Start Służba Liturgiczna

Ewangelia na dziś

 • Wtorek 2019-03-26, 3. tydz. Wielkiego Postu
  Mt 18,21-35
  Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?” Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, i tak dług oddać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: «Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam». Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: «Oddaj, coś winien!» Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: «Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie». On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: «Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?» I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.


Służba liturgiczna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 17 lutego 2013 19:00

Propozycja kolędy dla aspirantów, ministrantów i lektorów

 

 1. Królowa G. – Bogusza: Od p. Mężyk Teresa do Mężyk Anna i Stanisław Patryk Janus i Kacper Janus.
 2. Mszalnica Zagóra od p. Jelito Kazimiera i Piotr do p. Lompart Maria i Olek - Janus Karol i Groń Dominik
 3. Królowa Górna od p. Poręba Jadwiga do p. Michalik Jan i Krystyna - Kmak Konrad i Rymanowicz Łukasz
 4. Królowa Górna od p. Ząber Marzena do do p. Grybel Józef – Kmak Aleksander i Witek Mateusz.
 5. Królowa Polska od p. Porębów Renata i Edward do p. Kachniarz Czesław i Jacek – Michalik Łukasz i Miłosz Marszałek.
 6. Królowa Górna od p. Radzik Grażyna i Marian do p. Pazgan Bożena i Edward – Michał Jelito i Filip Jelito.
 7. Królowa Górna od p. Wysowskich Stanisława i Jan do p. Małysów Jerzy i Maria – Uroda Krystian i Janus Kacper.
 8. Mszalnica od p. Kachniarz Elzbieta i Jarosław do p. Kruczek Halina i Stanisław – Cienki Krzysztof i Janus Karol.
 9. Królowa Górna od p. Hatlaś do p. Gaborek Janusz i Marzena – Bartłomiej Król i Tarasek Kamil.
 10. Królowa Polska od p. Homoncik Jolanta do p. Bochenek Marek i Helena – Kowaczek Karo i Karol Groń.
 11. Królowa Polska od p. Jaworskich Małgorzata i Paweł do p. Groń Teresa i Władysław – Dawid Groń i Siedlarz Kamil.
 12. Królowa Górna od p. Galiców Maria i Władysław do do p. Siedlarzów Teresa i Eugeniusz – Karol Rams i Kamil Czyżycki.
 13. Królowa Górna od p. Ptak Stanisława i Zbigniew do p. Doszna Maria i Stefan – Kamil Janiczek i Ptak Mateusz.
 14. Królowa Polska od p. Grzyb Jolanta i Mariusz do p. Szkaradek Dorota i Tadeusz – Jakub Tokarczyk Kacper Król.
 15. Królowa Polska od p. Damian Emil Maria do p. Krok Wiesław – Adam Krok i Adrian Grybel.
 16. Królowa Polska od p. Dziedzina Anna i Kazimierz do p. Kiełbasa Józefa i Tadeusz – Franciszek Wacławiak i Janus Patryk
 17. Królowa Górna od p. Świgut Zdzisława i Stanisław do p. Pazgan Sabina i Janusz – Dawid Świgut i Karol Wielocha.
 18. Mszalnica od p. Świgut Wiesław do p. Śmierciak Andrzej – Krzysztof Groń i Patryk Siedlarz.
 19. Królowa Polska od p. Kogut Józef i Stanisław do p. Bochenek Roman i Maria – Wiktor Kumorek i Krzysztof Cienki.
 20. Królowa Górna od p. Bagnickich Anita i Stanisław do p. Duda Agnieszka i Robert – Dominik Groń i Konrad Kmak.
 21. Królowa Polska od p. Michalik Andrzej i Izabela do p. Świgut – Rymanowicz Łukasz i Kmak Aleksander..
 22. Mszalnica, Cieniawa, Królowa Górna od p. Witek Antoni do p. Mężyk Eugeniusz Maria – Kacper Górka i Adrian Grybel
 23. Królowa Górna od p. Ptaszkowskich Stanisława Marian do Panstwa Siedlarz Katarzyna i Dariusz – Alan Baran i Jelito Michał
 24. Królowa Górna od p. Ochwat Monika i Piotr do p. Szczepka Teresa Krzysztof – Szymon Gomółka i Wiktor Kumorek.
 25. Królowa Górna od p. Poręba Maria i Stanisław do p. Królewskich Władysław i Jan –Groń Krzysztof i Janiczek Kamil
 26. Królowa Górna od p. Poręba Maria i Eugeniusz do p. Sadowscy Renata Wojciech – Michalik Mateusz i Rams Karol.
 27. Krolowa Polska od p. Poręba Stanisław Kazimiera do p. Klimczak Lidia i Kazimierz –Jelit Filip i Czyżycki Kamil.
 28. Królowa Górna od p. Nowak Anna i Jan do p.Wieloch Dariusz i Edyta – Jelito Konrad i Kacper Górka
 29. Królowa Górna od p. Ptaszkowskich Helena Józef do p. Stanek Maria Andrzej – Konrad Wojciechowski i Świgut Dawid

