Start Informacje Duszpasterskie IV Niedziela Wielkiego Postu – 11 marca 2018
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
IV Niedziela Wielkiego Postu – 11 marca 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 11 marca 2018 16:22

IV Niedziela Wielkiego Postu – 11 marca 2018

W tygodniu:

Niedziela – 11 III – IV Niedziela Wielkiego Postu „Laetare”

Sobota – 17 III – wsp. dow. św. Patryka, bpa

Niedziela – 18 III – V Niedziela Wielkiego Postu; albo: wsp. dow. św. Cyryla Jerozolimskiego (opuszcza się z racji niedzieli)

 1. Liturgia Słowa przypomina o błogosławionym dniu odkupienia przez Chrystusa wywyższonego na krzyżu – dniu miłosierdzia.
 2. Dzisiejsza niedziela jest tzw. „niedzielą różową” – inaczej zwaną z łaciny „Laetare” (od pierwszych słów antyfony „na Wejście”: Raduj się Jerozolimo!”). Wyraża ona radość zbawionych z Jezusowego dzieła odkupienia.
 3. W tym dniu kolor szat jest różowy, ołtarz może być przyozdobiony kwiatami, można też używać innych instrumentów.
 4. W tę niedzielę (11 III) po „prymarii” zmiana tajemnic dla Róż Kobiet.
 5. Też po „prymarii” – po zmianie tajemnic – około 8:00 śpiewana przez świeckich Droga Krzyżowa.
 6. W czasie „wotywy” o godz. 9:00 zaśpiewa i zagra zespół młodzieżowy „Siewcy Miłości”.
 7. Na sumie łaski chrztu dostąpi kolejne urodzone w parafii dziecko: Kinga Janus – z Królowej Polskiej. Msza św. za nią będzie odprawiona w tę środę 14 III o 17:00.
 8. Po południu o godz. 13:30 Gorzkie Żale jak zwykle z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i z czwartym kazaniem pasyjnym (bezpośrednio po nich bez oczekiwania na 14:30 rozpocznie się Msza św. popołudniowa już bez kazania).
 9. Także w dzisiejszą niedzielę jak zwykle w II niedzielę miesiąca – składka inwestycyjna (na potrzeby parafii).
 10. Na stoliku przy chrzcielnicy wystawione są do nabycia baranki i paschaliki (ofiara dowolna, nie mniejsza niż 5 zł).
 11. We wtorek (13 III) przypada piąta rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Zachęcam do modlitwy za Niego.
 12. Polecać będziemy Ojca Świętego Panu Bogu także w liturgii mszalnej tego dnia (i w modlitwie wiernych).
 13. Trwa rozpoczęta w tamtą sobotę (10 III) dziewięciodniowa nowenna (10-18 III) przed uroczystością św. Józefa Oblubieńca NMP (19 III).
 14. Natomiast w najbliższy piątek (16 III) rozpoczyna się triduum modlitw za mężczyzn i starszą młodzież męską przed 19 III.
 15. Też w najbliższy piątek (do wtorku) udaję się z przeprowadzeniem Rekolekcji Parafialnych do Nagoszyna i Bobrowej koło Dębicy (16-20 III). Bardzo proszę o modlitwę w intencji tamtejszych wspólnot i też za mnie: o światło Ducha Świętego.
 16. W związku z tym, iż nie będzie mnie w tym czasie w parafii, proszę załatwiać sprawy urzędowe w kancelarii do czwartku.
 17. Od najbliższej, V niedzieli w Wielkim Poście, zasłania się na dwa ostatnie tygodnie wszystkie krzyże w kościele i obrazy pasyjne.
 18. Także w niedzielę za tydzień na „sumie” chrzest kolejnego dziecka: Gloria Maria Jawor.
 19. Przed nami wielkopostne „Rekolekcje Parafialne” rozpoczynające się już w tę sobotę 17 III Apelem Jasnogórskim o 21:00.
