Start Informacje Duszpasterskie II Niedziela Wielkanocna „Miłosierdzia Bożego” – 8 kwietnia 2018
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
II Niedziela Wielkanocna „Miłosierdzia Bożego” – 8 kwietnia 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 08 kwietnia 2018 16:56

II Niedziela Wielkanocna „Miłosierdzia Bożego” – 8 kwietnia 2018

W tygodniu:

Niedziela Miłosierdzia – 8 IV – VIII dzień w oktawie Wielkanocy; Święto Miłosierdzia Bożego; to II niedziela miesiąca „inwestycyjna”

Poniedziałek – 9 IV – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (przeniesiona z 25 III)

Piątek – 13 IV – wsp. dow. św. Marcina I, pap. i męcz.

Niedziela – 15 IV – III Niedziela Wielkanocna „Biblijna”

 1. Liturgia Słowa uczy nas postawy miłosiernej, zawierzenia Jezusowi oraz jak się nawzajem szanować, jak to czynili piersi chrześcijanie.
 2. Niedziela Miłosierdzia Bożego jest jednocześnie dla nas dniem odpustu parafialnego w nowym kościele „ku czci Opatrzności Bożej”.
 3. Msze św. w tym dniu w porządku niedzielnym, z tym że suma jest pół godziny później niż zwykle – czyli: 7:00 – 9:00 – 11:00 – 14:30.
 4. To przesunięcie „sumy” o pół godziny jest z powodu przyjeżdżających gości.
 5. Po „sumie” wyruszy procesja Eucharystyczna ze śpiewem Koronki do Bożego Miłosierdzia – zabierzmy wszystkie feretrony.
 6. „Zmianka” tajemnic w Różach Kobiet dziś po „prymarii” (tj. 7:00).
 7. W tym dniu odpustowym podczas Mszy św. „wotywnej” o 9:00 zagra i zaśpiewa młodzieżowy zespół muzyczny „Siewcy Miłości”.
 8. Natomiast w tę Niedzielę Wielkanocną za „sumie” o 11:00 śpiewać będzie nasz parafialny chór.
 9. W tę Niedzielę Miłosierdzia (8 IV) nie ma wypominków z racji odpust ku czci Opatrzności Bożej.
 10. Zbiórka do puszek na Caritas Diecezji Tarnowskiej – zbierają harcerze.
 11. Kazania w tym dniu wygłosi biblista ks. dr Kazimierz Fąfara, pochodzący z parafii Żegocina, a będący proboszczem w Łososinie Górnej.
 12. Natomiast w diecezji w Niedzielę Miłosierdzia odczytywany jest List Episkopatu Polski zatytułowany: „Duch Święty przynagla nas” – u nas z racji odpustu opuszczamy go, ale odczytany będzie na Mszy św. popołudniowej. To także II niedziela miesiąca (składka inwestycyjna).
 13. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego (8 IV) przypada też patronalne święto Caritas w całym Kościele Powszechnym (w diecezji w sobotę).
 14. W Święto Miłosierdzia Bożego (8 IV) rozpoczyna się 74 Tydzień Miłosierdzia w dniach 8-14 IV pod hasłem „Mocni w Duchu Świętym”.
 15. Z okazji „Święta Miłosierdzia” dziś do północy można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za pobożne odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia w kościele lub kaplicy przed Najświętszym Sakramentem wystawionym w monstrancji lub przechowywanym w tabernakulum. Zapraszam chętnych na odmówienie tejże koronki w kaplicy bocznej przed Sanctissimum o 15:30, czyli po Mszy św. popołudniowej.
 16. W tym roku z tej racji, iż 25 III była Niedziela Palmowa, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przeniesiona jest przez Episkopat na 9 IV – w poniedziałek będą w półświątecznym porządku: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 17:00 ze względu na pracujących (nie ma o 14:30).
 17. W „Zwiastowanie Pańskie” przyklękamy na słowa w „Credo”: „I za sprawą Ducha Świętego przyjął Ciało z Maryi Dziewicy”.
 18. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (w tym roku 9 IV) jest „Dniem Świętości Życia” – można w tym dniu podjąć się Adopcji Duchowej.
 19. Z tyłu świątyni pozostawione są do zabrania kartki formularzowe dla pragnących podjąć się tej dziewięciomiesięcznej modlitwy.
 20. Także na ten temat wysłuchamy dziś Komunikatu ks. Biskupa z zaproszeniem na diecezjalne obchody w Tuchowie o 18:30 (patrz: plakat).
