Start Informacje Duszpasterskie 22 Niedziela Zwykla 28.08.2016
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
22 Niedziela Zwykla 28.08.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Proboszcz   
niedziela, 28 sierpnia 2016 17:36

XXII Niedziela Zwykła – 28 sierpnia 2016

W tygodniu:

Niedziela – 28 VIII – XXII Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Augustyna, bpa i dokt. Kośc. (z racji niedzieli opuszcza się)

Poniedziałek – 29 VIII – wsp. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

I Czwartek – 1 IX – wsp. bł. Bronisławy, dziew. (wotywa o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie)

I Piątek – 2 IX – wotywa o Najświętszym Sercu Pana Jezusa

I Sobota – 3 IX – wsp. św. Grzegorza Wielkiego, pap. i dokt. Kośc. (wotywa o Niepokalanym Sercu NMP)

I Niedziela – 4 IX – XXIII Niedziela Zwykła; albo: wsp. dow.: bł. Marii Stelli i Towarzyszek, dziew. i męcz. (opuszcza się)

 1. Liturgia Słowa zachęca nas do łagodności serca i pokory, która nie szuka siebie, albowiem „ostatni będą pierwszymi”.
 2. Podczas ogłoszeń wysłuchamy Komunikatu Biskupa Tarnowskiego w związku z diecezjalnym dziękczynieniem za kanonizację ojca Stanisława Papczyńskiego (kanonizował go 5 VI w Rzymie papież Franciszek).
 3. Dobiega końca sierpień – jaki on był? Czy przeżyliśmy go w trzeźwości, a nawet abstynencji? Co mówi sumienie?
 4. Zakończyła się Piesza Pielgrzymka Tarnowska. Gratuluję prawie dwudziestce z parafii szczęśliwego dojścia.
 5. Dziś (tj. 28 VIII) przypadają uroczystości odpustowe w Kamionce Wielkiej „na św. Bartłomieja” – suma o 11:00.
 6. Dobiega końca kilkudniowy odpust ku czci MB Pocieszenia Sądeckiej Pani w parafii Ducha Świętego (ul. Ks. Piotra Skargi 10). Sumie odpustowej o 12:00 przewodniczy ks. bp Stanisław Salaterski, a słowo Boże głosi o. Krzysztof Łaszcz SJ z prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej xx. Jezuitów.
 7. Także dziś uroczystą „sumą” finalizuje się tygodniowy odpust „ku czci MB Pocieszenia” w Pasierbcu: (20-28 VIII).
 8. Jeszcze raz przypominam, że u nas odpust zewnętrzny „na Narodzenie NMP” będzie w niedzielę 11 IX, zaś „ipsa diem” we czwartek 8 IX.
 9. Dnia 31 sierpnia 2016 r. (środa) o godz. 930 Odprawa Katechetyczna w N. Sączu – przy parafii św. Małgorzaty.
 10. We tę środę (31 września) od 16:30 do 18:00 – spowiedź szkolna przed rozpoczęciem nowego roku nauki.
 11. We czwartek zaś (1 IX) o g. 8:30 Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla podstawówek i gimnazjum.
 12. Podczas Mszy św. szkolnej udzielane będzie specjalne błogosławieństwo dzieci i młodzieży (natomiast poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dla „pierwszaków” będzie dopiero w dniu „pasowania na ucznia”).
 13. Czwartek jest też dniem pamięci o poległych za Ojczyznę – z racji 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej (1939).
 14. W Kościele też 1 września (czyli we czwartek) obchodzi się „Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia”.
 15. W tym tygodniu przypadają: I czwartek, I piątek oraz I sobota września – w te dni Msze o 6:30 i wieczorem o 18:00.
 16. Również w te dni: rano po Mszach stosowne litanie; a wieczorem po Mszy św. Adoracje Najświętszego Sakramentu.
 17. Nadto w I czwartek adoracja N. Sakramentu dla klas gimnazjalnych od 15:00 do 20:00 według ustalonego grafiku.
 18. W I piątek ogólna adoracja Najświętszego Sakramentu od 13:30 do 22:00. (o 15:00 Godzina Miłosierdzia).
 19. Comiesięczne spotkania kandydatów do bierzmowania będą w I czwartki – adoracje; a w I piątki – konferencje).
 20. Spowiedź comiesięczna przez 1 h od 17:00: w I czwartek (dzieci i młodzież) oraz w I piątek (dorośli). Do chorych – w piątek rano.
 21. W I sobotę Msze św.: rano o 6:30 oraz 8:00 (z litanią do MB); i wieczorem o 18:00 (ze wspomnianą Adoracją IHS).
 22. Najbliższa niedziela (4 września) – jest pierwszą niedzielą września, stąd po Mszach św. krótka Adoracja IHS.
 23. 4 IX, zamiast kazania, odczytywany będzie List Episkopatu Polski z okazji VI Tygodnia Wychowania (11-17 IX).
 24. Także w najbliższą niedzielę 4 IX składka, jak w każdą I niedzielę miesiąca, przeznaczona jest na cele diecezjalne.
 25. W I niedzielę miesiąca (4 IX) zmiana tajemnic w różach męskich po Mszy św. o godz. 7:00 ; zaś dla kobiet zmiana tajemnic w II niedzielę miesiąca (11 IX) i składka inwestycyjna. W I środę (7 IX) – zmiana tajemnic Róż Misyjnych.
