Start Informacje Duszpasterskie 23 Niedziela Zwykła 04.09.2016
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
23 Niedziela Zwykła 04.09.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 04 września 2016 06:35

XXIII Niedziela Zwykła – 4 września 2016

W tygodniu:

I Niedziela – 4 IX – XXIII Niedziela Zwykła; albo: wsp. dow.: bł. Marii Stelli i Towarzyszek, dziew. i męcz. (opuszcza się)

I Środa – 7 IX – wigilia Narodzenia NMP; wsp. dow. św. Melchiora Grodzieckiego, prezb. i męcz.

Czwartek – 8 IX – „ipsa diem” (odpust) Uroczystość Narodzenia NMP – Głównej Patronki Diecezji

Piątek – 9 IX – wsp. dow. św. Piotra Klawera, prezb.; oraz: bł. Anieli Salawy, dziew.

Niedziela – 11 IX – XXIV Niedziela Zwykła; u nas odpust „zewnętrzny”.

 1. Liturgia Słowa zachęca nas do roztropnego i mądrego budowania gmachu swego życia na wolości Dziecka Bożego.
 2. 4 września przypada pierwsza niedziela miesiąca, stąd po Mszach św. krótka Adoracja IHS.
 3. Albowiem zamiast kazania wysłuchamy Listu Episkopatu Polski z okazji VI Tygodnia Wychowania (11-17 IX).
 4. Składka 4 IX, jak w każdą I niedzielę miesiąca, przeznaczona jest na cele diecezjalne.
 5. W tę I niedzielę miesiąca (4 IX) zmiana tajemnic w różach męskich po Mszy św. o godz. 7:00; zaś w różach żeńskich zmiana tajemnic za tydzień w II niedzielę miesiąca (11 IX).
 6. Za tydzień także 11 IX, podczas odpustu, comiesięczna składka inwestycyjna.
 7. W poniedziałek – 5 IX – rozpoczyna się Triduum Matek przed Uroczystością Narodzenia NMP.
 8. W tę środę (7 IX), czyli pierwszą środę miesiąca – zmiana tajemnic Róż Misyjnych; modlitwa i ofiary na misje.
 9. Diecezjalne Dziękczynienie za kanonizację o. St. Papczyńskiego w Podegrodziu – 8 IX o 17:00 (Msza św. o 18:00).
 10. W tym tygodniu we czwartek 8 IX przypada Uroczystość Narodzenia NMP (odpust „ipsa diem”) – zaś odpust zewnętrzny „na Narodzenie NMP” będzie w niedzielę 11 IX.
 11. We czwartek – 8 IX – czyli w dniu odpustu wewnętrznego „ipsa diem” w naszej parafii, tj. w samą Uroczystość Narodzenia NMP – Głównej Patronki Diecezji – po wszystkich Mszach św. poświecenie ziarna siewnego (MB Siewnej”).
 12. Msze św. odpustowe w dniu 8 IX będą w porządku półświątecznym o godzinach: 7:00, 9:00, 10:30 oraz o 17:00.
 13. Natomiast w niedzielę 11 IX przeżyjemy odpust z wymiarze zewnętrznym – „suma o pół godziny później ze względu na gości, czyli nie o 10:30 ale o 11:00! (w sobotę 10 IX – od 17:00 – jeszcze możliwość spowiedzi przed odpustem).
 14. Całodzienny porządek sprawowanych Eucharystii przedstawia się w 11 IX następująco: 7:00 – 9:00 – 11:00 – 14:30.
 15. W oba te dni wszystkie Msze św. sprawowane będą w starym kościele (zaś suma w dniu 11 IX na ołtarzu polowym).
 16. Kazania dopołudniowe w dniu odpustowym wygłosi ks. dr Tadeusz Piwowarski – proboszcz w Jurkowie k. Dobrej.
 17. Proszę chórzystów o oprawę muzyczną niedzielnej sumy o 11:00 w dniu 11 września. Zachęcam też nowych chętnych do włączenia się do chóru. Zdobądźcie się na tę odwagę, by chwalić Pana Boga i Maryję pięknym śpiewem!
 18. Także proszę przedstawicieli różnych stanów i sołectw o zabranie feretronów i wieńców oraz o liturgiczną asystę.
 19. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet zelatorki Anny Poręba.
 20. Spotkania formacyjne i zbiórki oraz próby różnych grup parafialnych – w tym tygodniu: ● we środę o 17:00, tj. przed Mszą św. wieczorną – spotkanie DSM (sala pod kościołem), ● we środę o 17:00 – zbiórka aspirantów i ministrantów, ● we środę o godz. o 19:00 – próba chóru, ● w piątek o 17:00 – zbiórka lektorów, ● w sobotę o 11:00 – schola parafialna (I oraz II sala pod kościołem).
