Start Informacje Duszpasterskie II Niedziela Wielkanocy (Miłosierdzia) – 7-14 IV 2024
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
II Niedziela Wielkanocy (Miłosierdzia) – 7-14 IV 2024 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 07 kwietnia 2024 03:35

II Niedziela Wielkanocna (Miłosierdzia Bożego) – 7 kwietnia 2024

W tygodniu:

Niedziela – 7 IV – II Niedziela Wielkanocna tj. Niedziela Miłosierdzia Bożego; albo: wsp. św. Jana Chrzciciela de la Salle (op. się)

Poniedziałek – 8 IV – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (przeniesiona z 25 III)

Sobota – 13 IV – wsp. dow. św. Marcina I, pap. i męcz.

Niedziela – 14 III – III Niedziela Wielkanocna (Biblijna)

 1. Liturgia Słowa kieruje nas dziś ku Bożemu Miłosierdziu, które trwa nad światem przez wszystkie wieki.
 2. W tę II Niedzielę Wielkanocną (7 IV), tj. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego przeżywamy odpust w naszej parafii „ku czci Bożej Opatrzności”; Msze św. sprawowane są o godzinach: 7:00 – 9:00 – 11:00 (nie o 10:30) – 14:30.
 3. Z racji odpust „suma” z procesją eucharystyczną będzie pół godziny później niż zwykle, czyli o 11:00.
 4. Jak już prosiłem, na procesję po „sumie” zabierzmy wszystkie feretrony.
 5. Zgodnie z zapowiedzią, kazania odpustowe podczas Mszy św. dopołudniowych wygłosi ks. mgr lic. Zbigniew Pietruszka – dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej, członek diecezjalnej Komisji Kaznodziejskiej, Kanonik Gremialny Kapituły Wojnickiej.
 6. Mimo, iż jest to I niedziela miesiąca, jednak z racji homilii odpustowych Adoracja IHS będzie tylko po Mszy św. popołudniowej.
 7. Składka – na cele diecezji; a zbiórka do puszek z Niedzieli Miłosierdzia, jak co roku, przeznaczona jest dla Diecezjalnej Caritas.
 8. W odpust „na Opatrzność” oprawę muzyczną przygotowali: o 7:00 „Chwalmy Pana”, o 9:00 „Uradowani”, o 11:00 parafialny chór.
 9. Po tym odpuście niedzielne Msze św. popołudniowe o 14:30 będą już w cerkwi (aż do odpustu jesiennego „na Narodzenie NMP”).

10.Od Wielkanocy Krzyż z czerwoną stułą oraz figurę Zmartwychwstałego Pana ustawia się obok ołtarza, a paschał obok ambonki.

11.Paschał pozostaje przy ambonie lub ołtarzu aż do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego włącznie.

12.Od Zmartwychwstania do Zesłania Ducha Św. w miejsce „Anioł Pański” śpiewa się lub odmawia w postawie stojącej antyfonę „Regina coeli”.

13.W poniedziałek (IV), czyli w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (przeniesionej z 25 III) – Msze św. będą o: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 17:00 (ze względu na pracujących).

14.O 17:00 przyjęcie do DSM 6 kandydatek: Zuzanna Bochenek, Lena Kachniarz, Barbara Kruczek, Emilia Śmierciak, Zuzanna Plata, Emilia Plata.

15.W liturgii 8 IV na słowa: „I za sprawą Ducha Świętego…” przyklękamy na jedno kolano, zaś przy śpiewie „Credo” klęka się na dwa kolana.

16.W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w tym roku 8 IV przypada „Dzień Świętości Życia”.

17.To okazja do podjęcia się „Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego” (do zabrania: teksty adopcyjne oraz 2 litanie do Opatrzności Bożej).

18.Centralne uroczystości diecezjalne odbędą się o 18:00 w sanktuarium Narodzenia NMP w Okulicach.

19.We wtorek i w czwartek Msze św. będą o 6:30.

