Start Intencje Intencje Mszy św. (20-27 V 2018):
Intencje Mszy św. (20-27 V 2018): PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 20 maja 2018 20:41

Intencje Mszy św. (20-27 V 2018):

 

Poniedziałek:

g. 7:00 – + Tadeusz Groń – od Heleny i Krzysztofa Ptaszkowskich

g. 9:00 – + za wszystkich zmarłych i żyjących, którzy przyczynili się do wybudowania szkoły w KG i o Boże bł. dla wszystkich

dzieci, rodziców i pracowników szkoły: Msza św. zamówiona przez Radę Rodziców okazji 30-lecia szkoły pod patronatem Wincentego Witosa

g. 10:30 – z podz. za otrz. łaski i zdrowie oraz z prośbą o dalsze bł. Boże dla członkiń Róży p.w. NMP Matki Kościoła (zel.

Heleny Wacławiak) i o op. MB nad siostrami i ich rodzinami

g. 17:00 – w int. wszystkich mieszkańców Królowej Górnej: o miłość i zgodę w rodzinach i w sąsiedztwie

● – + Stanisław Michalik – od kuzynki Grażyny z rodziną z Cieniawy (x. prałat)

 

Wtorek:

g. 18:00 – + Krzysztof Stasik (w 7 dz. po śm.) – od żony Marii z rodziną

● – + Helena Świgut – od kuzynki Kazimier z rodziną (x. prałat)

● – + Helena Świgut – od koleżanki Heleny (zakończenie)

 

Środa:

g. 18:00 – o łaskę zdrowia dla całej rodziny – od Antoniny Ptaszkowskiej

● – w int. Zofii (z ok. im. i Dnia Matki): z podz. za otrz. łaski, z pr. o bł. Boże i op. MB – od dzieci z rodzinami

● – ++ Janina, Maria i Stanisława – od siostry Kazimiery Ogorzały (x. prałat)

 

Czwartek:

g. 6:30 – + Tadeusz Witek – od córki Moniki z rodziną 1/3

● – + Jadwiga Poręba – od szwagierki Stanisławy

g. 18:00 – w int. Ojczyzny: o wolność i zachowanie w Niepodległości (z okazji 100-lecia jej odzyskana) , a także za poległych w

jej obronie i spoczywających na cmentarzu wojennym – od mieszkańców Królowej Polskiej

● – ++ Zofia (z ok. im.) i Henryk Homoncik: o spokój wieczny

● – + Józef Borkowski – od Pawła i Małgorzaty Kachniarz (x. prałat)

 

Piątek:

g. 15:00 – + Kazimierz Kruczek (z Ząbrówki) – od Lidii Ząber-Kachniarz z mężem i dziećmi

● – + Józef Morański – od Marty i Grzegorza Stanek

g. 18:00 – ++ Zofia i Stanisław Szlaga (z ok. im.) : o radość wieczną

● – + Stanisława Chochla – od sąsiadów Kazimiery i Jana Kachniarz z rodziną

● – + Genowefa Michalik – od Grażyny Wysowskiej z Cieniawy z rodziną x. prałat)

 

Sobota:

g. 6:30 – w int. Bogusławy Poręba i Marii Rams: o zdr. i op. Bożą – od Ilony i Tadeusza

g. 8:00 – w int. Magdaleny: o bł. Boże i dary D. Św. dla niej – z okazji urodzin i imienin

● – + Teresa Kowalczyk (z ok. Dnia Matki) - od syna Janusza

g. 18:00 – w int. Leonii: z pr. o zdr. i bł. Boże dla mamy (z ok. Dnia Matki) – od córek Bożeny i Agnieszki

● – + Paulina Siedlarz – od wnuka Łukasza z żoną (x. prałat)

 

Niedziela:

g. 7:00 – w int. Krystyny (z okazji Dnia Matki) – od dzieci z rodzinami

g. 9:00 – w int. Kamila (z ok. 18 r. ur.): jako podz. i z pr. o bł. Boże w dorosłym życiu – od rodziców i siostry

g. 10:30 (chrzest) – pro populo (za parafian)

● – + Zofia Siedlarz: o spokój wieczny – od córki Urszuli z mężem (x. prałat)

g. 14:30 (w cerkwi) – w int Mariusza i Kingi Porębów (w 8 r. ślubu): jako podz. i z pr. o łaskę zdrowia i bł. Boże, op. MB

na dalsze lata dla małżonków i ich dzieci

 

Ewangelia na dziś

  • Sobota 2019-03-23, 2. tydz. Wielkiego Postu
    Łk 15,1-3.11-32
    W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: «Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada». Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: «Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników». Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: «Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem». Lecz ojciec rzekł do swoich sług: «Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się». I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: «Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego». Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: «Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę». Lecz on mu odpowiedział: «Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się»”.