Start Informacje Duszpasterskie V Niedziela Wielkiego Postu – 18 marca 2018
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
V Niedziela Wielkiego Postu – 18 marca 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 18 marca 2018 16:59

V Niedziela Wielkiego Postu – 18 marca 2018

W tygodniu:

Niedziela – 18 III – V Niedziela Wielkiego Postu; albo: wsp. dow. św. Cyryla Jerozolimskiego (opuszcza się z racji niedzieli)

Poniedziałek – 19 III – Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP

Piątek – 23 III – wsp. dow. św. Turybiusza z Mongrovejo, bpa

Niedziela – 25 III – VI Niedziela Wielkiego Postu „Niedziela Palmowa”

 1. Liturgia Słowa zapowiada zawarcie szczególnego przymierza Boga z ludźmi – Przymierze Krzyża, na którym Jezus dokona zbawienia.
 2. Dziś na sumie śpiewa dziecięca schola parafialna – w tym miejscu dziękuję też za śpiew sprzed tygodnia o godz. 9:00 zespołowi młodzieżowemu „Siewcy Miłości”, a na Mszy św. o 10:30 parafialnemu chórowi. „Bóg zapłać” za oprawę Niedzieli „Laetare”!
 3. W tę V Niedzielę Wielkiego Postu na „sumie” chrzest następnego dziecka – to: Gloria Maria Jawor z Mszalnicy-Zagóra (intencja za nią jutro).
 4. Po południu o godz. 13:30 Gorzkie Żale jak zwykle z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i z piątym kazaniem pasyjnym (bezpośrednio po nich bez oczekiwania na 14:30 rozpocznie się Msza św. popołudniowa już bez kazania).
 5. Od dziś na dwa najbliższe tygodnie kończące okres Wielkiego Postu zasłania się wszystkie krzyże w kościele i obrazy pasyjne.
 6. Kończy się dziś rozpoczęta w sobotę (10 III) dziewięciodniowa nowenna (10-18 III) przed „św. Józefem”.
 7. Kończy się dziś także rozpoczęte w piątek (16 III) triduum modlitw za mężczyzn i starszą młodzież męską przed 19 III.
 8. Juro zaś przypada uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP (19 III) – Msze św. w porządku rekolekcyjnym podanym na grafiku.
 9. W czwartek o 17:30 w Kamionce Wlk. udzielenie posługi kandydatom do służby lektora; udzieli jej ojciec duchowny WSD ks. Tomasz Rąpała).
 10. W ten piątek (23 III) na wyjazdowe rekolekcje zamknięte udadzą się też trzecioklasiści z naszego gimnazjum, którzy niebawem, bo 6 kwietnia przyjmą sakrament bierzmowania w naszej parafii. Rekolekcje te wygłosi im pochodzący z parafii św. Jadwigi w Dębicy ks. Tomasz Starzec – obecnie wikariusz z parafii św. Elżbiety w Starym Sączu.
 11. W parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu trwają zapisy do „Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w piątek 23 III (szczegóły – patrz: plakat).
 12. W sobotę 24 III przypada Dzień Misjonarzy Męczenników. Nasza diecezja ma czworo takich zamęczonych misjonarzy.
 13. Też w sobotę 24 III o 9:00 w Nawojowej dekanalny dzień skupienia dla księży – poprowadzi ks. Krzysztof Majerczak z Caritas-Tarnów.
 14. Najbliższa niedziela 25 III – to „N. Palmowa”. Przed „sumą” o 10:15 gromadzimy się do poświęcenia palm przy starym kościele, by stamtąd ruszyć z procesją do nowego kościoła (gdyby była paskudna pogoda, to od razu gromadzimy się w nowej świątyni). Śpiew Pasji (chór).
 15. Zachęcam do własnoręcznie robionych palm, które po „sumie” wezmą udział w konkursie z nagrodami.
 16. Składka z Niedzieli Palmowej zwyczajowo przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, jako jałmużna wielkopostna. Także już od 18 III wystawione są w przedsionku kościoła i po sklepach kosze na jałmużnę wielkopostną dla potrzebujących w parafii.