GRAFIK LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA W PARAFI KRÓLOWA GÓRNA – MINISTRANCI

PONIEDZIAŁEK  godz. 6.30 : Kowaczek Karol , Groń Karol , Rams Karol , Tarasek Kamil

WTOREK godz. 6.30 : Janus Kacper , Cienki Krzysztof , Kmak Konrad , Kowaczek Karol

ŚRODA godz. ( 17 lub 18 ) : Grybel Adrian , Janus Jacek , Ogorzały Maciej , Ptak Mateusz , Jaworski Mateusz , Janus Kacper , Świgut Dawid , Wielocha Karol , Król Kacper , Słysz Bartosz , Tarasek Kamil

CZWARTEK godz.6.30 : Rams Karol , Kmak Konrad , Baran Alan , Wacławiak Franek

PIĄTEK godz. ( 17 lub 18 ) : Grybel Adrian , Tokarczyk Jakub , Groń Karol , Cienki Krzysztof , Kumorek Wiktor , Wielocha Karol , Król Kacper , Słysz Bartosz , Poręba Paweł , Krok Adam , Baran Alan , Wacławiak Franek , Ptak Mateusz , Jaworski Mateusz , Świgut Dawid , Janiczek Kamil , Król Bartek , Jelito Filip , Gomółka Szymon , Jelito Michał , Groń Dawid , Janus Konrad

SOBOTA godz. 6.30 : Kumorek Wiktor , Świgut Dawid , Król Kacper

SOBOTA godz . 8.00 : Tokarczyk Jakub , Gron Krzysztof , Tarasek Kamil , Janus Jacek , Krok Adam , Poręba Paweł , Wojciechowski Konrad , Ptak Mateusz , Ogorzały Maciej , Janiczek Kamil

DZIEŃ PAŃSKI  ( NIEDZIELA )

7.00 –Janus Jacek , Groń Karol , Cienki Krzysztof , Janus Kacper ,
Janiczek Kamil , Janus Konrad , Jelito Filip

9.00 – Ptak Mateusz , Jaworski Mateusz , Kumorek Wiktor , Świgut Dawid , Wielocha Karol , Kmak Konrad , Ogorzały Maciej , Rams Karol , Gomółka Szymon

10.30 – Grybel Adrian , Słysz Bartosz , Paweł Poręba , Wojciechowski Konrad , Baran Alan , Jelito Michał

14.30 – Kowaczek Karol , Tokarczyk Jakub , Król Kacper , Krok Adam ,

GRAFIK LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA W PARAFI KRÓLOWA GÓRNA – LEKTORZY

PONIEDZIAŁEK godz. 6.30 : Michalik Mateusz , Witek Mateusz

WTOREK godz. 6.30 : Michalik Mateusz , Czyżycki Kamil , Kmak Aleksander , Marszałek Miłosz ,Michalik Łukasz

ŚRODA godz. ( 17 lub 18 ) : Janus Szymon , Jelito Konrad , Janus Patryk , Siedlarz Kamil , Górka Kacper

CZWARTEK godz. 6.30 : Kmak Aleksander , Janus Szymon , Rymanowicz Łukasz , Siedlarz Patryk , Michalik Łukasz , Janus Marcin ,

PIĄTEK godz. ( 17 lub 18 ) : Witek Mateusz , Jelito Konrad , Janus Patryk , Groń Krzysztof , Homoncik Marcin i Rafał , Groń Dawid

SOBOTA godz .6.30 : Groń Krzysztof , Czyżycki Kamil , Siedlarz Patryk

SOBOTA godz. 8.00 : Rymanowicz Łukasz , Homoncik Marcin i Rafał , Siedlarz Kamil , Górka Kacper , Uroda Krystian , Janus Marcin , Groń Dawid , Miłosz Marszałek

DZIEŃ PAŃSKI ( NIEDZIELA )

7.00 – Siedlarz Patryk , Janus Patryk , Michalik Łukasz

9.00 - Jelito Konrad , Homoncik Marcin i Rafał , Witek Mateusz , Kmak Aleksander , Janus Szymon , Uroda Krystian

10.30 – Rymanowicz Łukasz , Groń Krzysztof , Miłosz Marszałek , Siedlarz Kamil, Górka Kacper , Michalik Mateusz , Groń Dawid

 

Poprawiony: niedziela, 23 grudnia 2018 18:13