Start Informacje Duszpasterskie XVII Niedziela Zwykła – 30 lipca 2017
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
XVII Niedziela Zwykła – 30 lipca 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
sobota, 29 lipca 2017 17:56

XVII Niedziela Zwykła – 30 lipca 2017

W tygodniu:

Niedziela – 30 VII – XVII Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Piotra Chryzologa, bpa i dokt. Kośc. (opuszcza się)

Poniedziałek – 31 VII – wsp. św. Ignacego z Loyoli, prezb.

Wtorek – 1 VIII – wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dokt. Kośc.

I Środa – 2 VIII – wsp. dow. św. Euzebiusza z Vercelli, bpa; albo: św. Piotra Juliana Eymarda, prezb.

I Czwartek – 3 VIII – wotywa o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie (też formularz „o powołania”)

I Piątek – 4 VIII – wsp. św. Jana Marii Vianneya, prezb. – patrona proboszczów

I Sobota – 5 VIII – wsp. dow. Rocznica Poświęcenia rzymskiej bazyliki NMP

I Niedziela – 6 VIII – Święto Przemienienia Pańskiego – XVIII Niedziela Zwykła

 1. Liturgia Słowa jest zachętą, by prosić Boga w życiu o to co jest dla nas najważniejsze w perspektywie naszego życia i śmierci.
 2. Cały sierpień „jest miesiącem trzeźwości” zachęcam do dobrowolnej abstynencji oraz przykładu i modlitwy za uzależnionych.
 3. Dzisiejsza niedziela jest drugą tzw. „Niedzielą Synodalną” z liturią specjalnie przygotowaną przez Kurię – odtąd każda ostatnia niedziela miesiąca będzie kolejną taką „Niedzielą Synodalną”. To dni szczególnej modlitwy w diecezji o światło Ducha Świętego.
 4. Dziś kończy się „XVII Tydzień św. Krzysztofa” (23-30 VII), jak i akcja wsparcia misjonarzy przez kierowców „jeden grosz za jeden kilometr” poprzez fundację „MIVA POLSKA” – w tym roku pod hasłem: „Niesiemy Dobrą Nowinę drogami świata”.
 5. Też dziś w sądeckiej bazylice rozpoczyna się tygodniowy odpust ku czci „Przemienienia Pańskiego” (30 VII–6 VIII). Zakończy się sumą odpustową sprawowaną 6 VIII o 11:00 sprawowaną przez ks. bpa A. Jeża. Cały program wywieszony jest w gablocie.
 6. We wtorek i we środę można zyskać dla siebie bądź zmarłych „Odpust Porcjunkuli” pod następującymi warunkami: stan łaski uświęcającej i Komunia Święta, nawiedzenie kościoła i odmówienie tam „Ojcze nasz” i „Wierzę” oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego (np. „Zdrowaś Mario”), a także oderwanie się od przywiązania do grzechu nawet lekkiego i intencja odpustu.
 7. I środa, to w naszej parafii dzień misyjny – w tym dniu składka i zmiana tajemnic Róż Misyjnych. Msza św. o godz. 18:00.
 8. W I czwartek adoracja młodzieży bierzmowanej od 15:00 do 20:00; spowiedź przez 1 h przed Mszą św. wieczorną (od 17:00).
 9. W I czwartek Msze św. o 6:30 i 18:00 z litanią; w I piątek Msze św. o 6:30, 15:00 (z G. Miłosierdzia) i o 18:00 z litanią.
 10. W I piątek – adoracja ogólna IHS od 13:30 do 22:00 (spowiedź także przez godzinę przed Mszą św., czyli od 17:00).
 11. I piątek rano od 7:30 objazd do chorych (wedle spisu zgłoszonych chorych).
 12. W I piątek (4 VIII) przypada w liturgii wspomnienie św. Jana Vianneya – patrona proboszczów; pamiętajmy o wszystkich księżach proboszczach pracujących w historii naszej parafii będąc wdzięcznym za ich posługę.
 13. W I sobotę Msze św. o 6:30 (zwyczajowo dodatkowa o 8:00) i wieczorem o 18:00 – także z litanią do MB i Adoracją IHS.
 14. Przed nami także I niedziela (6 sierpnia) – zmiana tajemnic męskich po prymarii (po 7:00).
 15. Także w niedzielę za tydzień (6 VIII) przypada w Kościele Święto Przemienienia Pańskiego; Msze św. zwyczajowo (z Adoracją).
 16. Natomiast zamiast kazania na wszystkich dopołudniowych Mszach św. w nowym kościele czytany będzie 6 sierpnia komunikat Prezydium KEP z okazji 75 rocznicy śmierci św. s. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein).
