Start Informacje Duszpasterskie V Niedziela Wielkiego Postu – 2 kwietnia 2017
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
V Niedziela Wielkiego Postu – 2 kwietnia 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 02 kwietnia 2017 09:49

V Niedziela Wielkiego Postu – 2 kwietnia 2017

W tygodniu:

I Niedziela – 2 IV – V Niedziela Wielkiego Postu; albo: wsp. dow. św. Franciszka z Paoli, pustelnika (opuszcza się)

Wtorek – 4 IV – wsp. dow. św. Izydora, bpa i dokt. Kośc.

I Środa – 5 IV – wsp. dow. św. Wincentego Ferreriusza, prezb.

I Czwartek – 6 IV – można celebrować wotywy: o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie lub o powołania

I Piątek – 7 IV – wsp. dow. św. Jana Chrzciciela de la Salle, prezb.; albo: wotywa o Najświętszym Sercu Pana Jezusa (NSPJ)

Niedziela – 9 IV – Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

 1. Liturgia Słowa tej niedzieli dawniej zwanej „Czarną” jest opisem „wydobycia z grobu” i wskrzeszenia ciała – jak Łazarza.
 2. Szlachetnym tradycyjnym zwyczajem jest zasłanianie od wigilii tej niedzieli Krzyży i obrazów o tematyce pasyjnej.
 3. Krucyfiksy pozostają zasłonięte przez te 2 ostatnie tygodnie Wielkiego Postu do końca liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek, a obrazy pasyjne do początku liturgii Wigilii Paschalnej. Zasłania się te znaki święte po południu w sobotę.
 4. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na cele diecezjalne. Składka w środę na zakończenie rekolekcji – dla misjonarza.
 5. Dziś po 7:00 w tę I niedzielę zmiana tajemnic Róż Mężczyzn (za tydzień po 7:00 „zmianka” w Różach Kobiet).
 6. Także dziś (2 IV) w TVP 1 o g. 13:05 do obejrzenia film: „Wyzwolenie kontynentu: Jan Paweł II i upadek komunizmu”.
 7. Od poniedziałku do I środy porządek nabożeństw jest podany w programie Rekolekcji Parafialnych.
 8. W pierwszą środę miesiąca (środa misyjna) – zmiana tajemnic Róż Misyjnych. Modlimy się za misje.
 9. W I czwartek cykliczna Adoracja Najśw. Sakramentu dla klas gimnazjalnych od 15:00 do 20:00 według ustalonego grafiku.
 10. W I piątek także comiesięczna ogólna Adoracja Najświętszego Sakramentu od 13:30 do 22:00.
 11. Comiesięczne spotkania kandydatów do bierzmowania (w I czwartek – Adoracja; I piątek – o 17:30 Droga Krzyżowa).
 12. Nie będzie spowiedzi comiesięcznej ani w I czwartek, ani w I piątek – bo w tę środę: spowiedź rekolekcyjna.
 13. Nie ma też I-piątkowego objazdu do chorych – bo zgodnie z zapowiedzią objazd ks. Rekolekcjonisty jest we wtorek.
 14. W I piątek natomiast mamy następujące nabożeństwa: Msze św. o 6:30 – 15:00 – 18:00 (17:30 – Droga Krzyżowa).
 15. W niedzielę za tydzień 9 IV przypada już Niedziela Palmowa, zachęcam do zrobienia w rodzinach tradycyjnych palm.
 16. Poświęcenie palm będzie przed główną Mszą św. zwaną „sumą” – gromadzimy się z palmami przed cerkwią o 10:15.
 17. Po poświęceniu przed cerkwią procesja ruszy do nowego kościoła, gdzie uroczysta celebra (śpiewa nasz chór).
 18. Natomiast o 9:00 śpiewać będzie młodzieżowa grupa muzyczna „Siewcy Miłości”.
 19. Zachęcam też do „jałmużny wielkopostnej” – u św. Antoniego, a w przedsionku Caritas wystawia kosze na produkty.
