Start Informacje Duszpasterskie II Niedziela Zwykła – 14 stycznia 2018
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
II Niedziela Zwykła – 14 stycznia 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
poniedziałek, 15 stycznia 2018 09:48

II Niedziela Zwykła – 14 stycznia 2018

W tygodniu:

Niedziela – 14 I – II Niedziela Zwykła

Poniedziałek – 15 I – w Martyrologium Rzymskim pod tą datą wpisany jest bł. Paweł Manna, prezb. (można go wspominać w brewiarzu i Mszy św.)

Środa – 17 I – wsp. św. Antoniego, opata

Piątek – 19 I – wsp. św. Józefa Pelczara, bpa

Sobota – 20 I – wsp. dow. św. Fabiana, pap. i męcz.; albo: św. Sebastiana, męcz.

Niedziela – 21 I – III Niedziela Zwykła: albo wsp. św. Agnieszki, dziew. i męcz. (z racji niedzieli opuszcza się)

 1. Liturgia Słowa uczy nas czci dla Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa, który jest ostatecznym odniesieniem wszystkiego.
 2. W tę niedzielę 14 stycznia przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
 3. Dziś, tj. 14 I, na wszystkich Mszach św. czytany będzie List Episkopatu Polski „Na Rok św. Stanisława Kostki”.
 4. Także dziś wysłuchamy komunikatu Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z podziękowaniami za podpisy w obronie życia.
 5. Po Mszy św. popołudniowej czyli o 15:30 najserdeczniej zapraszam na „Koncert Kolęd” w wykonaniu zespołu muzycznego z Laskowej „LasDeus” oraz naszych zespołów śpiewaczych: parafialnego chóru, dziecięcej scholii, a także młodzieżowego zespołu „Siewcy Miłości”. Zespół „LasDeus” potem przed dalszą drogą proszę na gorący posiłek na plebanii.
 6. Po prymarii o 7:00 zwyczajowo zmiana tajemnic Róż Kobiet.
 7. Dziś, 14 stycznia, jak w każdą drugą niedzielę miesiąca składka inwestycyjna na potrzeby parafii.
 8. W poniedziałek (15 I) Msze św. wyjątkowo odprawione będą zarówno rano o 6:30 i wieczorem o 17:00.
 9. We środę (17 I) przypada Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce.
 10. We czwartek (18 I) rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan – trwa on od 18 do 25 stycznia).
 11. We czwartek też kończą się Msze św. pogrzebowe za śp. Zbigniewa Porębę.
 12. Na sumie o 10:30 za tydzień niedzielę 21 stycznia chrztu dostąpi dziecko – Łucja Bochenek.
 13. W niedzielę za tydzień (21 stycznia) obchodzi się Światowy Dzień Chorych na Trąd.
 14. Również w przyszłą niedzielę (21 I) przypada Dzień Babci, natomiast w przyszły poniedziałek (22 I) Dzień Dziadka.
 15. Zachęcam kolejny raz do tradycyjnego na żywo rodzinnego śpiewania kolęd. dekoracje bożonarodzeniowe mogą też być do 2 II.
 16. Rozpiska wizyty duszpasterskiej popularnie zwanej „kolędą” w Nowym Roku: 15-16-18-19-20 I (pn-wt-czw-pt-ndz) – od 15:00: Poniedziałek 15.01.2018 Godz. 1500 – Królowa Polska: od p. Jaworskich (Małgorzata i Paweł) do p. Groń (Teresa i Władysław), 11 domów – Ks. Jan, Godz. 1500 – Królowa Górna: od p. Poręba (Maria i Eugeniusz) do p. Ochwat (Kazimiera i Dominik), 13 domów – Ks. Proboszcz Wtorek 16.01.2018 Godz. 1500 – Królowa Górna: od p. Galiców (Maria i Władysław) do p. Siedlarzów (Teresa i Eugeniusz), 15 domów – Ks. Jan Godz. 1500 – Królowa Polska: od p. Poręba (Stanisława i Kazimierz) do p. Klimczak (Lidia i Kazimierz), 10 domów – Ks. Proboszcz Czwartek 18.01.2018 Godz. 1500 – Królowa Górna: od p. Ptak (Stanisława i Zbigniew) do p. Doszna (Maria i Stefan), 11 domów – Ks. Jan Godz. 1500 – Królowa Górna: od p. Nowak (Anna i Jan) – p. Ogorzałek (Artur) – p. Poręba (Stanisław) do p. Wielocha (Dariusz i Edyta), 15 domów – Ks. Proboszcz Piątek 19.01.2018 Godz. 1600 – Królowa Polska: od p. Grzyb (Jolanta i Mariusz) do p. Szkaradek (Dorota i Tadeusz), 7 domów – Ks. Jan (przerwa o 17:00) Godz. 1500 – Królowa Górna: od p. Ptaszkowskich (Helena i Józef) do p. Stanek (Maria i Andrzej), 7 domów – Ks. Proboszcz (przerwa o 17:00) Niedziela 20.01.2018 Godz. 1600 – Królowa Polska: od p. Damian (Emil Maria) do p. Krok (Wiesław), 9 domów – Ks. Jan KONIEC TEGOROCZNEJ KOLĘDY .
 17. Proszę o obecność w miarę możliwości wszystkich domowników – przygotowujemy: krzyż i świece, Pismo Święte i wodę święconą, zeszyty uczniów. Kapłani zabierają ze sobą oleje święte – można więc prosić o namaszczenia dla chorych, o spowiedź św.. Proszę też, by przy zgłaszać chorych, do których jeszcze nie docieramy z Komunią Św. coniedzielną i z I piątkami.