 17. Po południu w niedzielę 6 VIII w starym kościele chrzest następnego dziecka: Maciej Nikodem Kurowski (Msza św. za to dziecko odprawiona będzie w piątek 11 sierpnia o 18:00). Po południu ze względu na chrzest nie będzie już Adoracji IHS.
 18. Intencja ogólna wedle kalendarza liturgicznego na sierpień dla Róż Różańcowych: „Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego”.
 19. Polecam też waszym modlitwom młodzież modlącą się i bawiącą wspólnie od minionego czwartku 27 VII do najbliższej środy 2 VIII w Zabawie w „Miasteczku Modlitewnym” przy sanktuarium bł. Karoliny Kózka.
 20. Na czas wakacji nie ma do odwołania żadnych spotkań formacyjnych, zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych.
 21. W niedzielnych Godzinkach przewodniczyć będzie Róża Kobiet zelatorki Sylwii Kałuzińskiej.
 22. Wydatki tego tygodnia: najpierw wydatki jeszcze sprzed urlopu dla zabezpieczenia liturgii: 20 tyś komunikantów; 400 szt. obrazków brokatowych św. Krzysztofa; 10 szt. małych Pism św. Nowego Testamentu; „Oremus”; albumy „Matka Boska z Guadalupe” i „Medjugorie. Sanktuarium MB”.
 23. Jeszcze dodatkowe 2 rury po 6 metrów do kanalizacji zewnętrznej (lite) „PCV-U” 200 x 4,9 x 600, SN4 oranż z kielichem; 50 metrów żółtego peszla melioracyjnego (rura drenarska Ø 100 mm; dekiel betonowy na szambo Ø 1400 mm. Łączki do wody (do szlaufa) praz pistolet–dysza.
 24. Brukarzom na pożegnanie dałem pamiątki – płyty CD, książki, breloczki dla kierowców ze św. Krzysztofem itd.
 25. Rachunki z tego tygodnia: za przesył gazu stałe opłaty i za wywóz śmieci.
 26. Przy okazji poświęcenia pojazdów zebrano dla misjonarzy na środki transportu („MIVA POLSKA): 1611,55 zł + 10 €+ 2 CHFr.
 27. Informuję, iż zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami na Radzie Parafialnej, dla zapłacenia za wykonanie wszystkich rocznych robót przy elektryce na starej plebani, w nowym kościele oraz w otoczeniu (jak podawałem: nowa instalacja, 5 liczników i przewody na słupach), a także prac przy wykonaniu schodów i chodników (podsypka, beton, kostka, obrzeża i robocizna), jak i plantowanie na cmentarzu i koło niego oraz za nawiezienie pospółki – wypłaciłem z banku z konta budowlanego: 130 tyś złotych.
 28. Zamówiłem figurę MB Różańcowej o wysokości 160 cm na kolumnę na końcu schodów przy parkingu.
 29. Marek Tarchała, brygadzista brukarzy wykonujących schody przy parafii, darmowo przekazał do st. plebanii używaną lodówkę.
 30. Nadal trwają prace podbicia betonowymi stopami fundamentów wieży, jak i w miejscach pęknięcia całej cerkwi (starego kościółka). Wykonuje je mająca uprawnienia robót przy zabytkach firma „Madejski-Olszański”. Prace te są finansowane z uzyskanych środków konserwatorskich (50 tyś zł), a parafia dopłaci 6,5 tyś. zł – jako wkład własny.
 31. Dziękuję gospodarzowi p. Januszowi i jego synowi Jonaszowi za wykoszenie trawników koło kościoła.
 32. Jak pewnie wielu zauważyło podczas lipcowych wichur wykarczyło kolejną ostatnią lipę za cerkwią koło łemkowskiego cmentarza, kładąc ją na siatkowe ogrodzenie historycznej nekropolii – po moim powrocie z urlopu w tym tygodniu będzie usunięta.
 33. Również dla jasności informuję, choć bardzo dużo po czasie, iż zimowe zapadnięcie się dachu na nowej plebanii było od razu darmowo naprawione (za dwa tygodnie od tego zdarzenia) przez jedną noc z piątku na sobotę przez cieślów z Zamieścia i Słopnic (dawnych pracowników firmy budowlanej mojego śp. Taty).
 34. Po moim urlopie już przez cały sierpień wracamy do cotygodniowych sobotnich grup roboczych. I tak na sobotę proszę mężczyzn z grupy dziesiętnika Romana Pazgana. Będzie układanie płaskich łupanych kamieni na skarpach przy nowych schodach.
