Start Informacje Duszpasterskie 28 Niedziela Zwykła - 10.10.2016
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
28 Niedziela Zwykła - 10.10.2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 09 października 2016 06:21

XXVIII Niedziela Zwykła – 9 października 2016

W tygodniu:

Niedziela – 9 X – XXVIII Niedziela Zwykła; albo: wsp. bł. Wincentego Kadłubka, bpa (opuszcza się)

Poniedziałek – 10 X – wsp. dow. śś. Dionizego, bpa i Towarzyszy, męcz.; albo: św. Marii Angeli Truszkowskiej, dziew.; albo: św. Jana Leonardiego, prezb.

Wtorek – 11 X – wsp. dow. św. Jana XXIII, pap.

Środa – 12 X – wsp. dow. bł. Jana Beyzyma, prezb.

Czwartek – 13 X – wsp. bł. Honorata Koźmińskiego, prezb.

Piątek – 14 X – wsp. dow. św. Kaliksta I, pap. i męcz.; albo: św. Marii Małgorzaty Alacoque, dziew.

Sobota – 15 X – wsp. św. Teresy od Jezusa, dziew. i dokt. Kośc.

Niedziela – 16 X – XXIX Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Jadwigi Śląskiej (opuszcza się)

 1. Lit. Słowa jawi nam dziś trędowatych na ciele – ale gorszym jest „trąd duszy”, jakim jest grzech – ale Jezus z niego nas uwalnia.
 2. Po prymarii (po 7:00-ce) comiesięczna zmiana tajemnic w Różach Żeńskich.
 3. Dziś (9 X) z racji XVI Dnia Papieskiego w Limanowej o 12:00 „VIII Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny”.
 4. W Nawojowej dziś coroczny odpust parafialny ku czci MB Różańcowej – suma o 11:00.
 5. Dziś (9 X), w tę drugą niedzielę października, comiesięczna składka przeznaczona na potrzeby parafialne.
 6. W tę niedzielę (9 X) należy przeprowadzić zbiórkę do puszek na stypendia Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
 7. W tym tygodniu nastąpi uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych obu podstawówek i gimnazjum. Pierwszoklasiści z podstawówki przynoszą na Mszę św. w tornistrach podręczniki i przybory szkolne – będą pobłogosławione.
 8. Msza św. szkolna dla szkoły w Królowej Polskiej – w poniedziałek 10 X o godz. 10:00 (potem uroczystość w szkole).
 9. We środę (12 X) przypada rocznica tragicznej śmierci bł. ks. Romana Sitki – rektora WSD w Tarnowie (1880-1942).
 10. W najbliższy czwartek 13 X o 15:00 u oo. Jezuitów przy „kościele kolejowym” dekanalne spotkanie dla księży.
 11. Msza św. szkolna dla zespołu szkół w Królowej Górnej – w piątek 14 X o godz. 8:30 (potem uroczystość w szkole).
 12. W piątek (14 X) przypada w Polsce „Dzień Edukacji Narodowej” – zachęcam do modlitwy za swych wychowawców.
 13. W sobotę 15 X obchodzi się smutną pamięć „Dzień Dziecka Utraconego” oraz „Dzień Niewidomego” (Białej Laski).
 14. W niedzielę za tydzień 16 X wyjazd sprzed kościoła o g. 7:00 na zakończenie „Niedziel Fatimskich” w Zakopanem.
 15. Też w niedzielę za tydzień (16 X) po sumie wystąpią w naszym kościele uczestnicy XII Konkursu Piosenki Religijnej pochodzący z Królowej Górnej i Królowej Polskiej. W sumie podczas przesłuchań w szkole zaśpiewano 21 piosenek.
 16. Od nas śpiewali: dzieci: Julia Kruczek (KP), grupa „Chwalimy Pana” (KP), zespół szkolny (KG); młodzież: Mateusz Poręba, młodzieżowy zespół szkolny (KG).
 17. 16 X o godz. 10:30 Msza św. „o wypełnienie się woli Bożej w modlących się o świętość kapłanów i chwałę Bożego Miłosierdzia przez wstawiennictwo o. Andrasza oraz za rodziców modlących się w trzech Różach Różańcowych za swoje dzieci przez wstawiennictwo Królowej Jadwigi Andegaweńskiej, Jana Pawła II i o. Andrasza”. Na rozpoczęcie Mszy św. o godz. 10:30 „na wejście” po raz pierwszy wykonany będzie utwór z tekstem do „Litanii o. Andrasza” (bez Kyrie Eleison) Jakuba Hubickiego z Zakopanego z grupą . Zajmuje to około 11 minut.
