Start Informacje Duszpasterskie X Niedziela Zwykła 05.06.2016
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
X Niedziela Zwykła 05.06.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 05 czerwca 2016 09:46

X Niedziela Zwykła – 5 czerwca 2016

W tygodniu:

I Niedziela – 5 VI – X Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Bonifacego, bpa i męcz. (opuszcza się)

Poniedziałek – 6 VI – wsp. dow. św. Norberta, bpa

Środa – 8 VI – wsp. św. Jadwigi Królowej

Czwartek – 9 VI – wsp. dow. św. Efrema, diakona i dokt. Kośc.

Piątek – 10 VI – wsp. bł. Bogumiła, bpa

Sobota – 11 VI – wsp. św. Barnaby, Apostoła

Niedziela – 12 VI – XI Niedziela Zwykła; albo: wsp. bł. Romana Sitki, prezb. i Towarzyszy, męcz. (opuszcza się)

 1. Liturgia Słowa opowiada o wskrzeszeniach za przyczyną Eliasza syna wdowy z Sarepty Sydońskiej oraz przez Jezusa młodzieńca z Nain – te zdarzenia to tylko znikoma część Dobrej Nowiny, którą ochotnie niesie poganom św. Paweł.
 2. Dziś niedziela Adoracyjna – stąd krotka homilia, a po Mszach św. wystawienie Najświętszego Sakramentu.
 3. W tę niedzielę (5 VI) w Polsce przeżywamy „Dzień Dziękczynienia”.
 4. Bogu winniśmy także dziękować za dzisiejszą kanonizację w Rzymie bł. o. Stanisława Papczyńskiego, o czym przypomina Komunikat Biskupa, który odczytany będzie podczas ogłoszeń.
 5. W związku z kanonizacją ojca Stanisława Papczyńskiego, diecezjalne Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz informuje, iż w najbliższą niedzielę, tj. 5 czerwca o godz. 10:30 przeprowadzi bezpośrednią transmisję Mszy świętej z Placu św. Piotra w Rzymie, pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. W uroczystościach będzie można duchowo uczestniczyć słuchając radia RDN, a także transmisji internetowej poprzez stronę www.rdn.pl
 6. Dzisiejsza składka, jak każda z I niedzieli miesiąca, oddawana jest do Kurii z przeznaczeniem na cele diecezjalne.
 7. Dzisiaj, w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 7:00 zmiana tajemnic w różach męskich.
 8. Zmiana Tajemnic dla kobiet w II niedzielę miesiąca. W I środę – była zmiana tajemnic Róż Misyjnych.
 9. Nabożeństwa czerwcowe „Czerwcówki” – we środę i piątek o 18:00 oraz w sobotę o 8:00; w pozostałe dni powszednie odmawiamy jedynie litanię do Serca Jezusa po każdej porannej Mszy św.
 10. We czwartek (9 czerwca) X Zjazd Szkolnych Kół Caritas – w tym roku w Zabawie.
 11. W nadchodzącą sobotę (11 VI) w starym kościele i 15:00 odbędzie się ślub: Michała Mordarskiego i Moniki Serafin.
 12. W sobotę 11 VI 2016 roku w Starym Sączu przy Ołtarzu Papieskim – IV Diecezjalne Spotkanie Bierzmowanych.
 13. 11 VI – w Bazylice św. Małgorzaty w N. Sączu o 19:30 Koncert Chóru Katedralnego „Puellae Orantes” (ulotki).
 14. W najbliższą niedzielę (12 VI) składka przeznaczona jest na inwestycje w naszej parafii.
 15. Zaś przed świątyniami zbiórka do puszek na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Krakowie i Tarnowie.
 16. Też w niedzielę za tydzień (12 VI) odpust w Boguszy ku czci św. Antoniego Padewskiego – suma o godz. 11:00.
 17. Również 12 VI przy ołtarzu Papieskim w St. Sączu Mszą św. o 10:00 rozpocznie się „Zjazd Sądeczan” (patrz: plakat).
 18. Stowarzyszenie „Dolina Królówki” organizuje w niedzielę 19 VI „VII Świętojanki” (na scenie przy remizie). Wszystkich zaprasza się, a sponsorów prosi o ufundowanie fantów na loterię na dofinansowanie wakacji dzieci.
 19. Fanty składamy u członków Stowarzyszenia do 17 VI. Więcej informacji w obwieszczeniu w gablocie i na plakatach.
 20. Intencje dla Róż Różańcowych – ogólna: „Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines i samotne, znajdowały, również w wielkich miastach, okazje do spotkania i solidarności”; misyjna (ewangelizacyjna): „Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotykali formatorów żyjących z radością Ewangelią, którzy mądrze przygotują ich do misji, jaką mają pełnić”.
 21. Spotkania formacyjne i zbiórki oraz próby różnych grup parafialnych – w tym tygodniu: ● we środę o godz. o 19:00 – próba chóru, ● w piątek o 17:00, tj. przed Mszą św. wieczorną – spotkanie DSM (sala pod kościołem).
 22. W I piątek 3 VI w Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa zakończyły się Msze św. pogrzebowe za śp. Jana Maślankę (ostatnią Mszę św. pogrzebową odprawił ks. Prałat przed ołtarzem Miłosierdzia Bożego.
 23. W minioną I sobotę czerwca (4 VI) odbyła się pielgrzymka 11 naszych dziewcząt z DSM do Limanowej.