 20. Również zachęcam młodzież do udziału w Diecezjalnym Dniu Młodych w Tarnowie (patrz: Komunikat ks. Biskupa).
 21. Za tydzień składka przeznaczona jest na WSD, a jej połowa zwyczajowo w II niedzielę miesiąca na potrzeby parafii.
 22. We wczorajszą I sobotę kwietnia wieczorną Mszą św. o godz. 20:00 i Apelem Jasnogórskim o 21:00 rozpoczęły się tegoroczne wielkopostne rekolekcje parafialne, które są jednocześnie Renowacją zeszłorocznych Misji Świętych.
 23. Trwać od będą przez cztery dni od 2 do 5 kwietnia (niedziela, poniedziałek, wtorek i środa).
 24. Jeszcze raz przypominam, iż podczas rekolekcji obok kazań ogólnych będą też „nauki stanowe”: " dla młodzieży – w niedzielę po 9:00; " dla rodziców z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich – w niedzielę po 10:30; " kazanie pasyjne – 13:30 (podczas Gorzkich Żali); " dla chorych i w podeszłym wieku – w poniedziałek o 15:00 w Godzinie Miłosierdzia (z Mszą św.); " nauka stanowa dla kobiet – w poniedziałek po Mszy św. o 17:00 (około 18:00); " nauka stanowa dla mężczyzn – we wtorek po Mszy św. o 17:00 (około 18:00).
 25. Podczas rekolekcji także odprawione będą dwie Drogi Krzyżowe: ● dla dorosłych – we wtorek o 16:30 (tj. przed Mszą św. wieczorną); ● dla dzieci – w środę o 15:00 (w przerwie spowiedzi św.).
 26. Do chorych po domach ks. Rekolekcjonista uda się – we wtorek od 12:30 (dodatkowe zapisy – w zakrystii).
 27. Spowiedź parafialna na zakończenie Rekolekcji – we środę od 14:00 do 17:00 (przerwa półgodzinna o 15:00).
 28. Od poniedziałku do środy (3-6 IV) w ramach Renowacji Misji odbędą się też rekolekcje szkolne w bloku czasu od 8:30 do 12:30; uczniowie podzieleni są na 3 grupy wiekowe: I-III Gim (8:30-10:30), 0-III oraz IV-VI (10:30-12:30): gimnazjaliści: 8:30 – spotkanie w salce w podziemiach (wejście o tyłu kościoła); 9:30 – Msza św., klasy 0-III: 10:30 – spotkanie w salce w podziemiach (wejście od tyłu kościoła); 11:30 – Msza św., klasy IV-VI: 10:30 – Msza św.; 11:30 – spotkanie w salce w podziemiach (wejście od tyłu kościoła)
 29. Cały program Renowacji Misji Świętych jest jeszcze do zabrania na oddzielnych kartkach (wystawione są z tyłu).
 30. Rekolekcje prowadzi i nauki głosi pochodzący z Diecezji Bydgoskiej, a pracujący w woj. lubuskim, w powiatowym Żaganiu, ks. Jarosław Zieliński CM (Misjonarz Wincentego a Paulo), którego serdecznie witam w naszej wspólnocie parafialnej.
 31. Pomaga mu ks. Jan Radzik (zajęcia z dziećmi w podziemiach), bo ja w tym czasie głoszę rekolekcje w Starym Sączu.
 32. Od soboty 1 kwietnia aż do 1 października Msze św. popołudniowe są o godz. 18:00. Wyjątkiem jest czas Rekolekcji.
 33. W naszej parafii poza Rekolekcjami możemy jeszcze uczestniczyć w następujących pasyjnych nabożeństwach: Drogi Krzyżowe: ● dla dzieci – w środy o 17:30; ● ogólne – w piątki o 17:30; ● śpiewane przez świeckich – w niedziele o 8:00 (po prymarii); Gorzkie Żale (z Kazaniem Pasyjnym) – w niedziele o 13:30 (po nich Msza św. popołudniowa bez kazania).
 34. W czasie Gorzkich Żali składka przeznaczona jest na kwiaty do Grobu Pańskiego i Ciemnicy oraz ich dekorację.
