śpiewać dziś będzie na sumie (o 11:00). Proszę też o oprawę także Uroczystości Bierzmowania (13 IV) o 15:30.
 6. Dziś przeżywane jest w Kościele Święto Miłosierdzia Bożego – jest to patronalne święto „Caritas”.
 7. Niedziela ta (3 IV) rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Wysłuchamy komunikatu Episkopatu: o pełnej ochronie życia.
 8. Z racji przedłużającej się uroczystej świątecznej odpustowej liturgii nie ma dziś wypominków. Składka na diecezję.
 9. Kończy się dziś rozpoczęta w Wielki Piątek nowenna przed Uroczystością Niedzieli Miłosierdzia Bożego.
 10. Po Mszy św. o 7:00 (po prymarii) zmiana tajemnic Róż Męskich. Za tydzień po 7:00 – Róż Żeńskich.
 11. Intencje dla Róż na kwiecień: ogólna: „Aby rolnicy indywidualni otrzymywali należyte wynagrodzenie za swoją cenną pracę”; misyjna: „Aby chrześcijanie w Afryce dawali świadectwo miłości i wiary w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religijnych”.
 12. Z racji Wielkiego Tygodnia Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przeniesiona jest z 25 III na poniedziałek 4 IV.
 13. W poniedziałek w „Zwiastowanie NMP” – Msze św. będą o godz.: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 17:00.
 14. 4 IV na Mszy św. wieczornej o 17:00 przyjęcie do grona DSM 10 dziewcząt – dotychczasowych kandydatek.
 15. Także jak co roku w „Dniu Zwiastowania” przypada „Dzień Świętości Życia” – można się podjąć duchowej adopcji.
 16. Obchody diecezjalne – w sanktuarium MB w Tuchowie (tam o 18:00 nabożeństwo do św. Gerarda, o 18:30 Msza św.)
 17. Też w poniedziałek 4 IV na słowa „Credo”: „I za sprawą Ducha Św. przyjął Ciało z Maryi dziewicy” – przyklękamy.
 18. I środa – w parafii comiesięczny Dzień Misyjny (zmiana tajemnic różańcowych Róż Misyjnych i składka na misje).
 19. W I czwartek, jak zwykle, Adoracja Najświętszego Sakramentu przez gimnazjalistów od 15:00 do 20:00.
 20. Po odpuście w kaplicy rozpoczną się w każdy piątek Godziny Miłosierdzia z możliwością spowiedzi św. i Mszą św.
 21. Tak więc już w ten piątek zapraszam o 15:00 „Nieformalną Grupę Czcicieli Bożego Miłosierdzia” i chętnych do kaplicy bocznej, gdzie najpierw odmówimy Koronkę i inne modlitwy do Jezusa Miłosiernego (przez pół godziny), wtedy też będzie możliwość spowiedzi św. – a o godz. 15:30 Msza św. w kaplicy. I tak już będzie odtąd co tydzień.
 22. Próba liturgiczna kandydatów do bierzmowania ze wszystkich 3 parafii – w piątek o godz. 19:00.
 23. Albowiem za półtorej tygodnia w środę (13 III) o 15:30 ks. bp St. Salaterski udzieli bierzmowania 109 kandydatom.
 24. W niedzielę za tydzień (10 IV) rozpoczyna się VIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny (10-16 IV) pod hasłem „Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa” (Dz 19,5).
 25. Także w niedzielę za tydzień (10 IV) – comiesięczna składka na potrzeby parafii.
 26. Również w niedzielę 10 IV – na sumie o 10:30 chrzest dziecka: Tadeusz Kurczab.
 27. Wraz ze zmianą czasu Msze św. popołudniowe w dni zwykłe podczas tygodnia są odtąd nie o 17:00, ale o 18:00.
 28. Wracamy do odmawiania przed „sumą” Różańca (Róże), a „Koronki” przed Mszą popołudniową (Akcja Katolicka).
 29. Spotkania formacyjne i zbiórki oraz próby różnych grup parafialnych – w tym tygodniu: ● we środę o godz. o 19:00 – próba chóru, ● we środę przed Mszą św. wieczorną o 17:00 – zbiórka aspirantów i ministrantów (salka nad zakrystią), ● we czwartek o 17:00 spotkanie z rodzicami i dziećmi do I Komunii Św., ● w piątek o 17:00 – zbiórka lektorów (bez III klasy gimnazjum), ● w piątek o 18:30, tj. po Mszy św. wieczornej – spotkanie Dziewczęcej Służby Maryjnej (I sala pod kościołem), ● w sobotę o 11:00 – schola parafialna (I oraz II sala pod kościołem) ● w sobotę o 9:00 – zbiórka harcerzy, 30.  W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża zelatora Ferdynanda Poręby.
