Start Intencje Porządek Mszy św. (7 – 14 IV 2019):
Porządek Mszy św. (7 – 14 IV 2019): PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 07 kwietnia 2019 08:17

Porządek Mszy św. (7 – 14 IV 2019):

I Niedziela: 7:00 (8:00 – Droga Krzyżowa) – 9:00 – 10:30 – około 14:30 (bez homilii); 13:30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Poniedziałek: 8:00 – 9:30 – 10:30 – 15:00 (z GM dla chorych) – 17:00 (18:00 – nauka stanowa dla kobiet)

Wtorek: 8:00 – 9:30 – 10:30 (12:30 – spowiedź po domach) – 17:00 (18:00 – nauka stanowa dla mężczyzn); 16:30 – Droga Krzyżowa

Środa: 8:00 – 9:30 – 10:30 – 17:00 (14:00 – 17:00 – spowiedź wielkopostna z przerwą ½ h o 15:30); 15:30 – Droga Krzyżowa

Czwartek: 6:30

Piątek: 15:00 – Godzina Miłosierdzia; 18:00 (17:30 – Droga Krzyżowa)

Sobota: 6:30 – 8:00

Niedziela: 7:00 (8:00 – Dr. Krzyżowa) – 9:00 – 10:30 – ok. 14:30 (bez homilii + chrzest); 13:30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

 

Intencje Mszy św. (7 – 14 IV III 2019):


Poniedziałek:

g. 8:00 – ++ Aniela i Józef Gargula (w r. śm. Anieli): o wieczną radość – od wnuka

● – +Genowefa Michalik – od Anny i Roberta Stefańskich z Nawojowej (x. prałat)

g. 9:30 – w int. katechety ks. Krzysztofa oraz uczniów III Gim. pochodzących z Boguszy: o światło Ducha Św. w życiu

g. 10:30 – + Kazimierz Kruczek z „Ząbrówki” – od Kazimierza Hryniaka z rodziną

g. 15:00 – + Jan Stanek – od syna Łukasza z rodziną

g. 17:00 – + Maria Oracz – od dyrekcji, nauczycieli i pracowników obsługi ze szkoły podstawowej w Mszalnicy 1/2


Wtorek:

g. 8:00 – + Paulina Siedlarz – od wnuczki Ewy

● – + Józef Morański – od rodziny Pałubiaków z Grybowa (x. prałat)

g. 9:30 – + Antonina Kocemba – od sąsiadki Antoniny Ptaszkowskiej

g. 10:30 – + Władysław Kruczek – od pracowników Zakładów Mięsnych „Szubryt” – Dział Maszyn 1/3

g. 17:00 – + Jan Bochenek (w r. śm.): od żony


Środa:

g. 8:00 – + Maria Ruszkowicz – od kolegów z Telekomunikacji Kolejowej

● – + Edward Pazgan – od swatów Jana i Jadwigi (x. prałat)

g. 9:30 – + Tadeusz Groń – z int. uczniów Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej 2/2

g. 10:30 – + Teresa Kowalczyk – od szwagierki Jolanty z dziećmi

g. 17:00 – w int. Bogu wiadomej osoby: o powrót do zdrowia i op. MB


Czwartek:

g. 6:30 – + Krzysztof Stasik – od Moniki, koleżanki ze Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej

● – + Stanisław Kruczek – od teściowej 2/2

● – + Józef Kogut – od Iwony i Jacka Kurdziel (x. prałat)


Piątek:

g. 15:00 – + Maria Siedlarz – od wnuka Kamila z Dominiką

● – + Maria Wyszowska – od sąsiadów Czesławy i Stanisława Szczurek

g. 18:00 – + Jan Stanek – od Marii Michalik z Piątkowej z rodziną

● – + Maria Ruszkowicz – od Heleny i Krzysztofa Ptaszkowskich

● – + Stanisław Kruczek – od syna Kamila (x. prałat)


I Sobota:

g. 6:30 – + Ludwik Ogórek – od sąsiadów Marii i Józefa Ziębiec 1/2

● – + Ireneusz Janus – od kolegi z klasy (M.P.) 5/10

g. 8:00 – w int. Zofii Nowak (z okazji 85 r. ur.): z podz. za otrz. łaski i z pr. o zdr. i bł. Boże oraz op. MB

● – + Anna Pazgan – od Ireny i Stanisława Górka z Ptaszkowej

● – + Eugeniusz Surma – od syna Zbigniewa z żoną 3/3 (x. prałat)


Niedziela:

g. 7:00 – ++ Zofia i Piotr Szczecina – z int. córki

● – ++ Maria i Stanisław Ruszkowicz – z int. siostry (x. prałat)

g. 9:00 – w int. Marii i Józefa Trojan (w 40 r. ślubu): jako podz. i z pr. o bł. Boże – od dzieci

g. 10:30 – za parafian (pro populo)

● – + Maria Rokicka – od chórzystów i dyrygenta (x. prałat)

około g. 14:30 (chrzest) – ++ Zofia i Stanisław Szlaga

Poprawiony: sobota, 13 kwietnia 2019 05:55
 

Ewangelia na dziś

  • Czwartek 2019-06-27, 12. tydz. zwykły
    Mt 7,21-29
    Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?» Wtedy im oświadczę: «Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości». Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry, i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.