 21. Od przyszłego tygodnia po wakacyjnej przerwie rozpoczną się regularne spotkania grup dziecięco-młodzieżowych.
 22. Ks. wikariusz serdecznie zaprasza jednego z dwojga rodziców aspiranta, ministranta i lektora – w piątek o 18:30.
 23. Wydatki tego tygodnia: rachunek za energię elektryczną w kościele w wysokości; wyrównanie na dojazdy dla robotników dojeżdżających do nas do pracy przez ostatnie 2 tygodnie (bo pracowali za darmo); jedzenie dla różnych robotników w tym tygodniu; dwie suszarki do produktów spożywczych na wyposażenie plebani; włącznik trójfazowy „Hager”.
 24. Po długich moich papierkowych staraniach w „Tauron” pracownicy ci przełożyli liczniki przyłącza prądu do kościoła i na plebanię, bo dotąd było to wszystko na starej plebanii – za pomoc w tym jak i darmową pracę przy obocznej instalacji dziękuję p. Januszowi Górskiemu (teraz nastąpi montaż kolejnych skrzynek zewnętrznych i podłączanie instalacji starej plebanii przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami). Po dobie ciemności obie świątynie znów są zewnętrznie oświetlone.
 25. Dziękuję Urzędowi Gminy za przydzieloną parafii dotację w wysokości 15 000  zł na pokrycie części kosztów przygotowania dokumentacji i przeprowadzenie badań niezbędnych do starania się o środki unijne na renowację budowlaną zabytkowej cerkwi – koszt całej dokumentacji wedle umowy szacunkowej z 2014 roku jeszcze sprzed mojego przyjścia do parafii opiewa na sumę 61 tyś. 500 zł. Pieniądze te mamy przelać na konto jej wykonawcy H. Madejowskiego z Radymna z konsorcjum „Renowator”.
 26. I w tym tygodniu (od czwartku do soboty) trwały prace czyszczenia z farby okien oraz szpachlowania i malowania ścian w kolejnych pomieszczeniach na starej plebanii – wykonywali je: Grzegorz i syn Maciej Kaczówka z Niecieczy oraz przez dwa dni jeden nasz parafianin.
 27. Otrzymałem darmowo kolejne 40 l farby do ścian zasponsorowane przez firmy z Tarnowa, Otfinowa i Niecieczy.
 28. Dziękuję mężczyznom i młodzieńcom z grupy dwóch dziesiętników Stanisława Ruszkowicza i Kazimierza Bochenka – pracowali: Stanisław Ruszkowicz, Narcyz Wolak – Adrian Wolak, Stefan Wolak (za niego Mariusz Janus), Jerzy Janus, Krzysztof Ptaszkowski (za niego Andrzej Ptaszkowski), Roman Bochenek, Janusz Wysowski, Stefan Wolak – senior (za niego Bartosz Wolak), Jan Kachniarz (Nr 103), Jan Kachniasz i Mateusz Kachniarz, Andrzej Michalik, Czesław Bogdański (za niego syn Bogumił), Kazimierz Bochenek, Świgut Czesław – Michał Poręba, oraz ofiarę 50 zł złożył Kazimierz Dziedzina, a 60 zł Marzena Apola.
 29. Dziękuję też p. Eugeniuszowi Mężykowi – za użyczenie na chwilę koparki, by odsunąć od plebanii płyty betonowe.
 30. Na sobotę proszę mężczyzn z grupy Stanisława Karpiela – będą prace ziemno-porządkowe wokół zabudowań.
 31. Przynosimy rękawice, łopaty, szpadle, kilofy. Jeśli przyjdą kobiety czy dzieci – dla nich mam także lżejszą pracę.
 32. Krzysztof Janus (dziadek 4 dziewcząt z DSM) doposażył ufundowaną figurę MB Fatimskiej o koronę na głowie.
 33. Dziękuję za anonimowo daną na tacę ofiarę na kościół w wysokości 200 zł; oraz 40 zł dane przez Marzenę Apola.
 34. Dziękuję środowisku szkolnemu z Królowej Górnej za ofiarowane parafii 3 duże kwiaty (jeden odtąd jest w kościele obok chrzcielnicy, a dwa filodendrony na korytarzu plebanii przy kancelarii); dzięki obsłudze za załadunek, a nade wszystko właścicielce roślin p. Annie Nowak-Skwarek.