 30. Wydatki tego tygodnia: za baranki (za te zapłaciłem z pieniędzy złożonych przy ich przy zakupie); uiściłem opłatę wpisową za posiłek na spotkaniu przedstawicieli „Caritas” w Nawojowej. Zakup Mszału średniego formatu z czytaniami do kaplicy; statyw pleksowy pod Mszał; 10 mszalików z Modlitwami Eucharystycznymi dla księży do koncelebry; lichtarz mosiężny ukośny również na ołtarz w kaplicy bocznej; węgle trybularzowe.
 31. Lampka z wysięgnikiem do konfesjonału szafowego oraz wyłącznik łańcuszkowy i plafon na sufit. Dwa wężyki ciśnieniowe do junkersów. Kolejne wężyki do wody i kolanka do rur. Rozliczenie innych wydatków za Misje (związanych z liturgią jak i z wyżywieniem). Za materiały (plakaty i książki ora materiały duszpasterskie w tym także misyjne) od początku roku. Kolejne 20 l farby emulsyjnej „dekoral”.
 32. Mamy do zapłacenia rachunek za prąd 3773,73 zł oraz wyrównania przesyłowe za gaz 200,31 zł.
 33. Składka na KUL i Uniwersytet JP II w Krakowie i Tarnowie zebrana w Poniedziałek Wielkanocny wyniosła 2296 zł.
 34. Solistami „Pasji” byli: Jarosław Groń, Sławomir i Grzegorz Jelito, Sylwia Jelito – Bóg zapłać!
 35. Dziękuję p. Grzegorzowi i Kubie – za pomalowanie klatki schodowej na chór i jeszcze raz pomalowanie przedsionka.
 36. Dziękuję pani Elżbiecie Chełminiak za wyszycie symboli na nowozakupionych 5 albach dla lektorów-weteranów.
 37. Pani Bożenie Gaborek dzięki za wypranie komż, alb księżowskich oraz bielizny ołtarzowej.
 38. Panu Januszowi Gaborkowi dzięki za pomoc w Misjach Świętych oraz połatanie papowego dachu nad deskami.
 39. Za darmowo dane miedziane gwoździe dziękuję składowi materiałów budowlanych i węgla w Kamionce Wielkiej.
 40. Znów dziękuję złożone w kopertach ofiary na ogrzewanie i cmentarz. Jak wiemy, można także je wpłacać elektronicznie na konta podane na stronie parafialnej.
 41. Rusza program „500+” – w związku z tym Wójt Gminy Kamionka Wielka informuje, że wnioski na świadczenie wychowawcze można będzie składać od 1 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej w godzinach pracy ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 oraz dodatkowo w kwietniu w każdą środę w godzinach 15:30 – 18:00. Ponadto wnioski przyjmowane będą: a. 5 kwietnia (tj. wtorek) w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej Górnej w godzinach 14:00-17:00, b. 11 kwietnia (tj. poniedziałek) w Szkole Podstawowej w Królowej Polskiej w godzinach 14:00-17:00.
 42. Zbiórka wielkogabarytowych odpadów – w piątek 8 IV (należy je wystawić przy drogach i placach do 7:00).
 43. Do kin od 4 III wszedł pierwszy film fabularny o żołnierzach wyklętych „Historia Roja” (patrz: afisz w gablocie).
 44. Także w kinach już od 29 I wyświetlany jest film fabularny „Bernadeta – cud w Lourdes” (otrzymał nagrodę główną za główną rolę kobiecą przyznaną Katii Miran na Festiwalu Filmów Katolickich w Rzymie). Patrz: plakat!
 45. Na sprzątanie 300 zł przekazały 3 rodziny: Lucyna i Stanisław Górka; Antonina Kruczek; Monika i Jacek Kruczek. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Maria Maślanka; Czesława i Jacek Kachniarz; Maria Kachniarz.
 46. Do nabycia na stoliku gazety: Gość Niedzielny – z płytą z „koronką” (5 zł); Mały Gość Niedzielny (4 zł); Miłujcie się (4 zł); Promyczek Dobra (5 zł); Świat Misyjny (2 zł 40 gr.); Misje Dzisiaj (3 zł); L`osservatore Romano (5 zł).
Poprawiony: niedziela, 03 kwietnia 2016 14:23
 

Ewangelia na dziś

 • 2019-09-15, 24. Niedziela zwykła
  Łk 15,1-32
  Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła». Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam». Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”. Powiedział też: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: «Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada». Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: «Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników». Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: «Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem». Lecz ojciec rzekł do swoich sług: «Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się; ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się». I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: «Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego». Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: «Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę». Lecz on mu odpowiedział: «Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się»”.