Start Intencje Intencje Mszy św. (20-27 V 2018):
Intencje Mszy św. (20-27 V 2018): PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 20 maja 2018 20:41

Intencje Mszy św. (20-27 V 2018):

 

Poniedziałek:

g. 7:00 – + Tadeusz Groń – od Heleny i Krzysztofa Ptaszkowskich

g. 9:00 – + za wszystkich zmarłych i żyjących, którzy przyczynili się do wybudowania szkoły w KG i o Boże bł. dla wszystkich

dzieci, rodziców i pracowników szkoły: Msza św. zamówiona przez Radę Rodziców okazji 30-lecia szkoły pod patronatem Wincentego Witosa

g. 10:30 – z podz. za otrz. łaski i zdrowie oraz z prośbą o dalsze bł. Boże dla członkiń Róży p.w. NMP Matki Kościoła (zel.

Heleny Wacławiak) i o op. MB nad siostrami i ich rodzinami

g. 17:00 – w int. wszystkich mieszkańców Królowej Górnej: o miłość i zgodę w rodzinach i w sąsiedztwie

● – + Stanisław Michalik – od kuzynki Grażyny z rodziną z Cieniawy (x. prałat)

 

Wtorek:

g. 18:00 – + Krzysztof Stasik (w 7 dz. po śm.) – od żony Marii z rodziną

● – + Helena Świgut – od kuzynki Kazimier z rodziną (x. prałat)

● – + Helena Świgut – od koleżanki Heleny (zakończenie)

 

Środa:

g. 18:00 – o łaskę zdrowia dla całej rodziny – od Antoniny Ptaszkowskiej

● – w int. Zofii (z ok. im. i Dnia Matki): z podz. za otrz. łaski, z pr. o bł. Boże i op. MB – od dzieci z rodzinami

● – ++ Janina, Maria i Stanisława – od siostry Kazimiery Ogorzały (x. prałat)

 

Czwartek:

g. 6:30 – + Tadeusz Witek – od córki Moniki z rodziną 1/3

● – + Jadwiga Poręba – od szwagierki Stanisławy

g. 18:00 – w int. Ojczyzny: o wolność i zachowanie w Niepodległości (z okazji 100-lecia jej odzyskana) , a także za poległych w

jej obronie i spoczywających na cmentarzu wojennym – od mieszkańców Królowej Polskiej

● – ++ Zofia (z ok. im.) i Henryk Homoncik: o spokój wieczny

● – + Józef Borkowski – od Pawła i Małgorzaty Kachniarz (x. prałat)

 

Piątek:

g. 15:00 – + Kazimierz Kruczek (z Ząbrówki) – od Lidii Ząber-Kachniarz z mężem i dziećmi

● – + Józef Morański – od Marty i Grzegorza Stanek

g. 18:00 – ++ Zofia i Stanisław Szlaga (z ok. im.) : o radość wieczną

● – + Stanisława Chochla – od sąsiadów Kazimiery i Jana Kachniarz z rodziną

● – + Genowefa Michalik – od Grażyny Wysowskiej z Cieniawy z rodziną x. prałat)

 

Sobota:

g. 6:30 – w int. Bogusławy Poręba i Marii Rams: o zdr. i op. Bożą – od Ilony i Tadeusza

g. 8:00 – w int. Magdaleny: o bł. Boże i dary D. Św. dla niej – z okazji urodzin i imienin

● – + Teresa Kowalczyk (z ok. Dnia Matki) - od syna Janusza

g. 18:00 – w int. Leonii: z pr. o zdr. i bł. Boże dla mamy (z ok. Dnia Matki) – od córek Bożeny i Agnieszki

● – + Paulina Siedlarz – od wnuka Łukasza z żoną (x. prałat)

 

Niedziela:

g. 7:00 – w int. Krystyny (z okazji Dnia Matki) – od dzieci z rodzinami

g. 9:00 – w int. Kamila (z ok. 18 r. ur.): jako podz. i z pr. o bł. Boże w dorosłym życiu – od rodziców i siostry

g. 10:30 (chrzest) – pro populo (za parafian)

● – + Zofia Siedlarz: o spokój wieczny – od córki Urszuli z mężem (x. prałat)

g. 14:30 (w cerkwi) – w int Mariusza i Kingi Porębów (w 8 r. ślubu): jako podz. i z pr. o łaskę zdrowia i bł. Boże, op. MB

na dalsze lata dla małżonków i ich dzieci

 

Ewangelia na dziś

  • Czwartek 2019-08-22, 20. tydz. zwykły
    Mt 22,1-14
    „Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę». Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: «Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie». Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: «Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?» Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: «Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”.