Start Artykuły Chrystus i modlitwa
Chrystus i modlitwa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
sobota, 16 marca 2013 20:54

        Uważny czytelnik Ewangelii dostrzeże, że w życiu Chrystusa ważne miejsce zajmuje modlitwa. Modli się, gdy ma podjąć ważną decyzję. Raz jest to modlitwa uzgadniająca jego wolę z wolą Ojca. Innym razem dziękuje Ojcu za spełnienie Jego woli. Ile razy brał do ręki chleb, tyle razy odmawiał modlitwę dziękczynną za dar chleba i życia. Niezwykła w swej wymowie jest modlitwa nocna Jezusa przed pojawieniem się w Getsemani. Prosił Ojca, aby oddalił od niego cierpienie, ale z pokorą przyjął zadanie jakie miało wypełnić nadchodzące godziny. Potem wołał usilnie błagając, by dał Mu siłę potrzebną na czas przesłuchań biczowania, drogi krzyżowej. Jeszcze w ostatnich chwilach życia modlił się za swoich oprawców. Jezus był nauczycielem modlitwy. Jego uczniowie prosili Go, by ich tej umiejętności nauczył. Dostrzegli, że człowiek wierzący powinien mieć stały kontakt z Bogiem. Modlitwa nie utrudnia życia, ale bardzo je ułatwia.