20.W środę 10 kwietnia Msza św. będzie o 17:00 połączona z Nowenną do Matki Bożej – do grona ministrantów zostanie uroczyście przyjęty Karol Hatlaś. Chłopcu gratulujemy, a rodzicom, dziadkom serdecznie dziękujemy.

21.W piątek 12 IV Msze św. po Godzinie Miłosierdzia o 15:00 (około 15:20) – o 17:00.

22.Wieczorem o 18:00 – w salce pod prezbiterium kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przed I Komunią Świętą.

23.W sobotę Msze św. sprawowane zwyczajowo rano o 6:30 i 8:00 ( o 6:30 kończą się Msze św. pogrzebowe za śp. Zofię Mężyk).

24.W sobotę 13 kwietnia przypada „Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej”.

25.W sobotę 13 IV o 9:00 wycieczko-pielgrzymka scholi dziecięco-młodzieżowej, aspirantów i ministrantów do LASERPARKU w Krakowie oraz parafii Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach. Tradycyjnie już planowany posiłek w sieci fast-food. Ze względów organizacyjnych wymagane zgody i zadatek proszę dostarczyć do 10 kwietnia tj. środa.

26.Przypominam jeszcze raz, iż w kinie „Sokół” w Nowym Sączu 13 kwietnia (sobota) o godz. 10:00 wyświetlony będzie film „Powołany II” zarezerwowany dla grupy z naszej parafii. Dla chętnych będzie zorganizowany wyjazd o godz. 9:00 z parkingu obok kościoła. Zgłoszenie prosimy kierować do 10 kwietnia do członków Akcji Katolickiej. Całkowity koszt wyjazdu – 25 zł (bilet wstępu + przejazd).

27.W kwietniu (6, 13, 20 IV oraz 11, 18 V, a także 8 VI) kurs szafarzy nadzwyczajnych Komunii Świętej.

28.W III Niedzielę Wielkanocną (14 IV) przeżywamy w Polsce Niedzielę Biblijną Msze św. będą – o godzinach: w nowym kościele: 7:00 – 9:00 – 10:30 – oraz w starym kościele 14:30.

29.Po odpuście niedzielne Msze św. o 14:30 są już w starym kościele (aż do odpustu jesiennego „na Narodzenie NMP”).

30.Niedziela Biblijna inicjuje też „Ogólnopolski Tydzień Biblijny” (14-20 kwietnia).

31.W tę niedzielę przypada także Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego – w tym roku poleca się Dzieje Apostolskie.

32.Przed kościołem jak co roku harcerze zbierać będą środki na hospicjum w Nowym Sączu z fundacji „Pola Nadziei”.

33.Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w. MB Królowej Polski, zel. Heleny Ptaszkowskiej.

34.Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych w tym tygodniu:

● w środę 10 IV o 18:30 – trening LSO (na sali gimnastycznej)

● w środę 10 IV o 18:00 – spotkanie Akcji Katolickiej (na starej plebanii)

● w piątek 12 IV o 18:00 – cotygodniowe spotkanie z dziećmi I-komunijnymi i ich rodzicami (w I sali pod kościołem)

● w piątek 12 IV o 19:00 – 19:00 spotkanie KSM (na starej plebanii)

● w sobotę 13 IV o 10:00 – spotkanie dziewcząt z DSM (w II salce pod kościołem)

35.Zapowiedzi przedślubne – drugie:

 • Piotr Marcin Kiełbasa, zam. Binczarowa; oraz: Kinga Natalia Kumorek, zam. Królowa Górna.
 • Łukasz Marcin Gruca, zam. Kąclowa; oraz: Magdalena Agnieszka Łabuś, zam. Królowa Polska.
 • Robert Poręba, zam. Kamionka Wielka; oraz: Urszula Groń, zam. Królowa Polska.
 • Łukasz Adam Stec, zam. Moszczenica Niżna; oraz: Marcelina Katarzyna Poręba, zam. Królowa Górna.

