Start Intencje XII Niedziela Zwykła – 23 czerwca 2019
XII Niedziela Zwykła – 23 czerwca 2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 23 czerwca 2019 16:18

Intencje Mszy św. (23 – 30 VI 2019):

 

Poniedziałek:

g. 6:30 – w int, Bogu wiadomej osoby: o łaskę powrotu do zdrowia – od męża i syna

● – + Eugeniusz Surma – gregorianka 24/30 (x. prałat)

g. 18:00 – + Jan Baran (z ok. im.) – od żony z rodziną

● – + Władysław Nowak: o wieczną radość duszy – od wnuka Michała Szczurka z rodziną

● – + Józef Witek (z ok. Dnia Ojca_: o sp. duszy – od córki z rodziną


Wtorek:

g. 18:00 – w int. mieszkańców Mszalnicy-Zagóry: dla śp. zmarłych o radość nieba, a dla żyjących o wszelakie łaski w życiu i bł. Boże

● – ++ Jan i Anna Owcarz: o spokój wieczny

● – + Eugeniusz Surma – gregorianka 25/30 (x. prałat)


Środa:

g. 18:00 – + Władysław Nowak (z ok. Dnia Ojca i im.) – od córki Anny z mężem i dziećmi

● – Maria Wyszowska (w r. śm.) – z int. męża z dziećmi (od ucz. pogrz. 5/24)

● – + Eugeniusz Surma – gregorianka 26/30 (x. prałat)


Czwartek:

g. 6:30 – w int. Władysławy: o łaskę zdrowia – od córki Ewy z rodziną

● – + Eugeniusz Surma – gregorianka 27/30 (x. prałat)

g. 18:00 – pro populo (za parafian)

● – + Piotr Szczecina: o niebo – z int. córki

● – + Zbigniew Poręba (w 3 r. śm.) – od żony z dziećmi


Piątek:

g. 6:30 – + Teresa Ptak – od siostry Władysławy z mężem 1/4

● – + Eugeniusz Surma – gregorianka 281/30 (x. prałat)

g. 15:00 – ++ Maria i Marcin Smoroń (w kolejną r. ich śm.): o radość wieczną – od córki Anny

g. 18:00 – podz. za op. i pomoc Bożą w kończącym się roku szkolnym, z pr. o szcz. i bezp. przeżycie czasu wakacji przez dzieci i uczących – od mieszkańców KP

● – za dusze ++ kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii: o wieczną radość – od mieszkańców KG

● – ++ Zofia i Piotr Szczecina: o wieczną radość – od córki (x. prałat)


Sobota:

g. 7:00 – w int. Bożeny i Edwarda (w 28 r. śl.): z podz. za otrz. łaski i z pr. o zdr. i bł. Boże w małżeństwie i rodzinie

● – + Eugeniusz Surma – gregorianka 29/30 (x. prałat)

g. 9:00 – ++ Władysław Janus, Piotr Janus oraz Ireneusz Janus (z ok. im.): o radość wieczną

g. 10:30 – ++ Paweł Kumorek (z ok. im.) oraz Anna, Józef i Czesław Kumorek – od babci Pawła

g. 15:00 (ślub) – w int. nowożeńców Karoliny Ruszkowicz i Łukasza Mędreckiego: o wsz. łaski

g. 17:00 – ++ Franciszka i Piotr Świgut (z ok. im. Piotra i rocz. śm.) – od wnuczki Izabeli z rodziną


Niedziela:

g. 7:00 – ++ Janina i Piotr Górowscy oraz śp. Wojciech Legutko (z ok. im.): o sp. wieczny – od córki z rodziną

● – + Eugeniusz Surma – zakończenie gregorianek 30/30 (x. prałat)

g. 9:00 – za naszą młodzież: o światło D. Św. i dobre wybory życiowe – od mieszkańców KG

● – + Paweł Kumorek (z ok. im.): o łaskę zbawienia – od brata (x. prałat)

g. 10:30 – + Jan Ochwat (z ok. im.): o spokój wieczny – od syna

g. 14:30 (cerkiew) – w int. Agnieszki i Roberta Kruczków (z ok. 7 r. ślubu): jako podz. i z pr. o wszelakie łaski w małżeństwie i rodzinie i op. Św. Rodz. z Nazaretu

Poprawiony: poniedziałek, 24 czerwca 2019 05:22
 

Ewangelia na dziś

  • 2019-09-15, 24. Niedziela zwykła
    Łk 15,1-32
    Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła». Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam». Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”. Powiedział też: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: «Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada». Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: «Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników». Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: «Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem». Lecz ojciec rzekł do swoich sług: «Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się; ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się». I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: «Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego». Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: «Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę». Lecz on mu odpowiedział: «Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się»”.