 24. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża zelatorki Antoniny Ptaszkowskiej.
 25. Wydatki tego tygodnia: zapłaciłem w Gminie podatki: rolny, leśny oraz od kościelnych nieruchomości; na nagrody za chodzenie na majówki kupiłem różne książki; na sześć albumowych nagród głównych za konkurs „Moja Chrzcielnica” wydałem z kasy parafialnej (książkowych 21 nagród pocieszenia zafundowałem z własnych środków).
 26. Zakupiłem 3 brakujące klosze do kinkietów w kościele (w tym tygodniu zostaną uzupełnione); dowiozłem 15 worków kory drzewnej; kupiłem zegar ścienny do prezbiterium; nabyłem papier do kserokopiarki do drukowania coniedzielnego biuletynu; zakupiłem na zapas 10 zapalniczek „z wysuwanym promiennikiem”, by dosięgnąć knota świec w kloszu; butla z gazem do doładowywania zakupionych zapalniczek do kościoła.
 27. Batoniki „Princessa” dla dzieci sypiących kwiaty i dzwoniących dzwoneczkami (na poniedziałek). Batoniki „Musli”, „Milky” „Lubisie”; wafle „Impulso”, ciastka „Petitki” dla dzieci obecnych w Oktawie. Słodycze „Donut” w polewie; andruty „Decessimo”. Pizze dla robotników. Cukierki na zakończenie Oktawy Bożego Ciała.
 28. Otrzymaliśmy do zapłaty rachunki: za prąd w kościele: 1 tyś. 603 zł 88 gr. oraz za gaz: 803,79 zł. (razem 2407,67 zł).
 29. Składka na rzecz misji z I środy czerwca wyniosła 206 zł.
 30. Zgodnie z ustaleniem, w tę sobotę przy ziemi pracowała grupa dziesiętnika Janusza Pazgana: Janusz Pazgan, Adrian Szeptak, Jonasz Gaborek, Krystian Radzik (za Czesława Radzika), Adrian Legutko, Kazimierz Gromala (dał też traktor), Konrad Siedlarz (za Jarosława Gronia), Grzegorz Jelito, Sławomir Jelito, Zbigniew Świgut. Dziękuję!
 31. Oraz przed tygodniem młodzieńcy: Mariusz Ochwat (za Ryszarda Ochwata), Maciej Gromala (za Piotra Ochwata), Konrad i Jakub Siedlarz. Rozplantowali pryzmę ziemi i posadzili kwiaty – dziękuję!
 32. Ta grupa dziesiętnika Janusza Pazgana zakupiła także za swoje i przywiozła 10 worków kory – Bóg zapłać!
 33. Na sobotę proszę dwie kolejne grupy dziesiętników Władysława Stanka i Stanisława Ptaka – będzie praca z ziemią.
 34. Proszę przynieść łopaty, szpadle, kilofy itd. Jeśli przyjdą niewiasty czy dzieci – także dla nich mam pracę lżejszą.
 35. Serdecznie dziękuję robiącym cztery ołtarze na Boże Ciało, noszącym w procesji feretrony, sypiącym kwiaty, służbie ołtarza i DSM, strażakom, chórowi, policji, niosącym feretrony, przyozdabiającym domy i trasę oraz księżom.
 36. Pragnę podziękować także wszystkim, którzy brali udział i zaangażowali się w czasie Oktawy Bożego Ciała.
 37. Dziękuję za kolejne ofiarowane rozsady kwiatów na rabaty p. Jadwidze Hebda i innym. Dzięki za klosze przekazane od IV ołtarza przez p. M. Rymanowicz, i za kwiaty posadzone od I ołtarza przez rodzinę Królewskich.
 38. Dziękuję p. Eugeniuszowi Mężykowi za przywiezienie ziemi „humusu” u niego nabytego (10 wozideł Volvo po 35 t).
 39. Ziemię ofiarowała parafii rodzina p. Mariana i lektora Grzegorza Marszałka. Mamy też obiecaną od rodziny Wolaków.
 40. Zakończyło się malowanie dachu (wykonali tę żmudną robotę pracownicy firmy „DoMar” (p. Mariusza Grzyba). Praca ta została wykonana całkowicie darmowo przez ponad dwa tygodnie – jest to dar właściciela dla parafii. Dzięki!
 41. Za zamiatanie kwiatów wokół kościoła – dziękuję p. Januszowi Gaborkowi oraz harcerzom i harcerkom.
 42. Panu Januszowi nadto dziękuję za kilkudniowe cięcie starego zbutwiałego drewna spod wiaty.
 43. Wójt Gminy zwraca się z apelem o zaprzestanie palenia śmieci i puszczania ścieków – będą kontrole i kary (afisz).
 44. Przy plebanii są do zabrania przez właścicieli plastikowe pojemniki po ofiarowanych rozsadach kwiatów.
 45. Misjom i misjonarzom można także pomagać przez wysyłanie SMS na numer 72032 (koszt 2,46 z vatem).
 46. Jeszcze składane są w kopertach ofiary na ogrzewanie i cmentarz. Są też przelewy na konta parafialne – dziękuję.
 47. Na sprzątanie 100 zł przekazała rodzina Małgorzaty i Krzysztofa Borkowskich. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Stanisława i Stefan Wolak; Bożena i Narcyz Wolak; Katarzyna i Stefan Wolak.
 48. Do nabycia na stoliku gazety: Gość Niedzielny (5 zł); Mały Gość Niedzielny (4 zł); Miłujcie się (4 zł); Promyczek Dobra (5 zł); Świat Misyjny (2 zł 40 gr.); Misje Dzisiaj (3 zł); L`osservatore Romano (5 zł).
Poprawiony: niedziela, 05 czerwca 2016 17:27
 

Ewangelia na dziś