Jeśli ktoś znałby jakiekolwiek przeszkody do zawarcia tych sakramentów małżeństwa, powinien to zgłosić w kancelarii parafialnej.

36.Wydatki tego tygodnia: Rachunki za prąd w zabudowaniach parafialnych: suchy beton z dostawą.

37.Pizze 4 (+ kawa, ciastka) dla pracujących w sobotę. Owoce, napoje, lody na odpust.

38.Dzieci w Triduum Paschalnym złożyły 57 skarbonek wielkopostnych, jako jałmużnę dla potrzebujących w wysokości: 980,65 zł + 10,33 € + 2 korony norweskie + 2 korony czeskie + 80 centu litewskich.

39.Składka z drugiego dnia świąt czyli z 1 IV przeznaczona po połowie na KUL i na UPJPII wyniosła: 3684 zł + 5 €.

40.W „dzień misyjny w parafii zebrano ” składkę na misje w wysokości 846 zł (w tym jedna osoba złożyła aż 500 zł).

41.Dzięki za ofiary na biuletyn: Beata i Paweł Jelito z M-Z (50 zł); również na ten cel na konto przelali kwoty: Renata Kachniarz (50 zł); Beata Krok (50 zł); Wioleta Darowska (50 zł); Ireneusz Siedlarz (50 zł); Ewelina Książkiewicz (50 zł); Dorota i Sławomir Jelito (50 zł); Katarzyna Nowak (50 zł); Dawid Poręba (50 zł). Zaś na kościół 100 zł złożył w kancelarii Wojciech Mika. Bóg zapłać.

42.Dziękuję za sobotnią pracę 6 IV od 7:00 – pracowali na rzecz parafii:

● 8 mężczyzn z grupy dziesiętnika Marka Kotasa: Andrzej Śmierciak, Kazimierz Poręba, Janusz Poręba, Ryszard Ogórek, oraz Arkadiusz Walawski. A także: Marcin Siedlarz, Dominik Siedlarz i Patryk Siedlarz (którzy ponadto postawili proporce na odpust i zakonserwowali pergole) – wykonali prace nawożenia i plantowania ziemi na cmentarzu.

● 10 kobiet z grupy dziesiętnika Romana Pazgana: Maria Pazgan wraz z mężem Romanem, Agnieszka Ogorzałek, Rozalia Ogorzałek, Katarzyna Górka z synem Tymoteuszem, Bogusława Pazgan, Krystyna Sekuła (za nią Nikodem Ogorzałek), Monika Hombek (za nią Anna Borkowska z synem Szymonem); zamiast pracy 50 zł złożyła Renata Kowaczek – wykonały prace wygrabienia terenu koło cerkwi i dróżek i usunięcia suszu.

43.Zapraszam na sobotę 13 IV na 7:00 do pracy na rzecz wspólnoty parafialnej dwie dziesiątki:

● mężczyzn z grupy dziesiętnika Roberta Kościółka. Do wykonania będą prace: równania i przewózki ziemi, układania drewna.

● kobiety z grupy dziesiętnika Stanisława Mężyka. W planie dalsze grabienie liści i gałęzi po zimie koło dróg i na cmentarzu.

44.Dziękuję wszystkim grupom i zespołom śpiewaczym za uroczystą muzyczną oprawę Triduum Paschalnego, Wielkanocy i dzisiejszego Odpustu „ku czci Bożej Opatrzności” (chórowi parafialnemu, scholi dziecięco-młodzieżowej oraz młodzieżowym zespołom muzycznym „Uradowani”, „Chwalmy Pana” i „W Górę Serca” (czyli „Sursum Corda”).

45.Dzięki dzieciom i młodzieży, którzy pomogli Caritasowi i AK w rozniesieniu pamiątek wielkanocnych do chorych, starszych i samotnych: Nikodem Ogorzałek wraz z mamą Agnieszką (ci rozprowadzili bardzo dużo tych upominków), Karol Kocemba, Krzysztof Cienki, Bartłomiej i Wojciech Ruszkowicz (wraz z tatą), rodzeństwo Marszałków z Mszalnicy, Klaudia i Filip Jelito, Olaf Wolak, Maciej Siedlarz, Milena i Amelia Kogut.

