Start Intencje Intencje Mszy św. (11-18 VIII 2019):
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Intencje Mszy św. (11-18 VIII 2019): PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 11 sierpnia 2019 09:14

Porządek Mszy św. (11-18 VIII 2019):

Niedziela: 7:00 – 9:00– 10:30 (chrzest) – 14:30 (w cerkwi)

Poniedziałek – 6:30

Wtorek: 6:30 i 18:00 (z Różańcem Fatimskim)

Środa: 6:30 oraz 18:00 (z nowenną do MBNP)

Czwartek: 7:00 – 9:00 – 10:30 i 14:30 (w nowym kościele)

Piątek: 15:00 (z koronką do Miłosierdzia Bożego), 18:00

Sobota: 6:30 – 8:00 oraz 14:00 (ślub)

Niedziela: 7:00 – 9:00 – 10:30 (chrzest) – 14:30 (w cerkwi)

Intencje Mszy św. (11-18 VIII 2019):

Poniedziałek: g. 6:30 – w int. Zofii Nowak: z podz. za otrz. łaski i z pr. o zdr. i op. MB

● – + Maria Ruszkowicz – gregorianka 12/30 (x. prałat)

Wtorek: g. 6:30 – + Jan Michalik: o spokój wieczny – od żony Krystyny z córkami

● – + Jadwiga Poręba – od Jana i Lucyny Gomółka z rodziną (x. prałat)

g. 18:00 – + Jan Kogut (z ok. 1 r. śm.) – o córki Marii z rodziną

● – + Maria Ruszkowicz – gregorianka 13/30 (x. prałat)

Środa:    g. 6:30 – + Anna Pazgan – od Marii i Macieja Nowak

● – + Maria Ruszkowicz – gregorianka 14/30 (x. prałat)

g. 18:00 – ++ Stanisław Siedlarz (z ok. 7 r. śm.) – od córki; oraz śp. dziadkowie: Zofia, Józef, Agnieszka i Wojciech Siedlarze

(z okazji kolejnej rocznicy ich śmierci): o niebo

● – + Stanisław Siedlarz (w r. śm.): o wieczną radość – od żony (x. prałat)

Czwartek: g. 7:00 – z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie Antoniny Ptaszkowskiej 1/2

● – + Maria Ruszkowicz – gregorianka 15/30 (x. prałat)

g. 9:00 – w int. członkiń Róży Kobiet p.w. śś. Joachima i Anny Rodziców Maryi, zel. Anny Poręba: jako podz. za otrz. łaski, z pr.

o dalsze bł. Boże i op. Matki Najświętszej

g. 10:30 – w int. Ojczyzny i naszej parafii: o pokój, jedność, zgodę w rodzinach i w sąsiedztwie, siłę w pokonywaniu zła, nienawiści,

zazdrości za wst. MB Wniebowziętej – od mieszkańców KP

g. 14:30 (kościół) – w int. młodego małżeństwa (w 1 r. ślubu): jako podz. Bogu za wszystko, z pr. o bł. Boże, łaskę zdr. i wszelakie

łaski potrz. w życiu oraz o szczęśliwe rozwiązanie i zdr. dla matki i dziecka

● – + Stanisława Witek: po pogrzebie – od męża oraz dzieci (x. prałat)

Piątek:   g. 15:00 – + Józef Morański – od Wandy Siedlarz z rodziną

● – + Paulina Siedlarz – od Edyty i Jana Michalik z rodziną (x. prałat)

g. 18:00 – + Maria Marszałek (w 5 r. śm.): o sp. wieczny

● – + Maria Ruszkowicz – gregorianka 16/30 (x. prałat)

Sobota: g. 6:30 – + Tadeusz Groń – od Władysława Siedlarza z rodziną

● – + Władysław Kruczek – od Ewy Kowaczek (x. prałat)

g. 8:00 – + Antonina Kocemba – od sąsiadów Potońców

● – + Maria Ruszkowicz – gregorianka 17/30 (x. prałat)

g. 14:00 (ślub) – w int. nowożeńców Kingi Kruczek i Mateusza Ziółko: o bł. Boże w życiu małżeńskim

Niedziela: g. 7:00 – w int. Krzysztofa (w 50 r. ur.): w podz. za otrz. łaski i z pr. o zdr. i bł. Boże na dalsze lata – od żony i dzieci

● – + Maria Ruszkowicz – gregorianka 18/30 (x. prałat)

g. 9:00 – ++ Antonina i Bolesław Kocemba (z ok. im. Bolesława): o szczęście wieczne

● – ++ Franciszka i Piotr Świgut (z ok. r. śm. Franciszki): o sp. wieczny (x. prałat)

g. 10:30 (chrzest) – w int. nowoochrzczonego dziecka Hanny Legutko: o łaskę zdrowia i wszelkie bł. Boże dla dziecka i jej rodziny

g. 14:30 (cerkiew) – z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie Antoniny Ptaszkowskiej 2/2

Poza parafią – ks. wikariusz (11-18 VIII):

poniedziałek 12 VIII – + Stanisław Michalik – od uczestników pogrzebu 9/9

wtorek 13 VIII – +Tadeusz Witek – od Lidii Adamczyk z Gródka nad Dunajcem oraz Dawida Szczurek i Eweliny Nosal z rodziną

środa 14 VIII – + Stanisława Chochla – od uczestników pogrzebu 8/8

czwartek 15 VIII – + Genowefa Michalik – od uczestników pogrzebu 8/8

piątek 16 VIII – + Kazimierz Kruczek (z Ząbrówki) – od uczestników pogrzebu 7/16

sobota 17 VIII – + Edward Pazgan – od uczestników pogrzebu 10/22

niedziela 18 VIII – + Teresa Kowalczyk – od uczestników pogrzebu 9/17

Poprawiony: poniedziałek, 12 sierpnia 2019 19:54
 

Ewangelia na dziś