 21. W tym tygodniu od jutra (9 IV) o 17:00 rozpoczyna się też kolejna Msza św. „gregoriańska” – tym razem za śp. Antoninę Kocemba.
 22. Także w tym tygodniu w piątek (13 IV) przypada „Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej”.
 23. W sobotę o 15:00 odprawiona będzie dodatkowa Msza św. w int. pewnej rodziny z okazji „złotego jubileuszu małżeńskiego”.
 24. Też w sobotę 14 IV w Bazylice w Bochni całodzienne uroczystości z okazji 25-lecia działalności wspólnoty dla upośledzonych „Wiara i Światło”.
 25. W niedzielę za tydzień (15 IV) przeżywać będziemy X Niedzielę Biblijną, która rozpocznie także „Ogólnopolski Tydzień Biblijny” (15-21 IV).
 26. Niedziela 15 IV, to też II Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. W tym roku w kościelnych wspólnotach czytany jest List do Rzymian.
 27. Informuję, że na niedzielę 15 kwietnia przewidziany jest List Pasterski Biskupa Tarnowskiego.
 28. Na „sumie” w niedzielę za tydzień (15 IV) chrztu św. dostąpi kolejne dziecko: Katarzyna Skoczeń.
 29. Od Niedzieli Miłosierdzia Bożego do niedzieli po 8 września – czyli od odpustu w nowym kościele do odpustu w starym kościele wszystkie Msze św. popołudniowe w niedziele „okresu cieplejszego” sprawowane będą o 14:30 s cerkwi (czyli już od niedzieli 15 kwietnia).
 30. Również przypominam, iż oficjalnie od 1 IV aż do niedzieli 1 X Msze św. popołudniowe są o godz. 18:00.
 31. Od 3 IV w Świdnicy Śląskiej odprawiane są przez ks. infułata Kazimierza Jandziszaka Msze św. „gregoriańskie” za śp. Tadeusza Gronia.
 32. Ks. bp dr Stanisław Salaterski udzielił Sakramentu Bierzmowania 65 kandydatom z Kamionki Wielkiej oraz 38 uczennicom i uczniom z klas IIIa i IIIb naszego Gimnazjum, w tym 27 + 1 od nas i 11 z Boguszy (otrzymali też od Jego Ekscelencji, jako pamiątki, 103 książki pt. „Stare i Nowe”.
 33. A oto nazwiska tychże 38 gimnazjalistów: z parafii Królowa Górna: Chełminiak Paweł, Czyżycka Kinga, Dadał Damian, Dziedzina Tomasz, Gaj Mariola, Geniec Bartłomiej, Janus Łukasz, Janus Mariusz, Janus Paweł, Jawor Mateusz, Kiełbasa Patryk, Kruczek Kornelia, Laskosz Kamila, Legutko Adrian, Mężyk Monika, Ochwat Paweł, Pierzga Daniel, Ptak Piotr, Siedlarz Gabriela, Siedlarz Klaudia, Siedlarz Weronika, Śmierciak Szymon, Witek Magdalena, Wolak Anna, Ząber Anna, Ząber Martyna, Ząber Mirella oraz Ochwat Zuzanna (nasza parafianka uczęszczająca do gimnazjum w N. Sączu); z parafii Bogusza: Głód Damian, Głód Dawid, Górska Łucja, Homoncik Dorota, Karacz Aleksandra, Katan Michał, Kmak Joanna, Król Laura, Kruczek Monika, Mężyk Ilona, Worytko Kamila; z parafii z Binczarowej (do bierzmowania przystąpią w czerwcu w Kąclowej): Gruca Ewelina, Obrzut Weronika.
 34. Rodzice naszych młodych parafian bierzmowanych w dniu wczorajszym w darze złożyli ofiarę 2500 zł (oraz 100 zł jako stypendium przy zamówieniu intencji Mszy św. odprawionej za ich dzieci przez ks. Biskupa). Ofiarę tę wydam według potrzeb – o czym niebawem poinformuję.
 35. Dziękuję także za sumienny udział rodziców i ich córek i synów w 2 próbach przed bierzmowaniem.
 36. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych: we środę o 17:00 – DSM, w piątek o 17:00 – zbiórka ministrantów, w piątek o 18:30 - KSM, w sobotę o 9:00 – próba scholii parafialnej.
 37. W niedzielę za tydzień „po sumie” o 11:30 robocze spotkanie Rady Parafialnej na starej plebanii.
 38. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie była Róża Kobiet p.w. św. Antoniego Padewskiego, zelatorki Stanisławy Hatlaś.
 39. Akcja Katolicka co miesiąc modli się w naszej świątyni: w II środę miesiąca – za Ojczyznę i III środę miesiąca – w int. V Synodu.
 40. Wydatki tego tygodnia: Opłaciłem rachunek za energię elektryczną w kościele. Zapłacenie za cztery zaległe faktury za suchy beton w betoniarni „Mężyk” w Nowym Sączu (nie zapłacił ich jesienią nieuczciwy wykonawca przy starym kościele).