 35. Dziękuję rodzinie Katarzyny i Zbigniewa Górków za ofiarowane parafii i wsadzone różne kwiaty i ziemię (20 litrów).
 36. Także pewnej osobie dzięki za inne rozsady też już przez nią posadzone w rabatach koło kościoła.
 37. Jeśli ktoś na jesień przerywa kwiaty skalniakowe – to przyjmę je do kościoła (można je nasadzać przy chodnikach).
 38. Naprawiono podstawę pod Mszał, bo została uszkodzona pod moją nieobecność w lipcu. Również w lipcu rozbito szybę lewej gabloty (dwa pęknięcia) – niebawem zawiozę ją do szklarza.
 39. Do nowopowstałej drugiej Róży „rodziców modlących się za dzieci” zelatorki Katarzyny Gruca (w większości spoza parafii) należą: zelatorka Katarzyna Gruca, Danuta Lorek, Jadwiga Siedlarz, Krystyna Lorek, Zofia Gruca, Lucyna Biedrawa, Wioletta Lorek, Jadwiga Jurczak, Maria Drąg, Stanisława Siedlarz, Barbara Smoroń, Krystyna Tarasek, Bogusława Drąg, Józefa Kunicka, Beata Kunicka, Marzena Baj, Małgorzata Kurzeja, Maria Grecka, Aneta Bodziony, Ewa Lelito (z parafii: Królowa Górna oraz parafie Trzetrzewina i okolice).
 40. Obie Róże „rodziców modlących się za swoje dzieci wymieniają się między sobą każdego 1-go dnia miesiąca.
 41. Zgodnie z decyzją Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża 27 VIII zostało erygowane w Tyliczu (dekanat krynicki) Sanktuarium MB Tylickiej Opiekunki Rodzin i Uzdrowienia Chorych.
 42. Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników i Dożynki Jasnogórskie „Do Matki Miłosierdzia”– 3-4 IX. (patrz: plakat).
 43. 6 IX o g. 18:00 rozpoczyna się Kurs Przedmałżeński dla narzeczonych w parafii MB Niepokalanej w Nowym Sączu. Konferencje we wtorki, czwartki i piątki od 18:00-19:30. Trwa on do 23 IX.
 44. 6 IX (wtorek) o 14:00 w WSD w Tarnowie spotkanie dekanalnych Duszpasterzy Trzeźwości
 45. Od 6 do 12 września w Sądeckiej Izbie Gospodarczej, ul. Zielona 27 w Nowym Sączu prowadzona jest rekrutacja na wsparcie finansowe i doradztwo przy założeniu własnej działalności. Zainteresowanych odsyłam do gabloty.
 46. W Ciężkowicach w Domu Rekolekcyjnym: Dni Formacji Ministrantów 9-11 IX; Dni Formacji Lektorów, 16-18 IX.
 47. W sobotę 10 IX o 5:30 z Kamionki Wlk. i Jamnicy wyjazd okręgu nowosądeckiego na jubileuszową pielgrzymkę do Łagiewnik i Kalwarii – program szczegółowy na plakatach w gablotach. Koszt: 25 zł. Kontakt: kancelaria parafii w Zawadzie lub organizator Jan Kos z Jamnicy (tel. 447-02-73, 443-99-14, 0-602-554-521) lub u nas Helena Kościółek.
 48. W nocy z wtorku na środę mieliśmy na cmentarzu kradzież i dewastację, a tym samym zbezczeszczenie najnowszych grobowców (zerwano piękne krzyże jak zliczyliśmy z 7 grobowców); policja wezwana przez parafię spisała notatkę, ale prosi, by rodziny poszkodowane osobiście zgłosiły szkody na komisariacie w Nawojowej). Jak przypuszczamy i typujemy, nie zrobili tego pijacy-cmentarne hieny dla sprzedaży na złom, ale ktoś do powtórnego odsprzedania („redystrybucji”) kamieniarzom na nowe grobowce, bo wybrano najładniejsze, drogie krzyże w różnych miejscach placu.
 49. Na sprzątanie 300 zł przekazały trzy rodziny: A. i P. Nowak; M. i D. Skwarek; K. i K. Bochenek. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Ewa i Arkadiusz Ziaja; Zbigniew i Ireneusz Janus; Sabina i Janusz Pazgan.
 50. Do nabycia na stoliku gazety: Gość Niedzielny (5 zł); Mały Gość Niedzielny (4 zł); Miłujcie się (4 zł); Promyczek Dobra (5 zł); Świat Misyjny (2 zł 40 gr.); Misje Dzisiaj (3 zł); L`osservatore Romano (5 zł).
Poprawiony: wtorek, 06 września 2016 08:51
 

Ewangelia na dziś