Start Historia
Historia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
sobota, 21 sierpnia 2004 01:11

Historia

Królowa Górna znana niegdyś po nazwą Królowa Ruska, a jeszcze wcześniej – Królowa Wołoska, historią sięga połowy XIV wieku. Została założona przez Króla Kazimierza Wielkiego. Źródła pisane wymieniają Królową w 1529 roku jako wieś polską w dobrach królewskich istniejących przed 1520 rokiem. W 1524 roku ludność pochodzenia polskiego opuściła te tereny. Wieś Królowa Górna posiada także dokument lokacyjny pochodzący z 1544 roku, jako wieś królewska, w którym mowa o zaludnieniu jej Wołochami, zwanymi później Łemkami i przywilejach pasterskich, jakie otrzymywały osoby przybywające do nowej osady. Źródła podają, iż miejscowość tę we wspomnianym roku ponownie lokował (tym razem na prawie wołoskim) i uposażył król Zygmunt Stary jednym łanem ziemi. Tak wiec do roku 1947 wieś zamieszkiwali Łemkowie zwani także Rusinami. Przeprowadzka w 1947 roku Akcja Wisła spowodowała, iż zamieszkująca tereny Królowej Górnej i Boguszy ludność łemkowska, została wysiedlona na tzw. Ziemie Odzyskane. Wówczas na terenach tych zaczęła osiedlać się ludność polska. Ludność, która zasiedlała połemkowskie tereny, pochodziła zazwyczaj z niedaleko położonych miejscowości. Zdarzały się jednak odstępstwa od tej reguły. Nazwę wsi z Królowa Ruska na Królowa Górna zmieniono dopiero w 1967 roku.

Parafia

Historia parafii w Królowej Górnej w naturalny sposób łączy się z historią tej miejscowości. Dzisiejsza parafia Królowa Górna to niegdyś teren aż trzech wyznań (greckokatolickie i prawosławne w Królowej Ruskiej oraz rzymskokatolickie w Królowej Polskiej). Fakt ten nie jest tylko dowodem głębokiej wiary i gorącej pobożności zamieszkującej tu ludności, ale także stanowi o niezwykłości tego miejsca. Na niewielkiej powierzchni istniały aż trzy religie. Początkowo Królowa Górna i Bogusza stanowiły odrębne parafie. Parafia greckokatolicka w Królowej istniała od 1581 roku, zaś w Boguszy od roku 1627. Okres największej aktywności religijnej przypadł na wiek XIX i XX, kiedy to powstały zachowane do dziś przepiękne cerkwie: cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Najświętsze Marii Panny powstała w 1814 roku prawdopodobnie z zachowaniem wieży z budowli poprzedniej, być może z XVII wieku, cerkiew prawosławna po wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1932 roku (Królowa Górna – zniszczona w 1960 roku); cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Dymitra zbudowana w 1858 roku; cerkiew prawosławna pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela z ok. 1938 roku (Bogusza). W związku z wysiedleniem Łemków i przybyciem do Królowej ludności wyznania rzymskokatolickiego zachodziła potrzeba założenia parafii tego wyznania. Już 4 września 1946 roku bp Jan Stepa erygował placówkę duszpasterską rzymskokatolicką. W jej skład weszły Królowa Ruska, Królowa Polska i Bogusza (obecnie Rektorat samodzielny) oraz Królowa Polska, należąca dotychczas do parafii Mystków. Rektorem tej placówki zamianował księdza kanonika Władysława Berbekę, który został wkrótce mianowany pierwszym proboszczem. Zmieniło się także wezwanie greckokatolickiej cerkwi w Boguszy (powstał kościół pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego). Kościół w Królowej Górnej zachował dotychczasowe wezwanie. Przez wiele stuleci żyli obok siebie wyznawcy różnych religii w poszanowaniu cudzych i swoich zasad.

Budowa nowego kościoła

W 1997 roku parafia Królowa Górna rozpoczęła swoje wielkie dzieło, które zapoczątkował ks. Władysław Szczerba gromadząc część materiału a prace budowlane podjął ks. Józef Nowak, budowę nowego kościoła pod wezwaniem Opatrzności Bożej oraz plebanii. Kamień węgielny pod budowę kościoła poświęcił błogosławiony Jan Paweł II w Krakowie 1997 roku, zaś w ścianę budującej się świątyni wmurował biskup tarnowski Wiktor Skworc. Poświęcenia kościoła dokonał bp Andrzej Jeż. Budowa kościoła i plebanii opierała się na pracy społecznej oraz systematycznych ofiar parafian. Gdyby nie system gospodarczy budowy oraz strzeżenie jego zasad nie można by było podziwiać kościoła i plebanii. Nie sposób nie zauważyć ciężkiej pracy i wielkiego zaangażowania (serca) Ks. Proboszcza Józefa Nowaka w tworzeniu tego wspólnego dzieła sakralnego. 9 sierpnia 2015 nastąpiła zmiana Ks. Proboszcza. Parafię w Królowej Górnej przejął Ks. Krzysztof Pasyk (dotychczasowy Proboszcz w Niecieczy) a dotychczasowy Proboszcz Ks. Józef Nowak objął parafię w Podgrodziu koło Dębicy.

Cerkiew greckokatolicka w Królowej Górnej

Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Najświętsze Marii Panny pochodzi z 1814 roku. Dziś służy w lecie jako kościół rzymskokatolicki. Dach nad nawą i prezbiterium jest dwuspadowy, z ośmiobocznymi wieżyczkami, pozornymi lataniami, cebulastymi zwieńczeniami. Przy nawie znajdują się dwie symetryczne kaplice. Pocerkiewna dekoracja malarska ścian i stropów wykonana została w 1942 roku. Na stropie nawy znajduje się wielka kompozycja Sądu Ostatecznego. Z wyposażenia cerkiewnego zasługuje barokowo – klasycystyczny ikonostas uzupełniony po 1945 roku. W ołtarzu głównym znajduje się ikona Najświętszej Marii Panny w typie Orantki, w bogatej sukience ozdobionej kolorowymi szkiełkami i kamieniami półszlachetnymi. Opracowanie Ks. Józef Nowak, Maria Stanek i Tomasz Skraba

Poprawiony: wtorek, 21 marca 2023 16:30