 20. W tym roku trwają one od 18 do 21 marca, czyli od V Niedzieli Wielkiego Postu do środy przed Niedzielą Palmową włącznie.
 21. W rekolekcje te włączone też są rekolekcje szkolne dla naszych uczniów od poniedziałku do środy (19-21 III) do południa w dwóch blokach wiekowych: ●  dla klas VI, VII oraz gimnazjalnych II i III – o 9:30 Msza św. i o 10:30 spotkanie w salce w podziemiach; ● dla klas 0, I, II, III, IV i V – o 10:30 Msza św. i o 11:30 spotkanie w salce w podziemiach.
 22. W tygodniu nauki ogólne dla dorosłych będą od poniedziałku do środy o 8:00 rano i o 17:00 wieczorem.
 23. Nauki stanowe: dla młodzieży (w niedzielę po Mszy św. o 9:00); dla rodziców (w niedzielę po Mszy św. o 10:30); dla starszych i chorych (w poniedziałek na Mszy św. po 15:00); dla kobiet (w poniedziałek po Mszy św. o 17:00); dla mężczyzn (we wtorek po Mszy św. o 17:00).
 24. Kazanie pasyjne w niedzielę o 13:30 w czasie Gorzkich Żali również wygłosi ks. Rekolekcjonista (po nich Msza św. bez kazania).
 25. Drogi Krzyżowe w czasie rekolekcji odprawione będą dwa razy: we wtorek o 16:30 dla dorosłych – poprowadzi je Akcja Katolicka; oraz w środę w przerwie w spowiedzi św. o 15:30 dla dzieci – poprowadzi ksiądz z dziećmi.
 26. We wtorek będzie spowiedź i Komunia św. dla chorych po domach (zgłoszenia w zakrystii oraz stali zgłoszeni na I piątki).
 27. Spowiedź wielkopostna będzie 21 III we środę na koniec rekolekcji parafialnych od 14:00 – 17:00 (przerwa od 15:30 do 16:00).
 28. Jak już zapowiadałem Parafialne Rekolekcje Wielkopostne wygłosi pochodzący rodem z Limanowej proboszcz parafii p.w. Narodzenia NMP i kustosz sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Krużlowej – ks. mgr Marek Szewczyk.
 29. Na oddzielnych kartkach można zabrać do domów szczegółowy program tychże rekolekcji.
 30. W piątek za półtorej tygodnia (23 III) na wyjazdowe rekolekcje zamknięte udadzą się też trzecioklasiści z naszego gimnazjum.
 31. Trwa rozpoczęty w Środę Popielcową (14 II ) okres Wielkiego Postu, a tym samym czas Komunii Św. wielkanocnej.
 32. „Drogi Krzyżowe” i „Gorzkie Żale” w Wielkim Poście: Drogi Krzyżowe: dla dzieci – w środy o 16:30 ogólne – w piątki o 16:30 śpiewane przez świeckich – w niedziele o 8:00. Gorzkie Żale (z Kazaniem Pasyjnym): niedziele o 13:30 (po nich Msza św. popołudniowa bez kazania).
 33. Zapraszam serdecznie do licznego w udziału w tych pełnych zamyślenia pasyjnych nabożeństwach.
 34. W czasie Gorzkich Żali przez lektorów zbierana jest kolekta na dekorację i kwiaty do Ciemnicy i Grobu Pańskiego.
 35. Najbliższe Drogi Krzyżowe poprowadzą: we środę – uczniowie VI i VII klas z Królowej Polskiej; w piątek – dziewczęta z DSM.