 35. Także proszę kobiety z grupy dziesiętnika Krystyny Michalik – będzie praca umycia i uporządkowanego ułożenia nawiezionych granitowych okrąglaków koło nowego kościoła oraz uzupełnienie luk między nimi, a także wyplewienie kwiatów.
 36. Czeka nas jeszcze zapłacenie rachunków za elektryczność, bo póki co ich nie było (a przy pracach zużywano dużo prądu).
 37. Jutro kończą się zapisy w parafii na XXXV Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską na Jasną Górę, która rozpocznie się 17 VIII Mszą św. o 6.30 na placu katedralnym w Tarnowie. Koszt uczestnictwa w PPT wynosi 90 zł od osoby. Gdy z domu idzie więcej osób, każda następna płaci 60 zł, a każde następne dziecko (drugie dziecko z rodziny) do kl. VI włącznie tylko 20 zł resztę dopłaca Caritas. Więcej informacji o pielgrzymce – na stronach internetowych Pielgrzymki www. http://pielgrzymkatarnowska.pl
 38. W sierpniu zapisów tych można dokonać już tylko w miejscach organizacji poszczególnych grup. Zachęcam do pielgrzymki!
 39. Diecezjalny Apostolat Trzeźwości zaprasza wszystkich chętnych do udziału w 196. nocnym czuwaniu z I piątku miesiąca na I sobotę tj. z 4/5 sierpnia. Czuwanie odbędzie się w kościele bł. Karoliny w Tarnowie, w miejscu wyniesienia Jej na ołtarze przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Szczegóły na afiszu w gablocie.
 40. W sierpniu od piątku do niedzieli (4-6 VIII) odbędą się w diecezji rekolekcje „Winnica Racheli” dla mężczyzn i kobiet, którzy bezpośrednio lub pośrednio uczestniczyli w aborcji i odczuwają z tego powodu konsekwencje emocjonalne lub duchowe. Informacje i zapisy: s. Małgorzata (pracuje na co dzień w USA). Tel. 730 278 555 (wtedy też po zapisie podane będzie zaciszne miejsce w diecezji wybrane na te rekolekcje). Więcej szczegółów – w gablocie.
 41. Podobne rekolekcje „Winnica Racheli” ale w weekend później (11-13 VIII) odbędą się także dla cierpiących do tej pory po niezawinionym poronieniu. Kontakt podobnie jak wyżej: s. Małgorzata Tel. 730 278 555. Też szczegóły – w gablocie.
 42. Państwowa Straż Pożarna z racji letnich upałów przestrzega przed nierozważnymi działaniami z ogniem na roli i w domostwach.
 43. Firma Tesco Polska zaprasza do udziału w programie” Decydujesz pomagamy”, który daje możliwość dofinansowania działań społecznych w Parafiach (np. konkursów kolęd, akcji integrujących społeczeństwo, promowanie tradycji regionalnych, zimowiska dla dzieci, place zabaw, świetlice i ich wyposażenie). Maksymalna jednorazowa wysokość dofinansowania to 5000 zł. Mamy do podziału 650 000 zł między 130 organizacji w Polsce.
 44. Lipcowe numery informatora parafialnego wydane „do przodu”, stąd mogą się pojawiać w ogłoszeniach z ambony nowe informacje. Proszę o uwagę przy słuchaniu bieżących niedzielnych ogłoszeń. Od sierpnia ogłoszenia uzupełniane są już na bieżąco.
 45. W porze wakacyjnej z racji duchoty, my duszpasterze, rzecz jasna w miarę możliwości, staramy się, by liturgia niedzielna była nieco krótsza niż zwykle.
 46. Od 1 sierpnia na miesięczny urlop wyjeżdża ks. wikariusz. Udanego wypoczynku!
 47. Dziękuję za życzenia imieninowe składane różną drogą, także radiową, a nade wszystko za modlitwę w mojej intencji.
 48. Na sprzątanie 300 zł przekazały 3 rodziny: Janusz i Elżbieta Chełminiak, Tadeusz i Ilona Rams, Edward i Janina Nowak. Do sprzątania dokładają się kolejne rodziny: Eugeniusz, Stefania Janusz; Dominik, Kazimiera Ochwat; Wojciech, Renata Sadowscy.
 49. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny” (4 zł); „Miłujcie się” (4 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł); kwartalnik „Wieści Gminne” (3 zł).
 

Ewangelia na dziś