 26. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet zelatorki Władysławy Królewskiej.
 27. Intencje różańcowe podane przez papieża Franciszka: Ogólna: „Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i budowę społeczeństwa, które stawia w centrum osobę ludzką”.· Ewangelizacyjna (misyjna): „Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej”.
 28. Ks. wikariusz jeszcze kilka dni odprawia poza parafią wyznaczone intencje mszalne „od uczestników pogrzebu” – rodziny zmarłych do środy zapraszam do uczestnictwa we Mszy św. w kościele parafialnym i przyjęcia Komunii Św.
 29. Znów w poszczególne dni tego tygodnia od wtorku do piątku trwały prace zdrapywania i czyszczenia z farby okien oraz szpachlowania ścian w kolejnym pomieszczeniu starej plebanii – wykonywali je Maciej Kaczówka z Niecieczy oraz przez dwa dni nasz jeden parafianin (osoba dorosła).
 30. Dziękuję mężczyznom, kobietom i młodzieńcom z grupy dziesiętnika Jana Siedlarza – pracowali: Jan Siedlarz, Antoni Smoroń (za niego Mariusz Janus), Andrzej Królewski (za niego Michał Poręba), Mateusz Królewski, Dawid Kurczab oraz żona Agnieszka, Janusz Kowalczyk, Grzegorz Skoczeń i żona Anna, Adam Królewski (za niego Piotr Jelito), Agata Cienki oraz z dziesiątki Stanisława Lebdy: Andrzej Lelito (za niego syn Patryk i córa Angelika Lelito).
 31. Na sobotę proszę mężczyzn z grupy dwóch dziesiętników Stanisława Ruszkowicza i Kazimierza Bochenka – będzie praca częściowego odkopywania fundamentów plebani w części nadmurowanej cegłą, by je zaizolować.
 32. Przynosimy rękawice, łopaty, szpadle, kilofy. Jeśli przyjdą kobiety czy dzieci – dla nich mam także lżejszą pracę.
 33. Jeśli ktoś na jesień przerywa kwiaty skalniakowe – to przyjmę je do kościoła (można je nasadzać przy chodnikach).
 34. Wydatki ostatniego tygodnia: Substrat torfu (40 worków po 80 litrów każdy). Ziemia uniwersalna „Vitahum” (35 worków po 80 litrów każdy). Torf ogrodniczy (2 worki po 80 litrów każdy). 5 szt. zielonych obrzeży trawnikowych o wysokości 15 cm (długość każdego po 9 metrów).
 35. Zapłaciłem rachunek za bieżące powinności za comiesięczną obsługę funkcjonowania parafii.
 36. Pizze, kebaby i jerry burgery i napoje oraz wody dla robotników w tygodniu i w sobotę. Cukierki zawiezione przeze mnie dla pielgrzymów PPT na Jasną Górę w dniu ich odwiedzin w przedostatnim dniu w Janowie pod Częstochową. I jeszcze „żywnościówka” sprzed tygodnia dla robotników.
 37. Dwa reflektory soczewkowe dla oświetlenia figury MB na zewnątrz kościoła (kąt: 6O i 12O ).
 38. Karta główna i procesor do komputera w kancelarii (składany jest nowy o lepszych parametrach, bo był już przeżytkiem).
 39. Dziękuję sąsiadom za darmo ofiarowane kolejne 6 worków gipsu do szpachlowania krzywizn ścian w starej plebanii.
 40. Także najserdeczniej dziękuję kilku rodzinom z sąsiedztwa za podarowanie, a paniom z tych rodzin za wsadzenie 30 sztuk wrzosów w nowych rabatach koło kościoła (podarowały one także goździki kamienne). Bóg zapłać!
 41. Jak podawałem zeszłej niedzieli powstała kolejna (druga) nowa Róża „rodziców modlących się za dzieci” zelatorki Katarzyny Gruca (w większości spoza parafii, choć stąd pochodzą). O 10:30 przyjęcie i poświęcenie. Za tydzień spis.
 42. Obie Róże „rodziców modlących się za swoje dzieci wymieniają się między sobą każdego 1-go dnia miesiąca.
 43. Przekazuję pozdrowienia od br. Jana Mężyka – teraz pracuje nie na Wybrzeżu Kości Słoniowej, ale na Burkina Faso.
 44. Również wszystkich pozdrawia ks. Stanisław Tokarz z Boguszy, a pracujący w Diecezji Warmińskiej (był u nas).
 45. 23 IX – Diecezjalna pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ do katedry. Dokładny program w gablocie.
 46. 24 IX – Rajd do Litmanovej na Słowacji (Szczawnica – Biała Woda). Zapisy u M. Rymanowicz i St. Bogdańskiej.
 47. Na sprzątanie 300 zł przekazały trzy rodziny: J. Ochwat, S. i R. Dadał; St. i J. Ochwat. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Anna i Paweł Nowak; Maria i Dominik Skwarek; Kinga i Krzysztof Bochenek.
 48. Kończy się czas wakacyjny – staramy się liturgię Mszy św. trzymać czasowo w ramach do jednej godziny.
 49. Do nabycia na stoliku gazety: Gość Niedzielny (5 zł); Mały Gość Niedzielny (4 zł); Miłujcie się (4 zł); Promyczek Dobra (5 zł); Świat Misyjny (2 zł 40 gr.); Misje Dzisiaj (3 zł); L`osservatore Romano (5 zł).
Poprawiony: poniedziałek, 29 sierpnia 2016 10:32
 

Ewangelia na dziś