 17. Młodzież z dekanatu na Niedzielę Palmową 25 III o 8:00 wyjeżdża autobusem z Nawojowej i N. Sącza. Koszt 10 zł. Kontakt 690 879 858.
 18. W tym roku z tej racji, iż 25 III przypada Niedziela Palmowa, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przeniesiona jest na 9 IV.
 19. Wczorajszym Apelem Jasnogórskim rozpoczęliśmy Rekolekcje Parafialne trwające od tej V niedzieli W. Postu do środy 21 III.
 20. Serdecznie witam w naszej wspólnocie parafialnej PT Księdza Rekolekcjonistę, pochodzącego rodem z Limanowej, a proboszcza parafii p.w. Narodzenia NMP i kustosza sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Krużlowej – ks. mgr Marka Szewczyka. Szczęść Boże!
 21. Przypominam jeszcze raz, iż w rekolekcje te włączone są także rekolekcje szkolne dla naszych uczniów od poniedziałku do środy (19-21 III) do południa w dwóch blokach wiekowych: ● dla klas VI, VII oraz gimnazjalnych II i III – o 9:30 Msza św. i o 10:30 spotkanie w salce w podziemiach; ● dla klas 0, I, II, III, IV i V – o 10:30 Msza św. i o 11:30 spotkanie w salce w podziemiach.
 22. W tygodniu nauki ogólne dla dorosłych będą od poniedziałku do środy o 8:00 rano i o 17:00 wieczorem.
 23. Nauki stanowe: dla młodzieży (w niedz. po Mszy św. o 9:00); dla rodziców (w niedz. po Mszy św. o 10:30); dla starszych i chorych (w poniedziałek na Mszy św. po 15:00); dla kobiet (w poniedziałek po Mszy św. o 17:00); dla mężczyzn (we wtorek po Mszy św. o 17:00).
 24. Kazanie pasyjne w niedzielę o 13:30 w czasie Gorzkich Żali również wygłosi ks. Rekolekcjonista (po nich Msza św. bez kazania).
 25. Drogi Krzyżowe w czasie rekolekcji odprawione będą dwa razy: we wtorek o 16:30 dla dorosłych – poprowadzi je Akcja Katolicka; oraz w środę w przerwie w spowiedzi św. o 15:30 dla dzieci – poprowadzi ksiądz z dziećmi.
 26. Do chorych ze spowiedzią po domach rekolekcjonista uda się we wtorek od godz. 12:30 (zgłoszenia w zakrystii oraz stali zgłoszeni na I piątki).
 27. Spowiedź wielkopostna będzie 21 III we środę na koniec rekolekcji parafialnych od 14:00 – 17:00 (przerwa od 15:30 do 16:00).
 28. Na oddzielnych kartkach można jeszcze zabrać do domów szczegółowy program tychże rekolekcji.
 29. We środę zakończenie rekolekcji z błogosławieństwem do którego przywiązany jest odpust zupełny (lub cząstkowy).
 30. Składka z ostatniego dnia zbierana na każdej Mszy św. przeznaczona jest dla księdza Rekolekcjonisty.
 31. „Drogi Krzyżowe” i „Gorzkie Żale” w tym tygodniu Wielkiego Postu: Drogi Krzyżowe: ogólna rekolekcyjna – we wtorek o 16:30 (prowadzi Akcja Katolicka) dla dzieci – w środę o 16:30 (prowadzi ksiądz z dziećmi) ogólna – w piątek o 16:30 śpiewana przez świeckich – w niedzielę o 8:00. Gorzkie Żale (z Kazaniem Pasyjnym): niedzielę o 13:30 (po nich Msza św. popołudniowa bez kazania). W czasie Gorzkich Żali przez lektorów zbierana jest kolekta na dekorację i kwiaty do Ciemnicy i Grobu Pańskiego.
 32. W tym i w następnym tygodniu spowiedzi św. będą jeszcze w takich parafiach dekanatu Nowy Sącz – Wschód: niedziela 18 III – Maciejowa (15:00 – 17:00) wtorek 20 III – Nowy Sącz – p.w. św. Rocha (8:00 – 12:00 i 15:00 – 18:00) wtorek 20 III – Mystków (8:00 – 12:00 i 14:30 – 18:00) środa 21 III – Królowa Górna (14:00 – 17:00) piątek 23 III – Mogilno (10:30 – 12:00 i 15:00 – 18:00) sobota 24 III – Nowy Sącz – Zawada (14:30 – 18:00) Wielki Poniedziałek 26 III – Nawojowa (8:30 – 12:00 i 14:30 – 18:00) Wielki Wtorek i Wielka Środa 27-28 III - Nowy Sącz „Biały Klasztor” (8:30-12:00 i 14:30 – 18:00)