 36. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych: w środę o 16:00 – cotygodniowe spotkanie DSM; ● w środę o 16:00 – spotkanie z ministrantami, w piątek o 16:00 – zbiórka lektorów; ● w piątek o 18:00 – spotkanie KSM na starej plebanii, w sobotę o godz. 9:00 – próba dziecięcej scholii parafialnej (na chórze); ● w sobotę o 9:00 – kurs lektorski Kamionce Wielkiej, W tym tygodniu na plebanii spotkanie Akcji Katolickiej we środę o 18:00. W związek małżeński zamierzają wstąpić – zapowiedzi drugie: Miłosz Tomasz Obrzut, zam. Siołkowa; oraz: Anna Małgorzata Groń, zam. Królowa Polska. Krystian Janiczek, zam. Królowa Górna; oraz: Sylwia Jolanta Zając, zam. ul. Juranda, N. Sącz Karol Jan Gruca, zam. Binczarowa; oraz: Karolina Elżbieta Homoncik, zam. Królowa Polska Marek Wojciech Bogaczyk, zam. Łomnica; oraz: Anna Justyna Ruszkowicz, zam. Królowa Polska Grzegorz Nalepa, zam. Szczawnik; oraz: Monika Irena Siedlarz, zam. Królowa Górna Kto znałby jakieś prawne lub obyczajowe przeszkody do zawarcia tych małżeństw – winien je zgłosić w kancelarii parafialnej.
 37. W miniony wtorek do wieczności odeszła nasza parafianka śp. Teresa Kowalczyk. Za jej duszę różaniec przy trumnie w starym kościele odprawiono we wtorek o 17:00 i w środę o 18:00. Pogrzeb odbył się w czwartek: o 13:00 – wprowadzenie ciała do kościoła i różaniec; o 13:30 – Msza św. pogrzebowa. Za zmarłą odprawione będą 72 Msze św., (z czego 55 indywidualnie zamówionych oraz 17 – od uczestników pogrzebu).
 38. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie II „Róża rodziców modlących się za swe dzieci" p.w. św. Jana Pawła II, zelatorki Katarzyny Gruca.
 39. Wydatki minionego tygodnia: zakup na święta produktów do sprawowania Mszy św.: wino „Lacrimae Christi”; 10 tyś. komunikantów grubych; 200 szt. dużych hostii; klosz do świec.
 40. Zapłacenie za materiały drukarskie (toner i papier) dla chórzystów na drukowanie przez nich partytur nutowych.
 41. Opłacenie w Tarnowie składek członkowskich Akcji Katolickiej.
 42. Zakup kluczy do odkręcania filtrów przy pompie wodnej.
 43. Składka misyjna ze środy z nabożeństwa misyjnego wyniosła: 290,60 zł.
 44. W marcu rozpoczyna się „Nowenna Jubileuszowa” przed 100-leciem odzyskania Niepodległości Polski. Jest to nowenna „dziewięciu miesięcy” przed listopadowymi centralnymi uroczystościami. Każdemu miesiącowi patronuje inny święty, jak i podejmowany jest konkretny temat – w marcu: św. Szymon z Lipnicy Miłosierdzie wobec potrzebujących. Wszystko na afiszu.
 45. W inne miesiące patronują tematom nowennowym: marzec: Miłosierdzie wobec potrzebujących – św. Szymon z Lipnicy; kwiecień: Modlitwa i pokuta – św. Jacek; maj: Świętowanie niedzieli – św. Stanisław Kazimierczyk; czerwiec: Małżeństwo i rodzina – bł. Salomea; lipiec: Praca i odpoczynek – bł. Aniela Salawa; sierpień: Szacunek dla życia – św. Jadwiga Królowa; wrzesień: Wolność od nałogów i uzależnień – św. Brat Albert; październik: Wychowanie i wykształcenie – św. Jan Kanty; listopad: Jedność i solidarność – św. Jan Paweł II.
 46. Na sprzątanie 300 zł przekazały 3 rodziny Stanisława Groń; Maria i Wawrzyniec Mika; Stanisława i Antoni Witek: Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny: Kazimiera i Piotr Jelito; Beata i Paweł Jelito; Teresa i Zenon Popiela.
 47. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny” (5 zł); „Miłujcie się” (4 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł); kwartalnik „Wieści Gminne” (3 zł).
 

Ewangelia na dziś