 18. Nabożeństwa Różańcowe w październiku od poniedziałku do piątku są o 17:00 (potem Msza św.); w soboty o 8:00.
 19. Zachęcam nadal do robienia różańców „z czegokolwiek” (pod koniec października – nagrody), nadto codziennie któreś szczęśliwie wylosowane dziecko otrzymywać będzie medaliki i coś słodkiego.
 20. Spotkania formacyjne i zbiórki oraz próby różnych grup parafialnych – w tym tygodniu: ● we wtorek o 16:00 – zbiórka lektorów, ● we środę (5 X) o 16:00, tj. przed Mszą św. wieczorną – spotkanie DSM (sala pod kościołem) ● we środę o 19:00 – próba chóru, ● we czwartek po nabożeństwie (tj. około o 18:30) – zbiórka aspirantów i ministrantów, ● w sobotę o 11:00 – schola parafialna (sala pod kościołem) – od teraz prowadzi p. Daniel Hełminiak.
 21. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Mężczyzn zelatora Ferdynanda Poręby.
 22. W soboty o 9:00 „Białym Klasztorze” w N. Sączu obywają się spotkania kursu lektorskiego (od nas 8 chłopców).
 23. Dziękuję grupie młodzieżowej za zeszłoniedzielną oprawę muzyczną Mszy św. o 9:00 sprzed tygodnia. Zespół ten będzie odtąd grał podczas Mszy św. minimum raz w miesiącu (a nawet częściej w miarę repertuaru i możliwości).
 24. Zaś prowadzenia scholi parafialnej złożonej z dzieci szkół podstawowych podjął się p. Daniel Chełminiak – dzięki.
 25. Scholę tę chcemy rozbudować liczebnie i głosowo, rodziców proszę więc o przyzwolenie i zachętę swych pociech.
 26. Wydatki tego tygodnia: zakup produktów spożywczych na posiłek dla uczestników Gminnego Konkursu Piosenki Religijnej;  chleby do posiłku w szkole; pizze dla pracowników przy parafii; prócz nagród wykonawcy otrzymali 25 płyt CD i 10 książek, jako „Nagrodę Ks. Proboszcza”; zapłata rachunku za bieżący wywóz śmieci przy sprzątaniach na posesjach przy kościele i na starej plebanii; uiściłem powinności i płatności rachunkowe tylko za przesył gazu w kościele za 2 miesiące – razem 100,59 zł. Czekamy jeszcze na rachunki za zużycie tegoż gazu jak i prądu.
 27. Za „Chlebki Miłosierdzia” nasza Caritas zebrała sumę 304 zł na dożywianie dzieci. Wszystkim: Bóg zapłać!
 28. Dziękuję mężczyznom i młodzieńcom z grupy dziesiętnika Marka Kotasa – pracowali przy usuwaniu wyrwanych chaszczów i plantowaniu ziemi przy drodze na cmentarz: Kazimierz Poręba, Jan Bochenek, Mieczysław Witek, Rafał i Dominik Siedlarz, Andrzej Śmierciak (za niego syn Szymon), Ryszard Ogórek; zamiast pracy ofiarę po 50 zł złożyli: Janusz Poręba i Marek Kotas. Resztę gałęzi wywiózł gospodarz (i wykosił trawę na cmentarzu w Królowej Polskiej).
 29. Na sobotę proszę mężczyzn z grupy Mariana Gronia – znów będą prace ziemno-porządkowe i przy fundamentach.
 30. Przynosimy rękawice, łopaty, szpadle, kilofy. Jeśli przyjdą kobiety czy dzieci – dla nich mam także lżejszą pracę.
 31. Z grupy dziesiętnika Józefa Ziębca jeszcze zamiast pracy ofiarę pieniężną złożyli nie mogący przyjść w tym dniu: Judwik Ogórek – 70 zł oraz Jan Gomółka – 60 zł. Z dużo wcześniejszej kolejki do sprzątania ofiarę 100 złożyli Anna Skwarek-Nowak i Paweł Nowak. Ofiarę 200 zł na kościół przy okazji załatwień kancelaryjny złożył p. Czesław Szczecina – Bóg zapłać.
 32. Poprzedniego tygodnia w starej plebanii pracowali: Grzegorz Kaczówka i syn Maciej (pistoletowe malowanie kaloryferów) i anonimowo nasz parafianin (szpachlowanie ścian kolejnych dwóch pomieszczeń).