 41. Zakup trzech bukietów kwiatów i luzem 8 róż na powitanie ks. Biskupa oraz podziękowanie mu oraz księżom i rodzicom. Zakup owoców i napojów do posiłku w dniu bierzmowania; oraz dokupienie tychże oraz lodów na odpust.
 42. Ofiara dana kierowcy z Tarnowa za przywiezienie ks. Biskupa oraz fotoreporterowi redaktorowi z Gościa Niedzielnego.
 43. Pamiątki dla strażaków (książki, kalendarze i świece). Kawa, herbata, woda, cukier dla wzmocnienia dla warty strażackiej.
 44. Za autobus, który zawiózł i przywiózł rekolektantów, czyli młodzież kandydującą do bierzmowania, do miejsca rekolekcji w Krynicy zapłaciłem ze środków parafialnych (za pobyt w wili „Pogoń w Krynicy” zapłacone ze zbiórki wśród uczniów).
 45. Za nawozy zasilające, rozsiane po trawie wokół kościoła. Za klej do płytek.
 46. Wydałem za papier-czyściwa, szpachlę do drewna oraz preparat na korniki i bezbarwny lakier do remontu 5 klęczników.
 47. Węgielki i kadzidło. Woda mineralna do kościoła.
 48. Składka w drugi dzień Świąt Wielkanocnych z przeznaczeniem na UPJP II oraz na KUL wyniosła 2656 zł – Bóg zapłać.
 49. Kolekta w dniu bierzmowania przeznaczona na stypendia dla uzdolnionej młodzieży im. ks. abpa Jerzego Ablewicza wyniosła 1372 zł.
 50. Dzięki za ofiarę na biuletyn 30 zł – od Janiny i Edwarda Nowaków.
 51. Na sobotę na 7:00 do przewiezienia pni ściętego drzewa, zbierania kamieni i plantowania ziemi proszę panów z grupy dziesiętnika Józefa Ziębca. Potrzebny jest ciągnik z przyczepką lub wozem.
 52. W tym miejscu serdecznie dziękuję panom Janusom (budowlańcy i drwale) za ścięcie i pocięcie przy cmentarzu łemkowskim pękniętego drzewa, na wycinkę którego od jakiegoś już czasu mieliśmy stosowne pozwolenie. Bóg zapłać!
 53. Za cichą i pokorną posługę także w czasie Wielkanocy dziękuję bardzo serdecznie naszym trzem nadzwyczajnym szafarzom Eucharystii.
 54. Dziękuję trójce młodzieży za rozniesienie do chorych, samotnych i potrzebujących wielkanocnych jajek i pisanek zebranych przez strażaków.
 55. Dzieci zrobiły w dwóch szkołach z nauczycielami 60 dekoracyjnych pisanek do stroików dla chorych i samotnych – piękne dzięki!
 56. Dziękuję państwu z Rady Parafialnej zgłoszonych jako „Parafialny Zespół Synodalny” za wczorajszy udział w Nowym Sączu w tym gremium.
 57. Bratu Janowi dziękuję za życzenie wielkanocne z Afryki z Burkina Faso przesłane księżom i wszystkim parafianom.
 58. W niedzielę 6 maja na sumie o 10:30 przeżywać będziemy Rocznicę Pierwszej Komunii Świętej – podaję to zawczasu.
 59. Za miesiąc w poniedziałek 14 V Mszą św. o 18:00 w Nowym Sączu w jezuickiej parafii NSPJ przy ul. Zygmuntowskiej 48 rozpocznie się Kurs Przedmałżeński. Spotkania będą w dni robocze o godzinach wyznaczonych w szczegółowym w gablocie. grafiku Jego zakończenie 24 maja.
 60. W tym roku obchodzimy rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym od lutego do listopada 2018 trwa rozłożona na 9 miesięcy „Nowenna Jubileuszowa”, która jest formą modlitwy za Ojczyznę oraz dziękczynienia za licznych polskich świętych i błogosławionych. Do każdego miesiąca został przypisany konkretny temat i postać polskiego świętego lub błogosławionego – kwiecień jest pod hasłem „Modlitwa i pokuta”, a patronem jest św. Jacek.
 61. Na sprzątanie 200 zł przekazały 2 rodziny: Arleta i Piotr Haza; Justyna i Fabian Baran. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny (tym razem młode osoby): Małgorzata Groń, Krzysztof Groń, Marcin Groń.
 62. Do nabycia na stoliku gazety: świąteczny „Gość Niedzielny” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny” (5 zł); „Miłujcie się” (4 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł); kwartalnik „Wieści Gminne” (3 zł).
Poprawiony: środa, 11 kwietnia 2018 13:54
 

Ewangelia na dziś