 18. Obok tradycyjnych obrazków kolędowych, otrzymujemy też obrazki z Logo V Synodu (i jego wyjaśnieniem) i z podobieństwem świętych i błogosławionych Diecezji Tarnowskiej.
 19. Obok dekoracji świątecznej wystawiono wodę święconą – jest do zaczerpnięcia i zabrania do domu na kolędę.
 20. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie kobieca Róża p.w. NMP Matki Kościoła – zelatorki Heleny Wacławiak.
 21. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych – w tym tygodniu: w środę o 16:00 – cotygodniowe spotkanie DSM, w piątek o 18:00 – spotkanie KSM na starej plebanii, w sobotę o godz. 9:00 – próba dziecięcej scholii parafialnej (na chórze), w sobotę o 9:00 – kurs lektorski Kamionce Wielkiej (7 naszych kandydatów).
 22. Wydatki minionego tygodnia: Zakup przed spotkaniem Akcji Katolickiej na wyposażenie na jadalni kuchennych „statków” (szklanki, literatki, patery, naczynia na przyprawy itd.) oraz sztućców (łyżki, widelce, noże) – 465,13 zł.
 23. Na spotkanie dla Seniorów w szkole w Królowej Górnej z okazji Dnia Babci i Dziadzia dołożyłem 500 zł.
 24. Zakup 5 tyś kartek papieru na wydawanie biuletynu informacyjnego za 109,90 zł (z ofiary od p. A.K.).
 25. Opłata za paczkę z intencjami modlitewnymi z Rorat wysłanymi do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu – 13 zł.
 26. Comiesięczne opłaty bieżące za przesył gazu – 137,51 zł. Razem wydałem sumę: 1225 zł 54 gr.
 27. Otrzymaliśmy do zapłacenia rachunki za gaz zużyty w kościele i w starej plebanii: 3 430,36 zł + 332,83 zł + 20,56 zł.
 28. Serdecznie dziękuję za ofiarę 500 zł złożoną na kościół kolejnej rodzinie pragnącej pozostać anonimową – podaję jedynie inicjały A. i B. P.
 29. Także na rzecz parafii przy okazji wizyty duszpasterskiej ofiarę 300 zł. złożyła rodzina Renaty i Andrzeja Kowaczka z grupy dziesiętnika Romana Pazgana.
 30. Serdecznie też dziękuję p. Eugeniuszowi Mężykowi za darmowo na jesieni ofiarowane parafii dwie wywrotki ziemi-humusu.
 31. Dziękuję za ofiarę 100 zł na wydawanie biuletynu informacyjnego przez parafianina chcącego być anonimowym (A. K.). Zakupiłem za nią 10 ryz papieru, czyli 5000 kartek.
 32. Dziękuję za: śpiew scholii wczoraj na Mszy św. o 15:00 przed gośćmi z Akcji Katolickiej z rejonu nowosądeckiego (muzycznie prowadzi je p. Daniel Chełminiak, opiekunem jest ks. Jan), swój występ recytatorsko-kolędniczy miały tez małe szkolne dzieci z Królowej Górnej (przygotowane przez p. Sławomira Siedlarza) oraz dzieci z Królowej Polskiej (przygotowane przez nauczycieli i ks. katechetę).
 33. Od jutra w Parafii Ducha Świętego w Nowym Sączu, ul. Ks. Piotra Skargi 10 Mszą Świętą o godz. 18.00 rozpoczyna się Kurs Katechezy Przedmałżeńskiej. Konferencje głoszone będą w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: od 15 stycznia do 26 stycznia 2018 roku. Szczegóły dla zainteresowanych – w gablocie przed kościołem.
 34. W dniach 20-21 stycznia 2018 roku w Tarnowie odbędzie się VII Forum Formacyjne: „Kim jesteś? Odkryć kobiecość. Odnaleźć męskość”. Spotkanie to jest pod patronatem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża, a zorganizował je Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Zapisy i szczegółowe informacje na stronie: www.forum.moscice.pl.
 35. Do miejscowości Stare Żukowice na warsztaty muzyczne udadzą się dziewczęta z naszego DSM – będą one w tamtejszej szkole, a zorganizowane one są przez Wydział Duszpasterstwa Młodzieży naszej kurii – termin 26-28.01.2018.
 36. Urząd Gminy informuje, że pakiety worków do segregacji odpadów na rok 2018 wydawane są codziennie do końca stycznia w UG w pokoju nr 12. Później będzie to możliwe już tylko w każdą środę.
 37. Na sprzątanie 300 zł przekazały rodziny: Jurand i Edyta Ząber; Artur i Lidia Kachniarz; Zbigniew i Wiesława Ząber. Do sprzątania dokładają się kolejne rodziny: Tadeusz i Marzena Ząber; Eugeniusz i Maria Mężyk.
 38. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny” (4 zł); „Miłujcie się” (4 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł); kwartalnik „Wieści Gminne” (3 zł).
 

Ewangelia na dziś