46.Dziękuję za udział w sobotnich rozważaniach Dróżek Świąt Maryjnych w wigilię naszego odpustu „na Opatrzność Bożą”.

47.Minionej soboty w Diecezjalne Święto Caritas podczas centralnych uroczystości, które odbyły się o 10:00 w parafii bł. Karoliny Kózkówny w Tarnowie na Falklandach Biskup przyznał medal „Misericors” za zasługi naszej wieloletniej wolontariuszce parafialnej Caritas – Helenie Ptaszkowskiej z KG. Gratuluję odznaczenia!

48.Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowym Sączu zaprasza na Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy Wiary ze św. Janem Pawłem II. Pierwsze spotkanie 11 kwietnia o godz. 17:30 w Sali Wieczernika przy kościele parafialnym. Zapraszamy do udziału. Szczegóły znajdują się na plakacie w gablocie przed kościołem. Kontakt – Beata: 608 479 597; Emilia: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

49.Duszpasterstwo Akademickie „u Karoliny” w N. Sączu przy ul. Kunegundy 12a organizuje „weekendowy kurs dla narzeczonych” w dniach 12-14 kwietnia. Kontakt: e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. albo na facebooku” DuszpasterstwoAkademickieuKaroliny

50.Czeka nas peregrynacja relikwii Błogosławionej Rodziny Ulmów w naszej diecezji w dniach od 13 do 20 kwietnia. Szczegółowa rozpiska dat i miejsc przybycia relikwii i głównej Mszy św. z Biskupem – na plakacie w gablocie. Nadmienię, iż najbliżej nas będą one w Nowym Sączu w kościele św. Małgorzaty 16-17 IV od 17:00 oraz w Grybowie 17-18 IV.

51.Przed nami XVI Ogólnopolski Tydzień Biblijny w dniach 14-20 kwietnia pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, będzie on pod hasłem: „Powołani do Wspólnoty – Komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele”.

52.Zaś „VIII Narodowe Czytanie Pisma Świętego” przypada w tym roku 14 IV – pod hasłem: „Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie” (Dz 2.42). Zachęcam wszystkich parafian do przeczytania Dziejów Apostolskich.

53.Tym, którzy jeszcze nie uiścili składek, w dalszym ciągu przypominam o wpłatach na ogrzewanie kościoła – po 100 zł od rodziny.

54.Dzięki za ofiarę 800 zł na sprzątanie 8 rodzinom: Agnieszka, Leszek Dobosz; Katarzyna i Jan Janiczek; Leonia Janiczek; Renata i Andrzej Kowaczek; Marcela Kowaczek; Bogusława i Krzysztof Pazgan; Katarzyna i Zbigniew Górka. Do sprzątania dokłada się 6 kolejnych rodzin z Królowej Górnej: Maria Janiczek; Rozalia i Stanisław Ogorzałek; Agnieszka i Maciej Ogorzałek; Grzegorz Sekuła; Karolina Sekuła; Krystyna Sekuła.

55.Na stoliku po drugiej stronie głównych drzwi numer Gościa Niedzielnego – Extra: o Męce Pańskiej i pasyjnych pamiątkach (14 zł).

56.Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (10 zł); „Niedziela” (10 zł); „Trwajcie w Miłości” (8 zł); „Mały Gość Niedzielny (10 zł); „Promyczek Dobra” (10 zł); „Mały Promyczek Dobra” (10 zł); „Świat Misyjny” (4 zł); „Misje Dzisiaj” (5 zł); „L`Osservatore Romano” (8 zł); „Gość Niedzielny Extra” (14 zł); kwartalnik „Magazyn Niedzieli” (15 zł); dwumiesięcznik GN „Historia Kościoła” (12 zł).

Poprawiony: niedziela, 07 kwietnia 2024 03:39
 

Ewangelia na dziś