Start Intencje Porządek Mszy św. (2-9 VI 2019):
Porządek Mszy św. (2-9 VI 2019): PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 02 czerwca 2019 12:10

Porządek Mszy św. (2-9 VI 2019):

I Niedziela: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30 (w cerkwi) z Adoracjami IHS

Poniedziałek: 6:30 i 13:00 (rocznicowa święceń kapłańskich)

Wtorek: 6:30

I Środa: 18:00 (z nowenną do MBNP); modlitwa za misje

I Czwartek: 6:30 – 18:00 (z Adoracją IHS)

I Piątek: 6:30 – 15:00 (z koronką do MB): 18:00 (z Adoracją IHS)

Sobota: 6:30 – 8:00 – 15:00 (ślub)

Niedziela: 7:00 – 9:00 – 10:30 (chrzest) – 14:30 (w cerkwi)

 

Intencje Mszy św. (26 V – 2 VI 2019):

 

Poniedziałek:

g. 6:30 – + Maciej Mężyk (w 30 r. śm.)

● – + Eugeniusz Surma – gregorianka 3/30 (x. prałat)

g. 13:00 – w int Bogu wiadomej

● – pro populo (x. wikariusz)


Wtorek:

g. 6:30 – + Czesław Ruszkowicz (w 35 r. śm.) – od syna Stanisława z rodziną

● – + Antoni Bochenek – od Bernadetty i Jana

● – + Eugeniusz Surma – gregorianka 4/30 (x. prałat)


Środa:

g. 18:00 – w int. członkiń Róży Misyjnej zel. Marii Rymanowicz: z podz. za otrz. łaski i z pr. o op. Bożą i wst. śś. Męczenników Patronów

● – w int. Teresy i Aleksandra z dziećmi: z podz. za otrz. łaski i z pr. o bł. Boże i łaskę zdrowia

● – + Eugeniusz Surma – gregorianka 5/30 (x. prałat)


I Czwartek:

6:30 – ++ Aniela i Michał Poręba: o niebo – od wnuka Jana i Bernadett z rodziną

● – + Jan Stanek – od wnuka Ireneusza

● – + Eugeniusz Surma – gregorianka 6/30 (x. prałat)

g. 18:00 – ++ Helena i Julian Mężyk (w r. śm. Heleny): o niebo

● – + Stanisław Kmak – od córki Sylwii z rodziną

● – + Józef Kruczek (w r. śm.): o Miłosierdzie Boże i spokój wieczny (x. prałat)


I Piątek:

g. 6:30 – + Władysław Witek – od koleżanek z sektora kas firma „Auchan” 2/3

g. 15:00 – ++ rodzice, rodzeństwo (w 2 r. śm. Bernadety): o dar nieba dla nich

g. 18:00 – w int. Józefy i Tadeusza Kiełbasa (z ok Dnia Matki i Dnia Ojca): o wsz. łaski – od córki z rodziną

● – + Janina Golec (w 30 dz. po śm.): o niebo dla duszy cioci

● – + Eugeniusz Surma – gregorianka 7/30  (x. prałat)


Sobota:

g. 6:30 – ++ Antoni i Stefania Janusz i ich przodkowie: o dar nieba

g. 8:00 – w int. Jana i Bernadetty: dziękczynna za szczęśliwe operacje i z prośbą powrót do zdrowia

● – + Maria Oracz – od wnuka Jacka

● – + Eugeniusz Surma – gregorianka 8/30 (x. prałat)

g. 15:00 (ślub) – w int. zawierających sakrament małżeństwa nowożeńców Kingi Mężyk i Mirosława Marszałka.


Niedziela:

g. 7:00 – w int. członkiń Róży p.w. NMP Matki Kościoła zel Heleny Wacławiak: z pr. o bł. Boże i op. MB

● – + Tadeusz Witek (w 2 r. śm.): o wieczną radość – od żony i dzieci z rodzinami (x. prałat)

g. 9:00 – w int. Marii i Stanisława Kumorek (w 40 r. śl.): w podz. i z pr. o bł. B. i łaskę zdr. – od dzieci i wnuków

g. 10:30 (chrzest) – w int. Anny i Stanisława Siedlarz (w 10 r. śl.): jako podz. i z pr. o łaski i dal. bł. P. J. i wst. MB

● – w int. Michała Antoniego Hornika: o wsz. łaski w życiu (x. prałat)

g. 14:30 (cerkiew) – + Eugeniusz Surma – gregorianka 9/30 (x. wikariusz)

 

● (w Świdnicy) – + Maria Wyszowska: o dar nieba – Msze św. gregoriańskie 11-17/30 (od piątku 24 V) (x. infułat)

Poprawiony: sobota, 15 czerwca 2019 23:09
 

Ewangelia na dziś

  • Czwartek 2019-06-27, 12. tydz. zwykły
    Mt 7,21-29
    Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?» Wtedy im oświadczę: «Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości». Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry, i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.