 33. Narodowa Modlitwa Przebłagalna „Wielka Pokuta” na Jasnej Górze 15 X 2016 o 11:00 – więcej na plakacie.
 34. Ogólnopolska Pielgrzymka Farmaceutów do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach odbędzie się w dniach 15-16 X – szczegółowy program na plakacie i obwieszczeniu.
 35. Przed Polakami Pielgrzymka Narodowa do Rzymu, która odbędzie się w dniach od 20-23 X 2016.
 36. W piątek 14 X organizowana jest przez gminę zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu „elektro”, opon i akumulatorów – tzw. „wystawka” (do godz. 7:00!). Więcej informacji w gablocie.
 37. Wójt gminy informuje, że można składać wnioski o wsparcie rzeczowe (blacha za wymianę azbestu na dachach gospodarczych budynków) dla ludzi o niskich dochodach (514 zł/m-mc). Wymiana musi być do końca marca 2017 r. Zgłoszenia tylko do piątku (14 X) w UG w Kamionce Wielkiej – pokój nr 12. Szczegóły w gablocie.
 38. Bezpłatne kursy komputerowe przy współpracy Urzędu Gminy dla osób powyżej 60 lat organizuje Fundacja Instytut Myśli. Kontakt: w pokój nr 1 w UG, albo telefon 796 669 097 – więcej szczegółów na obwieszczeniu w gablocie.
 39. Powstała, jak już podawałem nowa III Róża Żeńska „rodziców modlących się za swe dzieci” (członkinie są z parafii Królowa Górna, Ptaszkowa, Żeleźnikowa, Zawada i N. Sącz). Zelatorką jest p. Elżbieta Kogut. Patronuje jej sługa Boży o. Józef Andrasz. Należą do niej: Elżbieta Kogut – zelatorka; Kazimiera Ślipek; Małgorzata Mężyk; Agnieszka Ogorzałek; Aneta Tokarz; Sabina Gajdosz; Wioleta Kowalczyk; Anna Stasianek; Bożena Wolak; Beata Bieniek; Barbara Długopolska; Iwona Szczecina; Maria Kogut; Ilona Rams; Małgorzata Majca; Agata Borkowska; Krystyna Michalik; Ptaszkowska Helena; Jadwiga Hebda; Maria Hebda; Grażyna Chochla.
 40. Wyniki XII Konkursu Gminnego prowadzonego od lat przez GOK z uczestnikami z różnych szkół i parafii są następujące: dzieci-soliści: I miejsce: Oliwia Ślipek (Kamionka Wlk.); II miejsce: Sandra Woźniak (Kamionka Wlk.); III miejsce: Maria Kmak (Bogusza); dzieci-zespoły: I miejsce: 8 osobowy Zespół z Królowej Górnej; III miejsce: duet Emilia Nowak i Katarzyna Pogwizd (Kamionka Wlk.); młodzież-soliści: I miejsce: Weronika Poremba (Kamionka Wlk.); III miejsce: Wiktoria Michalik (Kamionka Wlk.); młodzież-zespoły: sześcioosobowy zespół z Królowej Górnej; II miejsce: Fun-Trio (Mszalnica); duet Kinga Homoncik i Marcelina Kocemba (Kamionka Wlk.).
 41. Konferansjerką była p. Zofia Jaworska z naszej parafii. Dziękuję też obu paniom kucharkom ze szkoły za przygotowanie gorącego posiłku. Wydano ponad 70 obiadów. Dziękuję Dyrekcji za udostępnienie gmachu szkoły W Królowej Górnej, a panu woźnemu Stanisławowi za przygotowanie sceny i dekorację sali gimnastycznej.
 42. Na sprzątanie 200 zł przekazały 2 rodziny: Zofia Poręba; Zofia Kruczek. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Zdziarska Helena i Adam; Kowaczek Renata i mąż; Gucwa Maria i Łukasz.
 43. Na sprzątanie 100 zł złożyła rodzina pp. Pazganów pomieszkująca na Śląsku, a mająca kolejkę dużo wcześniej.
 44. Do nabycia na stoliku gazety: Gość Niedzielny (5 zł); Mały Gość Niedzielny (4 zł); Miłujcie się (4 zł); Promyczek Dobra (5 zł); Świat Misyjny (2 zł 40 gr.); Misje Dzisiaj (3 zł); L`osservatore Romano (5 zł).
Poprawiony: środa, 19 października 2016 07:50
 

Ewangelia na dziś