Start Intencje Intencje Mszy św. (19-26 V 2019):
Intencje Mszy św. (19-26 V 2019): PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 19 maja 2019 18:29

Intencje Mszy św. (19-26 V 2019):

Poniedziałek:

g. 18:00 – ++ Maria i Władysław Górka – od rodziny Mików

● – ++ Zofia i Henryk Homoncik: o miłosierdzie Boże i wieczną radość

● – + Stefan Siedlarz (w 51 r. śm.) – od żony (x. prałat)


Wtorek:

g. 6:30 – + Genowefa Siedlarz – od córki Teresy z rodziną 1/4

g. 18:00 – + Jan Radzik (w 20 r. śm.): o dar nieba – z int. żony Łucji

● – ++ zmarłe członkinie i członkowie Róży Misyjnej zel. Marii Rymanowicz: Ludwika, Marian, Zenobia,

Antonina: o pokój wieczny (x. prałat)


Środa:

g. 18:00 – ++ Zofia i Stanisław Szlaga: o miłosierdzie Boże i wieczną radość

● – w int. Stanisława, Łukasza i Amelii (w kolejną rocznicę ich urodzin): z podz. za otrz. łaski i z pr. o bł.

Boże i wst. św. Rity

● – + Stefan Groń – od córki Elżbiety 2/2 (x. prałat)


Czwartek:

g. 18:00 – + Jan Stanek – od wnuka Tomasza z rodziną

● – + Władysław Witek – od koleżanek z sektora kas firma „Auchan” 1/3

● – + Maria Rokicka – od Janiny Groń (x. prałat)


Piątek:

g. 15:00 – + Maria Oracz – od wnuczki Teresy z mężem

● – + Zdzisław Grybel – od bratanicy Elżbiety z mężem Adamem i dziećmi 1/2

g. 18:00 – + Genowefa Siedlarz – od córki Teresy z rodziną 2/4

● – + Stefan Groń – od Krystyny Bagniuk z rodziną 1/2

● – + Józef Kogut – od kolegów syna Jacka (x. prałat)


Sobota:

g. 6:30 – + Krzysztof Stasik – od Tadeusza Kruczka

g. 8:00 – + Stefan Groń – od córki Bożeny z Łukaszem 2/2

g. 14:00 – w int. nowożeńców: Pauliny Siedlarz-Kmak i Pawła Kmaka

g. 18:00 – + Stanisław Kruczek (w 1 r. śm.) – od bratowej

● – + Stanisław Kruczek (w 1 r. śm.) – od żony i dzieci

● – + Stanisław Kruczek (w 1 r. śm.) – od syna Dominika z rodziną (x. prałat)


Niedziela:

g. 7:00 – w int. Leonii Witek (z ok. Dnia Matki) z podz. i z pr. o bł. Boże i op. MB – od córki z rodziną

● – + Józef Witek (z ok. Dnia Ojca): o wieczną radość – od syna (x. prałat)

g. 9:00 – w int. Marii i Stanisława (z ok. Dnia Matki i Dnia Ojca): z podz. za otrz. łaski i z pr. o dalszą op. Bożą

przez wst. św. Rity

● – + Maria Ptaszkowska (w 7 dz. po śm.) – od syna Jerzego z rodziną (x. prałat)

g. 10:30 – w int. Joanny Kruczek (z ok. im. i Dnia Matki): o bł. Boże, ł. zdr. i op. MB – od córki Krystyny z rodziną

g. 14:30 (cerkiew) – + Maria Wyszowska (z ok. Dnia Matki) – od dzieci


● (w Świdnicy) – + Maria Siedlarz: o dar nieba – gregorianka 26-30/30 do czwartku 23 V (x. infułat)

● (w Świdnicy) – + Maria Wyszowska: o dar nieba – rozpoczęcie gregorianki 1-3/30 od piątku 24 V (x. infułat)

Poprawiony: sobota, 15 czerwca 2019 23:08
 

Ewangelia na dziś

  • Czwartek 2019-06-27, 12. tydz. zwykły
    Mt 7,21-29
    Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?» Wtedy im oświadczę: «Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości». Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry, i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.