 33. Dotychczas odbyły się już spowiedzi wielkopostne w pięciu parafiach dekanatu: 12 III w poniedziałek w Kamionce Wielkiej; we wtorek 13 III w Łabowej; w czwartek 15 III w Boguszy i w Cieniawie; w sobotę 17 III w Paszynie.
 34. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych: w piątek o 16:00 – zbiórka ministrantów; ● w sobotę o godz. 9:00 – próba dziecięcej scholii parafialnej (na chórze)
 35. W związek małżeński zamierzają wstąpić – zapowiedzi trzecie: Miłosz Tomasz Obrzut, zam. Siołkowa; oraz: Anna Małgorzata Groń, zam. Królowa Polska. Krystian Janiczek, zam. Królowa Górna; oraz: Sylwia Jolanta Zając, zam. Nowy Sącz. Karol Jan Gruca, zam. Binczarowa; oraz: Karolina Elżbieta Homoncik, zam. Królowa Polska. Marek Wojciech Bogaczyk, zam. Łomnica; oraz: Anna Justyna Ruszkowicz, zam. Królowa Polska. Grzegorz Nalepa, zam. Szczawnik; oraz: Monika Irena Siedlarz, zam. Królowa Górna. Kto znałby jakiekolwiek przeszkody do zawarcia tych małżeństw – ma moralny obowiązek zgłosić je w kancelarii parafialnej.
 36. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie III „Róża rodziców modlących się za swe dzieci" p.w. sługi Bożego ks. Józefa Andrasza, zelatorki Elżbiety Kogut.
 37. Z racji mojego przebywania na rekolekcjach głoszonych poza parafią – tam także odprawiam wyznaczone intencje Mszy św.
 38. Od zeszłej niedzieli odtąd już na stałe przed „sumą” Różaniec „część chwalebną” rozważać będą członkowie naszej Akcji Katolickiej (wedle ustalonego wśród nich grafiku). Przejmują oni tę funkcję po pani Janinie Ochwat, która z racji podeszłego wieku Akcji Katolickiej przekazała to przewodniczenie wspólnej modlitwie. W tym miejscu serdecznie dziękuję p. Janinie za całe lata modlitwy.
 39. Wydatki minionego tygodnia: wpłaciłem młodzieży za wyjazd na spotkanie „Sychem” w Tarnowie; założyłem na posiłki dla ks. rekolekcjonisty; zakupiłem żarówki energooszczędne (wymiana spalonych).
 40. Składka inwestycyjna na potrzeby parafii zebrana w ostatnią niedzielę wyniosła 3407 zł. Wielkie „Bóg zapłać”!
 41. Na prowadzenie biuletynu (od rodziny Ilony i Andrzeja Śmierciaków) – 50 zł.
 42. Otrzymaliśmy do zapłacenia kolejną transzę rachunków za gaz w kościele i starej plebanii w wysokości 3736,80 zł (3426,25 +310,55).
 43. Na stoliku przy chrzcielnicy wystawione są do nabycia baranki i paschaliki (ofiara dowolna, nie mniejsza niż 5 zł).
 44. Minionego piątku podczas Mszy św. z udziałem ks. Biskupa do rangi parafii został podniesiony dotychczasowy rektorat w Boguszy. Gratulujemy. Przypominam, iż jest to tzw. „parafia-córka” wydzielona z „parafii-matki” w Królowej Górnej. W historii była to najpierw kaplica dojazdowa z naszej parafii, potem tzw. „rektorat przyporządkowany” naszej parafii, a następnie „rektorat samodzielny”.
 45. W gminie w dniach 19-23 III osoby posiadające audyt mogą składać wnioski o wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub pellet.
 46. Do 20 III są zgłoszenia do „Sądeckich Młodych Talentów” – castingi 21-22-23 III na ul. Barbackiego 57 w N. Sączu (też patrz: plakat).
 47. Dziękuję p. Januszowi Gaborkowi za wyczyszczenie odmarzłych płytek i doraźne podklejenie podstopnic na schodach przed kościołem.
 48. Na sprzątanie 300 zł przekazały 3 rodziny: Kazimiera i Piotr Jelito; Beata i Paweł Jelito; Teresa i Zenon Popiela. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny: Maria Bobak; Zofia i Stanisław Bobak; Katarzyna i Tadeusz Kobus.
 49. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny” (5 zł); „Miłujcie się” (4 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł); kwartalnik „Wieści Gminne” (3 zł).
 

Ewangelia na dziś