 35. Wciąż są do nabycia wystawione są przy chrzcielnicy „baranki wielkanocne” i „paschaliki” – ofiara po 5 zł od sztuki.
 36. W minionym tygodniu Drogi Krzyżowe poprowadzili: w środę dla dzieci – VI klasa; w piątek ogólną – Akcja Katolicka.
 37. W tym tygodniu poprowadzą: we wtorek i środę: ks. Rekolekcjonista; w piątek – III klasa gim. (jako przygotowanie).
 38. Nocna „Ekstremalna Droga Krzyżowa” rusza w piątek (7 IV) o 20:30 z parafii św. Kazimierza w N. Sączu (patrz: plakat).
 39. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet zelatorki Sylwii Kałuzińskiej.
 40. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych – w tym tygodniu:  wyjątkowo tylko w sobotę o 9:00 (po Mszy św.) – schola parafialna (na chórze).
 41. W salce pod zakrystią cotygodniowe spotkanie z dziećmi do I Komunii i z ich rodzicami – w piątek o godz. 19:00.
 42. Spowiedzi w dekanacie: ● Kamionka Wielka (poniedziałek 27 III): 8:30 – 11:30 (9:35 przerwa do 10:30); oraz 15:00 – 17:30 (przerwa 16:10 do 17:00); ● Królowa Górna (środa 5 IV): 14:00 – 17:00 (przerwa ½ h o godz. 15:00); ● Bogusza (czwartek 6 IV): 14:30 – 17:00 (przerwa ½ h o godz. 16:00); ● Nowy Sącz – Zawada (sobota 8 IV): 14:30 – 17:30 (przerwa ½ h o godz. 16:00); ● Nowy Sącz – Biały Klasztor (wtorek 11 IV): 8:30-12:00 i 14:30 – 18:00) oraz (środa 12 IV: 8:30 – 12:00 i 14:30 – 18:00) – 2 księży (w środę o 12:00 wspólny obiad dla kapłanów z dekanatu).
 43. We czwartek 23 III o godz. 15:00, po Mszy św. za matkę dziecka i naturalnego ojca, odbył się pochówek małego noworodka zmarłego 17 marca po 1 godzinie od urodzenia – Jana Owsianki, ochrzczonego „z wody” w szpitalu przez pielęgniarki.
 44. Wczoraj Rekolekcjonista odprawił dodatkową intencję Mszalną za śp. Antoniego Ramsa (od uczestników pogrzebu 2/16).
 45. Wydatki tego tygodnia: za przywieziony od naprawy wzmacniacz dla chórzystów „LDM”; zakup bieżących produktów żywnościowych na czas rekolekcyjny.
 46. Otrzymaliśmy do zapłacenia kolejne rachunki: za gaz w kościele (3 627,87 zł) oraz za prąd (816,09 zł + 811,63 zł).
 47. We środę 5 IV – przeprowadzona będzie e Gminie zbiórka odpadów wielkogabarytowych (wystawka do 7:00).
 48. Za transport do Białej Niżnej na lodowisko nic nie zapłaciłem (usłużył darmowo: Piotr Groń + kierowca z naszej parafii).
 49. Pewna młoda rodzina anonimowo zafundowała parafii wymiarowe 2 stoliki wystawkowe (są koło chrzcielnicy). Dzięki.
 50. Zaś p. Józef Siedlarz (tata lektorów) wyremontował i pięknie odnowił drewniane kołatki na Wielki Tydzień. Dziękuję.
 51. Dziękuję też za śpiew zeszłej niedzieli: muzycznemu młodzieżowemu zespołowi „Siewcy Miłości” oraz dziecięcej scholii.
 52. Na sprzątanie 300 zł przekazały 3 rodziny: Barbara, Grzegorz Jelito; Stanisław, Zdzisława Świgut; Jarosław, Justyna Groń. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny: Zbigniew, Maria Świgut; Tadeusz, Maria Szczepka; Krzysztof, Teresa Szczepka.
 53. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny” (4 zł); „Miłujcie się” (4 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł); kwartalnik „Wieści Gminne” (3 zł).
 

Ewangelia na dziś